Lykke, lykke lykke…

Har du overvejet hvad lykke betyder for dig?

Hos FLOW & BALANCE sætter vi spot på måden at leve livet på, fordi den skaber vores fysiske og mentale tilstand og danner grundlaget for vore oplevelser og fortællinger om livet – om det at være menneske og om målet af lykke i tilværelsen…

Lykkebegrebet kan forekomme så stort og forkromet – men handler basalt set om hvordan vi er i stand til at møde livet hændelser på godt og ondt.

Begrebet byder da heller ikke blot på én, men flere mulige betydninger, som hver især vil påvirke os forskelligt alt efter hvilken, vi har taget til os… 

Der er de seneste årtier sat øget fokus på begrebet positiv psykologi og forsket en del i lykkebegrebet, og heldigvis viser forskningen, at lykke er tilgængelig for os alle. Vores evne for at føle lykke kan nemlig som så meget andet trænes.

Når det er sagt, placerer det ansvaret for din lykke hos ingen ringere dig selv – og kun dig selv – ikke din partner, dine livsomstændigheder eller noget andet udenfor dig selv, skønt det af og til måske kunne virke mere bekvemt…

Lykke er derfor værd at forholde sig til – for hvem ønsker ikke bare at kunne være mest mulig lykkelig i livet uanset hvordan det leves?

Alligevel har vi mennesker en mærkværdig tendens til, at spænde ben for vores egen lykke – oftest fulgt af stor undren og ærgrelse for os selv.

Den gode nyhed fra lykkeforskningen er heldigvis, at vi som med alt andet kan træne vores formåen for at opleve lykke. Lykke er nemlig slet ikke så forkromet et begreb men derimod inden for rækkevidde for os alle. Det behøver ikke at være svært at invitere mere lykke indenfor i dit liv og dermed øge dine muligheder for at opleve mere flow og bedre balance. i din hverdag. Det handler nemlig om focus!

Det er aldrig for sent, at tage ansvar for din egen lykke – ingen andre kan gøre det for dig. Men for at kunne det, må du forholde dig til, hvad lykke egentlig betyder for dig!

Kontakt os allerede i dag for at høre mere om, hvordan du kan øge dit lykkeniveau!


Her kan du finde lidt inspiration i form af 3 bud på betydningen af begrebet lykke – som måske kan inspirere dig til, at forholde dig nærmere til hvad lykke betyder for dig:

  1. I én betydning opleves lykke som relateret til såkaldt positive følelser som velbehag, glæde eller tilfredshed – følelser vi alle gerne vil have flest mulig af.

    Vi søger nydelse og tilfredsstillelse via aktiviteter og oplevelser – alene eller sammen med andre i alt vi gør og dømmer vore oplevelser og indre tilstande som gode eller mindre gode baseret på de følelser de skaber. Men – følelser er flygtige, og baserer sig ofte på gamle mønstre, der bringer os i kontakt med specifikke indre tilstande. Det får os til at forsøge at undgå hvad der skaber ubehag og opnå hvad der skaber velbehag hvilket let leder til en endeløs søgen efter noget, vi alligevel ikke kan fastholde… og vi risikerer da nemt, at blive fanget af et følelsesmæssigt pendul, der kaster os frem og tilbage mellem glæde/tristhed, velbehag /ubehag osv.. I yderste konsekvens kan det generere usund stress eller lede til angst, nervøsitet eller depression.

  2. En anden betydning af lykke handler om, i højere grad at inkludere det fulde register af menneskelige følelser som kontrast til den følelsesmæssige pendulfart, hvor man kan føle, at man konstant skal kæmpe for at opnå eller undgå at opleve bestemte følelsesbaserede tilstande. At kunne leve livet fuldt ud med alle facetter, i accept af at livet rummer både behagelige og mindre behagelige oplevelser giver styrket følelsesmæssig stabilitet som kan danne basis for oplevelsen af mening til trods for livets foranderlighed, som vi jo alligevel alle vil møde på forskellig vis.
  3. En tredie definition af lykke handler derfor om meningsfylde som grundlag for, at kunne opleve et rigt og alsidigt liv. Denne betydning vedrører den dybe, vedvarende følelse af, at der er en mening med alt vi oplever – og at livet er en forunderlig læringsproces fra start til slut. At opleve tilværelsen herfra, styrker din tillid – til dig selv og til de processer, der udspiller sig i din tilværelse. Det støtter dig til, at kunne forholde dig åbent til de ting du oplever og de muligheder din tilværelse reelt rummer. Din indsigt og dit udsyn bliver herfra større på samme tid.

    Når vi er åbne og i flow med livet og bevæger os i en retning, som vi oplever som gavnlig eller væsentlig og når vi gør os klart hvad vi står for i livet og vælger, at handle derefter, vil livet opleves rigere, mere alsidigt og meningsfuldt. Det tillader os at opleve øget balance, vitalitet og livsglæde parallelt med de udfordringer som vi naturligvis stadig vil møde på vores vej. Og – hvem vil ikke gerne det? Kunne opleve livet fuldt ud, tage det ind og rumme det sure med det søde???


Uanset hvordan du oplever lykke-begrebet er hver betydning er lige sand og rigtig – måske du har en helt fjerde oplevelse udover ovenstående inspiration.

Vi vil gerne inspirere dig til, at forholde dig nærmere til, hvad der opleves mest sandt for dig – for at du må kunne opleve mest mulig lykke og trivsel med afsæt i livet som det leves nu og her – i hverdagen og med det der aktuelt fylder mest hos dig.

Kontakt os endelig for at høre mere om hvordan vi kan samarbejde.