Fra stress til trivsel

Som alvorligt stressramt er der én ting du behøver mere end noget andet for en tid, nemlig RO


Rejsen fra stress til trivsel kræver ikke så mange ord… Heller ikke tanker… I hvert fald ikke i den første tid efter at stress er erkendt som en realitet der må håndteres! Og da slet ikke fra din side…

Drop derfor umiddelbart at forstå eller forklare situationen – både over for dig selv og andre. Er du ramt og måske endda “gået ned” med stress som man siger, er der ikke så meget at forklare. Det er blot et faktum, som kalder på noget helt andet, for at du kan få det godt igen.

 

Som stress-vejleder er det min opgave, at give svarene og fortælle dig hvad det er, der sker med dig, i dig og omkring dig, da du selv helst ikke skal spekulere for meget, men helst prøve at slippe ansvaret mest muligt på alle måder, så hjernen kan få ro.

Min aller fornemmeste opgave er derfor under min stress-vejledning, at guide dig til, at bringe ro og orden i det kaos du befinder dig midt i, hvis stress har fået sit tag i dig – et kaos der ofte også omfatter problemstillinger omkring familie, job, sygemelding m.v.. Men det er muligt at skabe ro midt i kaos – uanset hvor du står lige nu… Du skal blot vide, at ligesom din stress er optrappet over tid, kræver det tid, at skabe modsvarende nedtrapning.

Jeg er på sidelinien hele forløbet igennem, hvis du ønsker det. Herfra vil jeg løbende vejlede og assistere dig til, at genfinde balancen på bedste vis. Som din vejleder vil mit bidrag være baseret på ekspertise og erfaring med stress-håndtering og -forebyggelse komme dig til gode i form af individuelt baseret stress-vejledning. Mit bidrag vil derfor være anderledes end hvad dine velmenende nærmeste iøvrigt vil kunne bidrage med. De to ting hverken kan eller skal erstatte hinanden, men kan supplere hinanden på værdifuld vis. Mange mennesker har derfor stor gavn af, at have en professionel vejleder ved deres side under et stressforløb.

 

Er du ramt af stress og måske sygemeldt eller på vej dertil, er du velkommen til straks, at kontakte os. 

Du får straks et gratis og uforpligtende forslag til, hvad du ud fra dine konkrete oplevelser, aktuelt kan have mest gavn af for, at skabe ro, genskabe balance og forebygge yderligere udvikling eller gentagelse af stress.  


Hvornår skal du reagere?

Det skal du, når du oplever symptomer på ubalance eller stress. Dem kan du læse mere om her – eller blot straks kontakte mig for at spørge ind til, det du selv oplever.

Vent ikke på, at symptomerne udvikler sig – det kan blot forværre situationen og i sidste ende kunne vil fastholde dig i mistrivsel over længere tid, og måske endda kunne forrette alvorlig skade. Det er nemlig sådan, at stress kan skade både din hjerne og dit fysiske helbred.Det hjælper kompetent stress-vejledning til at undgå.

Du kan heldigvis også gøre noget for at hjælpe dig selv. Det er ikke sikkert, at det rækker til at hjælpe dig hele vejen ud af en alvorlig stress-situation, men det kan være en nyttig hjælp her og nu. Se derfor gerne disse gode råd til dig der er stress-ramt.


Kontakt FLOW & BALANCE
 først som sidst – du behøver reelt ikke gøre andet!

Hos FLOW og BALANCE får du konkret stress-vejledning tilpasset din aktuelle situation – herunder evt. også råd om, at søge til læge, hvis du ikke allerede har været det.

Du får at vide, hvordan du kan blive guidet til, at bringe ro på din tilværelse Sammen er der meget vi kan gøre for, at bringe dig trygt retur fra stress til trivsel.

Under et forløb i stress-vejledning vil du gradvist lære, hvordan du bringer dig i kontakt med din krop igen og får flyttet fokus fra det mentale felt som er højaktiveret under stress, og du vil stille og roligt komme til at kunne koble af mentalt – så du igen vil kunne se klart.

Det vil handle om, først at reducere din stress! Og dernæst om, at fine gode strategier, der kan hjælpe dig godt videre uden at komme i en lignende overbelastning igen.

Meget af det du lærer under et forløb i stress-vejledning, vil du derfor også have gavn af, når du igen er vel ude “på den anden side”. Retur fra stress til trivsel.


Stress-vejledning foregår ud fra dine ønsker og behov

Her kan en række effektive tiltag indgå, som på hver sin vis kan bidrage til, at skabe den fornødne balance igen. Der tages altid udgangspunkt i indviduelle behov og 2 forløb er derfor ikke ens. I et forløb med stress-vejledning kan derfor bl.a. indgå:

Samtale – altid første tiltag, da relevant vejledning skal iværksættes straks og da din aktuelle tilstand må afdækkes for, at kunne tilpasse den videre vejledning og håndtering. Senere i forløbet kan samtalerne bevæge sig mere mod coaching *) med henblik på, at skabe strategier til, at forebygge stress fremadrettet – men først når du bliver helt klar til, at forholde dig til, hvordan din hverdag fremadrettet skal være. Det vil typisk først være efter ugers eller måneders aktiv indsats ( dvs. RO) for, at reducere niveauet af stress.

Healing, som skaber ro og afbalancerer hele din organisme og lader dig afspænde fysisk og mentalt – noget hele dit system har brug for ved stress. Alt du skal gøre er, at tage imod. Kræver hverken at du tror på noget ( end ikke healingen selv) eller nogen indsats eller stillingtagen til noget iøvrigt. Netop hvad en stress-ramt behøver!

Access Bars, hvor du som ved healing blot ligger og tager imod, imens en proces opløser mentale blokeringer og frisætter dig fra mønstre og overbevisninger, der på et ubevidst plan medvirker til, at fastholde dig i uhensigtsmæssig anspændthed. Skaber både mental og fysisk afspænding.

Mindfulnesssom bl.a via meditation assisterer dig til, at opbygge fornøden ro på dit system – en vigtig hjælp både nu og fremadrettet i forhold til, at forebyggelse nye stress-episoder. Hjælper dig til bedre fokus og opøver evnen for, at være med hverdagens distraktioner, noget du vil have gavn af både under dit stressforløb og senere. Grundprincipperne i mindfulness bidrager til nye måder, at være med hverdagens påvirkninger og hjælper til, at forebygge stress fremadrettet.


Som det fremgår, findes der metoder, der matcher enhver. Hos FLOW & BALANCE får du fordel af, at vi formår at møde dig i netop dine behov – her skal du ikke passes ind i vore tilbud. Ved at vi forholder os helt åbne overfor dine ønsker og behov, vil du kunne være sikker på, altid at modtage de bedste anvisninger til, at bringe ro på situationen og skabe orden i det kaos, som stress kan forårsage såvel på det indre som det ydre plan.

 

Kontakt os endelig – der er intet at betænke sig på!

Det er både gratis og uforpligtende at tage en indledende telefon-samtale eller at skrive til os om din situation. Og selvfølgelig i fuld fortrolighed hele vejen igennem!

 

 

 

*) Pas meget på med begrebet stressscoaching i relation til stress-vejledning, da det i sig selv er direkte selvmodsigende – da stressramte IKKE bør coaches. Faktisk kan det forværre en stresstilstand, hvis det sker for tidligt i et stressforløb.

Coaching på rette tidspunkt – dvs. før eller ved udgangen af alvorlig stress vil derimod kunne skabe fornødent overblik, klarhed og perspektiv på situationen og det samlede setup, du er en del af. Coaching kan da støtte dig til mere hensigtsmæssig navigation i hverdagen, bedre beslutningstagning, til at kunne sige til og fra og til, til at skabe og indarbejde nye støttende vaner m.v.. Læs gerne mere om coaching.