Trivsels-sparring

 – når du vil pleje din trivsel i hverdagen…

Som medarbejder eller leder kan du uanset din position, rolle eller funktion få trivsels-sparring hos FLOW & BALANCE.

 

Trivsel er en nødvendighed for, at vi kan gøre hvad vi selv sætter os for såvel som hvad vore omgivelser forventer af os i hverdagen.  

Sparringen kan passes ind i løbet af din hverdag, som det passer dig bedst, da den kan foregå over telefon eller Skype. Du er selvfølgelig også meget velkommen til et personligt møde i rare rolige omgivelser, hvis det passer ind i din dag.

Trivsels-sparring er samtale, der specifikt retter sig mod din arbejdsglæde og trivsel som medarbejder eller leder. Vi tager derfor altid udgangspunkt i din situation, med de krav og forventninger og aktuelle udfordringer, du står over for. 

Her er blot nogle eksempler – måske du genkender noget fra din hverdag, og kunne have gavn af:

  • En samtale om din trivsel, hvor vi sætter fokus på dine værdier og styrker, så du kan blive bedre rustet til at sikre din trivsel og udnytte dine muligheder
  • At stoppe op – og få en samtale om noget konkret du oplever og har brug for at forholde dig til eller skabe afklaring omkring
  • At tale med en uvildig person om dine oplevelser af, at føle dig presset eller ligefrem stresset
  • Vejledning og sparring i forhold til en situation hvor du er sygemeldt eller på vej til at blive det
  • At forberede dig på, at vende tilbage i dit job efter en fraværsperiode
  • At få skabt et overblik og forholde dig til, hvad du hvad du har af handlemuligheder

Måske noget helt andet ligger dig på sinde. Uanset hvad, kan du få sparring, med fokus på netop de aktuelle oplevelser og udfordringer du oplever i hverdagen med henblik på, at styrke din trivsel.

 

Trivsels-sparring sker på timebasis – evt. som forløb after aftale.

½ times samtale                   kr. 400
1 times samtale                   kr. 700,- 

Ved aftale om forløb over flere sessions (ved samlet køb):

3 samtaler á 1 time kr. 1800 

5 samtaler á 1 time kr. 2900

Tilkøb af timer til forløb er selvfølgelig muligt – timeprisen beregnes da svarende til gennemsnits-timeprisen på det oprindeligt aftalte forløb.