Gode råd mod stress

 1. Lær dit eget stress-mønster og dine stress-signaler at kende
  Når du lærer dit personlige stressmønster og dine typiske stress-signaler at kende, vil du kunne bruge dem som advarselstegn og dermed bedre kunne reagere i tide

 2. Find både ud af hvad der stresser, og hvad der giver dig energi
  Er det familie, arbejde, økonomi eller måske dine egne krav og forventninger til dig selv der skaber stress hos dig?
  Overvej, om det er noget du bør, kan og vil ændre på.
  Kompenser – er du f.eks. presset på job, kan positivt samvær med dine relationer eller rare aktiviteter bidrage positivt til dit privatliv og give mere glæde og dermed styrke din balance. Og tilsvarende omvendt!

 3. Bed om hjælp
  Vær åben om de udfordringer du møder.
  Træk på de ressourcer der findes omkring dig og bed om hjælp – enten fra dine omgivelser eller professionelt

 4. Balance mellem arbejde, familie og fritidsliv
  Værn om og marker grænsen mellem dit arbejds- og privatliv i det omfang det er nødvendigt for netop dig

 5. Dyrk og styrk dit sociale liv.
  Gode relationer forebygger stress. Hent støtte og energi i familien, hos venner og i dit øvrige netværk

 6. Prioriteter – sig til og fra – vælg selv din belastning
  Vær realistisk i din planlægning.
  Afstem dit ambitions- og præstationsniveau i forhold til din aktuelle situation på arbejdet og i familien

 7. Regn med det uventede og hils det velkommen
  Indstil dig på, at du ikke kan kontrollere alt, og at du aldrig kan gøre alle tilfredse eller alting 100% perfekt.
  Sæt derfor tid af til det uventede uforudsete hændelser – det gør det lettere at rumme det når det kommer… Og det gør det jo!

 8. Lær at anerkende stress som en præmis
  At lære at deale med stress er vigtigt for enhver!
  Stress er og bliver et grundvilkår i tilværelsen – en helt naturlig reaktion, som endda i visse situationer er til gavn. At lære at forstå stress – hvad det er, hvorfor og hvornår det opstår er derfor essentielt for din trivsel.

 

Disse aspekter er eksempler på nogle af de emner vi typisk berører sammen under et stress-forløb hos FLOW & BALANCE. Læs gerne mere om stressforebyggelse.