Stress i tal

Stress er et stigende folkesundhedsproblem:

 • 35.000 danskere er sygemeldt pga. stress – hver dag
 • 430.000 danskere – svarende til 10 – 12 % har symptomer på alvorlig stress
 • 250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress
 • 30.000 årlige hospitalsindlæggelser relateres til stress
 • 500.000 kontakter til egen læge skyldes stress
 • Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.
 • 3000 er førtidspensionet grundet stress
 • 1400 danskere dør hvert år af stressforårsagede lidelser
 • Kvinder, der føler sig pressede under graviditeten, har 80% større risiko for, at føde et dødfødt barn
 • Stress koster Danmark 14 mia. kr.  om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsnet
 • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser
 • Stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020

Kilder: Verdenssundhedsorganisationen WHO,  Statens Institut for Folkesundhed, NFA – Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sundhedsstyrelsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med European Heart Network, Undersøgelse fra Landsorganisationen i Danmark (LO’s), ugebrevet A4, 2009.


Ledige og stress:

 • 28 af de arbejdsledige har et højt stressniveau
 • Til sammenligning er tallet 16% blandt de beskæftigede

Kilder: “Den nationale sundhedsprofil 2013” fra Sundhedsstyrelsen


Iøvrigt – særligt for mænd: 

 • Stressede mænd har 30 % højere risiko for at dø for tidligt sammenlignet med mænd, som ikke er stressede
 • Stressede mænd har især øget risiko for, at dø af luftvejslidelser (f.eks. rygerlunger), ulykker og selvmord
 • Mænd under 55 år, som er stressede, har desuden over 50% forøget risiko for at dø af hjertesygdom
 • For kvinder er der (endnu) ikke påvist konkrete sammenhænge mellem stress og dødelighed
   


Mental sundhed
 

 • 20% af den danske befolkning vil i løbet af et år have problemer med mental sundhed
 • 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge af stress.
 • Nedsat mental sundhed pga. stress og psykiske problemer er årsag til over 45% af tilkendte førtidspensioner.

Kilde: Ankestyrelsen 


Stress i tal hos Børn og Unge

 • Blandt 11 til 15-årige er medicinforbruget, både psykofarmaka, samt smertestillinende fordoblet fra 1988 til 2006, iflg. en undersøgelse fra KU
 • Flere og flere børn og unge oplever stress. Især er pigerne i folkeskolens sidste år, er meget udsatte for at udvikle stress. Hele 55 pct. af pigerne i niende klasse siger, at de er såkaldt medium stressede, og 10 procent oplever et højt stressniveau  (Tal fra Statens Institut for Folkesundhed 2008)
 • Op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse er belastet af stress (Skolebørnsundersøgelsen 2006)
 • Stress og ensomhed er udbredt blandt danske studerende. Det viser en gennemgang af undervisningsmiljøvurderingerne fra landets universiteter.
 • Skolebørnsundersøgelsen fra 2006, viser et øget antallet unge som ugentligt eller dagligt er påvirket af symptomer som hovedpine, mavepine, indsovnings-besvær, nervøsitet, svimmelhed, irritation og tristhed.
  Næsten hver tredje pige på 13 – 15 år kan melde tilbage om ovenstående symptomer.
  Blandt 11 – 15 årige oplever kun mellem hver tredje og hver femte elev, at have et meget godt helbred – resten oplever dermed deres helbred som alt fra mindre godt til et skidt!
 • Mellem 30 og 40 procent af de studerende er ofte eller af og til ensomme, og mellem 60 og 70 procent er ofte eller af og til stressede, heraf er en fjerde del ofte stressede.
  I eksamensperioder er tallene endnu højere. ( 2009)
 • En svensk undersøgelse har vist, at høj normering i vuggestuer og børne-haver forøger antallet af stresshormoner hos børn. Stressede børn bliver muligvis mindre tolerante overfor stress-påvirkninger, når de bliver voksne. Derfor kan høje normeringer i børneinstitutioner i dag muligvis give flere stressede voksne om 15-20 år.

Kilder: Københavns Universitet (KU),Statens Institut for Folkesundhed,  

Læs også gerne om stress i tal på arbejdspladsen her.