Værd at tænke over…

Lykke er…

Hvad lykke er findes der mange bud på – så mere interessant er det at spørge:

Hvad er lykke for dig? 

De fleste af os er sandsynligvis – og heldigvis nærmere lykken, end vi tror. I hvert fald hvis vi kan tro på, at den findes og er tilgængelig for os i lige midt i hverdagens små og store ting, i dét vi allerede kender og som faktisk allerede fungerer – frem for i det vi ofte tror, vi skal opnå, før vi kan føle os nærmest lykkelige.

Ingen bliver lykkelige af at jagte lykken… Tværtimod. Lykken kan nemlig ikke jagtes. Vi vi opleve den, må vi opdage den der, hvor vi er… 

Ofte overser eller underkender vi nemlig hverdagens lykkekilder, p.g.a. forestillinger om hvordan livet burde være eller om, hvad vi først må præstere inden vi kan føle os lykkelige.

Det ironiske ved lykke er, at vi nemt havner i lykkefælden, hvor vi ikke blot stræber efter den, men også prøver, at fastholde den, for at undgå at blive ulykkelige… Det kan hindre os i, at nyde det der faktisk er værd at nyde. Men vi kan ændre dette fokus hvis vi vil!

Sandsynligvis er lykken nemlig slet ikke så forkromet endda – men snarere gemt i det, som udspiller sig lige for næsen af dig.

Kan det virkelig være rigtigt, vil du måske tænke? I en hverdag fyldt med aftaler, pligter, opgaver, krav og alverdens stress-momenter?

Lykkeforskningen peger faktisk i den retning. Alligevel kan ingen fortælle, hvad lykke er for DIG, for kun du ved, hvad netop du trives med i din tilværelse. Hvad der skaber mening for dig…


Prioritér din trivsel!

Vi foreslår dig derfor, at rette fokus mod at optimere din trivsel i hverdagen. Aktivt altså!

Hos FLOW & BALANCE arbejder vi sammen om at gøre dette ved, på ganske jordnær vis at sætte spot på det, du reelt omgiver dig med og på, hvad du oplever som vigtigt i livet, som det leves lige nu.

Det vil styrke flowet i din tilværelse og balancen i din hverdag og hjælpe dig til, at bane vej for lykken i dit liv via måden du lever det på.

Er du så heldig, at du synes du at det hele “spiller” hos dig er det rigtig dejligt. Da støtter vi dig gerne i at vedligehold og cementere din balance, og til at understøtte de vaner, der skal sikre din fortsatte optimale trivsel. For trivsel skal også plejes – gennem støttede vaner og fokus på din bevidsthed. Så tillad dig gerne fortsat at spørge dig selv: “Hvordan kan det blive bedre end det?” Lad dig aldrig nøje!

Somme tider er svaret mere ligetil end man skulle tro ved, blot at blive mere opmærksom på, at værdsætte, pleje og styrke dét, der allerede fungerer godt og bidrager til din trivsel. Ofte er det blot vanskeligt, at få øje på ved egen hjælp.


FLOW
& BALANCE
 guider bl.a. til mere ro, overblik og klarhed og inspirerer til bedre trivsel gennem styrkelse af både din indsigt og dit udsyn – til bedre overblik og prioritering, til styrket bevidsthed, til åbenhed over for tilværelsens foranderlighed, til rummelighed overfor dine relationer, til et større perspektiv på dine ressourcer og muligheder i konkrete situationer og tilværelsen som helhed…

Trivsel beror i høj grad på vores formåen for, hver især at holde os i flow med tilværelsen og vore evner for, at skabe balance i os selv og mellem livets aspekter, og handler bl.a. om:

  • Livsglæde
  • Retning i livet
  • Helheds-oplevelse 
  • Overblik
  • Sundhed
  • Udvikling
  • Forståelse af livet
  • Oplevelse af mening


Alt sammen faktorer, der styrker vores rummelighed og robusthed og evne for, at modstå og håndtere stress og andre ubalancer i hverdagen.  

FLOW & BALANCE inspirerer dig til, at styrke dit fokus overfor det, der fungerer og det du gerne vil have mere af i dit liv – frem for, at bruge unødig energi på det, du ønsker at undgå. På den måde kan du træffe gode valg samt skabe gode vaner i bevidsthed om, hvordan du tænker, taler og gør. Se mere om hvordan

Ved nøgternt at forholde dig til livet, som det leves nu og her, kan du besvare, om du trives. Kun DU kan mærke, hvad der får din tilværelse til ikke blot, at fungere men til også, at indeholde mest mulig trivsel og reelt set er det kun i nuet, det kan opleves, da vi hverken kan hverken sanse i fortid eller fremtid.

Skulle der være plads til forbedring på steder, indikerer det behov for justeringer – ikke af dig men af noget. Hverken du eller nogen skal laves om… Derimod kan vi med fordel forholde os til måden vi agerer og lever, og justere her efter behov.Ofte findes der måder, som rummer muligheder vi end ikke har overvejet eller anset for mulige, fordi vore overbevisninger her lært os, at agere på bestemte måder. 

Meget handler derfor om måden, vi lever vores liv på – om måden hvorpå vi møder livets konstante strøm af hændelser og ikke mindst om måden vi tænker og handler overfor såvel os selv og vore omgivelser på:

“Vær opmærksom på:
Dine tanker – de bliver til ord
Dine ord – de bliver til handlinger
Dine handlinger – de bliver til vaner
Dine vaner – de former dit liv…”
– Ukendt

Læs gerne mere i indlægget Vanens magt.

 

Vælg hverdagen til…

Selv når livet går sin vante gang – uden nævneværdige kriser eller udfordringer, er det et faktum, at hverdagen kan være hektisk og fuld af input og informationer som konstant kalder på vores opmærksomhed – fra omgivelserne, medierne og alle vegne fra i vores multimedia samfund… Det i sig selv udfordrer konstant mange mennesker på, at holde sig i flow og balance og bliver for mange mennesker til snigende stressfaktorer i hverdagen.

Hos FLOW & BALANCE finder vi hverdagen vigtig og ønsker derfor forflest mulig, at de må kunne tilslutte sig salig Dan Turell’s udsagn:

“Mest af alt holder jeg af hverdagen…”

Det gør vi selv – fordi livet er alt for kort og værdifuldt til andet! Og fordi hverdage er dem, der er flest af. Alligevel higer mange mere efter den næste ferie eller livets såkaldte “store øjeblikke”, frem for nyde det, der ér lige nu og her det meste af tiden – nemlig hverdagen. Det er naturligvis rart, at have noget, at se frem til, men sætter samtidig også ofte hverdagen i et uretfærdigt lys som noget, der blot skal overståes. Hverdage er faktisk sjældent så kedelige endda – hvis vi blot vælger, at være nysgerrige på såvel os selv, vore omgivelser og vore oplevelser.

Hos FLOW & BALANCE ser vi hverdagene som dem, der tilfører os den basale “næring” og resten som det ekstra krydderi og de godter, som vi ikke vil kunne leve af og fungere optimalt på alene. Hvorfor ikke træffe et aktivt valg om, at gøre den basale “næring” mest mulig attraktiv og nærende? Vi inspirerer dig til hvordan! Se mere om ad hvilke veje FLOW & BALANCE guider mennesker til en nærende hverdag med bedre trivsel her.


Helhed healer også stress…

Stress er blevet et af tidens store temaer, som blot synes at vokse og understrege behovet for, at rette fokus mod måden, vi lever vores liv på. Læs gerne mere specifikt om hvad stress er samt om stresshåndtering

Trivsel relaterer til alle livets aspekter. Vi fokuserer derfor på, at styrke helheden. Hverdage tilbringes ofte i en vekselvirkning mellem privatliv og job – og med glidende overgange og overlap… Trivsel handler derfor bl.a. også om, at skabe god sammenhæng i tilværelsen, bl.a. via en god work/life-balance.

Vi har alle behov for en solid modvægt overfor stress og andre ubalancer, som kan vise sig som “bagsiden af medaljen”, og synes svære at komme uden om i forhold til vores travle moderne livsstil. Læs gerne mere om symptomer på ubalance.

Trivsel understøttes naturligt, når vi anerkender, at både med- og modgang er naturlige præmisser i tilværelsen. Rent instinktivt søger vi, at undgå modgang og smerte, men det er uundgåeligt, da alle oplever sorg, tab, frustration osv. før eller siden. Indre balance handler derfor bl.a. om, også at finde accept af, at facit for det perfekte eller lykkelige liv ikke findes samt om, at opdage, at vi altid har et valg – selv når vi møder modgang.

Med rette støtte er det muligt, at udvide perspektivet på livets begivenheder og at se den samtidige invitation til læring og nye muligheder, der også kan ligge i modgang. Det er et af mange aspekter, vi bevidst kan bearbejde, og som kan styrke vores formåen for, at holde os i flow og balance – og samtidig blot et eksempel på, hvad FLOW & BALANCE inspirerer til.

Mange af tidens velfærds-lidelser har heldigvis den positive side-effekt, at vi i kølvandet på mødet med dem får øget bevidsthed om, at balance ikke er en statisk tilstand vi kan opnå men at balance i hverdagen i stedet handler om, at skabe sammenhæng i hele tilværelsen som modvægt til den splittelse, som genererer pres, og kan danne grobund for stress og mistrivsel. Der er derfor ALT at vinde ved forebyggelse.

FLOW & BALANCE viser dig, hvad du kan gøre for, at styrke din balance og trivsel.

Læs gerne mere om hvordan vi kan samarbejde.

 

Modtag gratis inspiration og nyheder fra FLOW & BALANCE