Hvem har gavn af FLOW & BALANCE?

Ja, hvem har ikke??? For enhver der aktivt ønsker at prioritere sin trivsel har gavn af FLOW & BALANCE…

Enhver der ønsker at blive ved med eller at komme til, at leve i en balanceret hverdag med fokus på alt dét, der fungerer og er muligt – frem for med fokus på alt det modsatte, som blot tærer på den værdifulde livssenergi – har gavn af FLOW & BALANCE

Køn, alder, status, beskæftigelse er uvæsentlig i denne sammenhæng, for under det hele er vi mennesker nemlig drevet af de samme grundlæggende faktorer og ikke mindst et ønske om, at trives bedst muligt. Så uanset om du har fokus på din karriere, kærlighedsliv, stress, tilværelsens foranderlighed eller andre aspekter af personlig eller professionel karakter er der altid en god grund til at sætte spot på det der aktuelt optager dig med mulighed for at sikre at du får flest mulig væsentlige aspekter belyst.  

Overlad det derfor trygt til os, at møde dig i dine konkrete livsomstændigheder – vi har erfaringen for at møde dig i dine behov ud fra en lang og bred erfaring for, at omgås mennesker både i forretningslivet og på den helt personlige bane.

Du behøver hverken at definere dig selv som stresset, deprimeret, kriseramt eller andet for, at kunne hente nyttig inspiration hos FLOW & BALANCE… Vi  er her – lige midt i hverdagen med support og inspiration for almindeligt ressourcestærke, travle mennesker, der blot ønsker at vedligeholde og pleje livs-balancen og få mest muligt ud af tilværelsen – og lige så vel for dig, der har stress inde på livet eller af andre årsager er drænet for energi eller på anden vis er udfordret af tilværelsen for tiden, som det kan forekomme for enhver i perioder – selv den der mindst tror det!

Vi ved af egen erfaring, at stress, skilsmisse, fyring, tab, sygdom og andre af livets mindre fornøjelige overraskelser er en del af det, at være menneske – og at det river og rusker når det står på, så man kan tro, at man aldrig skal blive hel igen… Heldigvis ved vi også, at det kan man alligevel blive – vi er her jo stadig selv – stærkere for hver dyrekøbt erfaring vi har gjort os.

Kort sagt er FLOW & BALANCE for enhver, der aktivt beslutter, at ville leve med mest mulig trivsel, i bedst muligt flow med tilværelsen og i god balance med sig selv og omgivelserne. 

Sammen gør vi det komplekse mere enkelt og håndterbart – f.eks. med tiltag, der optimerer energiniveauet, skaber ro på systemet, giver overblik og klarhed i tankerne, sætter fokus på glæden ved hverdagen, øger perspektivet på dine muligheder og skaber basis for at agere ud fra gode beslutninger. Kort sagt – du assisteres til, at skabe og holde bedst mulig balance i hverdagen og i flow med det du vælger at fylde den med. Og oftest skal der mindre til end du tror! Se gerne mere om hvordan!

FLOW & BALANCE guider dig på vej. Sammen styrker og underbygger vi din formåen for, at holde dig i flow med livets omskiftelighed og i god balance med tilværelsens aspekter bl.a. ved, at finde og kultivere det, der allerede virker og positivt bidrager til din trivsel såvel såvel som ved, at integrere nye veje til, at styrke balancen i din hverdag og flowet i din tilværelse.


Samarbejdsmuligheder

Du kan samarbejde med FLOW & BALANCE på privat initiativ eller som led i et organisatorisk setup – samarbejde tilrettelægges udfra kontekst og behov. 

Sammen med FLOW & BALANCE kan du bl.a. vælge at rette fokus mod:

 • Work/life-balance
 • Mål, retning og flow i både privat- og arbejdsliv
 • Stress-håndtering i form af forebyggelse og -reducerende tiltag
 • Balanceret personlig og spirituel udvikling


Eksempler på samarbejds-områder:

 • Personlig mentoring, coaching, stresshåndtering – styrkelse af personlig og spirituel balance, work-life-balance, relationer og andre aspekter der påvirker din trivsel og balance. Vi møder dig med afsæt i mindfulness, NLP m.v.
 • Coaching af ledere og medarbejdere, der skaber overblik og klarhed og
  leder til bedre personlig indsigt og effektivitet, samt til at skabe resultater med balance og nå mål uden stress. Vi samarbejder desuden omkring stresshåndtering.
  Vi tager udgangspunkt bl.a i systemisk  og anerkendende tilgang, mindfulness m.v.
 • Lederudvikling udfra ønsket om, at udvikle nærvær og lære, at lede mere udfra hjertet og blive en mere helstøbt leder
 • Foredrag for både foreninger, private, virksomheder m.v. om skabelse af en balanceret hverdag med mere nærvær, bedre effektivitet og mindre stress

Balanced BeingPRIVATE – se mere her
Balanced Business – VIRKSOMHEDER – se mere her


Enhver mødes med respekt for individet såvel som for den gældende kontekst, samt med nærvær, guidning, råd, vejledning og metoder, som assisterer til, at skabe fornøden ro og overblik og/eller til, at stille skarpt på hverdagens mange aspekter og kompleksiteter. Det sætter fokus på værdier og prioriteringer, bidrager med nye perspektiver på dine muligheder for at pleje din trivsel i hverdagen og tydeliggør præmisser og grundlag for dine mulige valg i forhold til, at skabe en hverdag med mest mulig trivsel nu og her.

Med rette viden og støtte er det muligt, anset om du ønsker, at trives mere optimalt end du gør i dag – eller værne særligt om det, der allerede fungerer som du ønsker, at bibeholde og styrke.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om det, der aktuelt optager dig – og få råd om,  hvordan din hverdagstrivsel kan optimeres.


Velkommen – som medskaber af din egen trivsel i en tilværelse med bedre flow og balance