Det praktiske

Kontakt os gerne her for spørgsmål eller ved overvejelser om rette løsning for dig! 

Gratis forsamtale
Du er velkommen til en gratis telefonisk forsamtale, hvor du kan afstemme kemien og jeg kan høre, hvad du ønsker at arbejde med. Vurderer jeg, at dit tema ligger udenfor mit område henvises gerne til andre kompetente kræfter. Kontakt mig her.


Fortrolighed

Der er naturligvis tavshedspligt omkring alt som siges eller opstår under sessions – det sagte såvel som det usagte. Vore møder er dit frirum…
Alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme FLOW & BALANCE i besiddelse ved udførelsen af arbejdsopgaver behandles fortroligt, og kundens identitet videregives aldrig uden forudgående skriftlig aftale.


Betaling
Kontant betaling kan ske såfremt det aftales ved tidsbestilling – ellers bedes betaling som udgangspunkt foretaget senest 24 timer inden aftalt tid ved bankoverførsel eller via app’en mobilepay. Nærmere betalingsanvisning oplyses ved tidsbestilling.

Fler-gange sessions, forløb, kurser, workshops og foredrag betales fuldt ud ved aftalens indgåelse. Tilmelding er bindende.


Rejseaktiviteter
For rejseaktiviteter vedr. opgaver for virksomheder faktureres faktiske omkostninger (tog, færge, bro, hotel) samt statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil.


Afbud / aflysning
Får du brug for det, kan du meddele ændring eller afbud til din 1:1 session – enten på sms, telefon ( evt. på tlf.svarer) eller pr. e-mail – du kan altid give besked her.

Fuld forudbetaling returneres indtil 24 timer før aftalt tid. Ved senere afbud tilbageføres 50%. Tilsvarende gælder naturligvis omvendt – må jeg aflyse senere end 24 timer før, har du en session til gode til halv pris.

Udebliver du uden meddelelse opkræves fuld betaling.

Du er selv ansvarlig for at møde op / ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

Kurser, workshops, foredrag og 1:1 sessions afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle opstå ændringer orienteres mindst 24 timer I forvejen.

Aflyses hele kurser, workshops eller foredrag på foranledning af FLOW & BALANCE, returneres det fulde indbetalte beløb.

Aflyses en dag på forløb eller kurser, bliver dagen erstattet af en ny dato efter nærmere aftale.


Rettigheder
Alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, der stilles til rådighed på dette site samt i relation til kurser, workshops, forløb og 1:1 sessions tilhører FLOW & BALANCE, og må ikke uden aftale anvendes i anden sammenhæng.

Ved køb af ydelser opnår du personlig brugsret til udleveret materiale. Brugsretten er personlig – dvs. at alt materiale alene må anvendes til eget brug og ikke udleveres, kopieres eller videregives til tredjemand.

Ethvert materiale fra FLOW & BALANCE må alene anvendes til det formål hvortil det er udleveret eller købt og dermed aldrig til nogen form for kommercielt brug eller kopiering.


Gyldighed
Betingelser anført på www.flowogbalance.dk gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra FLOW & BALANCE.

FLOW  & BALANCE og Christina Nørgaard har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer I gældende forretningsbetingelser.

 

 

 

© 2014  FLOW & BALANCE v/Christina Nørgaard. Alle rettigheder forbeholdes