Tag-arkiv: Personlig udvikling

Hvordan skal dit 2015 blive?

Så har vi igen taget fat på et nyt friskt år. Den bevidsthed inspirerer nemt til refleksion – over året som det er gået og over mål og drømme for året, der venter…

Vi kan ikke ændre på året som er gået, men lidt reflektion er altid sund

 • Blev 2014 som du ønskede?
 • Havde du sat nogle mål for året?
 • Fik du indfriet dine ønsker og mål?
 • Satte du handling bag dine drømme?
 • Hvad tænker du om balancen i din tilværelse lige nu?
 • Hvad vil du gerne bygge videre på i det nye år?
 • Er der noget du ønsker at parkere her – som ikke skal med ind i 2015?
 • Hvilke mål og ønsker har du for 2015?


Intet år er levet forgæves
Alt vi oplever kan blive os til nytte – der er altid noget, vi kan tage med! Selv hvis du sidder med følelsen af, at have haft et dårligt år. Selv stress, konflikter, tab og andet rummer læring, som kan hjælpe dig godt videre.

Hvad tager du med ind i 2015 – og hvad vil du give slip på fra 2014?
En god ide er altid, at tage dig tid til, at stoppe op og reflektere og måske endda skrive konkrete mål ned og gøre dig bevidst om, hvad du ønsker for året. Det øger markant sandsynligheden for, at dine mål og drømme bliver en realitet. Mange får det blot ikke gjort… Kender du det???

Dette er tidspunktet hvis 2015 skal være året, hvor du tager mere aktivt hånd om din trivsel
Måske du også ønsker dig et mere glædesfyldt, nærende, nydelsesfuldt, bevidst, mindfull, stressfrit 2015 – hvor du vælger gode vaner til, handler på dine drømme og oplever bedre balance i din hverdag. Så er det NU!

Vil du hjælpe din trivsel i 2015 godt på vej?
Lad os sammen starte året ved enTrivsels-session, for, at sikre dig et et 2015 med mere flow og bedre balance i din tilværelse, som kan bane vej for, at dine mål, ønsker og drømme bliver ført ud i livet i 2015. F.eks. med en mere bevidst, mindful, stressfri og afbalanceret tilgang til hverdagen og tilværelsen som helhed.


Trivsels-sessions

FLOW & BALANCE tilbyder et udvalg af Trivsels-sessions til dig, der ved, at din livskvalitet afhænger af dig selv, og som gerne vil skabe de allerbedste betingelser for, at komme godt fra start i 2015.

Vælg hvad der tiltaler dig mest – eller forær dig selv én eller flere af hver:


*) 2015 Trivsels-samtalen kan bl.a. give dig:

 • Status/overblik over dine aktuelle livsomstændigheder 
 • Konkretisering af dine 5 væsentligste ønsker og mål for 2015 
 • Bevidsthed om din egen andel i, at lykkes med det du ønsker
 • Opmærksomhed på hvordan dine kerneværdier kan støtte dig og motivere dig
 • Kendskab til de personlige styrker, som skal lede dig godt gennem året
 • Opmærksomhed overfor ressourcer i dine omgivelser
 • Input som kan kan støtte dig i, at optimere din energi i hverdagen i 2015


Kontakt os
 for en aftale og giv dit 2015 den bedste start.

 

Du kan også give et gavekort til en Trivsels-session. Bestilles her.


Se gerne mere om, hvad
FLOW & BALANCE ellers tilbyder året rundt her

Spirituel udvikling

Spiritualitet relaterer til hverdagens trivsel på lige fod med så meget andet – her i forhold til den menneskelige længsel efter at kunne føle sig “hel”, som modsvar til den splittelse vi moderne mennesker kan opleve i en dynamisk og til tider stressende hverdag. 

Begrebet spiritualitet ses anvendt i meget brede sammenhænge. Masser af mennesker kalder sig spirituelle men med meget forskellige opfattelser af, hvad spiritualitet kan betyde for os i et moderne hverdagsliv. 


Med en mentor ved din side som din guide og sparringspartner får du inspiration til, at finde din egen vej til helhed og sammenhæng – uden at behøve, at tilslutte dig andres dogmer om spiritualitet som trosretning eller bundet op på engle, krystaller, tarot-kort, afdøde-kontakt, numerologi, new age eller andet, som af nogle forbindes med spiritualitet og som du kan møde forventninger om, at kunne tilslutte dig, for at være “rigtig” spirituel. 

Hos FLOW & BALANCE møder du en åben tilgang til begrebet og inspiration til, at finde din egen oplevelse af begrebet spiritualitet i din tilværelse. Overfor de nævnte eksempler kan den nok betegnes som ganske pragmatisk og “jordnær”, med afsæt i først og fremmest, at forholde os til livet som det leves – her og nu mennesker imellem.

Måske du oplever, at være udfordret i forhold til, at føle, at du har hele dig selv med i dybeste forstand i de sammenhænge du i hverdagen indgår i – med både din udadrettede identitet, personlighed og spiritualitet. Så kender du muligvis også til oplevelsen af, nærmest at måtte lægge dele af dig selv til side for, at passe ind hvor du færdes? 

Sådan behøver der ikke være! Du kan også komme til, at integrere det, der giver mening for dig både i forhold til dine værdier, og hvad du omgiver dig med i din tilværelse… 

Du har muligvis som mange andre allerede erfaret, at markedet for spirituelle tilbud er en jungle, som man nemt kan fare vild eller købe sig fattig i. Shopping i “spiritualitets-supermarkedet” fører derfor heller ikke nødvendigvis til reel udvikling – men oftere til forvirring og frustration over oplevelsen af, hvor svært det kan være at finde netop den tilgang, man på et plan længes efter at passe ind i. 

Den spirituelle impuls kan nemlig opleves som en længsel “hjem” eller efter “noget”, som er svært helt at vide hvad er… Kender du mon til det?

Med en mentor vil du kunne finde din egen autentiske tilgang til din spiritualitet.

Læs gerne til inspiration lidt om FLOW & BALANCE’s oplevelse af begrebet:

 

[ :SPIRITUALITET]

At være spirituel betyder at være bevidst om dig
selv, 
andre og om tilværelsens  sammenhænge på
en åben og dybere sansende måde, hvor du lever
med denne bevidsthed i tanke 
og handling.

Personlig udvikling er reelt også spirituel udvikling
og omvendt. 
Det hele handler om, at styrke
bevidstheden om, at  v
i er både krop,  sind og ånd
 uanset hvad vi foretager os. Hver udviklingsvej
fokuserer blot på forskellige  aspekter  af udvikling.

 

Mennesker relaterer meget individuelt til begrebet spiritualitet og ingen bør påtvinges andres spirituelle forståelser, da spiritualitet berører en impuls, som  kun kan vækkes i dig selv. Denne impuls handler om og præger den enkeltes måde, at være i verden på. Det er derfor ganske uvæsentligt, om du kalder dig spirituel  eller ej. Du ved bedst, hvad der matcher dig og om du oplever en impuls til, at åbne bevidstheden og integrere nye sider af dig selv. 

Hos FLOW & BALANCE handler spiritualitet kort fortalt om bevidsthed, intuition, fornemmelse for en større sammenhæng m.v. på en ganske ufrelst måde. Her inspireres til en afslappet tilgang til begrebet og til, at rette fokus mod måden at være i verden på, ud fra erfaring for det virkelig skaber udvikling og en ansvarlighed, som rækker ud og påvirker langt videre end det enkelte individ.

Lad os gerne tage en uforpligtende samtale om, hvad du kan få ud af, at rette fokus mod din spirituelle udvikling.

Personlig udvikling

ALT vi oplever og erfarer i tilværelsen skaber udvikling.

Personlig udvikling handler derfor om, at formå at være bedst muligt med sig selv og det liv der omgiver – i bedst mulig flow med tilværelsen og i god balance med livets aspekter.

Livet er én lang udviklingsproces – vi er altid undervejs… Af og til kan vi alle have gavn af lidt assistance for, at se nye perspektiver, bryde gamle mønstre m.v..

Desuden har det positiv værdi, at blive bevidst om og blive i stand til, at anerkende, hvor meget læring vi faktisk allerede har fået med os.

Der finden mange indfaldsvinkler til personlig udvikling og der fokuseres meget på temaet – måske endda så meget, at man visse steder er lidt trætte af at høre om det…  Men hvad er det egentlig også det handler om?

Handler det blot om, hver især at drive vores eget lille narsicistiske udviklingsprojekt – hvor vi søger den dér “bedste udgive af sig selv”, som ofte omtales i relation til personlig udvikling. Der er næppe nogen, der har fundet den endnu…

Eller handler det om, at have et projekt, hvor man med lige dele gru og nydelse til stadighed kan opdage nye lag af sin egen personlige herlighed?

Eller om, at få sat tilværelsens begivenheder sirligt i kasser for, at opnå ro i sit eget indre og slutte fred med de af livets omstændigheder, ikke altid har strøget os med hårene?

Det kan være mægtig sundt og yderst givende, at få lejlighed til, sådan at forholde dig til, om du tror på på at det er nødvendigt, at bruge ressourcer på lave dig selv om for at begå dig bedst i livet – noget mange mennesker kommer til at bruge umådelig mange ressourcer på livet igennem, både i forhold til personlig energi, tid og penge… Måske kunne du overveje at den mulige overbevisning om, at vi i grunden alle er, lige hvor vi skal være med henblik på, at lære noget af det.

Som mennesker udvikler vi os konstant alligevel. Udvikling er en naturlig konsekvens af at leve… Hvad vi derfor kan øve os i, at lære er bl.a., at blive i stand til at træffe bedre beslutninger i vores liv samt at opnå øget accept af det, som ér og ikke kan gøres om – noget vi alle kan have stor gavn af, da accept hjælper os til at slutte fred med det vi ikke kan ændre eller påvirke og istedet bruge vores dyrebare energi på det, der virkelig er vigtigt for os hver især. Vi behøver ikke være enige for at opnå accept – accept og enighed er forskellige ting. Alene sådanne overvejelser rummer væsentlige nøgler til bedre flow og mere balance i tilværelsen. 

At formå at lære af dine oplevelser, og at have størst fokus på det, der skaber mening gør dig i stand til at at kunne mærke dig selv og dit potentiale samt til, at kunne bidrage bedst muligt til de sammenhænge du indgår i – i familien, på job, i sociale relationer, samfundsmæssigt, globalt osv..

Intet er rigtigt eller forkert her, men som du nok kan fornemme finder vi det sundt, at får udfordret nogle af dine forestillinger om dig selv og livet omkring dig – det er en væsentlig del af den opgave du stiller mig ved i tillid, at vælge mig til at følge dig nogle skridt ad din udviklingsvej – uanset om der som coach, mentor eller andet.

Jeg ser derfor frem mig til, at assistere dig i, at kaste lys over det tema, som aktuelt er vigtigt for dig. Gennem dialog, øvelser m.v. gives din personlige vækst et positivt skub med på vejen. Du vil blive mødt med nærvær og empati i en fortrolig 1:1 relation uanset emnet, uanset om vi mødes face to face, telefonisk eller over Skype.

Kontakt mig gerne her for en indledende uforpligtende dialog, hvor jeg kan høre om dine ønsker og tanker og rådgive dig om, hvilken tilgang der bedst kan anbefales – enten separat eller i kombination.

Se også gerne mere om hvad FLOW & BALANCE tilbyder her

 

 

 

Mentoring

                                           ” I en mentorsamtale kan man opleve , at løsrive sig en time eller to fra
øjeblikkets tyranni, og lade roen sænke sig”
– Petter Mathisen (forfatter)

Mentoring er et frirum, hvor tanker og meninger får den tid og opmærksomhed de fortjener. Her kan du vende dine reflektioner og få sparring, vejledning og anvisninger, der viser dig på vej og styrker din trivsel og balance.

Mentoring handler kort fortalt om, at følges med én et stykke af livets vej, som kan være din guide og måske endda selv har betrådt de områder, du nu betræder eller er på vej til at betræde. Det kan være nyttigt både når du nysgerigt er på vej ud i nyt land, på vej “hjem” til dig selv…, eller søger at finde eller genfinde retning i dit liv. Din mentor assisterer dig til, at finde den retning, som er rigtig for dig.

Et mentorforløb er i mange tilfælde det oplagte udgangspunkt for samarbejde med FLOW & BALANCE, da det rummer mulighed for at anvende hvilken som helst metode og adgang til kombination af de tilgange, som bedst kan assistere dig uden skelen til andet end din agenda. Se derfor gerne, hvad vi iøvrigt praktiserer her.


Hvornår kan du have gavn af en mentor?

Der er mange situationer hvor en mentor kan være dig til stor nytte og gavn, f.eks.:

 • Stress – til forebyggelse, håndtering af egentlig stress og evt.  sygemelding 
 • Behov for at styrke din work-life balance
 • Ønske om mere energi og bedre balance i hverdagen
 • Ændringer i dine livsvilkår – håndtering og accept af forandringer, tab, ny rolle
 • Karriereovervejelser – afklaring om rette vej, styrker, kompetencer
 • Personlig udvikling – f.eks. ved ønske om at gøre op med gamle mønstre
 • Spirituel udvikling – f.eks. at skabe og integrere spirituel praksis i hverdagen

Hvad kan du bruge din mentor til?
 • Sparring / rådgivning – din mentor står til rådighed som din personlige guide ganske som en personlig træner med sparring, opbakning, udfordring, øvelser m.v. og kan derfor både bruges til spejling, til at “spille bold op ad” m.v.
 • Din mentor assisterer dig til både at kigge udad og indad – guider dig rundt om både din krop, dit hoved, dit hjerte, sjæl og din relation til omgivelserne. Hjælper dig til god grounding og til at undgå, at fortabe dig i navlebeskuelse 

Du og din mentor vil samarbejde i en relation baseret på respekt og tillid og naturligvis altid under fuld fortrolighed.


Hvad kan du bl.a. få ud af mentoring?
 • Mere ro i dig selv og bedre balance
 • Mindre stress i hverdagen
 • Øget fokus på det positive i dagligdagen
 • Du bliver bedre til at få hjerne og hjerte til at arbejde sammen
 • Du lærer at tage en ting af gangen, fokusere og nyde den enkelte proces

 

Hvorfor vælge en mentor?

Din mentor assisterer dig til både at kigge udad og indad – guider dig rundt om både din krop, dit hoved, dit hjerte, sjæl og din relation til omgivelserne i relation til dine behov.

Du sikres dermed en god grounding og hjælp til at styre uden om faren ved alle personlige  udviklingsprocesser, nemlig  risikoen for at fortabe dig i overdreven navlebeskuelse under dine udviklingsprocesser. 

Samarbejdet med din mentor vil ud over, at bidrage med assistance og guidning der leder dig til øget bevidsthed og konkret handling omkring det, der er vigtigt for dig desuden spare dig tid:

 • Du slipper for, at famle i blinde og søge uendeligt i det enorme udviklings-marked 
 • Du får personlig guidning, råd og anvisninger, der matcher dine konkrete behov samt sparring på, din hvad du oplever og evt. udfordres af under vejs hvilket sikrer dig vedholdenhed og fremdrift


Du vil typisk også komme til at spare penge ved at vælge en mentor:

 • Du undgår at springe ud i “quick fix løsninger” der både kan koste dig spildte penge og masser af ærgrelse 
 • Du vil modtage skræddersyede løsninger – du får og betaler alene for noget der netop matcher dig


Din mentor leverer dig ikke sandheder…. Ingen kan fortælle, hvad der er rigtigt for dig, men du vil få øget dit perspektiv og udsynet til dine muligheder, som oftest er både flere og andre end du selv umiddelbart er i stand til at få øje på. Det vil motivere dig til, at finde din egen fornemmelse for, hvad der er sandt og rigtigt for dig. Det støtter din mentor dig til!

Alt kan opstå i dette “rum”, hvor emnet og ordet er helt frit. Her inviteres mennesker til, at forøge deres livskompetence – på jobbet, privat og i enhver sammenhæng som er relevant-  til ganvn og glæde for både den enkelte og omgivelserne.

 

”Ikke bare samtalens indhold er afgørende, men også hvilken form den får, og hvilke kommunikations-værktøjer mentoren har til rådighed”
– Petter Mathisen (forfatter)


Under et mentor forløb anvendes og kombineres netop de metoder og værktøjer, der matcher din aktuelle situationen bedst. Alt tilpasses løbende efter behov. Du opnår stor fordel af, at værkstøjskassen hos FLOW & BALANCE rummer både coaching og mindfulnessværktøjer foruden psykologisk og psykospirituel indsigt.

FLOW & BALANCE baserer mentoring på en helhedsorienteret tilgang og er derfor nødvendigvis hverken specifikt spirituelt eller personligt orienteret, men snarere både og, ud fra en betragtning om, at vi for virkelig at transformere og udvikle, må arbejde med alle niveauer i os, herunder:

 • Kroppen
 • Skyggen
 • Det mentale
 • Det spirituelle 


Sammen afstemmer vi, hvad du ønsker af dit mentorforløb og hvad, det skal bestå af. Brug derfor din mentor i anliggender omkring bl.a.:

 • Personlig og / el. spirituel udvikling
 • Stresshåndtering
 • Konkrete temaer, målsætninger m.v. som er vigtige for dig
 • Work/life balance
 • Karrierevalg – med formål og mening
 • Feminin/maskulin integration og balance
 • Forståelse af dine personlige forcer ved at være særligt sensitiv, introvert/ekstrovert m.v.

Udvikling – et naturligt livsvilkår for os alle

Der er på steder meget stor fokus på personlig udvikling som et emne… Men egentlig er udvikling jo bare et livsvilkår – alt der får os til at føle at vi lever udvikler os. Også når det skurer…

Vi er derfor alle konstant under udvikling livet igennem. Somme tider stille og roligt i behageligt flow med livet, mens vi til andre tider nærmest kan opleve, at blive blæst omkuld, når udviklingen tager kvantespring. Sommetider opleves viser kilderne til al den udvikling ret barske og uønskede, men livskriser, sygdom, skilsmisser/brud, fyring, tab og andre af livets “pukler” kan blive væsentlige kilder til udvikling. Når man står i dem kan der føles vanvittig udfordrende, men du kan lære at navigere i det, så du kan opleve at have “dig selv” med. I det ligger der en invitaiton til, at lære af dine oplevelser på måder, som vil kunne berige din tilværelse på mange måder.


Dit indre lederskab

Mentoring assisterer dig til, at styrke dit personlige lederskab – det som i enhver sammenhæng skal hjælpe dig til, at leve som du virkelig ønsker det. 

Din mentor er blot din guide, når du undervejs på livets etaper kan bruge noget sparring, et ekstra skub, en at læne dig op ad eller andet. Du ved, at ingen andre kan gå vejen for dig, men med en god guide ved sin side kan mange ting blive mere overskuelige og nemmere end du måske ville tro. Din mentor vil kunne hjælpe dig til at afkode den læring, som dine oplevelser tilbyder dig.

Hvis vi alle altid vidste lige hvad vi ville og hvilken retning vi skulle vælge, altid havde fuld tillid til vores egen formåen, dømmekraft og intuition, altid var i god kontakt med vore værdier, var fuldt bevidst om vore styrker, anerkendte vore egne kompetencer osv – så ville ingen have brug for en mentor. Men sådan er det bare ikke – og det er sikkert som det skal være. Det sikrer os læring livet igennem. Mentoring kan hjælpe dig til, at se og tage imod den og støtter dig i, at konsumere og integrere den – både i bevidstheden og i livet, som du vælger at leve det.

Mentoring viser dig, hvordan du kan uddrage læring af dine oplevelser og åbner din horisont for nye perspektiver på alle fronter – både i forhold til din personlige ageren og formåen og i forhold til, hvad du omgiver dig med og er den del af.  Du opnår både styrket indsigt og forståelse for ydre sammenhænge og bedre balance – både i dig selv og i forhold til dine relationer og livsområder.

Dit indre lederskab handler om, at være i stand til, at kunne træffe valg som er gode for dig… Mentoring inspirerer dig til at mærke, hvad der resonerer bedst hos dig. Det vil styrke din intuition. Med afsæt i dine fornemmelser, vil du vil lære, at forholde dig til din “indre GPS”. Vi har alle adgang til denne evne – de færreste er dog vant til at bruge i dagligdagen, men det kan du lære. Du kan også lære, at afprøve dine fornemmelser ud fra en mere rationel tilgang, hvilket for nogle falder mere naturligt.

At kunne registrere og afprøve dine indskydelser kan gøre dig mere sikker i din færden i alle livets anliggender – både privat og i job. F.eks. vil det kunne spare dig for uendelig megen ligegyldig shopping i markedet for personlig og spirituel udvikling…

Du vil erfare, at styrket intuition helt naturligt også vil styrke din indre ro, og at det kan hjælpe dig til, at se mere klart og rationelt på de situationer du møder – på en måde hvor hoved, hjerte og mavefornemmelse samarbejder til dit bedste.

En klog kvinde sagde engang noget, som jeg først langt senere skulle forstå sandheden i, da jeg endelig anerkendte intuitionens rolle som min medfødte vejviser, nemlig:

                                             Husk – dit intellekt kan snyde dig, men følelsen i maven lyver aldrig…
Citat Gitte Sparsø

Den erkendelse vil jeg som din mentor inspirere dig til, at forholde dig til. Derfra er det op til dig at afgøre, hvad der er rigtigt for dig!

Uanset om du er aktuelt er optaget af noget konkret eller blot nysgerrig, er du altid meget velkommen til at høre mere om, hvad mentorsamtaler kan gøre for dig. Kontakt os gerne uforpligtende her.


Hvem er mentoring for?

Mentoring er for enhver der ønsker en velfungerende hverdag og en velfungerende relation til sig selv og sine omgivelser.

Om du er spirituelt orienteret eller ej er aldeles underordnet. Mentoring er for alle uanset om det handler om kaos, kærlighed, karriere eller krise hos dig lige nu. Hos FLOW & BALANCE interesserer vi os mindre for, hvad man kalder sig eller hvilke overbevisninger man kommer med – vi interesserer os mere for måden vi mennesker er i verden på – med os selv og alt det, der omgiver os. Det er udgangspunktet for den inspiration vi står for…

Mentoring er for enhver, der oplever en konkret impuls eller blot den mindste grad af nysgerrighed over for:

Personlig udvikling
Spirituel udvikling

Mentoring er ligeledes for dig, der kan bruge noget uvildig sparring i anliggender omkring karrierre, kærlighed, krise eller andet der aktuelt er vigtigt i dit liv, da det hele influerer på din trivsel.

Mentoring kræver ingen forudsætninger – blot åbenhed overfor dig selv og livet, og lysten til at sætte dig selv i spil – med garanti for gevinst. Du kan kun vinde, så mentoring i sig selv blive din bedste investering – særligt hvis du er opmærksom på, at et rigt liv gøres op i meget andet end penge.

Du er muligvis en af de mange, der allerede har erfaret, at markedet for både personlig og spirituel udvikling er en jungle, som man nemt kan fare vild i eller købe sig fattig i. Shopping i “selvudviklings- og spiritualitets-supermarkedet”, fører nemlig ikke nødvendigvis til reel udvikling – men oftere til forvirring og frustration over, oplevelsen af, at det kan være svært helt at passe ind i konkrete tilgange.

Måske du oplever, at være udfordret i forhold til, at føle, at du har hele dig selv med i dybeste forstand i de sammenhænge du i hverdagen indgår i – med både din udadrettede identitet, personlighed og spiritualitet ? Kender du til oplevelsen af, nærmest at måtte lægge dele af dig selv til side for, at passe ind hvor du færdes? Så er mentoring bestemt også for dig!

Sådan behøver der ikke være. Med en guide ved din side, vil du kunne finde din egen vej – uden at behøve, at tilslutte dig andres dogmer. Det handler om at lære, at integrere det, der giver mening for dig i forhold til dine værdier, og hvad du omgiver dig med i din tilværelse.


Hvornår er mentoring ideelt? 

Måske har du allerede arbejdet med forskellige metoder eller retninger indenfor personlig eller spirituel udvikling, men oplever, et behov for, at blive mere konkret omkring, hvad der netop matcher dig. Det er et tydeligt tegn på bevidsthed i udvikling, og en situation hvor mentoring er ideel for dig.

Det siges, at bevidsthed forpligter… Du genkender måske frustrationen ved at vide, at der faktisk findes andre valgmuligheder end blot at gøre, som du plejer og samtidig opleve, at det kan være svært at gøre. Men det er ganske naturligt at føle sådan. Vaner og automatiske reaktioner har nemlig et enormt fast greb i dig.

Måske du har oplevet, at fungere i kortere eller længere tid ud fra et dybere og mere sandt  og roligt sted i dig selv, som du gerne vil have mere af… Eller du ønsker, at kunne gøre det… Alene kan det være vanskeligt, men med rette assisstance er det bestemt muligt. Da er mentoring også ideelt.

Her følger til inspiration eksempler på emner, som har fået andre til at vælge mentoring:

 • Ønske om at kunne stå stærkere i sig selv – med integritet og bedre balance
 • Behov for at udvikle en mere autentisk ledelsesform
 • Stress, konflikter eller adfærdsmønste, der skal have en ende!
 • Ubalancer som mangel på energi, ulyst, tristhed, træthed eller andet
 • Fornemmelsen af, at der er mere i livet end blot hverdags-drift – en intuitiv fornemmelse af, at have et formål
 • Ønske om, at udvikle og træne sin intuition
 • Fornemmelsen af, at have noget mere at tilbyde – en anden måde, at bruge sig selv på, som en impuls der insisterer på, at blive udforsket og brugt  
 • Udfordringen i at have hele sig selv med i dybeste forstand i hverdagen
 • Manglende tid til prioritering af personlig eller spirituel udvikling i hverdagen
 • Ønske om, at lære om konkrete spirituelle emner, f.eks. Loven om tiltrækning
 • Ønske om at bedre integration af både sine feminine og maskuline energier
 • Vanskelighed ved, at opleve nærvær, åbenhed til at nyde livet helt og fuldt 
 • Oplevelsen af, at forråde sig selv, når autopiloten regerer (og får dig til at sige eller gør ting, der strider imod det, du egentlig ønsker at stå for) 
 • Søgen efter meningsfylde – at opleve og agere ud fra fornemmelse for formål
 • Ønske om kendskab for egne styrker – at finde mere at byde positivt ind med  
 • Karrierremæssige overvejelser – bl.a. om, at matche det, du brænder for 
 • Ønske om bedre samspil i holdning og handling og bevidstgørelse om værdier 
 • Ressourcebevidsthed – ønske om at kende og kunne trække på sine særlige ressourcer og at vide, hvordan ressourcerne kan plejes og optimeres  
 • Ønske om hjælp, til at integrere mindfulness og meditation i hverdagen

Mentoring støtter dig i, at integrere DET HELE i dit liv…


Hvad får du ud af mentoring?

Mentoring støtter dig i, at finde og styrke dit fodfæste med udgangspunkt i det sted, du står i livet, Man kan sige, at mentoring assisterer dig i, at integrere og rumme alle sider af dig selv, i livet som det leves.

Via mentoring trænes du i, at holde balancen – og sikre god grounding samtidig med ekspanderende bevidsthed, og anvendelse af dine muligheder. Det kan være udfordrende, da det ofte føles lettere at gøre som du plejer. Du vil derfor løbene komme til, at spørge dig selv, hvad du egentlig ønsker…

Du får: 

 • Sparring og støtte som understøtter din proces, samt hjælp til også at tage brodden af den selvoptagethed, som ofte følger med personlig og spirituel udvikling når bevidstheden åbner for betagende nye erkendelser 
 • Kendskab til metoder, forskellige tilgange og retninger og hjælp til at afstemme, hvad de kan gøre for dig og hvad der matcher dig bedst. Det vil gøre dig mere målrettet og selektiv på mange områder af din tilværelse og styrke dit personlige lederskab

Hvordan foregår mentoring?

Mentoring foregår som fortrolige 1:1 samtaler, eventuelt med øvelser m.v. indlagt.

Sammen arbejder vi på, at fremme din bevidsthed og erkendelse ud fra samtale, hvor du ledes omkring emner eller temaer, der relaterer til din tilværelse.

Under forløbet anvendes og kombineres netop de metoder og værktøjer, der matcher din situation bedst, og der tilpasses løbende efter behov. Se gerne mere her, om hvad vi kan gøre for dig.  

Det er altid rart at kunne sidde over for hinanden, men geografisk afstand skal aldrig blive en hindring for godt samarbejde. Da mødes vi i stedet over Skype – eller taler sammen i telefon. Vi anvender de muligheder der findes, frem for at lade os begrænse.

 

Pris

1½ times mentorsamtale kr. 850 

Ved aftale om forløb over flere sessions (ved samlet køb):

3 sessions forløb kr. 2200 

5 sessions forløb kr. 3500

7 sessions forløb kr. 4500


Tilkøb af timer til forløb er selvfølgelig muligt – timeprisen beregnes da svarende til gennemsnits-timeprisen på det oprindeligt aftalte forløb.