Tag-arkiv: Spiritualitet

Spirituel udvikling

Spiritualitet relaterer til hverdagens trivsel på lige fod med så meget andet – her i forhold til den menneskelige længsel efter at kunne føle sig “hel”, som modsvar til den splittelse vi moderne mennesker kan opleve i en dynamisk og til tider stressende hverdag. 

Begrebet spiritualitet ses anvendt i meget brede sammenhænge. Masser af mennesker kalder sig spirituelle men med meget forskellige opfattelser af, hvad spiritualitet kan betyde for os i et moderne hverdagsliv. 


Med en mentor ved din side som din guide og sparringspartner får du inspiration til, at finde din egen vej til helhed og sammenhæng – uden at behøve, at tilslutte dig andres dogmer om spiritualitet som trosretning eller bundet op på engle, krystaller, tarot-kort, afdøde-kontakt, numerologi, new age eller andet, som af nogle forbindes med spiritualitet og som du kan møde forventninger om, at kunne tilslutte dig, for at være “rigtig” spirituel. 

Hos FLOW & BALANCE møder du en åben tilgang til begrebet og inspiration til, at finde din egen oplevelse af begrebet spiritualitet i din tilværelse. Overfor de nævnte eksempler kan den nok betegnes som ganske pragmatisk og “jordnær”, med afsæt i først og fremmest, at forholde os til livet som det leves – her og nu mennesker imellem.

Måske du oplever, at være udfordret i forhold til, at føle, at du har hele dig selv med i dybeste forstand i de sammenhænge du i hverdagen indgår i – med både din udadrettede identitet, personlighed og spiritualitet. Så kender du muligvis også til oplevelsen af, nærmest at måtte lægge dele af dig selv til side for, at passe ind hvor du færdes? 

Sådan behøver der ikke være! Du kan også komme til, at integrere det, der giver mening for dig både i forhold til dine værdier, og hvad du omgiver dig med i din tilværelse… 

Du har muligvis som mange andre allerede erfaret, at markedet for spirituelle tilbud er en jungle, som man nemt kan fare vild eller købe sig fattig i. Shopping i “spiritualitets-supermarkedet” fører derfor heller ikke nødvendigvis til reel udvikling – men oftere til forvirring og frustration over oplevelsen af, hvor svært det kan være at finde netop den tilgang, man på et plan længes efter at passe ind i. 

Den spirituelle impuls kan nemlig opleves som en længsel “hjem” eller efter “noget”, som er svært helt at vide hvad er… Kender du mon til det?

Med en mentor vil du kunne finde din egen autentiske tilgang til din spiritualitet.

Læs gerne til inspiration lidt om FLOW & BALANCE’s oplevelse af begrebet:

 

[ :SPIRITUALITET]

At være spirituel betyder at være bevidst om dig
selv, 
andre og om tilværelsens  sammenhænge på
en åben og dybere sansende måde, hvor du lever
med denne bevidsthed i tanke 
og handling.

Personlig udvikling er reelt også spirituel udvikling
og omvendt. 
Det hele handler om, at styrke
bevidstheden om, at  v
i er både krop,  sind og ånd
 uanset hvad vi foretager os. Hver udviklingsvej
fokuserer blot på forskellige  aspekter  af udvikling.

 

Mennesker relaterer meget individuelt til begrebet spiritualitet og ingen bør påtvinges andres spirituelle forståelser, da spiritualitet berører en impuls, som  kun kan vækkes i dig selv. Denne impuls handler om og præger den enkeltes måde, at være i verden på. Det er derfor ganske uvæsentligt, om du kalder dig spirituel  eller ej. Du ved bedst, hvad der matcher dig og om du oplever en impuls til, at åbne bevidstheden og integrere nye sider af dig selv. 

Hos FLOW & BALANCE handler spiritualitet kort fortalt om bevidsthed, intuition, fornemmelse for en større sammenhæng m.v. på en ganske ufrelst måde. Her inspireres til en afslappet tilgang til begrebet og til, at rette fokus mod måden at være i verden på, ud fra erfaring for det virkelig skaber udvikling og en ansvarlighed, som rækker ud og påvirker langt videre end det enkelte individ.

Lad os gerne tage en uforpligtende samtale om, hvad du kan få ud af, at rette fokus mod din spirituelle udvikling.

Meditation

“Du skal meditere 20 min hver dag – med mindre du ikke har tid – så skal du meditere i en time…”
– Zen-ordsprog  

Lad dig nu ikke skræmme af det strikse ordsprog, skønt det nu har en pointe…

Siger du, at du ikke har tid, kunne det indikere, at meditation kunne gøre dig gavn, uanset hvor mange minutter du kan afsætte om dagen… 6 minutter er langt bedre end ingen – og blot 12 minutter er nok til at gøre en dokumenterbar forskel…1 En forskel der bl.a. handler om, at kunne opleve større nærvær, indre ro og ikke mindst mere glæde.

Hos FLOW & BALANCE trænes meditation på måder, der har et  fokus på, at gøre meditation tilgængelig og praktisk mulig at integrere i en travl hverdag, så du kan nyde de mange positive effekter af meditation.

Stadigt flere mennesker får øje på de gavnlige effekter af meditation både i privatlivet og erhvervslivet. Se derfor også gerne mere specifikt om meditation i organisationer.


Meditation inviterer dig til, at bruge dine sanser, kende dine tanker og følelser og mærke hvem der gør det…

Meditation er kort fortalt mentaltræning – herunder øvelse i koncentration og fokusering, visualisering, husketeknikker m.v. – hvoraf hvilke måske ikke ikke umiddelbart relateres til begrebet meditation. Under meditation tillader du dig den store frihed det er for en stund, at slip på det spind af mentale konstruktioner, som ellers kører nonstop.

Meditation er derfor mere en måde, at være i tilværelsen på end en tilstand, der kan føre os et andet sted hen i vores bevidstheden.
tree-569587__180


Meditation skaber en bro mellem højre og venstre hjernehalvdel og mellem krop og sjæl

 

 

Meditation er en bevidst metode til, at opleve det dejlige ved, lige at glemme alt det krævende eller praktiske omkring sig og vende mere glad, rolig, klarsynet, kreativ m.v tilbage med oplevelsen af, at tilgangen til udfordringer, fysiske tilstande eller andet i hverdagen er blevet lettere, da meditation gør det lettere, at fokusere og koncentrere os om bl.a. at prioritere og vælge fra og til.

Her er eksempler på hvad meditation giver andre – og på hvad du også vil kunne opleve ved at bringe meditation ind i din hverdag:

 • Time out i hverdagen
 • Stress-afledning
 • En oplevelse af “væren” ctr. “gøren”
 • Bedre fokuseringsevne
 • Styrkede sanser
 • Indre ro
 • Indre glæde
 • Positiv attitude
 • Styrket selvtillid
 • Øget toleranceevne 
 • Tålmodighed
 • Øget kreativitet
 • Større overskud og mere energi
 • Oplevelse af styrket bevidsthed på flere planer
 • Robusthed til, at favne livets op- og nedture
 • Forbedret blodomløb og vejrtrækning

 

Meditation & mindfulness
Meditation indgår som en integreret del af mindfulnesspraksis, som er kendt for at bidrage positivt til mange menneskers dagligdag. Men mindfulness er også andet end meditation hvilket vi lægger vægt på at formidle.Vi ser ingen hensigt i, at pådutte nogen de østlige principper for meditation – medmindre de er helt naturligt integrerbare i almindelige menneskers hverdag. Læs gerne mere specifikt om mindfulness her.


Meditation & spiritualitet

Mange opfatter meditation som en tidskrævende og kompliceret aktivitet forbeholdt spirituelt ambitiøse og søgende mennesker, og tror altså, at meditation relaterer til noget spirituelt eller hokus pokus-agtigt. Men intet af det er nødvendigvis tilfældet – meditation er og bliver hvad DU gør det til. Du vælger derfor selv, hvad meditation skal være for dig. F.eks. et åndehul i hverdagen, som det er for mange menneske.

Meditation anvendes ganske vist aktivt i spirituelle miljøer og inden for en række religiøse traditioner samt som en metode til udvikling af højere bevidsthed.Men meditation kan og tilgås ofte uden inddragelse af disse aspekter.

Hos FLOW & BALANCE imødekommer vi forskellige tilgange, og hører gerne hvis du særligt har interesse i en bestemt metode.


Meditation & stress

Meditation er en yderst effektiv metode til både, at øge din mentale robusthed og skabe ro både fysisk og mentalt samt til konkret at forebygge og behandle stress. Og hvem kan ikke have gavn af det??? 

Det er dokumenteret, at regelmæssig meditation sænker blodets indhold af stresshormoner, sænker blodtrykket og skaber indre ro og balance. Dette er en væsentlig årsag til, at anvendelse af meditation i organisationer bliver stadig mere udbredt. Læs gerne mere om meditation i organisationer.

Læs gerne mere specifikt om stresshåndtering.

Oplever du aktuelt symptomer på stress, så tøv endelig ikke med at kontakte os pr. mail eller telefon her for en uforpligtende dialog om, hvad rette indsats kunne være for dig lige nu.


Meditation & nærvær
Via meditation trænes bevidstheden. Det gør dig i stand til at opleve både dig selv og omgivelserne på en mere nærværende måde, der skaber adgang til bedre flow i tilværelsen.

Du vil kunne styrke dine relationer, øge din personlige effektivitet, skabe mere mental klarhed, øge dit fysiske velvære og meget andet af det, som bidrager til dit fundament for trivsel i dagligdagen og i livet som helhed.


Meditation & nuet
Meditation skaber tilstedeværelse i nuet – hvilket vil sige, at være med det der er lige nu, frem for at være fanget i tanker om fortid og fremtid.

I den afspændthed som kan opnåes gennem meditation øges vores formåen for, at sanse tilstande i vores organisme, som er anderledes end ved almindelig dagsbevidsthed, og af mange beskrives som en tilstand af væren, hvor mentale konstruktioner som problemer samt negative følelser forsvinder.

Det styrker dit fokus på det du gør og nærværet overfor dem, du er omgiver dig med. Tilstedeværelse i nuet kan derfor beskrives, som den mest effektive måde at håndtere og være i flow med livet på og den enkleste måde “bare”, at være sig selv.


Meditation & forskning
At meditation virker på måder, der gør godt for mange mennesker underbygges af moderne forskning.

Skønt meditation bygger på årtusind gamle traditioner byder det på så meget relevant for os moderne mennesker, at der indenfor moderne videnskabfra mange sider forskes ivrigt i, hvordan meditation virker og i hvad det kan gøre for os.

Forskere har længe vidst, at der sker store og væsentlige ændringer i hjernen på mennesker, når de i spirituel søgen mediterer intensivt gennem mange år. I dag ved vi tillige, at lignende om end mindre forandringer også sker, når meditation bruges i hverdagen som en slags motion for hjernen – også helt fri af enhver religiøs sammenhæng. Selv korte og enkle meditationer er derfor nok til, at påvirke og endda forandre vores hjerner, hvis de foregår regelmæssigt. 

Under meditation sker der nemlig bl.a. det, at den del af vores nervesystem, som er uden for viljens kontrol skifter fra, at være styret refleksivt til det modsatte. Det medfører dyb afslapning i kroppen med lavt blodtryk, lav puls og stofskifte samt langsommere åndedræt med reduceret iltoptagelse til følge.

Under meditation nedsættes hjernens svingningsniveau og der kan opnåes en tilstand af hvile som under dyb søvn selv om man stadig er ved bevidsthed. Det gør meditation oplagt til bl.a. at dulme stress og nerver i hverdagen.

Ligeledes vides det, at meditation positivt kan medvirke til at reparere de dele af hjerne som kan ses beskadiget efter f.eks. stresstilfælde. 

Det er i det hele taget stærkt fascinerende, hvad vi er i stand til, at bevirke ved ret simpel træning af hjernen som f.eks. via meditation. Det er og bliver spændenede, at følge de videre fremskridt på dette område.

Det er bl.a. påvist, at meditationspraksis skaber følgende effekter:

 • Formåen for at forebygge og håndtere stress bedre -niveauet af stress i både krop og sind daler. Når stressniveauet falder opstår i stedet større ro og kontakt med nuet
 • Indre ro – aktiviteten i hjernens centre for angst og vrede falder
 • Øget empati – skaber bedre kontakt med os selv og med andre mennesker
 • Større glæde/ lykkefølelse og oplevelse af meningsfylde ved produktion af flere af de hormoner, der skaber velvære og lykke og øget tilfredshedsfølelse
 • Større intellektuel ydeevne/ forøget mental kapacitet som styrker både koncentrationsevne, hukommelse, fokus og evnen for, at prioritere i hverdagen

Det er blot nogle af de mange påviste gode grunde til, at meditere.


Så – hvorfor skulle DU lære at meditere?

Enhver har sin motivation for meditation, som hver for sig er lige god.

Motivationen til at meditere kunne bl.a. være for, at komme mere tilstede i nuet og i bedre flow med livet.

For nogle handler det særligt om, at forebygge eller håndtere stress, sænke blodtrykket m.v..

For andre forbindes meditation mere med spirituel udvikling, om at opleve særlige tilstande af bevidsthed eller andet.

Fælles for mange er imidlertid også en form for længsel efter ægthed, samhørighed og et fredfyldt liv. Meditation omtales da også netop som nøglen til denne længsel og som nøglen til et fredfyldt sind…

Har du særlige overvejelser, er du altid velkommen til en uforpligtende drøftelse her.


Alle kan lære at meditere
Som med det meste andet kræver det blot lidt øvelse og lidt tålmodighed at lære at meditere.

En god ide er, at gøre op med dig selv hvorfor meditation skulle være vigtig for dig, da denne motivation kan hjælpe dig til, at holde ved din træning af meditation. Særligt indtil du bliver i stand til, at mærke de positive effekter af din indsats.

Når vi her taler om effekter af meditation, menes effekterne af, at integrere meditation som andet og mere end en hygge-aktivitet en gang i mellem… Der findes mange fine tilbud om “hyggemeditation” og det er bestemt godt og giver mange mennesker en rigtig rar stund – læs blot her om vore fælles meditationer.

Imidlertid er meditation ikke bare meditation… Ønsker du mere end en behagelig stund en times tid en gang imellem, må du lære, at meditere for dig selv, for at gøre meditation til en del af din hverdag – uden at det behøver at blive hverken kompliceret eller tidskrævende. Lærer du først, at meditere på en måde, som passer til dig og din hverdag, vil det snart føles meget rigtig og givende.

I modsat fald risikerer meditation nemt at gå i glemmebogen blandt hverdagens andre påtrængende aktiviteter – og samme vej vil det gå med de positive effekter. I værste fald står du måske tilbage med opfattelsen af, at meditation ikke “virker” for dig. Rigtig ærgerlig… når det i virkeligheden blot handler om, at lære det på den rigtige måde. Akkurat som med alt andet….

At lære at meditere er tilgængeligt for alle, skønt stort set alle finder det udfordrende, at øve i at lade tankerne passere uden at forholde sig til dem. Men – det er helt almindeligt, at tanker dukker op under meditation – det gør tanker… I stedet for at gå med tankerne, som du er vant til, kan du lære blot, at registre og lade dem passere. Det vil give dig mulighed for, at opleve hvilken forunderlig frihed det giver ikke, at lade sig rive med af tanker eller andre distraktioner iøvrigt – noget du også kan få stor gavn af i din hverdag. Det vil være en skøn belønning for din indsats, lover jeg! 

Som alt andet må meditation derfor øves, og efterhånden vil du opleve længere og længere perioder med indre ro. Se gerne et par meditations-tips her.

 


Lær at meditere – forløb
For at du virkelig kan integrere meditation i din hverdag og få gavn af de mange positive effekter tilbydes 1:1 træningsforløb, som er en nænsom indføring i den meditationsform, der aktuelt bedst passer dig

5 x 1 times 1:1 træning

Pris kr. 2900

Ønsker du, at udvide din træning kan yderligere timer tilkøbes.

Forløbet gør dig i stand til at meditere for dig selv – hvor, hvornår og på den måde, der passer dig bedst og ikke mindst uden at være afhængig af andre at meditere sammen med, bestemt musik eller andet, der kan spænde ben for bare at få mediteret. 

Alt kan trænes og læres og træningen tilrettelægges, så den passer bedst til dig. Meditationsforløb er derfor både for begyndere og for øvede.

Du er velkommen til at stille spørgsmål, lade høre fra dig vedr. specifikke ønsker – eller for at aftale dit meditationsforløb her.

 

Fællesmeditation
Der er noget særligt ved, at meditere sammen, uanset om vi er få eller mange. 

En fælles meditation i ny og næ erstatter ikke de positive effekter af individuel meditation i hverdagen – men kan være et rart supplement eller en god måde, at blive introduceret til meditation på.

Det er en anderledes, stemningsfuld og berigende måde, at være sammen med andre på, som varmt kan anbefales både til nybegyndere og mere øvede – blot fordi det er så rart, at være sammen om noget rart.

Se mere om fælles meditation hos FLOW & BALANCE og om tidspunkter for fælles meditations-arrangementer her.

 

Kilde:

1 Bl.a. baseret på pilotprojekt om effekten af meditation i samarbejde mellem Henning Daverne og hjerneforsker og overlæge ved Rigshospitalets Neurofysiologisk Afdeling Troels W. Kjær. 

Mentoring

                                           ” I en mentorsamtale kan man opleve , at løsrive sig en time eller to fra
øjeblikkets tyranni, og lade roen sænke sig”
– Petter Mathisen (forfatter)

Mentoring er et frirum, hvor tanker og meninger får den tid og opmærksomhed de fortjener. Her kan du vende dine reflektioner og få sparring, vejledning og anvisninger, der viser dig på vej og styrker din trivsel og balance.

Mentoring handler kort fortalt om, at følges med én et stykke af livets vej, som kan være din guide og måske endda selv har betrådt de områder, du nu betræder eller er på vej til at betræde. Det kan være nyttigt både når du nysgerigt er på vej ud i nyt land, på vej “hjem” til dig selv…, eller søger at finde eller genfinde retning i dit liv. Din mentor assisterer dig til, at finde den retning, som er rigtig for dig.

Et mentorforløb er i mange tilfælde det oplagte udgangspunkt for samarbejde med FLOW & BALANCE, da det rummer mulighed for at anvende hvilken som helst metode og adgang til kombination af de tilgange, som bedst kan assistere dig uden skelen til andet end din agenda. Se derfor gerne, hvad vi iøvrigt praktiserer her.


Hvornår kan du have gavn af en mentor?

Der er mange situationer hvor en mentor kan være dig til stor nytte og gavn, f.eks.:

 • Stress – til forebyggelse, håndtering af egentlig stress og evt.  sygemelding 
 • Behov for at styrke din work-life balance
 • Ønske om mere energi og bedre balance i hverdagen
 • Ændringer i dine livsvilkår – håndtering og accept af forandringer, tab, ny rolle
 • Karriereovervejelser – afklaring om rette vej, styrker, kompetencer
 • Personlig udvikling – f.eks. ved ønske om at gøre op med gamle mønstre
 • Spirituel udvikling – f.eks. at skabe og integrere spirituel praksis i hverdagen

Hvad kan du bruge din mentor til?
 • Sparring / rådgivning – din mentor står til rådighed som din personlige guide ganske som en personlig træner med sparring, opbakning, udfordring, øvelser m.v. og kan derfor både bruges til spejling, til at “spille bold op ad” m.v.
 • Din mentor assisterer dig til både at kigge udad og indad – guider dig rundt om både din krop, dit hoved, dit hjerte, sjæl og din relation til omgivelserne. Hjælper dig til god grounding og til at undgå, at fortabe dig i navlebeskuelse 

Du og din mentor vil samarbejde i en relation baseret på respekt og tillid og naturligvis altid under fuld fortrolighed.


Hvad kan du bl.a. få ud af mentoring?
 • Mere ro i dig selv og bedre balance
 • Mindre stress i hverdagen
 • Øget fokus på det positive i dagligdagen
 • Du bliver bedre til at få hjerne og hjerte til at arbejde sammen
 • Du lærer at tage en ting af gangen, fokusere og nyde den enkelte proces

 

Hvorfor vælge en mentor?

Din mentor assisterer dig til både at kigge udad og indad – guider dig rundt om både din krop, dit hoved, dit hjerte, sjæl og din relation til omgivelserne i relation til dine behov.

Du sikres dermed en god grounding og hjælp til at styre uden om faren ved alle personlige  udviklingsprocesser, nemlig  risikoen for at fortabe dig i overdreven navlebeskuelse under dine udviklingsprocesser. 

Samarbejdet med din mentor vil ud over, at bidrage med assistance og guidning der leder dig til øget bevidsthed og konkret handling omkring det, der er vigtigt for dig desuden spare dig tid:

 • Du slipper for, at famle i blinde og søge uendeligt i det enorme udviklings-marked 
 • Du får personlig guidning, råd og anvisninger, der matcher dine konkrete behov samt sparring på, din hvad du oplever og evt. udfordres af under vejs hvilket sikrer dig vedholdenhed og fremdrift


Du vil typisk også komme til at spare penge ved at vælge en mentor:

 • Du undgår at springe ud i “quick fix løsninger” der både kan koste dig spildte penge og masser af ærgrelse 
 • Du vil modtage skræddersyede løsninger – du får og betaler alene for noget der netop matcher dig


Din mentor leverer dig ikke sandheder…. Ingen kan fortælle, hvad der er rigtigt for dig, men du vil få øget dit perspektiv og udsynet til dine muligheder, som oftest er både flere og andre end du selv umiddelbart er i stand til at få øje på. Det vil motivere dig til, at finde din egen fornemmelse for, hvad der er sandt og rigtigt for dig. Det støtter din mentor dig til!

Alt kan opstå i dette “rum”, hvor emnet og ordet er helt frit. Her inviteres mennesker til, at forøge deres livskompetence – på jobbet, privat og i enhver sammenhæng som er relevant-  til ganvn og glæde for både den enkelte og omgivelserne.

 

”Ikke bare samtalens indhold er afgørende, men også hvilken form den får, og hvilke kommunikations-værktøjer mentoren har til rådighed”
– Petter Mathisen (forfatter)


Under et mentor forløb anvendes og kombineres netop de metoder og værktøjer, der matcher din aktuelle situationen bedst. Alt tilpasses løbende efter behov. Du opnår stor fordel af, at værkstøjskassen hos FLOW & BALANCE rummer både coaching og mindfulnessværktøjer foruden psykologisk og psykospirituel indsigt.

FLOW & BALANCE baserer mentoring på en helhedsorienteret tilgang og er derfor nødvendigvis hverken specifikt spirituelt eller personligt orienteret, men snarere både og, ud fra en betragtning om, at vi for virkelig at transformere og udvikle, må arbejde med alle niveauer i os, herunder:

 • Kroppen
 • Skyggen
 • Det mentale
 • Det spirituelle 


Sammen afstemmer vi, hvad du ønsker af dit mentorforløb og hvad, det skal bestå af. Brug derfor din mentor i anliggender omkring bl.a.:

 • Personlig og / el. spirituel udvikling
 • Stresshåndtering
 • Konkrete temaer, målsætninger m.v. som er vigtige for dig
 • Work/life balance
 • Karrierevalg – med formål og mening
 • Feminin/maskulin integration og balance
 • Forståelse af dine personlige forcer ved at være særligt sensitiv, introvert/ekstrovert m.v.

Udvikling – et naturligt livsvilkår for os alle

Der er på steder meget stor fokus på personlig udvikling som et emne… Men egentlig er udvikling jo bare et livsvilkår – alt der får os til at føle at vi lever udvikler os. Også når det skurer…

Vi er derfor alle konstant under udvikling livet igennem. Somme tider stille og roligt i behageligt flow med livet, mens vi til andre tider nærmest kan opleve, at blive blæst omkuld, når udviklingen tager kvantespring. Sommetider opleves viser kilderne til al den udvikling ret barske og uønskede, men livskriser, sygdom, skilsmisser/brud, fyring, tab og andre af livets “pukler” kan blive væsentlige kilder til udvikling. Når man står i dem kan der føles vanvittig udfordrende, men du kan lære at navigere i det, så du kan opleve at have “dig selv” med. I det ligger der en invitaiton til, at lære af dine oplevelser på måder, som vil kunne berige din tilværelse på mange måder.


Dit indre lederskab

Mentoring assisterer dig til, at styrke dit personlige lederskab – det som i enhver sammenhæng skal hjælpe dig til, at leve som du virkelig ønsker det. 

Din mentor er blot din guide, når du undervejs på livets etaper kan bruge noget sparring, et ekstra skub, en at læne dig op ad eller andet. Du ved, at ingen andre kan gå vejen for dig, men med en god guide ved sin side kan mange ting blive mere overskuelige og nemmere end du måske ville tro. Din mentor vil kunne hjælpe dig til at afkode den læring, som dine oplevelser tilbyder dig.

Hvis vi alle altid vidste lige hvad vi ville og hvilken retning vi skulle vælge, altid havde fuld tillid til vores egen formåen, dømmekraft og intuition, altid var i god kontakt med vore værdier, var fuldt bevidst om vore styrker, anerkendte vore egne kompetencer osv – så ville ingen have brug for en mentor. Men sådan er det bare ikke – og det er sikkert som det skal være. Det sikrer os læring livet igennem. Mentoring kan hjælpe dig til, at se og tage imod den og støtter dig i, at konsumere og integrere den – både i bevidstheden og i livet, som du vælger at leve det.

Mentoring viser dig, hvordan du kan uddrage læring af dine oplevelser og åbner din horisont for nye perspektiver på alle fronter – både i forhold til din personlige ageren og formåen og i forhold til, hvad du omgiver dig med og er den del af.  Du opnår både styrket indsigt og forståelse for ydre sammenhænge og bedre balance – både i dig selv og i forhold til dine relationer og livsområder.

Dit indre lederskab handler om, at være i stand til, at kunne træffe valg som er gode for dig… Mentoring inspirerer dig til at mærke, hvad der resonerer bedst hos dig. Det vil styrke din intuition. Med afsæt i dine fornemmelser, vil du vil lære, at forholde dig til din “indre GPS”. Vi har alle adgang til denne evne – de færreste er dog vant til at bruge i dagligdagen, men det kan du lære. Du kan også lære, at afprøve dine fornemmelser ud fra en mere rationel tilgang, hvilket for nogle falder mere naturligt.

At kunne registrere og afprøve dine indskydelser kan gøre dig mere sikker i din færden i alle livets anliggender – både privat og i job. F.eks. vil det kunne spare dig for uendelig megen ligegyldig shopping i markedet for personlig og spirituel udvikling…

Du vil erfare, at styrket intuition helt naturligt også vil styrke din indre ro, og at det kan hjælpe dig til, at se mere klart og rationelt på de situationer du møder – på en måde hvor hoved, hjerte og mavefornemmelse samarbejder til dit bedste.

En klog kvinde sagde engang noget, som jeg først langt senere skulle forstå sandheden i, da jeg endelig anerkendte intuitionens rolle som min medfødte vejviser, nemlig:

                                             Husk – dit intellekt kan snyde dig, men følelsen i maven lyver aldrig…
Citat Gitte Sparsø

Den erkendelse vil jeg som din mentor inspirere dig til, at forholde dig til. Derfra er det op til dig at afgøre, hvad der er rigtigt for dig!

Uanset om du er aktuelt er optaget af noget konkret eller blot nysgerrig, er du altid meget velkommen til at høre mere om, hvad mentorsamtaler kan gøre for dig. Kontakt os gerne uforpligtende her.


Hvem er mentoring for?

Mentoring er for enhver der ønsker en velfungerende hverdag og en velfungerende relation til sig selv og sine omgivelser.

Om du er spirituelt orienteret eller ej er aldeles underordnet. Mentoring er for alle uanset om det handler om kaos, kærlighed, karriere eller krise hos dig lige nu. Hos FLOW & BALANCE interesserer vi os mindre for, hvad man kalder sig eller hvilke overbevisninger man kommer med – vi interesserer os mere for måden vi mennesker er i verden på – med os selv og alt det, der omgiver os. Det er udgangspunktet for den inspiration vi står for…

Mentoring er for enhver, der oplever en konkret impuls eller blot den mindste grad af nysgerrighed over for:

Personlig udvikling
Spirituel udvikling

Mentoring er ligeledes for dig, der kan bruge noget uvildig sparring i anliggender omkring karrierre, kærlighed, krise eller andet der aktuelt er vigtigt i dit liv, da det hele influerer på din trivsel.

Mentoring kræver ingen forudsætninger – blot åbenhed overfor dig selv og livet, og lysten til at sætte dig selv i spil – med garanti for gevinst. Du kan kun vinde, så mentoring i sig selv blive din bedste investering – særligt hvis du er opmærksom på, at et rigt liv gøres op i meget andet end penge.

Du er muligvis en af de mange, der allerede har erfaret, at markedet for både personlig og spirituel udvikling er en jungle, som man nemt kan fare vild i eller købe sig fattig i. Shopping i “selvudviklings- og spiritualitets-supermarkedet”, fører nemlig ikke nødvendigvis til reel udvikling – men oftere til forvirring og frustration over, oplevelsen af, at det kan være svært helt at passe ind i konkrete tilgange.

Måske du oplever, at være udfordret i forhold til, at føle, at du har hele dig selv med i dybeste forstand i de sammenhænge du i hverdagen indgår i – med både din udadrettede identitet, personlighed og spiritualitet ? Kender du til oplevelsen af, nærmest at måtte lægge dele af dig selv til side for, at passe ind hvor du færdes? Så er mentoring bestemt også for dig!

Sådan behøver der ikke være. Med en guide ved din side, vil du kunne finde din egen vej – uden at behøve, at tilslutte dig andres dogmer. Det handler om at lære, at integrere det, der giver mening for dig i forhold til dine værdier, og hvad du omgiver dig med i din tilværelse.


Hvornår er mentoring ideelt? 

Måske har du allerede arbejdet med forskellige metoder eller retninger indenfor personlig eller spirituel udvikling, men oplever, et behov for, at blive mere konkret omkring, hvad der netop matcher dig. Det er et tydeligt tegn på bevidsthed i udvikling, og en situation hvor mentoring er ideel for dig.

Det siges, at bevidsthed forpligter… Du genkender måske frustrationen ved at vide, at der faktisk findes andre valgmuligheder end blot at gøre, som du plejer og samtidig opleve, at det kan være svært at gøre. Men det er ganske naturligt at føle sådan. Vaner og automatiske reaktioner har nemlig et enormt fast greb i dig.

Måske du har oplevet, at fungere i kortere eller længere tid ud fra et dybere og mere sandt  og roligt sted i dig selv, som du gerne vil have mere af… Eller du ønsker, at kunne gøre det… Alene kan det være vanskeligt, men med rette assisstance er det bestemt muligt. Da er mentoring også ideelt.

Her følger til inspiration eksempler på emner, som har fået andre til at vælge mentoring:

 • Ønske om at kunne stå stærkere i sig selv – med integritet og bedre balance
 • Behov for at udvikle en mere autentisk ledelsesform
 • Stress, konflikter eller adfærdsmønste, der skal have en ende!
 • Ubalancer som mangel på energi, ulyst, tristhed, træthed eller andet
 • Fornemmelsen af, at der er mere i livet end blot hverdags-drift – en intuitiv fornemmelse af, at have et formål
 • Ønske om, at udvikle og træne sin intuition
 • Fornemmelsen af, at have noget mere at tilbyde – en anden måde, at bruge sig selv på, som en impuls der insisterer på, at blive udforsket og brugt  
 • Udfordringen i at have hele sig selv med i dybeste forstand i hverdagen
 • Manglende tid til prioritering af personlig eller spirituel udvikling i hverdagen
 • Ønske om, at lære om konkrete spirituelle emner, f.eks. Loven om tiltrækning
 • Ønske om at bedre integration af både sine feminine og maskuline energier
 • Vanskelighed ved, at opleve nærvær, åbenhed til at nyde livet helt og fuldt 
 • Oplevelsen af, at forråde sig selv, når autopiloten regerer (og får dig til at sige eller gør ting, der strider imod det, du egentlig ønsker at stå for) 
 • Søgen efter meningsfylde – at opleve og agere ud fra fornemmelse for formål
 • Ønske om kendskab for egne styrker – at finde mere at byde positivt ind med  
 • Karrierremæssige overvejelser – bl.a. om, at matche det, du brænder for 
 • Ønske om bedre samspil i holdning og handling og bevidstgørelse om værdier 
 • Ressourcebevidsthed – ønske om at kende og kunne trække på sine særlige ressourcer og at vide, hvordan ressourcerne kan plejes og optimeres  
 • Ønske om hjælp, til at integrere mindfulness og meditation i hverdagen

Mentoring støtter dig i, at integrere DET HELE i dit liv…


Hvad får du ud af mentoring?

Mentoring støtter dig i, at finde og styrke dit fodfæste med udgangspunkt i det sted, du står i livet, Man kan sige, at mentoring assisterer dig i, at integrere og rumme alle sider af dig selv, i livet som det leves.

Via mentoring trænes du i, at holde balancen – og sikre god grounding samtidig med ekspanderende bevidsthed, og anvendelse af dine muligheder. Det kan være udfordrende, da det ofte føles lettere at gøre som du plejer. Du vil derfor løbene komme til, at spørge dig selv, hvad du egentlig ønsker…

Du får: 

 • Sparring og støtte som understøtter din proces, samt hjælp til også at tage brodden af den selvoptagethed, som ofte følger med personlig og spirituel udvikling når bevidstheden åbner for betagende nye erkendelser 
 • Kendskab til metoder, forskellige tilgange og retninger og hjælp til at afstemme, hvad de kan gøre for dig og hvad der matcher dig bedst. Det vil gøre dig mere målrettet og selektiv på mange områder af din tilværelse og styrke dit personlige lederskab

Hvordan foregår mentoring?

Mentoring foregår som fortrolige 1:1 samtaler, eventuelt med øvelser m.v. indlagt.

Sammen arbejder vi på, at fremme din bevidsthed og erkendelse ud fra samtale, hvor du ledes omkring emner eller temaer, der relaterer til din tilværelse.

Under forløbet anvendes og kombineres netop de metoder og værktøjer, der matcher din situation bedst, og der tilpasses løbende efter behov. Se gerne mere her, om hvad vi kan gøre for dig.  

Det er altid rart at kunne sidde over for hinanden, men geografisk afstand skal aldrig blive en hindring for godt samarbejde. Da mødes vi i stedet over Skype – eller taler sammen i telefon. Vi anvender de muligheder der findes, frem for at lade os begrænse.

 

Pris

1½ times mentorsamtale kr. 850 

Ved aftale om forløb over flere sessions (ved samlet køb):

3 sessions forløb kr. 2200 

5 sessions forløb kr. 3500

7 sessions forløb kr. 4500


Tilkøb af timer til forløb er selvfølgelig muligt – timeprisen beregnes da svarende til gennemsnits-timeprisen på det oprindeligt aftalte forløb.