PROFIL

Kort om mig…

Min mission…

Alle mennesker fortjener en trivselsfyldt hverdag… Trivsel i hverdagen baserer sig ikke mindst på vores formåen for, at kunne opleve flow med livet som det leves og for, at kunne balancere i forhold til tilværelsens krav og forventninger, med vore omgivelser og i os selv. Jeg inspirerer derfor andre til, at finde mening i de ting de gør,  bl.a. ved, at definere deres “Hvorfor?”. Her er mit eget:

Min mission er, at inspirere andre til, at holde af hverdagen
og til at gøre den til kilde til mest mulig trivsel
og oplevelse af mening og lykke

fordi: Hverdage er der flest af…
og fordi jeg i mit eget liv har erfaret hvordan,
det på alle måder gør tilværelsen langt rigere…


Mit fundament

Læring om mennesker og som menneske gennem 45 år suppleret med bunker af teori fra såvel relevante uddannelser som fra praksis baseret på utallige meget forskelligartede møder med mennesker i deres hverdag under meget forskellige omstændigheder – lige fra dagligstuer til direktionskontorer og i professionelt regi såvel som privat.

Nysgerrighed på menneskets forunderlige psyke og hvad den kan lede til af adfærd… Jeg har altid observeret på menneskers færden – somme tider fuld af undren men har med tiden heldigvis opdaget, at vi under den umiddelbare facade ikke er så forskellige endda – og dog alle unikke med hver vore fortællinger om livet, i bevidsthed om, at vi især har en historie, men at vore historier ikke er hvad vi ér

Lysten til at gøre en forskel – at gøre noget af betydning for nogen… Om det har været at hjælpe mennesker trygt gennem en bolighandel, rådgive om personlige udviklingsmuligheder, organisationsudvikling eller andet af hvad jeg har praktiseret, har det grundlæggende handlet om dette!

Fokus på klarhed, mening og sammenhæng… Personligt synes jeg livet er skønt! Jeg er taknemmelig for alt, jeg har lært indtil nu, i accept af, at livet byder på både glæder og udfordringer som et naturligt vilkår. Den bevidsthed skaber klarhed, mening og sammenhæng for mig.

Opdagelsen af at nogle af de største gaver og kilder til læring kan komme i en indpakning, der på overfladen ser mindre indbydende ud end indholdet viser sig at være har lært mig, at der er masser af gode grunde til, at møde tilværelsen med mest mulig tillid og åbenhed overfor livets væld af muligheder… Og – at der altid findes flere muligheder end man ofte først tror.

Jo klarere vi ser det setup vi befinder os i – jo bedre overblik opnår vi over vore muligheder, og jo mere bliver vi i stand til, at tage ansvar og bidrage både til eget og fælles bedste og dermed generere øget trivsel i en større sammenhæng.

 

Min vision

Det ligger mig på sinde, at guide andre til også at se, hvor skønt, ukompliceret og fuldt af muligheder livet i sig selv er uden filter. Ofte er tingene langt enklere end vi lige ser, når travlhed, pres, stress eller gamle historier fylder vort perspektiv og fastholder gamle mønstre, som ikke længere gør noget godt.

Derfor arbejder jeg for, at tydeliggøre det, der er din virkelig, og assistere til øget overblik og udsyn til dine muligheder samt til, at støtte dig i at træffe valg, som er gode for dig og kan bidrage til øget trivsel i din hverdag.

Jeg kan ikke fortælle, hvad der er bedst for dig, eller hvordan du skal leve dit liv – men jeg kan lede dig på vej til, selv at finde ud af det. Og jeg kan give dig råd og anvisninger, som du kan vælge at bringe ind i din hverdag for at styrke din balance og optimere din trivsel.

Det handler om at finde det, der fungerer i din hverdag
– så ingen quick-fix eller “one size fits all”-løsninger her…
Jeg viser dig mulighederne – valget er dit!

Se mere om, hvordan vi kan samarbejde!

 

Hvis du vil vide mere…

Min baggrund

Selv kalder jeg mig helst hverken det ene eller det andet, men arbejder åbent og helhedsorienteret udfra en række tilgange, som hver med deres styrker og anvendelsesmåder skaber mening og effekt både hver for sig og i kombination.

Personligt ser jeg tilværelsen som en lang uddannelse, som indtil nu har bragt mig masser af værdifuld læring og inspiration fra kompetente lærere og mentorer med afsæt i forskellige tilgange – herunder mindfulness, yoga, positiv psykologi, integral filosofi, systemisk tilgang, NLP m.v.. Med uddannelser indenfor coaching, NLP, psyko-spirituel vejledning samt som meditations- og mindfulnessinstruktør, integral mentor, healer og Reiki-mester samt Access Bars practitioner besidder jeg et bredt fundament, at assistere, guide og inspirere andre ud fra. Jeg sværger ikke til en enkelt retning, men har gennem årene dannet mig et bredt indblik i en række tilgange som jeg plukker af og som bidrager til mit verdensbillede og det inspirerer andre udfra med tanke for hvor fantastisk det er at live i en verden af multiverser. 

Dertil har jeg over 20 års erhvervs-baggrund i bagagen med ledelse, salg og rådgivning indenfor ejendomshandel, rådgivning og management consulting i funktioner, der altid har handlet om, at møde mennesker i situationer, hvor min ekspertise og evne for formidling har været essentiel. Det fordrer både åbenhed og empati, men både privat og professionelt har jeg altid været drevet af interessen for, måden vi mennesker fungerer og agerer på, hvilket jeg har haft rig lejlighed til at studere i praksis uanset om jeg har mødt mine kunder i private hjem, på deres arbejdsplads eller som nu ofte hos mig. Uanset sted og kontekst er denne interesse fortsat drivkraften bag mine daglige møder med mennesker med optimering af hverdagens trivsel på agendaen.    

Samtlige metoder jeg praktiserer er valgt ud fra egne positive erfaringer og ud fra, at de fungere såvel hver for sig som i kombination. F.eks. er meditation, yoga og mindfulness-praksis vel integreret i min egen tilværelse såvel som healing, der altid følger mig i min færden i hverdagen. Du er velkommen til, at spørge ind til mine egne erfaringer, kontakt mig blot. 

Bl.a. i relation til stresshåndtering drager jeg stor nytte af egne erfaringer – som i høj grad har handlet om, at holde stress fra døren… Det har fyldt rigtig meget i min tilværelse gennem mange år, endda før man rigtigt talte om det eller forholdt sig til emnet som man gør det i dag. Hvor jeg færdedes talte man i hvert fald ikke om stress eller trivsel – der kløede man bare på og helst min. 6 dage om ugen i et højt antal timer… Det blev i høj grad bestemmende for hele min måde, at agere på – ikke blot arbejdsmæssigt men i hele måden, at leve på… Dengang så jeg ikke at der faktisk fandtes andre muligheder, så det fik selvfølgelig konsekvenser.

Jeg kender derfor på egen krop og sjæl til mange af de omkostninger det medfører konsekvent, at udfordrer sin trivsel og balance i hverdagen. Det kan bl.a. have en pris overfor nære relationer og andet, som paradoksalt nok ellers ville kunne bidrage positivt til opladning og en sundere balance, hvis det blot gives plads. Men hos mig var ikke plads til meget andet end mig og mit arbejde og mine behov…

Af uransaglige grunde, formåede jeg alligevel at fastholde én værdifuld ting hele vejen igennem – nemlig troen på mit eget inderste værd. Uanset hvor meget det ruskede omkring mig. Jeg har derfor stærkt engagement, i at inspirere andre til det samme, for har man fat der, kan det gå nok så galt omkring dig – men aldrig helt galt! For så skal du nok komme godt videre når du igen får fodfæste. Det blev min læring på den lidt barske måde… Men det behøver ikke blive barsk før vi kan lære. Vi lærer ikke bedre fordi livet er hårdt. Somme tider er det bare den eneste måde vi se, fordi vi nemt får tunnelsyn under pres. 

Derfor jeg er så optaget af, at assistere andre til at opnå bedre helhed i tilværelsen, ved at skabe overblik over hvilke muligheder, der reelt findes – og til at handle ud fra det. Det er muligt ved, at styrke opmærksomhed på måden, vi vælger at leve på… Det kræver blot din indsats og villighed til, at give slip på noget og åbne sig for noget andet, men er det hele værd!

Når det er sagt, finder jeg det stadig ganske plausibelt, at være ambitiøs omkring sit arbejde og sit liv som helhed. Jeg tror ikke selv på ideen om at stå af ræset. At gøre det for en tid kan være nødvendigt for at finde fodfæste ovenpå stor belastning, men den med at droppe ud af samfundet, fordi udviklingen går for stærkt eller i en retning man ikke synes om, tror jeg ikke på. Vi er del af et moderne samfund og har alle et medansvar. Derimod tror jeg på, at det nytter at blive bevidst om, hvilke muligheder vi hver især har, for at navigerere, så vi både formår at passe på os selv og tage del i de sammenhænge vi er en del af. Det kan godt være, der viser sig behov for større eller mindre justeringer i vores levevis for at tilgodese mere trivsel. Livet er fuldt af til- og fravalg og handler derfor også om, at gøre sig bevidst hvad man egentlig har af muligheder og så vælge bedst muligt ud fra det. Vi hjælper os selv ved, at kunne acceptere, at livet er i konstant forandring, og at behovet for tilpasning er et naturligt vilkår.

Det står enhver frit hvilke livsområder de prioriterer højest – om det er familie, interesser eller job. Der er intet galt i, at være meget optaget af noget – f.eks. sit arbejde. Det er jeg selv! I dag erkender jeg blot, at min personlige trivsel handler mindre om antallet af arbejdstimer end om, at have bevidsthed om de valg jeg træffer og acept af de til- og fravald det medfører  – i modsætning til blindt, at følge en agenda, som måske kun rummer en lille del af hvad, der reelt er muligt. Det er forskellen på udsyn fremfor tunnelsyn, som nemt genererer både belastning og ubalance. Denne bevidsthed understøtter min trivsel og balance og med er jeg selv eksponent for de værktøjer, jeg lærer videre.  

En væsentlig faktor handler derfor om, at bevare bevidstheden om, at mit liv er indrettet efter mine egne valg og dermed er mit ansvar – uanset hvor besynderlige nogle af mine valg må se ud eller have set ud for andre. For det har de! Så det har jeg selvfølgelig også stået på mål for, og det kan næsten ikke undgå, tillige at generere et usundt pres. Det sker nemlig helt naturligt når vi som mennesker konstant befinder os i forsvarsberedskab, uanset om det affødes af private eller arbejdsmæssige forhold.

Pres – ydre såvel som indre aktiverer virkelig primitive instinkter i os, når vi oplever at måtte forsvare os uanset om det handler om, at opnå accept for sine valg eller andet. Det er både uhensigtsmæssigt og usundt – men samtidig ganske naturligt, for sådan reagerer vi mennesker på mange områder stadig som urmennesker, uanset at vi lever i et helt anderledes samfund. Men det reagerer vore hjerner ikke ud fra, og deri ligger en væsentlig kilde til megen af nutidens stress.

Derfor er det så væsentligt at blive bevidst om, at der altid findes mindst én anden potentiel mulighed til vore reaktioner som alternativ til blot, at hænge i for, at hænge på i hverdagen… Og til, blindt at forsøge at leve op til en masse forventninger uanset om de er ens egne eller andres. Mistes denne bevidsthed stivner vort perspektiv, og vi kan da alene se i en enkelt retning – vi får tunnelsyn. Det tapper os for energi, vi mister balancen, ryger ud af flow, får stress, brænder ud osv. som det sker, når vi simpelthen går tom for ressourcer. Jeg har selv haft flere perioder med udpræget tunnelsyn, men har alligevel gang på gang igen fået perspektivet udvidet. Så jeg ved at det er muligt!

Jeg kan derfor også hjælpe dig til, at få øje på muligheder – som du måske end ikke anede fandtes eller som blot er smuttet ud af din synsvinkel for en stund.Det vil give dig mere end et enkelt valg og mulighed for, at kunne prioritere mest muligt optimalt hvor du står i livet lige nu.

Med bagagen fuld af nyttig viden og anvendelige værktøjer og erfaringer for, hvordan man kan lykkes med, at holde fast i sig selv og modstå stress i en hektisk hverdag, inspirerer jeg til øget fokus på, hvad der giver og holder energien oppe  – ikke blot for at overleve hverdagen men for positivt, at kunne leve med mest mulig trivsel, opleve glæde og lykke i hverdagen og nyde tilværelsen som helhed.

Jeg glæder mig til, også at inspirere dig til bedre FLOW & BALANCE i hverdagen.

foto home 2007


Bedste hilsner

Christina 

 

Du er velkommen til, at connecte med mig på Linked In

Se også gerne HVEM er “vi”?