Stress-forebyggelse

Stress-forebyggelse handler om, at skabe øget bevidsthed og nye og bedre vaner. Jo før jo bedre… og gerne inden egentlige stresssymptomer forringer din trivsel og balance i hverdagen. 

Der er behov for, at viden om hvad stress egentlig er for, at kunne opdage og reagere på signaler så tidligt som muligt – og ikke mindst tage dem alvorligt.  Læs gerne mere uddybende om stress.

Stressforebyggelse handler om, at styrke opmærksomheden omkring din generelle tilgang til tilværelsen og din levevis – herunder mulige stressfaktorer i din hverdag, søvnens, motionens og kostens betydning for din trivsel samt vigtigheden af kropsbevidsthed, betydningen af tankemønstre m.v..


Se FLOW &  BALANCE’s gode råd mod stress!


Stress kan betragtes i faser og jo tidligere der sættes ind jo bedre i forhold til at afværge et senere alvorligt stressudbrud, som kan have store omkostninger både personligt og for relationer. Er det aktuelt, må stress håndteres professionelt og reduceres på rette vis, læs gerne mere om hvordan:  Fra stress til trivsel.


Vent ikke på stress-signalerne!

Hvis stress-truslen banker på vil en række meget konkrete signaler melde sig og da er det høje tid at reagere. Det kan være såvel fysiske, mentale som adfærdsrelaterede. Inden da, vil der typisk over tid være genereret et indre pres, som du ikke nødvenligvis har opdaget eller umiddelbart relateret til stress, eller forsøgt bortforklaret.

Det kan derfor ikke siges tydeligt nok, hvor meget der er at hente for såvel dit fysiske som mentale velvære ved, at forebygge og pleje din balance før det kommer så vidt!

Stress diagnosticeres ikke konkret medicinsk, men adfærdsmæssigt har stress et utal af signaler, der sagtens kan gemme sig bag smågener og mindre adfærdsændringer, der imidlertid på sigt kan føre til øget mistrivsel. Vær derfor ekstra obs ved:

 • Mangel på nærvær og glæde i de sammenhænge du indgår i
 • Pres og indre uro
 • Følelsen af at sidde fast og have svært ved selv at ændre kurs
 • Længsel efter at kunne sætte grænser og lytte mere til egne behov
 • Tiltagende trang til, at kigge dit liv nærmere efter i sømmene og få nye vaner
 • Oplevelse af adfærd hos dig selv, som ikke gør dig noget godt  


Ud af sådanne tilstande kan et stadigt voksende indre pres genereres, og i værste fald medvirke til at generere stress, såfremt du ikke reagerer.

Oplever du tillige eller for sig selv nogle af følgende symptomer, kan det indikere typiske tegn på stress:

 • Koncentrationsbesvær og indre uro
 • Hukommelsesbesvær
 • Ændringer i dit søvnmønster som søvnbesvær eller øget træthed 
 • Irritabilitet, tristhed, indadvendthed, social tilbagetrækning og øget sårbarhed
 • Hjertebanken, spændinger, hovedpine, ondt i maven – øget antal sygedage  
 • Øget behov for stimulanser 


Kan du nikke genkendende til flere af disse symptomer? Så er det en god ide at reagere først som sidst. Læs gerne mere om konkrete signaler du selv kan være opmærksom på, og om hvad stress er.

Kontakt os  gerne for en uforpligtende indledende dialog, om hvordan du iøvrigt kan forholde dig.


At erkende stress…

En væsentlig udfordring omkring stress er, at vi oftest tøver med at anerkende, at der faktisk kan være stress på færde. Ofte ser omgivelserne det før personen selv – desværre er en af følgerne ved stress at mennesker typisk også bliver mindre lydhøre overfor andres input. Mange mennesker går derfor (alt for) længe med optræk til stress. Ofte tappes man gradvist for energi og håber blot på, at det går over af sig selv, og forbinder iøvrigt ikke umiddelbart sådanne symptomer med risiko for stress. Uanset hvor små og almindelige disse ting virker, kan blot generere et vedvarende indre press, som kan forværre tilstanden både mentalt og fysisk, såfremt noget ikke ændres.

Ofte kommer stress derfor typisk snigende. Stress-årsagerne kan selvfølgelig i nogle situationer være mere akutte og åbenlyse end i andre, eller symptomerne være mere klare. Men er indikationerne til stede, må det virkelig frarådes at lade dem udvikle sig yderligere over tid. Har man først oplevet alvorlig stress hos sig selv eller andre ønsker man ikke dette for nogen, da stresstilstanden kan være nærmest lammende og gøre mennesker ude af stand til at tage vare på noget som helst – sig selv, familie, job i en længere periode lige som og følgerne af stress kan blive langvarig og forrette deciderede skader på krop og sind. 

Mange satser stort når det kommer til stress og håber på, at signalerne nok går over af sig selv, men med over 35.000 dagligt sygemeldte som følge af stress-relaterede årsager, går det bare ikke over af sig selv for alle…

Behovet for forebyggende indsats er derfor stort! Dette underbygges fra flere sider – læs gerne mere om stress i tal.


Stress forebygges med balance – skab denne modvægt i dit liv!

Stress er lig med overbelastning og overbelastning er lig med ubalance…

Modvægten til stress er derfor balance.

Du anbefales derfor, at rette en indsats mod, at skabe og pleje din balance så det aldrig kommer så vidt som til egentlig stress.

Du får her 5 grundlæggende konkrete råd til at holde balancen og imødegå stress:

 • Skab et rum for dig selv hvor du dagligt kan koble af min 10 min. Gå en tur, lær at meditere eller andet – uden tv, radio, mobil osv.
 • Anerkend det du gør og når i løbet af en dag – frem for at fokusere unødigt på det, du ikke når eller kan ændre
 • Træk vejret bevidst nogle gange om dagen – med slip af spændinger ved udånding
 • Bring øget taknemmelighed ind i din hverdag over for faktorer som bidrager positivt til din trivsel, udvikling, glæde osv.
 • Lær dig selv bedre at kende, så du kan være obs på dine egne fysiske, mentale eller adfærdsmæssige signaler – og reagere eller søge hjælp og støtte i tide, hvis du skulle opleve ubalancer


Dette er alt sammen noget du kan blive bevidst om og øve, og du kan selvfølgelig få yderligere hjælp til det hos FLOW & BALANCE. På menneskelig og samtidig professionel vis assisterer vi dig til, at agere proaktivt i forhold til at styrke og holde balancen i din hverdag. Det gøres bl.a. via gode støttende vaner ved at lære at åbne op for dannelse af de hormoner, der hjælper dig til trivsel samt til at lukke ned for dem, der gør det modsatte, når de bringer dit system i overgear. 
 

Stressforebyggelse handler i høj grad om, at blive i stand til at reagere på, hvornår det er tid til, at vælge de rolige aktiviteter fremfor dem, der pisker op i systemet – hver ting til sin tid…

Ved at blive mere bevidst om, at aflæse din egen tilstand, vil du kunne gøre meget selv. Du bliver i stand til, at afgøre hvornår du bør søge ro og nærvær – i samvær med dig selv ved en gåtur i naturen, en fisketur, et kreativt gøremål, en omgang stille selvforkælelse eller andet du nyder contra hvornår det i stedet er helt fint at give den gas med træning, en heftig cykeltur eller løbetur, at gå til et større selskab, tage¨på cafebesøg blandt mange mennesker eller andet, der sætter dig op eller fordrer at du er “på” og som også kan være berigende. Det handler blot om, at kunne aflæse sin tilstand og reelle behov og agere proaktivt ud fra det. Har dit system mest brug for RO, kan det nemlig forrette decideret skade, at agere modsat. 


Hellere forebygge end…

Uanset at stress ikke er en sygdom, leder stress nemt til usunde følgevirkninger, der kan diagnosticeres og kræve egentlig behandling  Det er derfor på alle måder at foretrække, at forebygge… 

Stressforebyggelse handler bl.a. om, at blive bevidst om, hvordan:

 • krop og sind reagerer og blive i stand til at opfatte de stressindikerende signaler
 • du skaber gode vaner og strukturer i hverdagen
 • du prioriterer i pagt med dine personlige værdier 
 • du kan dæmpe hverdagens mentale tankemylder
 • du kan skabe fysisk ro når din krop reagerer med smerte, spændingner o.lign.
 • din robusthed styrkes ved bevidst at fremme dannelse af “glade” hormoner

Sammen afdækker vi stress-mønstre og -fælder i din dagligdag for, at finde mere hensigtsmæssige måder, at strukturere hverdagen på og styrke din bevidsthed omkring de aspekter, som påvirker din trivsel.

Det sker bl.a. ved, at rette fokus mod på dine livsområder og balancen mellem dem og dine:

 • livsværdier
 • behov
 • praksis og dine leveregler
 • mønstre og overbevisninger
 • forhold til tid og planlægning


Indholdet af et stressforebyggende forløb tilpasses din aktuelle situation og strækker sig derfor over en række sessions, med konkret fokus på forebyggelse afhængig af dine behov. Se mere nederst på siden.

Er der behov for at sætte ind med håndtering af et egentligt stresstilfælde mødes du selvfølgelig også i forhold til dine konkrete aktuelle behov – se mere om vejen ud af stress.

Stressforebyggelse handler i høj grad om, at  skabe bevidsthed om, at vi faktisk har et valg i forhold til vore reaktioner  – om, at træde ind i mellemrummet mellem stimulus og respons, hvor det bevidste valg ligger. Hvor autopiloten ikke automatisk får lov at sætte ind med sine sædvanlige reaktioner, hvoraf nogle er mindre ideelle end andre og i værste fald truer med at ødelægge vore relationer eller give os stress.

I dette mellemrum af “ikke reaktion” og “ikke handling” findes “det stille rum” som er det indre nærvær, der gør, at vi kan mærke hvad der er rigtigt for os fra et dybere sted i os selv i højere grad end fra den larmende verden omkring os. Det er i dette mellemrum, vi kan stille spørgsmål til det vi gør som:

Er dette egentlig vigtigt?
Haster det egentlig?
Er dette værd at give min opmærksomhed / min livsenergi / mit nærvær?

Du har altid muligheden for, at skabe denne bevidsthed! Du kan endda lære, at gøre det til en god vane.


Støtter dine overbevisninger dig til at imødegå stress?

Stressforebyggelse handler i høj grad om måden vi tænker, og det anslås, at vi tænker 60 -100.000 tanker hver dag, og at ca. 98% er tanker, vi allerede har tænkt før. Altså genbrugstanker. Dvs. at kun omkring 2 % af vore tanker reelt set kommer fra os selv… Resten er noget vi har indprentet, og agerer efter uden at uden at vide hvorfor.

Det er derfor værd at invitere sig selv til et check af nogle af de overbevisninger, som mere end noget andet er afgørende for, hvordan vi tænker om og håndterer de begivenheder, vi møder – uanset om det handler om vores personlige historie eller om partnerens, chefens, kollegers adfærd eller om livets uretfærdigheder, muligheder osv. Kort sagt om alt vi forholder os til.

Imidlertid er sindet ikke sådan lige at kalde til samtale – fordi det typisk fungerer lige som verden omkring os – i et bombardement af input. Det er jo hvad vi har lært for, at kunne være med, hvor det sker…

Ved at blive bevidst om, at tanker er noget vi har – ikke noget vi er får vi muligheden for, at glide ind i dette mellemrum som faktisk også findes i tankestrømmen. Her er der stille for en stund om den så blot varer en brøkdel af et sekund – men dette tomrum af stilhed findes. Og det er her – vi kan opleve det vi på en eller anden måde altid søger og længes efter, nemlig en indre oplevelse af fred og forbundethed. Det kan mærkes, når man først tillader sig selv, at synke derind. Derind i kernen af sit dybeste væsen, hvor der gives plads for intuitionen som altid er der, men blot ofte er totalt overdøvet af hverdagens larm.

Lyder det abstrakt? Måske – men det er også en ganske anderledes måde både at være med sig selv og at tænke, end vi oftest er i hverdagen og en måde, som vi ikke har lært gennem vores opvækst. Men en måde som giver os nye muligheder – og leder os til en bevidsthed, som i praksis kan hjælpe os uden om stress. Som Einstein så klogt og sandt sagde: 

“Et problem kan ikke løses ved samme bevidsthedsniveau som skabte det…”

Vi kan alle have behov for, at styrke bevidstheden – for at slippe eller imødegå stress og for, at undgå at falde i de samme fælder fremadrettet. Ved at styrke dit udsyn og forståelsen for din tilværelses sammenhænge får du nemmere ved, at holde dig i flow med livet i accept af dets konstante omskiftelighed.

Stressforebyggelse inspirerer dig til, at blive opmærksom på vigtigheden af både, at kunne mærke dig selv fysisk, mentalt, emotionelt og intuitivt OG til samtidig, at forholde dig til det setup du til hver en tid omgives af. Det styrker din mentale sundhed og robusthed gennem øget fokus på støttende overbevisninger og ressourcer.

Det er tilgængeligt for enhver at styrke sin bevidsthed, men den flytter sig kun op i højere lag, hvis alle tre væsentlige intelligenser trænes lige meget: Vores krop, følelser og tanker. Foruden at styrke balancen og forebygge stress vil det fremme den generelle trivsel på alle områder. 

Stressforebyggelse hos FLOW & BALANCE lærer dig, at skabe time-out momenter for dig selv i hverdagen i et samfund, hvor der er ekstremt fokus på tempo og her-og-nu resultater.

Du kan få råd og metoder til hverdagsbrug – lige til at anvende, som vil styrke dit fokus, din ro og dit energiniveau.

Alternativet er, at blive hængende i håb om, at stressignalerne går i sig selv. Måske går de omstændigheder der har medvirket til at generer et pres i sig selv eller løses, men desværre er der ofte sket det, at vores indre system er blevet gearet så godt og grundigt op, at vi presses indefra. Her kan nemlig være skabt en livlig produktion af hormonet dopamin, som vore indre afhængighedsskabende belønningssystem, som uden skelen til de uhensigtsmæssige virkninger motiverer os til at fortsætte adfærd som er mere destruktiv end lykkeskabende. I værste fald opdager vi det bare ikke før det er for sent. Når stressen har fået alvorligt fat!


Stressforbyggende forløb
 Bliv klogere på stress og find din balance, bl.a. via:
 • Viden om stress og dens indvirkning på fysik og psyke
 • Forskellen mellem travlhed og stress
 • Kendskab til stress-signaler
 • Bevidsthed om din egen stresstærskel
 • Sammenhæng mellem krav og ressourcer
 • Nydelse før ydelse for større personlig effektivitet
 • Ro og centrering
 • Din livsvej og livsmanuskript – hvor har du fået stress skrevet ind?
 • Værdiafklaring og prioritering – har du et liv der harmonerer med dine værdier


Forløbets intention er, at gøre det enkelt og effektivt for dig at forebygge stress i hverdagen – herunder at:

 • forstå stress og kende symptomerne på stress, som gør det muligt at reagere i tide. Viden og erkendelse er primære redskaber i forebyggelse af stress
 • bevare fokus og nærvær, når vi har brug for det – ved at lære enkle og effektive metoder, som kan støtte os i pressede situationer
 • håndtere tanker og følelser på måder, der giver mere mental ro. Mere ro, bringer os i kontakt med vores kreativitet som leder os til at skabe bedre løsninger og resultater
 • prioritere og at vælge til og fra… Det skærper fokus på, det som er vigtigt og som vi ønsker at lægge tid og energi i og styrker balancen i hverdagslivet
 • muliggøre handling på det, der har størst betydning, giver tilfredsstillelse og mening i livet. For at kunne gøre det må vi have klarhed omkring vores personlige mål og værdier.


Forløbets varighed: 5 gange 1½ time


Pris 3500,- 


Forløbet kan evt. suppleres med yderligere coaching, mindfulness- eller meditationstræning efter aftale.


Kontakt os gerne for, at drøfte mulighederne iøvrigt i forhold til dine oplevelser.