Tag-arkiv: Positiv psykologi

Lykke, lykke lykke…

Har du overvejet hvad lykke betyder for dig?

Hos FLOW & BALANCE sætter vi spot på måden at leve livet på, fordi den skaber vores fysiske og mentale tilstand og danner grundlaget for vore oplevelser og fortællinger om livet – om det at være menneske og om målet af lykke i tilværelsen…

Lykkebegrebet kan forekomme så stort og forkromet – men handler basalt set om hvordan vi er i stand til at møde livet hændelser på godt og ondt.

Begrebet byder da heller ikke blot på én, men flere mulige betydninger, som hver især vil påvirke os forskelligt alt efter hvilken, vi har taget til os… 

Der er de seneste årtier sat øget fokus på begrebet positiv psykologi og forsket en del i lykkebegrebet, og heldigvis viser forskningen, at lykke er tilgængelig for os alle. Vores evne for at føle lykke kan nemlig som så meget andet trænes.

Når det er sagt, placerer det ansvaret for din lykke hos ingen ringere dig selv – og kun dig selv – ikke din partner, dine livsomstændigheder eller noget andet udenfor dig selv, skønt det af og til måske kunne virke mere bekvemt…

Lykke er derfor værd at forholde sig til – for hvem ønsker ikke bare at kunne være mest mulig lykkelig i livet uanset hvordan det leves?

Alligevel har vi mennesker en mærkværdig tendens til, at spænde ben for vores egen lykke – oftest fulgt af stor undren og ærgrelse for os selv.

Den gode nyhed fra lykkeforskningen er heldigvis, at vi som med alt andet kan træne vores formåen for at opleve lykke. Lykke er nemlig slet ikke så forkromet et begreb men derimod inden for rækkevidde for os alle. Det behøver ikke at være svært at invitere mere lykke indenfor i dit liv og dermed øge dine muligheder for at opleve mere flow og bedre balance. i din hverdag. Det handler nemlig om focus!

Det er aldrig for sent, at tage ansvar for din egen lykke – ingen andre kan gøre det for dig. Men for at kunne det, må du forholde dig til, hvad lykke egentlig betyder for dig!

Kontakt os allerede i dag for at høre mere om, hvordan du kan øge dit lykkeniveau!


Her kan du finde lidt inspiration i form af 3 bud på betydningen af begrebet lykke – som måske kan inspirere dig til, at forholde dig nærmere til hvad lykke betyder for dig:

 1. I én betydning opleves lykke som relateret til såkaldt positive følelser som velbehag, glæde eller tilfredshed – følelser vi alle gerne vil have flest mulig af.

  Vi søger nydelse og tilfredsstillelse via aktiviteter og oplevelser – alene eller sammen med andre i alt vi gør og dømmer vore oplevelser og indre tilstande som gode eller mindre gode baseret på de følelser de skaber. Men – følelser er flygtige, og baserer sig ofte på gamle mønstre, der bringer os i kontakt med specifikke indre tilstande. Det får os til at forsøge at undgå hvad der skaber ubehag og opnå hvad der skaber velbehag hvilket let leder til en endeløs søgen efter noget, vi alligevel ikke kan fastholde… og vi risikerer da nemt, at blive fanget af et følelsesmæssigt pendul, der kaster os frem og tilbage mellem glæde/tristhed, velbehag /ubehag osv.. I yderste konsekvens kan det generere usund stress eller lede til angst, nervøsitet eller depression.

 2. En anden betydning af lykke handler om, i højere grad at inkludere det fulde register af menneskelige følelser som kontrast til den følelsesmæssige pendulfart, hvor man kan føle, at man konstant skal kæmpe for at opnå eller undgå at opleve bestemte følelsesbaserede tilstande. At kunne leve livet fuldt ud med alle facetter, i accept af at livet rummer både behagelige og mindre behagelige oplevelser giver styrket følelsesmæssig stabilitet som kan danne basis for oplevelsen af mening til trods for livets foranderlighed, som vi jo alligevel alle vil møde på forskellig vis.
 3. En tredie definition af lykke handler derfor om meningsfylde som grundlag for, at kunne opleve et rigt og alsidigt liv. Denne betydning vedrører den dybe, vedvarende følelse af, at der er en mening med alt vi oplever – og at livet er en forunderlig læringsproces fra start til slut. At opleve tilværelsen herfra, styrker din tillid – til dig selv og til de processer, der udspiller sig i din tilværelse. Det støtter dig til, at kunne forholde dig åbent til de ting du oplever og de muligheder din tilværelse reelt rummer. Din indsigt og dit udsyn bliver herfra større på samme tid.

  Når vi er åbne og i flow med livet og bevæger os i en retning, som vi oplever som gavnlig eller væsentlig og når vi gør os klart hvad vi står for i livet og vælger, at handle derefter, vil livet opleves rigere, mere alsidigt og meningsfuldt. Det tillader os at opleve øget balance, vitalitet og livsglæde parallelt med de udfordringer som vi naturligvis stadig vil møde på vores vej. Og – hvem vil ikke gerne det? Kunne opleve livet fuldt ud, tage det ind og rumme det sure med det søde???


Uanset hvordan du oplever lykke-begrebet er hver betydning er lige sand og rigtig – måske du har en helt fjerde oplevelse udover ovenstående inspiration.

Vi vil gerne inspirere dig til, at forholde dig nærmere til, hvad der opleves mest sandt for dig – for at du må kunne opleve mest mulig lykke og trivsel med afsæt i livet som det leves nu og her – i hverdagen og med det der aktuelt fylder mest hos dig.

Kontakt os endelig for at høre mere om hvordan vi kan samarbejde.  

 

Værd at tænke over…

Lykke er…

Hvad lykke er findes der mange bud på – så mere interessant er det at spørge:

Hvad er lykke for dig? 

De fleste af os er sandsynligvis – og heldigvis nærmere lykken, end vi tror. I hvert fald hvis vi kan tro på, at den findes og er tilgængelig for os i lige midt i hverdagens små og store ting, i dét vi allerede kender og som faktisk allerede fungerer – frem for i det vi ofte tror, vi skal opnå, før vi kan føle os nærmest lykkelige.

Ingen bliver lykkelige af at jagte lykken… Tværtimod. Lykken kan nemlig ikke jagtes. Vi vi opleve den, må vi opdage den der, hvor vi er… 

Ofte overser eller underkender vi nemlig hverdagens lykkekilder, p.g.a. forestillinger om hvordan livet burde være eller om, hvad vi først må præstere inden vi kan føle os lykkelige.

Det ironiske ved lykke er, at vi nemt havner i lykkefælden, hvor vi ikke blot stræber efter den, men også prøver, at fastholde den, for at undgå at blive ulykkelige… Det kan hindre os i, at nyde det der faktisk er værd at nyde. Men vi kan ændre dette fokus hvis vi vil!

Sandsynligvis er lykken nemlig slet ikke så forkromet endda – men snarere gemt i det, som udspiller sig lige for næsen af dig.

Kan det virkelig være rigtigt, vil du måske tænke? I en hverdag fyldt med aftaler, pligter, opgaver, krav og alverdens stress-momenter?

Lykkeforskningen peger faktisk i den retning. Alligevel kan ingen fortælle, hvad lykke er for DIG, for kun du ved, hvad netop du trives med i din tilværelse. Hvad der skaber mening for dig…


Prioritér din trivsel!

Vi foreslår dig derfor, at rette fokus mod at optimere din trivsel i hverdagen. Aktivt altså!

Hos FLOW & BALANCE arbejder vi sammen om at gøre dette ved, på ganske jordnær vis at sætte spot på det, du reelt omgiver dig med og på, hvad du oplever som vigtigt i livet, som det leves lige nu.

Det vil styrke flowet i din tilværelse og balancen i din hverdag og hjælpe dig til, at bane vej for lykken i dit liv via måden du lever det på.

Er du så heldig, at du synes du at det hele “spiller” hos dig er det rigtig dejligt. Da støtter vi dig gerne i at vedligehold og cementere din balance, og til at understøtte de vaner, der skal sikre din fortsatte optimale trivsel. For trivsel skal også plejes – gennem støttede vaner og fokus på din bevidsthed. Så tillad dig gerne fortsat at spørge dig selv: “Hvordan kan det blive bedre end det?” Lad dig aldrig nøje!

Somme tider er svaret mere ligetil end man skulle tro ved, blot at blive mere opmærksom på, at værdsætte, pleje og styrke dét, der allerede fungerer godt og bidrager til din trivsel. Ofte er det blot vanskeligt, at få øje på ved egen hjælp.


FLOW
& BALANCE
 guider bl.a. til mere ro, overblik og klarhed og inspirerer til bedre trivsel gennem styrkelse af både din indsigt og dit udsyn – til bedre overblik og prioritering, til styrket bevidsthed, til åbenhed over for tilværelsens foranderlighed, til rummelighed overfor dine relationer, til et større perspektiv på dine ressourcer og muligheder i konkrete situationer og tilværelsen som helhed…

Trivsel beror i høj grad på vores formåen for, hver især at holde os i flow med tilværelsen og vore evner for, at skabe balance i os selv og mellem livets aspekter, og handler bl.a. om:

 • Livsglæde
 • Retning i livet
 • Helheds-oplevelse 
 • Overblik
 • Sundhed
 • Udvikling
 • Forståelse af livet
 • Oplevelse af mening


Alt sammen faktorer, der styrker vores rummelighed og robusthed og evne for, at modstå og håndtere stress og andre ubalancer i hverdagen.  

FLOW & BALANCE inspirerer dig til, at styrke dit fokus overfor det, der fungerer og det du gerne vil have mere af i dit liv – frem for, at bruge unødig energi på det, du ønsker at undgå. På den måde kan du træffe gode valg samt skabe gode vaner i bevidsthed om, hvordan du tænker, taler og gør. Se mere om hvordan

Ved nøgternt at forholde dig til livet, som det leves nu og her, kan du besvare, om du trives. Kun DU kan mærke, hvad der får din tilværelse til ikke blot, at fungere men til også, at indeholde mest mulig trivsel og reelt set er det kun i nuet, det kan opleves, da vi hverken kan hverken sanse i fortid eller fremtid.

Skulle der være plads til forbedring på steder, indikerer det behov for justeringer – ikke af dig men af noget. Hverken du eller nogen skal laves om… Derimod kan vi med fordel forholde os til måden vi agerer og lever, og justere her efter behov.Ofte findes der måder, som rummer muligheder vi end ikke har overvejet eller anset for mulige, fordi vore overbevisninger her lært os, at agere på bestemte måder. 

Meget handler derfor om måden, vi lever vores liv på – om måden hvorpå vi møder livets konstante strøm af hændelser og ikke mindst om måden vi tænker og handler overfor såvel os selv og vore omgivelser på:

“Vær opmærksom på:
Dine tanker – de bliver til ord
Dine ord – de bliver til handlinger
Dine handlinger – de bliver til vaner
Dine vaner – de former dit liv…”
– Ukendt

Læs gerne mere i indlægget Vanens magt.

 

Vælg hverdagen til…

Selv når livet går sin vante gang – uden nævneværdige kriser eller udfordringer, er det et faktum, at hverdagen kan være hektisk og fuld af input og informationer som konstant kalder på vores opmærksomhed – fra omgivelserne, medierne og alle vegne fra i vores multimedia samfund… Det i sig selv udfordrer konstant mange mennesker på, at holde sig i flow og balance og bliver for mange mennesker til snigende stressfaktorer i hverdagen.

Hos FLOW & BALANCE finder vi hverdagen vigtig og ønsker derfor forflest mulig, at de må kunne tilslutte sig salig Dan Turell’s udsagn:

“Mest af alt holder jeg af hverdagen…”

Det gør vi selv – fordi livet er alt for kort og værdifuldt til andet! Og fordi hverdage er dem, der er flest af. Alligevel higer mange mere efter den næste ferie eller livets såkaldte “store øjeblikke”, frem for nyde det, der ér lige nu og her det meste af tiden – nemlig hverdagen. Det er naturligvis rart, at have noget, at se frem til, men sætter samtidig også ofte hverdagen i et uretfærdigt lys som noget, der blot skal overståes. Hverdage er faktisk sjældent så kedelige endda – hvis vi blot vælger, at være nysgerrige på såvel os selv, vore omgivelser og vore oplevelser.

Hos FLOW & BALANCE ser vi hverdagene som dem, der tilfører os den basale “næring” og resten som det ekstra krydderi og de godter, som vi ikke vil kunne leve af og fungere optimalt på alene. Hvorfor ikke træffe et aktivt valg om, at gøre den basale “næring” mest mulig attraktiv og nærende? Vi inspirerer dig til hvordan! Se mere om ad hvilke veje FLOW & BALANCE guider mennesker til en nærende hverdag med bedre trivsel her.


Helhed healer også stress…

Stress er blevet et af tidens store temaer, som blot synes at vokse og understrege behovet for, at rette fokus mod måden, vi lever vores liv på. Læs gerne mere specifikt om hvad stress er samt om stresshåndtering

Trivsel relaterer til alle livets aspekter. Vi fokuserer derfor på, at styrke helheden. Hverdage tilbringes ofte i en vekselvirkning mellem privatliv og job – og med glidende overgange og overlap… Trivsel handler derfor bl.a. også om, at skabe god sammenhæng i tilværelsen, bl.a. via en god work/life-balance.

Vi har alle behov for en solid modvægt overfor stress og andre ubalancer, som kan vise sig som “bagsiden af medaljen”, og synes svære at komme uden om i forhold til vores travle moderne livsstil. Læs gerne mere om symptomer på ubalance.

Trivsel understøttes naturligt, når vi anerkender, at både med- og modgang er naturlige præmisser i tilværelsen. Rent instinktivt søger vi, at undgå modgang og smerte, men det er uundgåeligt, da alle oplever sorg, tab, frustration osv. før eller siden. Indre balance handler derfor bl.a. om, også at finde accept af, at facit for det perfekte eller lykkelige liv ikke findes samt om, at opdage, at vi altid har et valg – selv når vi møder modgang.

Med rette støtte er det muligt, at udvide perspektivet på livets begivenheder og at se den samtidige invitation til læring og nye muligheder, der også kan ligge i modgang. Det er et af mange aspekter, vi bevidst kan bearbejde, og som kan styrke vores formåen for, at holde os i flow og balance – og samtidig blot et eksempel på, hvad FLOW & BALANCE inspirerer til.

Mange af tidens velfærds-lidelser har heldigvis den positive side-effekt, at vi i kølvandet på mødet med dem får øget bevidsthed om, at balance ikke er en statisk tilstand vi kan opnå men at balance i hverdagen i stedet handler om, at skabe sammenhæng i hele tilværelsen som modvægt til den splittelse, som genererer pres, og kan danne grobund for stress og mistrivsel. Der er derfor ALT at vinde ved forebyggelse.

FLOW & BALANCE viser dig, hvad du kan gøre for, at styrke din balance og trivsel.

Læs gerne mere om hvordan vi kan samarbejde.

 

Modtag gratis inspiration og nyheder fra FLOW & BALANCE

 

Personlig udvikling

ALT vi oplever og erfarer i tilværelsen skaber udvikling.

Personlig udvikling handler derfor om, at formå at være bedst muligt med sig selv og det liv der omgiver – i bedst mulig flow med tilværelsen og i god balance med livets aspekter.

Livet er én lang udviklingsproces – vi er altid undervejs… Af og til kan vi alle have gavn af lidt assistance for, at se nye perspektiver, bryde gamle mønstre m.v..

Desuden har det positiv værdi, at blive bevidst om og blive i stand til, at anerkende, hvor meget læring vi faktisk allerede har fået med os.

Der finden mange indfaldsvinkler til personlig udvikling og der fokuseres meget på temaet – måske endda så meget, at man visse steder er lidt trætte af at høre om det…  Men hvad er det egentlig også det handler om?

Handler det blot om, hver især at drive vores eget lille narsicistiske udviklingsprojekt – hvor vi søger den dér “bedste udgive af sig selv”, som ofte omtales i relation til personlig udvikling. Der er næppe nogen, der har fundet den endnu…

Eller handler det om, at have et projekt, hvor man med lige dele gru og nydelse til stadighed kan opdage nye lag af sin egen personlige herlighed?

Eller om, at få sat tilværelsens begivenheder sirligt i kasser for, at opnå ro i sit eget indre og slutte fred med de af livets omstændigheder, ikke altid har strøget os med hårene?

Det kan være mægtig sundt og yderst givende, at få lejlighed til, sådan at forholde dig til, om du tror på på at det er nødvendigt, at bruge ressourcer på lave dig selv om for at begå dig bedst i livet – noget mange mennesker kommer til at bruge umådelig mange ressourcer på livet igennem, både i forhold til personlig energi, tid og penge… Måske kunne du overveje at den mulige overbevisning om, at vi i grunden alle er, lige hvor vi skal være med henblik på, at lære noget af det.

Som mennesker udvikler vi os konstant alligevel. Udvikling er en naturlig konsekvens af at leve… Hvad vi derfor kan øve os i, at lære er bl.a., at blive i stand til at træffe bedre beslutninger i vores liv samt at opnå øget accept af det, som ér og ikke kan gøres om – noget vi alle kan have stor gavn af, da accept hjælper os til at slutte fred med det vi ikke kan ændre eller påvirke og istedet bruge vores dyrebare energi på det, der virkelig er vigtigt for os hver især. Vi behøver ikke være enige for at opnå accept – accept og enighed er forskellige ting. Alene sådanne overvejelser rummer væsentlige nøgler til bedre flow og mere balance i tilværelsen. 

At formå at lære af dine oplevelser, og at have størst fokus på det, der skaber mening gør dig i stand til at at kunne mærke dig selv og dit potentiale samt til, at kunne bidrage bedst muligt til de sammenhænge du indgår i – i familien, på job, i sociale relationer, samfundsmæssigt, globalt osv..

Intet er rigtigt eller forkert her, men som du nok kan fornemme finder vi det sundt, at får udfordret nogle af dine forestillinger om dig selv og livet omkring dig – det er en væsentlig del af den opgave du stiller mig ved i tillid, at vælge mig til at følge dig nogle skridt ad din udviklingsvej – uanset om der som coach, mentor eller andet.

Jeg ser derfor frem mig til, at assistere dig i, at kaste lys over det tema, som aktuelt er vigtigt for dig. Gennem dialog, øvelser m.v. gives din personlige vækst et positivt skub med på vejen. Du vil blive mødt med nærvær og empati i en fortrolig 1:1 relation uanset emnet, uanset om vi mødes face to face, telefonisk eller over Skype.

Kontakt mig gerne her for en indledende uforpligtende dialog, hvor jeg kan høre om dine ønsker og tanker og rådgive dig om, hvilken tilgang der bedst kan anbefales – enten separat eller i kombination.

Se også gerne mere om hvad FLOW & BALANCE tilbyder her

 

 

 

FLOW & BALANCE tilbyder

Vi har alle brug for balance og ro i krop og sind – og kan alle have gavn af et skub på vejen i den rigtige retning. Det kan du få her via samtaler, der skaber klarhed, overblik og indsigt samt via metoder, der skaber ro på systemet og stabiliserer dit energiniveau.

FLOW & BALANCE henvender sig til dig, der ønsker en hverdag med mere trivsel – i flow med tilværelsen og i balance med dig selv og det som omgiver dig. Det kan f.eks. være i en hverdag med mindre stress, bedre work-life-balance m.v..

Vi møder mennesker i alle slags livssituationer med dét, der aktuelt er vigtigt og fylder særligt i bevidstheden – som krise, kærlighed, karriere, sundhed eller andet og samarbejder derfor såvel privat som erhvervsrettet, om at:

 • Styrke oplevelsen af at “have dig selv med” hele vejen, så arbejdsliv og karriere, parforhold og familieliv, fritid og interesser, personlig og evt. spirituel udvikling m.v. kan gå op i en højere enhed – med værdier og prioriteringer på rette sted, så du gennem oplevelse af helhed må kunne forholde dig åben overfor tilværelsens foranderlighed og være i stand til, at bidrage positivt hvor du færdes
 • Optimere hverdagens trivsel ved, at guide mennesker til, at skabe modvægt og robusthed overfor det pres hverdagen kan byde på, uanset at vi alle reelt set blot ønsker, at kunne trives bedst mulig. Her rettes fokus mod at forebygge og håndtere stress og andre ubalancer ved at finde og styrke det, der fremmer balance og trivsel for hver enkelt
 • Afhjælpe og forebygge spændinger og blokeringer – fysisk såvel som mentalt. Blokeringer sætter sig som spændinger, som kan give hovedpine, rygproblemer, maveproblemer og andre gener. Via opløsning af blokeringer fremmes dit velbefindende og der genereres mere energi, velvære og øget trivsel som igen åbner for flere muligheder i tilværelsen på alle måder
 • Skabe en meningsfyldt hverdag – med fokus på at styrke din balance omkring work/life, sundhed, relationer, krop/sind/ånd. m.v..  En tilværelse med værdier og prioriteringer på rette sted og med plads til det, der er vigtigt for dig giver en stærkere oplevelse af mening og helhed

 • Generere bedre flow og balance i tilværelsen – gennem styrkelse af fundament for trivsel – bl.a. ved forholde sig til forestillingerne om, hvad der skal til for, at gøre os lykkelige og rette fokus mod dét der fungerer og ønskes mere af 


Alle tiltag tilpasses den aktuelle kontekst, og der tages afsæt i tankesættet bag den positive psykologi samt den eller de mest egnede metoder iøvrigt for, at skabe bedst mulig balance i situationen.

 

FLOW & BALANCE praktiserer en række metoder, som alle er anerkendte  og velafprøvede.

Det gælder også i forhold til stresshåndtering, hvor der er stort fokus på, netop at sætte ind med rette tiltag for henholdsvis at forebygge eller reducere stress. Læs gerne mere specifikt om hvad stress er og om hvordan stress håndteres på bedste vis.

Du kan vælge at give en eller flere Trivsels-sessions – enten til dig selv eller til én der står dig nær. Se gerne mere om gavekort.

Vi samarbejder typisk omkring et forløb med et specifikt tema – f.eks. stresshåndtering, krav vs. ressourcer, work-life-balance, håndtering af følelser, gamle mønstre og meget andet. Varighed afhænger af temaet – se gerne forslag til forløb.

Fortæl om hvad du oplever – så vil du kunne få råd omkring, hvad der bedst imødekommer dine ønsker og behov.

Med et underliggende afsæt i bl.a. den positive psykologi, praktiseres en række tilgange og metoder hos FLOW & BALANCE.

Hver metode er i sig selv særdeles effektfuld – og kan i kombination være decideret livsforandrende: 

 • Coaching – skaber overblik og klarhed – i privatliv, karriere, relationer, personlige udfordringer, målsætninger, værdi-afklaring, work-life balance eller hvad som helst som er vigtigt for dig. Tilbydes også tilpasset organisationer/Businesscoaching
 • Mindfulnesstræning – styrker dit nærvær , din accept og robusthed i mødet med livets konstante foranderlighed. Lader dig føle dig hjemme i dig selv. Understøtter endvidere dit fysiske velvære og dit immunforsvar. Omfatter bl.a. meditation. Mindfulnesstræning tilbydes både overfor private og med afsæt i en organisatorisk kontekst
 • Healing – skaber balance både fysisk og mentalt. Styrker livsenergien og velværet. Lindrer og understøtter al anden behandling, restitution og rekreations-processer, personlig og spirituel udvikling m.v. Forløsende og meget afslappende – også i forhold til smerter, fysiske spændinger som hovedpine m.v.. Healing er også et godt alternativ eller supplement til massage for mange – også i virksomheder
 • Access Bars – understøtter mentalt overskud og nytænkning gennem forløsning af tankemønstre og fastlåste overbevisninger, der blokerer for nytænkning, skaber spændinger og genererer bekymring og stress. Giver mental lethed og fremmer åbenhed og kreativitet. Ideel ved tankemylder, migræne, stress, angst, depression og meget andet. Vi bærer alle på gamle mønstre…
 • Mentoring – tilbyder et frit rum for sparring og inspiration, f.eks. til dig, der mærker en impuls til at  udvikle intuitionen og styrke og udforske din personlige og spirituelle udvikling. Støtter integration af intuition og spirituel bevidsthed på en naturlig og ganske ufrelst måde, der matcher dit hverdagsliv
 • Meditation – styrker indre ro, kreativitet, rummelighed, fokus og nærvær. og skaber fysisk ro på puls og blodtryk m.v. Meditation kan alt efter intention og metode have mange forskellige effekter lige fra mental og fysisk afslapning til udvikling af højere bevidsthed. Fordrer ikke nødvendigvis spirituel orientering eller interesse. Alle har uanset overbevisninger adgang til at opleve meditations gode effekter. Meditationstræning  tilbydes bl.a. med afsæt l i mindfulness.


Behandlersamarbejde giver endvidere mulighed for at inddrage clairvoyance/intuitiv vejledning samt TFT, som er en forløsende teknik, der egner sig særligt godt ved angst, fobier, traumer, andre blokeringer m.v. Lad gerne høre, hvis det har interesse.

Alle tiltag tilpasses individuelle behov og ønsker, da metoderne fungerer både hver for sig og i kombination.

 

Lad gerne høre fra dig omkring spørgsmål, konkrete behov og ønsker eller for tidsbestilling.

Individuelle forløb kan aftales – se til inspiration gerne eksempler på forløb og priser her.

BALANCED Being – for private

Af og til kan hverdagen minde om et puslespil, der ikke vil gå op… Mon du også kender det?

I de situationer kan det være udfordrende at holde balancen. Måske har du også mærket stress snappe dig i haserne – eller oplevet, at andre blive ramt og tænker – det skal ikke ske for mig…

Kan du også have oplevelsen af, at det af og til kan være virkelig svært, at have dig selv helt med sådan i hverdagens situationer – i dybeste forstand og ikke mindst i dem, hvor det brænder på med udfordringer, konflikter eller stress?

Måske du kender til, at autopiloten tager over og får dig til at handle ud fra gamle mønstre, som måske hverken er de bedste eller klogeste længere.

Eller måske oplever du en lyst – eller måske rettere et behov for, at prioritere anderledes i dit live – f.eks. med mere bevidsthed, nærvær eller andet af relevans for din trivsel. Bare fordi det føles rigtigt…

Måske du oplever et behov for, at prioritere din personlige udvikling noget mere… Eller du fornemmer, at det er tid til også at forfølge en impuls til spirituel udvikling, som måske ligfrem “kalder” på dig. 

Eller…

Der findes 1000-vis af gode grunde til at unde sig selv en konstruktiv time out!

Hos FLOW & BALANCE handler udvikling om alt andet end selvoptagethed – eller om at lave dig om!

Sammen fokuserer vi på, at styrke dig i, at være med livet som det er – som du er og som omgivelserne og omstændighederne er, med det formål, at kvalificere dig til, at træffe valg og prioritere på måder, der skaber bedre sammenhæng, hvor du i højere grad kan opleve at kunne se muligheder i de situationer du oplever og at have dig selv med på en mere robust og samtidig åben måde. Det kan både understøtte din accept af de dele af tilværelsen, som ligger uden for din indflydelse og give dig øget handlekraft, kreativitet og bevidsthed omkring dét, der ligger inden for din indflydelse.

Trivsel handler derfor bl.a. om, at kunne kunne opleve dig selv som en aktiv og vigtig del af de sammenhænge du indgår i – og at kunne mærke, hvad der er dig – og leve efter det. At opleve sammenhæng i tingene skaber mening, og som Einstein sagde:

“Et liv uden mening er et liv uden effekt”
Einstein

FLOW & BALANCE gør det muligt at se sammenhænge og finde mening i tingene for dig, så du kan skabe den effekt i dit liv som du ønsker.

Sammen skaber vi samling på tingene, så du opnår bedre overblik og mulighed for at vælge, hvad du vil prioritere i dit liv.

Du vil opnå afklaring omkring en række emner og blive i stand til at integrere nye bevidstheder i det liv du allerede lever. Det vil styrke din oplevelse af at være i flow med tilværelsen og i balance med dig selv og dine omgivelser.

Alt efter dine ønsker og behov har vi mulighed for at arbejde med med alle de niveauer, som kan medvirke til, at transformere og manifestere hvad du ønsker af livet:

 • kroppen
 • skyggen
 • det mentale
 • det spirituelle 

Og dertil kommer at vi tillige ser på dit samspil med omgivelserne i de sammenhænge du indgår i.

Du opnår derfor “bare” en form for selvcentreret personlig eller spirituel udvikling men et mere helhedsorienteret fokus når vi arbejder på alle områder i erkendelse af, at alle aspekter fungerer i samspil.


Se mere om, hvordan vi sammen kan skabe bedre flow og balance for dig
her.

YDELSER

FLOW & BALANCE

…assisterer mennesker til, at skabe det de gerne vil  have, mere end til, at hjælpe dem af med det, de ikke ønsker.
I sidste ende er resultatet det samme,
men der er en verden til forskel på
måden, at anskue det på


Hos FLOW & BALANCE opnår mennesker mindre stress, mindre frustation og mindre ubalance på mange forskellige livsområder fordi, det vi overordnet fokuserer på er, at assistere til at finde mere glæde, mere lethed, mere overskud, mere energi… Alt dét, der ligger i at kunne leve et liv, med bedre trivsel i hverdagen.

Læs mere om at samarbejde med FLOW & BALANCE her.
Se eksempler på sessions, forløb og priser her.
Du finder vej til FLOW & BALANCE her.
Om det praktiske –  vilkår, betaling, afbud m.v. kan du læse mere her.

Kontakt os for spørgsmål eller for, at lave en aftale her.


Du vil i vores samarbejde få gavn af, FLOW & BALANCE bygger på en bred 
palet af effektive udviklings-værktøjer, understøttet af mange års erfaring i mødet med mennesker hverdagen – både i privatlivet, i erhvervslivet og i tilværelsens øvrige sammenhænge.   

Her tages altid udgangspunkt i individuelle behov og ønsker. Det sikrer dig at blive mødt og forstået med en professionelt tilpasset håndtering, for som Mark Twain har sagt: “Hvis det eneste du har er en hammer, er der en frygtelig masse ting, som vil ligne søm” – men det sker ikke her…. Her møder du kompetencer baseret på en række forskellige redskaber – alt sammen til din fordel, da det gør muligt at møde dine personlige behov og ønsker ud fra bl.a.:  

COACHING
Mentoring

MINDFULNESS
HEALING

Access Bars


For mange mennesker er stress et emne, som står højt på agendaen – både hos private og i organisationerne. Vi samarbejder derfor aktivt omkring både forebyggelse og om håndtering, når bægeret er flydt over og stress har ramt og sygemelding måske allerede er en realitet eller på vej til, at blive det. Se derfor mere specifikt om stress-håndtering

I alle sammenhænge gælder det, at hver enkelt situation mødes med nærvær og oprigtig interesse i, at guide mennesker til bedre flow og balance i tilværelsen omkring personlig trivsel, personlig effektivitet, sundhed, work/life-balance, karrieremuligheder, personlig og spirituel udvikling m.v.. 

 

Se hvad FLOW & BALANCE tilbyder:
Private: Balanced Being   Styrk din trivsel og balance i hverdagen  
Virksomheder: Balanced Business  Trivselsoptimering i på jobbet 


Alle tiltag sætter spot på hverdagens trivsel med henblik på, at skabe bedst mulig balance, stærk bevisthed og øget nærvær i hverdagens aktiviteter.

Her assisteres mennesker til at optimere deres personlige ressourcer, bl.a. ved at fremme den mentale robusthed og styrke den personlig effektivitet og formåen for at imødekomme hverdagens konstante foranderlighed  – herunder at håndtere aspekterne omkring stress.

Med afsæt i positiv psykologi og en integral og helheds-orienteret tilgang samarbejdes med privatpersoner og erhvervslivet om styrkelse af det hele moderne menneske i mødet med hverdagen med opmærksomhed på livets konstante foranderlighed og fokus på, at alt i måden vi lever vores liv på – måden vi tænker, måden vi agerer osv. er forbundet og influerer på vores fysiske og mentale trivsel uanset hvor og hvordan vi færdes i hverdagen. 


Spørg gerne hvis du er i tvivl om, hvad der bedst matcher dine behov – kontakt os uforpligtende her.


Vi kan mødes over forskellige former for Trivsels-sessions – se mere om hvad FLOW & BALANCE tilbyder:

Samtaler
– der skaber klarhed, overblik og perspektiv:

Kan foregå ved personlige møder, telefonisk eller over Skype. 


Afbalancering og stresshåndtering:

Samtaler og øvrige metoder kombineres ofte i individuelt tilrettelagte tiltag målrettet konkrete personlige eller organisatoriske behov.


1:1 træning
 – styrkelse af personlig balance og trivsel:

 

Foredrag og oplæg

Med afsæt i emnet Trivsel i hverdagen kan bl.a. tales om:

 • Balance i hverdagen – Work/life balance m.v.
 • Mindfulness i hverdagen
 • Mindfulness for ledere
 • Håndtering og forebyggelse af stress – både overfor private og virksomheder
 • Hvad vore fysiske og mentale reaktioner forsøger at fortælle os
 • Spiritualitet i hverdagen – integration uden splittelse

Specifikke forslag og ønsker til foredrag og oplæg modtages gerne.


Holdundervisning – til gavn for egen (og måske også andres) trivsel:

 

Læs mere om at samarbejde med FLOW & BALANCE her.

Se eksempler på sessions og forløb samt priser her.

Du finder vej til FLOW & BALANCE her.

Om det praktiske –  vilkår, betaling, afbud m.v. kan du læse mere her.

Kontakt os for spørgsmål eller for, at lave en aftale 
her.

 

 

VELKOMMEN til trivsel i hverdagen

         ” Lykke er ikke et mål vi når for enden af livets rejse. Det er selve måden, vi lever vores liv på…”
citat Aristoteles

 

FLOW & BALANCE er for DIG, som “bare” gerne vil leve lykkeligt – forstået som i en tilværelse, hvor du kan opleve at næres, glædes, udvikles og kan sige, at du trives, med det din hverdag indeholder – med det du gør – med dem du omgås og ikke mindst med dig selv.
Eller meget direkte – en hverdag med bl.a.:

 • energi og overskud
 • glæde
 • følelsen af at slå til
 • lyst til at gøre de ting du gør
 • positive forventninger til fremtiden


Er din hverdag allerede sådan? Eller kunne du have glæde af at justere på balancen nogen steder?

 

Lykke er et stort begreb, som der endda forskes i, men basalt set handler det om TRIVSEL – om at kunne være i flow med det du gør og om, at formå, at balancere i tilværelsens konstante bevægelighed hvor manglende overblik, uklarhed om hvilken retning du skal vælge, forandringer, nye udfordringer og meget andet nemt udfordrer balancen og hæmmer flow. Det kan tære enormt på energien og generere frustration, tankemylder, modløshed eller følelse af tomhed, og kan generere stress og udbrændthed.. Men sådan behøver det ikke være…

FLOW & BALANCE bringer mennesker godt videre… Lad os sammen sætte spot på, hvad du gerne vil! Med det udgangspunkt kan vi nemlig klarlægge, hvad der aktivt skal til, for, at komme dertil på nærværende, effektiv og mærkbar vis. Bl.a. ved at søge og styrke dét, der allerede fungerer. 

Hos FLOW & BALANCE møder du masser af know how, der kan assistere og guide dig til en hverdag med mindre stress og mere glæde, overskud og nærvær. Du får konkrete redskaber, som aktivt kan anvendes i hverdagen til, at skabe ro, overblik, struktur, afklaring og til at generere handling – alt efter hvad du aktuelt behøver for, at vedligeholde og (gen)skabe balance. Med en smule assistance vil du blive bevidst om, hvilke styrker og ressourcer, der kan hjælpe dig til bedre trivsel – mentalt, fysisk og med alt det, du omgiver dig med og skal deale med i din hverdag.

 

Se mere her:

FLOW & BALANCE samarbejder både:

omkring den fælles intention, at skabe øget trivsel i hverdagen.

Enhver situation mødes med bedste match ud fra en række forskellige tilgange, der kan anvendes både separat og i kombination:

 

COACHING
Mentoring

MINDFULNESS
HEALING

Access Bars


Se gerne mere om håndtering af STRESS


Overalt er det muligt at optimere hverdagens trivsel gennem fokus på work/life-balance og en række andre faktorer af betydning for menneskers velvære, vækst og performance.

Se mere om at samarbejde med FLOW & BALANCE eller kontakt os – det er helt uforpligtende.

 

button

 

Læs om samarbejde med FLOW & BALANCE her

Se eksempler på sessions, forløb og priser her

Det praktiske: Vilkår, betaling, afbud, læs mere her

Find vej til FLOW & BALANCE her

 

Book en aftaleFor dig der har lyst til, at læse mere:

FLOW
& BALANCE sætter spot på
måden at leve livet på…

Måden vi lever, skaber vore fysiske og mentale tilstande og danner grundlag for vore fortællinger om livet – om det at være menneske og om målet af lykke i tilværelsen.

Har du lyst til at læse mere om hvad der optager os mennesker og påvirker vores måde at leve på? Så læs videre nedenfor og få et dybere indblik i hvordan vi inspirerer andre mennesker til at forholde sig til flow og balance i tilværelsen!

 

Vil du også bare leve lykkeligt???

Måske du har opdaget, at stræben efter absolut lykke ikke nødvendigvis gør os mennesker lykkeligere… På den anden side ønsker ingen af os heller at være ulykkelige… Jamen hvad skal vi da så gøre for “bare” at kunne leve godt, med alt hvad det nu indbærer for os hver især? 

Dette spørgsmål stiller mange sig selv! For vil vi ikke alle “bare” gerne leve lykkeligt i en tilværelse med mest mulig glæde og trivsel – fri af stress og snærende mønstre…? 

Din oplevelse af flow og balance i tilværelsen influerer på din oplevelse af lykke og er derfor værd at forholde sig til, ikke mindst i en hektisk hverdag… Lad dig gerne inspirere – læs mere om hvad lykke egentlig er for en størrelse!   

Du kan også øge DIT lykkeniveau! 

Kontakt os allerede i dag for at høre mere om mulighederne for bedre trivsel i din hverdag…

Hvordan lyder fortællingen om din aktuelle tilstand?

Én fortælling om os danskere er, at vi skulle være verdens lykkeligste folk1. Alligevel har vi hver især vore forestillinger om, hvad lykke er og om, hvad der gør os lykkelige som nævnt ovenfor. Eller måske rettere – hvad vi tror vil gøre os lykkelige… Der findes nemlig aktuelt også en anden dominerende version af fortællingen om danskernes tilstand, nemlig den at stadigt flere danskere oplever stress og andre ubalancer i hverdagen – hvilket underbygges af en række alarmerende tal om stress.

Hvordan lyder fortællingen om din aktuelle tilstand? Kan du identificere dig med versionen om verdens lykkeligste folk – eller føler du i højere grad, at du bidrager til statistikkerne omkring stress og mistrivsel?

Uanset hvad, så matcher du med stor sandsynlighed størstedelen af de mennesker vi møder hos FLOW & BALANCE – nemlig helt almindelige danskere som “bare” prøver på, at få hverdagen til at gå op i en højere enhed… Mennesker som søger at skabe overblik og mest mulig sammenhæng i en tilværelse med fokus på fysisk og mental trivsel, familieliv, relationer, job, kriser, kærlighed og hverdagens krav og forventninger, som vi alle møder.

Sandsynligvis søger du “blot” som de fleste måder, der kan hjælpe dig til, at pleje, finde eller om nødvendigt genfinde de nødvendige ressourcer til, at være med det hele og leve et liv i balance. At leve balanceret handler mindre om, at søge en bestemt eller statisk tilstand i dit liv end om, grundlæggende at kunne opleve tilfredshed og fungere både fysisk og mentalt med det, du gør i dit liv. Balance handler kort fortalt om at trives… Og det ér muligt for enhver!

Oplever du ikke det i din hverdag, er det måske tid til at justere på noget. Måske det netop er grunden til, at du læser på denne side lige nu…

Lad os tage en uforpligtende indledende snak om hvad du oplever i din tilværelse lige nu.  Kontakt os gerne med det samme!

 

FLOW & BALANCE
…er for dig, der ønsker, at leve dit liv på en
måde, hvor hverdagen bliver kilden til
DIN lykke – hvad den end er for dig…
…inspirerer og guider dig til måder, at leve på,
der beriger hverdagen med mere trivsel,
bedre balance og mindre stress
Se mere om hvordan!


Alt vi oplever har relevans for oplevelsen af trivsel og balance i hverdagen… Fokus på trivsel gennem mest mulig flow og bedst mulig balance på alle planer er derfor den røde tråd i alt vi gør for dig hos FLOW & BALANCE – uanset om det er at coache privatpersoner eller erhvervsfolk, at være mentorer i personlige eller spirituelle udviklingsprocesser, heale på fysiske eller psykiske aspekter, hjælpe mennesker til at forebygge eller komme ud af stress, at inspirere til en mere mindful attitude eller andet af det vi gør sammen med mennesker, der vælger FLOW & BALANCE som guide og fortrolig sparringspartner på et stykke af deres vej.

Der kan derfor være meget forskellige emner på agendaen når vi mødes. Aktuelt opleves f.eks. her et stort fokus på:

 • Balance mellem krav/forventninger ( både egne og andres) og ressourcer/styrker til at møde disse
 • Stress – behov for at forebygge mod overbelastning afledt af hverdagens krav
 • Håndtering af tydelige stressignaler – fysisk og mentalt 
 • Vejledning og støtte omkring stress-sygemelding 
 • Balance mellem arbejde og privatliv’
 • Personlig energibalance – hvordan den genfindes og styrkes bedst 
 • Gamle mønstres betydning, og vejen ud af dem mod nye og bedre vaner
 • Afklaring omkring kompetencer og personlige værdier relateret til beskæftigelse
 • Integritet – at stå ved og at have sine værdier med i hverdagens gøremål
 • Udfordringen i at navigere i lederrollen med en samtidig følelse af autencitet
 • Fysiske gener – at skabe lindring via forståelse for deres psykiske budskab


Uanset disse emners forskellighed handler de alle grundlæggende om måden vi mennesker ser på os selv og på tilværelse, da det sætter aftryk på vores trivsel i hverdagen. Det er derfor til stor nytte, at få kompetent vejledning og rette støtte til, at blive mere bevidst om tingenes sammenhæng og muligheden for faktisk at vælge sin tilstand. Vi viser dig til hvordan…

At blive bevidst om hvor nært vore tanker, handlinger, mønstre, fysiske tilstand osv. er forbundne med de ting vi oplever og graden af trivsel i det almindelige hverdagsliv er en stor lettelse for mange mennesker. Derfra bliver det nemlig muligt, at skabe nye og bedre vaner, optimere egne ressourcer og få øje på flere af de mange muligheder, som vore oplevelser rummer.

Du er helt sikkert allerede bevidst om, at god kost og motion er vigtig for din trivsel. Men husker du det i hverdagen? Og husker du dertil at tænke gode støttende tanker hver eneste dag? Vi hjælper dig til at huske og indarbejde disse og mange andre gode energigivende vaner i hverdagen. Men derudover giver vi dig også noget andet, nemlig det vi kan kalde “det lille ekstra”, som slet ikke er så lille endda set i forhold til hvad kan bidrage til din trivsel og oplevelse af flow og balance…

“Det lille ekstra” handler om styrket bevidsthed – om bevidst at vælge tanker og handlinger, der i dagligdagen bliver til noget meget større, når deres effekt får lov, at udfolde sig med øget energi, glæde, indre ro, velvære, nærvær, personlig effektivitet og meget mere som vil kunne gøre en STOR forskel for dig. Og hæve dit generelle lykkeniveau!

 

FLOW & BALANCE
…assisterer dig til, at skabe det,
du gerne vil – mere end til,
at hjælpe dig af med det, du ikke ønsker
I sidste ende er resultatet det samme,
men der er en verden til forskel
 på måden, at anskue det på…
Se mere om hvordan!


At blive bevidst om dine muligheder for at styrke din balance, bringer dig i bedre flow med tilværelsen og de krav, forventninger og præmisser hverdagen indeholder. Du vil blive guidet til optimal trivsel og om nødvendig ud af mistrivsel – til en tilværelse med mere flow og bedre balance i din hverdag.

Dit udgangspunkt for at ønske bedre trivsel kan f.eks. være stress, fysiske eller mentale gener, vanskelige relationer eller andet, der forhindrer din trivsel – måske forårsaget af overbelastning, hensigtsmæssige vaner, gamle mønstre eller en historik, der blokerer for, at du kan trives optimalt. Sammen retter vi fokus mod det du ønsker at fremme og styrke.

Lige så oplagt er det, at vælge at være på forkant ved, at blive mere bevidst og styrke din formåen for at undgå overhovedet at komme i den situation, nemlig ved at fremme det, der allerede fungerer og indarbejde vaner, der understøtter din balance.

Du kan også hente nyttig hjælp til, at bibeholde balancen, hvis du tidligere har oplevet stress eller andre ubalancer have fat i dig – noget ingen ønsker at gentage.

Med rette guidning er det alt sammen muligt – både at bibeholde og genskabe balance for at sikre mest mulig trivsel. Se mere om hvordan!

 

Hellere forebygge…

Der findes efterhånden et stort udbud af tilbud både i det traditionelle behandlingssystem og i den mere alternative genre når det handler om at “fixe” skaderne efter vores egen moderne livsstil. Ikke mindst i relation til stress som har fået meget stort fokus de seneste år. Læs gerne mere om vores tilgang til stresshåndtering.

Men hvorfor vente til stress eller anden ubalance rammer???

Hos FLOW & BALANCE giver vi dig muligheden for, at komme på forkant ved at lære, at forebygge længe forinden det kommer til behovet for at helbrede. Du kan selv iværksætte den positive spiral ved, dels at blive mere bevidst om hvad du kan gøre for at styrke din hverdagstrivsel og ved at blive mere bevidst om de mulige symptomer på ubalance i form af signaler i hverdagen, som du med fordel kan reagere på. Det giver dig mulighed for, at reagere i tide med henblik på tiltag, der hjælper til, at vedligeholde eller genoprette dine ressourcer. Du har derfor stor gavn af at blive mere bevidst om din trivsel og af, at lære at anvende måder der matcher dig og din hverdag for at styrke og bevare den.

Det guider vi dig til hos FLOW & BALANCE hvor vi tillige gerne inspirerer dig til, at tage store begreber som TRIVSEL og LYKKE til overvejelse. Eller hvad der klinger for dig… Kald det hvad du vil!  Kort fortalt handler det om, hvad du tillægger oplevelsen af balance og følelsen af overskud både fysisk og mentalt… For at kunne finde frem til måder, at fungere mest muligt optimalt på i hverdagen. Dem skal du have indarbejdet i din hverdag, for at kunne opleve effekten af bedre balance og være bedst muligt i flow med tilværelsen.

Du vil møde masser af værdifuld inspiration her udfra en tilgang om, at lykke er et valg og ikke nødvendigvis afhængig af livets ydre omstændigheder – men i højere grad et spørgsmål om, hvordan vi opfatter os selv og omverden og agerer ud fra det.


Dine fortællinger om fortiden… Hvad gør de for dig?

Vore fortællinger har bragt os til hvor vi er i dag – og indeholder alle elementer, der præger vores nutid og fortæller os om hvorfor vi gør, som vi gør. Måske du kender udtryk som “Det er aldrig for sent at få en god barndom…” Måske du synes, at det lyder som noget terapeutisk “positivitets-lal”… Men alle vore fortællinger om oplevelser i fortid og nutid ligger til grund for den måde vi agerer uanset hvilken rolle vi indtager – måden du er som menneske, ven, partner, forælder, kollega, leder osv..

Vore fortællinger om nutid eller fortid kan med fordel tilgås fra andre vinkler end de vi oftest indtager. Det handler om mere end blot, at gøre de mindre rare fortællinger gode – positivitet alene for positivitetens skyld kan hurtigt komme til, at smage af selvbedrag, med mindre tingene ses i en større helhed. I stedet handler det om, at øge perspektivet på måden, at opleve virkeligheden på.  

I vores verden er der intet galt med nogen – men snarere med noget… Noget der gøres, måder ting anskues på osv… Det er derfor ikke dig/ din personlighed den er gal med…. Derimod kan du måske have gavn af, at blive mere bevidst om de muligheder, du har i de situationer du møder – muligheder der handler om, hvordan du kan vælge at tænke og handle. Også i forhold til andres eventuelle ” tossede adfærd”, som du alligevel sjældent kan ændre på. Giver det mening? Ellers kontakt os blot – så tager vi en uforpligtende snak om det. 

Mere handler det om hvilken tilgang vi har til vore oplevelser og livsfortællinger end om “hvem” eller “hvad” vi er. Hos FLOW & BALANCE skal du ikke først finde “den bedste version af sig selv”, for at kunne opnå balance og trivsel i tilværelsen. Hvorfor skulle du ikke allerede være, som du skal være? Der findes mange veje til øget trivsel, styrket selvværd osv.. Drop derfor forestillingen om, at du skal forsøge, at lave om på dig selv – du er lige som du skal være! Det er vores udgangspunkt. Skulle du selv være i tvivl hjælper vi dig til at se det. Med det udgangspunkt bliver du i stand til bedre at se klart og vil med fordel kunne se nærmere på hvordan du oplever livet, som det leves og handle ud fra det, på måder som støtter dig i det du gør og ønsker.

Der er nemlig altid flere aspekter på en sag eller situation end vi umiddelbart ser, og nogle af disse kan være rigtig nyttige at opdage og inddrage. Både overfor dit syn på dig selv, verden omkring dig og de emner som særligt optager dig.

Sammen vil vi derfor bl.a. kunne udforske:

 • Om dine anskuelser støtter dig optimalt?
 • Om der er noget du skulle have overset – andre vigtige aspekter?


Når dine fortællinger sådan bredes ud, vil du opleve, at dit perspektiv overfor de muligheder, ressourcer og værdier du omgives af øges. Det giver dig mulighed for at vurdere, om noget med fordel kan håndteres anderledes, ud fra de muligheder du har. Alene kan det være ret svært at overskue på egen hånd… men ved fælles hjælp er det muligt step by step!

Set i et større perspektiv bliver det tydeligt, hvilken indflydelse tingene har på hinanden. Det kan bl.a. gøre det lettere at slutte fred med, at det måske bare aldrig bliver en god barndom, skilsmisse, fyring eller andet du har i bagagen, men at det måske alligevel set i et større perspektiv har ført nogle andre væsentlige indsigter eller muligheder med sig. Hvorfor give noget lov at forpeste dit liv eller blokere for dine muligheder, når du i stedet har mulighed for, at øge din trivsel ved at rette fokus mod de ressourcer og muligheder, du i stedet altid har til stede i nuet?

At styrke denne bevidsthed bidrager for mange mennesker positivt til bedre trivsel – både i hverdagen og i tilværelsen som helhed. Det er også muligt for dig, f.eks. via coaching , der assisterer dig til at øge dit perspektiv eller mindfulness, der bl.a. leder dig til, at betragte på en mindre dømmende og i stedet mere rummende og accepterende måde, der styrker din indre ro og robusthed i forhold til livets bevægelser.

Det er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt, blot at dreje vore fortællinger om til mere velsmagende versioner. Vi må også lære at agere derefter, ved f.eks. at justere lidt på vore vaner.

Vil vi opleve noget andet end vi plejer,
må vi oftest også gøre noget andet…


Ved at blive bevidst om hvad vore egne tanker og handlinger egentlig afsted kommer og forholde os til om det er sådan vi ønsker, det skal være – og justerer derefter, er det muligt at komme til, at opleve større frihed, mere energi og bedre balance.   

brain-544403__180

Det ligger i menneskets natur at undres over sin egen adfærd – det adskiller os netop fra dyrene. Derfor er det helt oplagt, at tage udgangspunkt i dine fortællinger – ikke for at “dyrke” fortiden, men fordi de rummer masser af ledetråde til, netop at forstå din aktuelle adfærd og oplevelse af verden.

Fortiden bliver ikke nødvendigvis bedre af den grund – men det kan din nutid og fremtid blive og det er vel trods alt det, der tæller… Spørgsmålet er derfor, hvordan din nutid og fremtid skal være? Det kan vi hjælpes ad med at finde ud af – evt. med hjælp fra fortiden når den inddrages konstruktivt uden at vi behøver at fortabe os i terapeutiske dybder…

Så hvad tror du – er lykke og trivsel også et valg for dig?

Kontakt os gerne for at høre mere om hvordan vi sammen kan styrke grundlaget for din trivsel – NU i din hverdag.

 

Få fokus på dét, der fungerer!

I hverdagens travlhed får vi let fokus på dét, der ikke fungerer, frem for på det, der allerede bidrager til vores trivsel og lykke. Det kan hindre os i, at se muligheder og fastholde os i mindre hensigtsmæssige tankemønstre, som hjernen velvilligt hjælper os til at vedligeholde – uanset om de er gode for os eller ej…

Det handler om vaner – og dem kan du iøvrigt læse meget mere om her.

Det gælder både i vore relationer til andre, oplevelsen af os selv, vores job, forholdet til kontrol, økonomi m.v. for slet ikke at tale om hvordan det kan påvirke vores fysiske og mentale velbefindende, og skabe et indre pres som kan medføre søvnløshed, hovedpine, ryg- og mavegener og andre spændinger og energidrænende géner, som alle er udtryk for ubalance af en art.

For nogle ender belastning over tid ud i stress eller andre ubalancer – godt hjulpet på vej i disse tider med krise og et dagligt bombardement af input og stressende faktorer omkring os.

Fokus glider nemt væk fra dét, der på enkle måder kunne gøre oplevelsen af hverdagen lettere, mere nydelsesfuld og på det personlige plan langt mere effektiv.

Vi har derfor alle behov for, at pleje og styrke vores trivsel for at kunne bevare mest mulig balance i hverdagen.

Mon ikke du kender til, at  helbred, arbejdsliv, familieliv, parforhold eller andre væsentlige livsaspekter fylder særligt i din bevidsthed og tager uforholdsmæssig meget af din energi? Sådan vil det ofte være i hverdagen. Det tærer på energien og skaber nemt spændinger og ubalancer som kan have mange måder at vise sig på – læs derfor gerne mere om symptomer på ubalance.

Man kan vænne sig til meget – men du behøver ALDRIG vænne dig til, at leve i en usund tilstand…


Du kan i stedet vælge – f.eks. sammen med FLOW & BALANCE at sætte spot på det, der er vigtigt for dig i din hverdag  – uanset om det handler om din nattesøvn, dine relationer, din fysik, din sindsro eller noget helt andet – og uanset om det er privat eller jobmæssigt relateret. Kontakt os for at høre mere – også gerne for en ufropligtende indledende samtale… 

 

Vælg din hverdag!

Vi sætter spot på hverdagens trivsel – fordi, hverdage er dem, der er flest af!

Ønsker du, at gøre noget anderledes i din hverdag? Så er tiden måske til at overveje, hvad der ellers er muligt i forhold til, hvad du plejer, hvis det ikke allerede virker som du ønsker… Du er den eneste, der reelt kan træffe valget om, at stoppe med, at gøre som du plejer. Tag derfor en beslutning om, at skabe den hverdag og det liv du ønsker – med god energi og balance.  

Vi kan alle være som vi gerne vil – uanset vore livsomstændigheder, vore omgivelsers ageren og vores historik hver især. Husk – du har en historie  – du er ikke din historie… 

Det siges ofte, at det er tanken der tæller – men faktisk er det også tanken der fælder os, når vi mister det store perspektiv og låses fast på en tilgang eller synsvinkel eller får set os blinde på de ting, vi møder i hverdagen.

Sådan er det med alt vi tænker og siger, både om vores hverdag og vore livsbegivenheder. Enhver fortælling indeholder nemlig både begrænsninger OG muligheder og har derfor også altid flere sider end den mest fortalte.

Lad os sammen sætte spot på de fortællinger, der udspiller sig i din hverdag, for at finde de bedste ressourcer og erfaringer til at håndtere det du møder bedst muligt. Det kan bidrage til et øget perspektiv og flere nuancer og åbne muligher – som modvægt til blot at gentage gamle mønstre og vaner, som måske ikke længere gør dig noget godt. Det gælder både i forholdet til dig selv og til dine omgivelser, dit kærlighedsliv, dit arbejdsliv, din sundhed osv.. At blive bevidst om hvordan du tænker baner vej for, at gøre ting på nye og måske bedre måder. 

Det er hvad FLOW & BALANCE guider dig til. Vi viser dig mulighederne og giver dig input til det lille ekstra, der kan bidrage yderligere til din trivsel.

 

Luk det lille ekstra ind…

Så hvad er det lille ekstra

De fleste anerkender og mærker effekten af motion og sund kost i hverdagen, men der er faktisk mere at gøre, ved også at dyrke lidt mental fitness og det endda med en relativt lille indsats, som sagtens er mulig, at implementere i en travl hverdag. Det er den, vi kalder det lille ekstra.

Livet er alt for kort til en hverdag domineret af stress,
fysisk ubehag, bekymring og andre gener…


Du er den eneste til at afgøre, om du du er dækket tilstrækkeligt ind til at kunne holde en tilfredsstillende hverdagsbalance med et stabilt energiniveau, gode relationer, en positiv tilgang til hverdagens udfordringer, og åbenhed overfor livets muligheder – eller om du kunne bruge et ekstra løft til, at styrke din trivsel enten generelt eller i relation til specifikke områder i dit liv.

Er lysten til at styrke din trivsel, tror vi også på, at tiden er der, skønt den oftest får skylden for det som vi vælger ikke at gøre. Lige som pengene, eller noget helt tredie… Mon du kender til det?

Hvis – så prøv med hånden på hjertet at spørge dig selv, om det i højere grad måske er modet, frygten eller andet, der reelt afholder dig fra, at gribe ud efter bedre trivsel?

Det lille ekstra kan være mange ting – helt afhængig af dine behov og ønsker. Vi guider dig på vej, giver gode råd og konkrete input til, hvad du selv kan gøre og være opmærksom på i din hverdag.

Til eksempel, kan det lille ekstra være øget fokus på at balancere dine ressourcer, bevidsthed om mindfulness i dine gøremål og attitude overfor tilværelsen eller at indarbejde meditation eller yoga i din hverdag, hvor blot 15-20 minutter om dagen kan gøre en markant forskel for din trivsel. Om det ud af et helt døgn er meget eller lidt for dig eller om det er indsatsen værd, er alene op til dig selv at afgøre.

Vi er her for dig, hvis lysten er tilstede. Lyder det som noget for dig? Så lad endelig høre fra dig – også gerne for en uforpligtende gratis telefonsamtale eller indledende e-mail, der kan medvirke til at afgøre, om du er klar til at sætte bedre trivsel på agendaen.


Kontakt os blot – vi er her for det samme!


Med rette viden om hvordan du via ro såvel som bevægelse og fysisk kost såvel som mental stimulering kan påvirke både din fysiske og mentale tilstand til, at skabe ro, øge dit fokus og din personlige effektivitet, styrke dit immunforsvar, forebygge og reducere stress kan du blive i stand til selv, at regulere og optimere din trivsel på en lang række områder i din hverdag. Vi guider dig på vej!

 

Læs også: 5 gode råd til mere energi og trivsel i hverdagen!


Hos FLOW & BALANCE assisteres du til overblik, indsigt og  øget perspektiv på dine muligheder og får inspiration og opbakning til, at gøre den indsats der skal til for, at føre dine beslutninger ud i livet.

Lad dig inspirere til, at finde din trivsel og lykke med afsæt i det liv, du allerede lever gennem fokus på, at skabe og vedligeholde de kilder til trivsel, som hverdagen allerede rummer, der er oftest mange flere end du tror – i positive følelser, relationer, engagement, din oplevelse af mening og det, der driver dig til at præstere. Se mere om hvad vi tilbyder, som kan bidrage til din inspiration og ikke nok med det – tillige give dig konkrete værktøjer lige til at bruge i din hverdag.

Ved bevidst prioritering af din trivsel via fokus på balancen mellem nydelse og ydelse, fritid og arbejde osv. er det muligt, at opnå en hverdag, hvor du kan opleve ro i krop og sind og have overskud til, at gøre og realisere, hvad der giver værdi for dig – godt hjulpet af gode vaner både i forhold til måden du tænker om din tilværelse, og måden du agerer på.

Der er mange måder at styrke din trivsel på – du kan bl.a. opnå større indsigt og klarhed omkring emner, der optager dig eller søge ro og afbalancering af hele sit system, når noget særligt trænger sig på og tager unødig meget af din fysiske, følelsesmæssige eller mentale energi. 

Der er meget du selv kan blive opmærksom på at gøre – både for at vedligeholde og for at styrke din hverdags-trivsel og højne dit lykke-niveau ved at blive mere bevidst om dine vaner og din måde at tænke på.

“Alle har ret til lykke, men du må være parat til
at yde en indsats hele livet”
– Dalai Lama

Lad dig guide på vej… Med en mindful og samtidig jordnær tilgang, der matcher dig og din hverdag. Se gerne mere om hvordan her. Er du klar til at gøre en forskel??? Så tag det første skridt i dag:

 

 

 

 

Hvem har gavn af FLOW & BALANCE?

Ja, hvem har ikke??? For enhver der aktivt ønsker at prioritere sin trivsel har gavn af FLOW & BALANCE.

Enhver der ønsker at blive ved med eller at komme til, at leve i en balanceret hverdag med fokus på alt dét, der fungerer og er muligt – frem for med fokus på det modsatte som blot tære på den værdifulde livssenergi – har gavn af FLOW & BALANCE

Køn, alder, status, beskæftigelse er uvæsentlig i denne sammenhæng – under det hele er vi mennesker nemlig drevet af de samme grundlæggende faktorer og ikke mindst et ønske om at trives bedst muligt.

Overlad det derfor trygt til os, at møde dig i dine konkrete livsomstændigheder – vi har erfaringen for at møde dig i dine behov ud fra en lang og bred erfaring for, at omgås mennesker både i forretningslivet og på den helt personlige bane.

Du behøver hverken at definere dig selv som stresset, deprimeret eller andet for, at kunne hente nyttig inspiration hos FLOW & BALANCE… Vi  er her lige midt i hverdagen med support og inspiration for almindeligt ressourcestærke, travle mennesker der ønsker at vedligeholde og pleje livs-balancen – og lige så vel for dig, der har stress inde på livet eller af andre årsager er nede på energi eller udfordret af tilværelsen for tiden.

Vi ved af egen erfaring, at stress, skilsmisse, fyring, tab, sygdom og andre af livets mindre fornøjelige overraskelser er en del af det, at være menneske – og at det river og rusker når det står på, så man aldrig tror man skal blive hel igen… Heldigvis ved vi også, at det kan man alligevel blive – vi er her jo stadig selv – stærkere for hver dyrekøbt erfaring vi har gjort os.

Kort sagt er FLOW & BALANCE for enhver, der aktivt beslutter, at ville leve med mest mulig trivsel, i bedst muligt flow med tilværelsen og i god balance med sig selv og omgivelserne. 

Sammen gør vi det komplekse mere enkelt og håndterbart – f.eks. med tiltag, der optimerer energiniveauet, skaber ro på systemet, giver overblik og klarhed i tankerne, øger perspektivet på dine muligheder og skaber basis for, at træffe gode beslutninger. Kort sagt – du assisteres til, at skabe og holde bedst mulig balance i tilværelsen. Og oftest skal der mindre til end du tror! Se gerne mere om hvordan!

FLOW & BALANCE guider dig på vej. Sammen styrker og underbygger vi din formåen for, at holde dig i flow med livets omskiftelighed og i god balance med tilværelsens aspekter bl.a. ved, at finde og kultivere det, der allerede virker og positivt bidrager til din trivsel såvel såvel som ved, at integrere nye veje til, at styrke balancen i din hverdag og flowet i din tilværelse.


Samarbejdsmuligheder

Du kan samarbejde med FLOW & BALANCE på privat initiativ eller som led i et organisatorisk setup – samarbejde tilrettelægges udfra kontekst og behov. 

Sammen med FLOW & BALANCE kan du bl.a. vælge at rette fokus mod:

 • Work/life-balance
 • Mål, retning og flow i både privat- og arbejdsliv
 • Stress-håndtering i form af forebyggelse og -reducerende tiltag
 • Balanceret personlig og spirituel udvikling


Eksempler på samarbejds-områder:

 • Personlig mentoring, coaching, stresshåndtering – styrkelse af personlig og spirituel balance, work-life-balance, relationer og andre aspekter der påvirker din trivsel og balance. Vi møder dig med afsæt i mindfulness, NLP m.v.
 • Coaching af ledere og medarbejdere, der skaber overblik og klarhed og
  leder til bedre personlig indsigt og effektivitet, samt til at skabe resultater med balance og nå mål uden stress. Vi samarbejder desuden omkring stresshåndtering.
  Vi tager udgangspunkt bl.a i systemisk  og anerkendende tilgang, mindfulness m.v.
 • Lederudvikling udfra ønsket om, at udvikle nærvær og lære, at lede mere udfra hjertet og blive en mere helstøbt leder
 • Foredrag for både foreninger, private, virksomheder m.v. om skabelse af en balanceret hverdag med mere nærvær, bedre effektivitet og mindre stress

Balanced BeingPRIVATE – se mere her
Balanced Business – VIRKSOMHEDER – se mere her


Enhver mødes med respekt for individet såvel som for den gældende kontekst, samt med nærvær, guidning, råd, vejledning og metoder, som assisterer til, at skabe fornøden ro og overblik og/eller til, at stille skarpt på hverdagens mange aspekter og kompleksiteter. Det sætter fokus på værdier og prioriteringer, bidrager med nye perspektiver på dine muligheder for at pleje din trivsel i hverdagen og tydeliggør præmisser og grundlag for dine mulige valg i forhold til, at skabe en hverdag med mest mulig trivsel nu og her.

Med rette viden og støtte er det muligt, anset om du ønsker, at trives mere optimalt end du gør i dag – eller værne særligt om det, der allerede fungerer som du ønsker, at bibeholde og styrke.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om det, der aktuelt optager dig – og få råd om,  hvordan din hverdagstrivsel kan optimeres.


Velkommen – som medskaber af din egen trivsel i en tilværelse med bedre flow og balance

 

Modtag gratis inspiration og nyheder fra FLOW & BALANCE

 

 

Kilder:

1 Rapporten World Happiness Report, fra Columbia University’s Earth Institute. Offentliggjort 09.09.2013.

Jvf. afhandling udgivet af forsker fra Duke University 2006