Tag-arkiv: Lykke

Lykke, lykke lykke…

Har du overvejet hvad lykke betyder for dig?

Hos FLOW & BALANCE sætter vi spot på måden at leve livet på, fordi den skaber vores fysiske og mentale tilstand og danner grundlaget for vore oplevelser og fortællinger om livet – om det at være menneske og om målet af lykke i tilværelsen…

Lykkebegrebet kan forekomme så stort og forkromet – men handler basalt set om hvordan vi er i stand til at møde livet hændelser på godt og ondt.

Begrebet byder da heller ikke blot på én, men flere mulige betydninger, som hver især vil påvirke os forskelligt alt efter hvilken, vi har taget til os… 

Der er de seneste årtier sat øget fokus på begrebet positiv psykologi og forsket en del i lykkebegrebet, og heldigvis viser forskningen, at lykke er tilgængelig for os alle. Vores evne for at føle lykke kan nemlig som så meget andet trænes.

Når det er sagt, placerer det ansvaret for din lykke hos ingen ringere dig selv – og kun dig selv – ikke din partner, dine livsomstændigheder eller noget andet udenfor dig selv, skønt det af og til måske kunne virke mere bekvemt…

Lykke er derfor værd at forholde sig til – for hvem ønsker ikke bare at kunne være mest mulig lykkelig i livet uanset hvordan det leves?

Alligevel har vi mennesker en mærkværdig tendens til, at spænde ben for vores egen lykke – oftest fulgt af stor undren og ærgrelse for os selv.

Den gode nyhed fra lykkeforskningen er heldigvis, at vi som med alt andet kan træne vores formåen for at opleve lykke. Lykke er nemlig slet ikke så forkromet et begreb men derimod inden for rækkevidde for os alle. Det behøver ikke at være svært at invitere mere lykke indenfor i dit liv og dermed øge dine muligheder for at opleve mere flow og bedre balance. i din hverdag. Det handler nemlig om focus!

Det er aldrig for sent, at tage ansvar for din egen lykke – ingen andre kan gøre det for dig. Men for at kunne det, må du forholde dig til, hvad lykke egentlig betyder for dig!

Kontakt os allerede i dag for at høre mere om, hvordan du kan øge dit lykkeniveau!


Her kan du finde lidt inspiration i form af 3 bud på betydningen af begrebet lykke – som måske kan inspirere dig til, at forholde dig nærmere til hvad lykke betyder for dig:

 1. I én betydning opleves lykke som relateret til såkaldt positive følelser som velbehag, glæde eller tilfredshed – følelser vi alle gerne vil have flest mulig af.

  Vi søger nydelse og tilfredsstillelse via aktiviteter og oplevelser – alene eller sammen med andre i alt vi gør og dømmer vore oplevelser og indre tilstande som gode eller mindre gode baseret på de følelser de skaber. Men – følelser er flygtige, og baserer sig ofte på gamle mønstre, der bringer os i kontakt med specifikke indre tilstande. Det får os til at forsøge at undgå hvad der skaber ubehag og opnå hvad der skaber velbehag hvilket let leder til en endeløs søgen efter noget, vi alligevel ikke kan fastholde… og vi risikerer da nemt, at blive fanget af et følelsesmæssigt pendul, der kaster os frem og tilbage mellem glæde/tristhed, velbehag /ubehag osv.. I yderste konsekvens kan det generere usund stress eller lede til angst, nervøsitet eller depression.

 2. En anden betydning af lykke handler om, i højere grad at inkludere det fulde register af menneskelige følelser som kontrast til den følelsesmæssige pendulfart, hvor man kan føle, at man konstant skal kæmpe for at opnå eller undgå at opleve bestemte følelsesbaserede tilstande. At kunne leve livet fuldt ud med alle facetter, i accept af at livet rummer både behagelige og mindre behagelige oplevelser giver styrket følelsesmæssig stabilitet som kan danne basis for oplevelsen af mening til trods for livets foranderlighed, som vi jo alligevel alle vil møde på forskellig vis.
 3. En tredie definition af lykke handler derfor om meningsfylde som grundlag for, at kunne opleve et rigt og alsidigt liv. Denne betydning vedrører den dybe, vedvarende følelse af, at der er en mening med alt vi oplever – og at livet er en forunderlig læringsproces fra start til slut. At opleve tilværelsen herfra, styrker din tillid – til dig selv og til de processer, der udspiller sig i din tilværelse. Det støtter dig til, at kunne forholde dig åbent til de ting du oplever og de muligheder din tilværelse reelt rummer. Din indsigt og dit udsyn bliver herfra større på samme tid.

  Når vi er åbne og i flow med livet og bevæger os i en retning, som vi oplever som gavnlig eller væsentlig og når vi gør os klart hvad vi står for i livet og vælger, at handle derefter, vil livet opleves rigere, mere alsidigt og meningsfuldt. Det tillader os at opleve øget balance, vitalitet og livsglæde parallelt med de udfordringer som vi naturligvis stadig vil møde på vores vej. Og – hvem vil ikke gerne det? Kunne opleve livet fuldt ud, tage det ind og rumme det sure med det søde???


Uanset hvordan du oplever lykke-begrebet er hver betydning er lige sand og rigtig – måske du har en helt fjerde oplevelse udover ovenstående inspiration.

Vi vil gerne inspirere dig til, at forholde dig nærmere til, hvad der opleves mest sandt for dig – for at du må kunne opleve mest mulig lykke og trivsel med afsæt i livet som det leves nu og her – i hverdagen og med det der aktuelt fylder mest hos dig.

Kontakt os endelig for at høre mere om hvordan vi kan samarbejde.  

 

Værd at tænke over…

Lykke er…

Hvad lykke er findes der mange bud på – så mere interessant er det at spørge:

Hvad er lykke for dig? 

De fleste af os er sandsynligvis – og heldigvis nærmere lykken, end vi tror. I hvert fald hvis vi kan tro på, at den findes og er tilgængelig for os i lige midt i hverdagens små og store ting, i dét vi allerede kender og som faktisk allerede fungerer – frem for i det vi ofte tror, vi skal opnå, før vi kan føle os nærmest lykkelige.

Ingen bliver lykkelige af at jagte lykken… Tværtimod. Lykken kan nemlig ikke jagtes. Vi vi opleve den, må vi opdage den der, hvor vi er… 

Ofte overser eller underkender vi nemlig hverdagens lykkekilder, p.g.a. forestillinger om hvordan livet burde være eller om, hvad vi først må præstere inden vi kan føle os lykkelige.

Det ironiske ved lykke er, at vi nemt havner i lykkefælden, hvor vi ikke blot stræber efter den, men også prøver, at fastholde den, for at undgå at blive ulykkelige… Det kan hindre os i, at nyde det der faktisk er værd at nyde. Men vi kan ændre dette fokus hvis vi vil!

Sandsynligvis er lykken nemlig slet ikke så forkromet endda – men snarere gemt i det, som udspiller sig lige for næsen af dig.

Kan det virkelig være rigtigt, vil du måske tænke? I en hverdag fyldt med aftaler, pligter, opgaver, krav og alverdens stress-momenter?

Lykkeforskningen peger faktisk i den retning. Alligevel kan ingen fortælle, hvad lykke er for DIG, for kun du ved, hvad netop du trives med i din tilværelse. Hvad der skaber mening for dig…


Prioritér din trivsel!

Vi foreslår dig derfor, at rette fokus mod at optimere din trivsel i hverdagen. Aktivt altså!

Hos FLOW & BALANCE arbejder vi sammen om at gøre dette ved, på ganske jordnær vis at sætte spot på det, du reelt omgiver dig med og på, hvad du oplever som vigtigt i livet, som det leves lige nu.

Det vil styrke flowet i din tilværelse og balancen i din hverdag og hjælpe dig til, at bane vej for lykken i dit liv via måden du lever det på.

Er du så heldig, at du synes du at det hele “spiller” hos dig er det rigtig dejligt. Da støtter vi dig gerne i at vedligehold og cementere din balance, og til at understøtte de vaner, der skal sikre din fortsatte optimale trivsel. For trivsel skal også plejes – gennem støttede vaner og fokus på din bevidsthed. Så tillad dig gerne fortsat at spørge dig selv: “Hvordan kan det blive bedre end det?” Lad dig aldrig nøje!

Somme tider er svaret mere ligetil end man skulle tro ved, blot at blive mere opmærksom på, at værdsætte, pleje og styrke dét, der allerede fungerer godt og bidrager til din trivsel. Ofte er det blot vanskeligt, at få øje på ved egen hjælp.


FLOW
& BALANCE
 guider bl.a. til mere ro, overblik og klarhed og inspirerer til bedre trivsel gennem styrkelse af både din indsigt og dit udsyn – til bedre overblik og prioritering, til styrket bevidsthed, til åbenhed over for tilværelsens foranderlighed, til rummelighed overfor dine relationer, til et større perspektiv på dine ressourcer og muligheder i konkrete situationer og tilværelsen som helhed…

Trivsel beror i høj grad på vores formåen for, hver især at holde os i flow med tilværelsen og vore evner for, at skabe balance i os selv og mellem livets aspekter, og handler bl.a. om:

 • Livsglæde
 • Retning i livet
 • Helheds-oplevelse 
 • Overblik
 • Sundhed
 • Udvikling
 • Forståelse af livet
 • Oplevelse af mening


Alt sammen faktorer, der styrker vores rummelighed og robusthed og evne for, at modstå og håndtere stress og andre ubalancer i hverdagen.  

FLOW & BALANCE inspirerer dig til, at styrke dit fokus overfor det, der fungerer og det du gerne vil have mere af i dit liv – frem for, at bruge unødig energi på det, du ønsker at undgå. På den måde kan du træffe gode valg samt skabe gode vaner i bevidsthed om, hvordan du tænker, taler og gør. Se mere om hvordan

Ved nøgternt at forholde dig til livet, som det leves nu og her, kan du besvare, om du trives. Kun DU kan mærke, hvad der får din tilværelse til ikke blot, at fungere men til også, at indeholde mest mulig trivsel og reelt set er det kun i nuet, det kan opleves, da vi hverken kan hverken sanse i fortid eller fremtid.

Skulle der være plads til forbedring på steder, indikerer det behov for justeringer – ikke af dig men af noget. Hverken du eller nogen skal laves om… Derimod kan vi med fordel forholde os til måden vi agerer og lever, og justere her efter behov.Ofte findes der måder, som rummer muligheder vi end ikke har overvejet eller anset for mulige, fordi vore overbevisninger her lært os, at agere på bestemte måder. 

Meget handler derfor om måden, vi lever vores liv på – om måden hvorpå vi møder livets konstante strøm af hændelser og ikke mindst om måden vi tænker og handler overfor såvel os selv og vore omgivelser på:

“Vær opmærksom på:
Dine tanker – de bliver til ord
Dine ord – de bliver til handlinger
Dine handlinger – de bliver til vaner
Dine vaner – de former dit liv…”
– Ukendt

Læs gerne mere i indlægget Vanens magt.

 

Vælg hverdagen til…

Selv når livet går sin vante gang – uden nævneværdige kriser eller udfordringer, er det et faktum, at hverdagen kan være hektisk og fuld af input og informationer som konstant kalder på vores opmærksomhed – fra omgivelserne, medierne og alle vegne fra i vores multimedia samfund… Det i sig selv udfordrer konstant mange mennesker på, at holde sig i flow og balance og bliver for mange mennesker til snigende stressfaktorer i hverdagen.

Hos FLOW & BALANCE finder vi hverdagen vigtig og ønsker derfor forflest mulig, at de må kunne tilslutte sig salig Dan Turell’s udsagn:

“Mest af alt holder jeg af hverdagen…”

Det gør vi selv – fordi livet er alt for kort og værdifuldt til andet! Og fordi hverdage er dem, der er flest af. Alligevel higer mange mere efter den næste ferie eller livets såkaldte “store øjeblikke”, frem for nyde det, der ér lige nu og her det meste af tiden – nemlig hverdagen. Det er naturligvis rart, at have noget, at se frem til, men sætter samtidig også ofte hverdagen i et uretfærdigt lys som noget, der blot skal overståes. Hverdage er faktisk sjældent så kedelige endda – hvis vi blot vælger, at være nysgerrige på såvel os selv, vore omgivelser og vore oplevelser.

Hos FLOW & BALANCE ser vi hverdagene som dem, der tilfører os den basale “næring” og resten som det ekstra krydderi og de godter, som vi ikke vil kunne leve af og fungere optimalt på alene. Hvorfor ikke træffe et aktivt valg om, at gøre den basale “næring” mest mulig attraktiv og nærende? Vi inspirerer dig til hvordan! Se mere om ad hvilke veje FLOW & BALANCE guider mennesker til en nærende hverdag med bedre trivsel her.


Helhed healer også stress…

Stress er blevet et af tidens store temaer, som blot synes at vokse og understrege behovet for, at rette fokus mod måden, vi lever vores liv på. Læs gerne mere specifikt om hvad stress er samt om stresshåndtering

Trivsel relaterer til alle livets aspekter. Vi fokuserer derfor på, at styrke helheden. Hverdage tilbringes ofte i en vekselvirkning mellem privatliv og job – og med glidende overgange og overlap… Trivsel handler derfor bl.a. også om, at skabe god sammenhæng i tilværelsen, bl.a. via en god work/life-balance.

Vi har alle behov for en solid modvægt overfor stress og andre ubalancer, som kan vise sig som “bagsiden af medaljen”, og synes svære at komme uden om i forhold til vores travle moderne livsstil. Læs gerne mere om symptomer på ubalance.

Trivsel understøttes naturligt, når vi anerkender, at både med- og modgang er naturlige præmisser i tilværelsen. Rent instinktivt søger vi, at undgå modgang og smerte, men det er uundgåeligt, da alle oplever sorg, tab, frustration osv. før eller siden. Indre balance handler derfor bl.a. om, også at finde accept af, at facit for det perfekte eller lykkelige liv ikke findes samt om, at opdage, at vi altid har et valg – selv når vi møder modgang.

Med rette støtte er det muligt, at udvide perspektivet på livets begivenheder og at se den samtidige invitation til læring og nye muligheder, der også kan ligge i modgang. Det er et af mange aspekter, vi bevidst kan bearbejde, og som kan styrke vores formåen for, at holde os i flow og balance – og samtidig blot et eksempel på, hvad FLOW & BALANCE inspirerer til.

Mange af tidens velfærds-lidelser har heldigvis den positive side-effekt, at vi i kølvandet på mødet med dem får øget bevidsthed om, at balance ikke er en statisk tilstand vi kan opnå men at balance i hverdagen i stedet handler om, at skabe sammenhæng i hele tilværelsen som modvægt til den splittelse, som genererer pres, og kan danne grobund for stress og mistrivsel. Der er derfor ALT at vinde ved forebyggelse.

FLOW & BALANCE viser dig, hvad du kan gøre for, at styrke din balance og trivsel.

Læs gerne mere om hvordan vi kan samarbejde.

 

Modtag gratis inspiration og nyheder fra FLOW & BALANCE

 

PROFIL

Kort om mig…

Min mission…

Alle mennesker fortjener en trivselsfyldt hverdag… Trivsel i hverdagen baserer sig ikke mindst på vores formåen for, at kunne opleve flow med livet som det leves og for, at kunne balancere i forhold til tilværelsens krav og forventninger, med vore omgivelser og i os selv. Jeg inspirerer derfor andre til, at finde mening i de ting de gør,  bl.a. ved, at definere deres “Hvorfor?”. Her er mit eget:

Min mission er, at inspirere andre til, at holde af hverdagen
og til at gøre den til kilde til mest mulig trivsel
og oplevelse af mening og lykke

fordi: Hverdage er der flest af…
og fordi jeg i mit eget liv har erfaret hvordan,
det på alle måder gør tilværelsen langt rigere…


Mit fundament

Læring om mennesker og som menneske gennem 45 år suppleret med bunker af teori fra såvel relevante uddannelser som fra praksis baseret på utallige meget forskelligartede møder med mennesker i deres hverdag under meget forskellige omstændigheder – lige fra dagligstuer til direktionskontorer og i professionelt regi såvel som privat.

Nysgerrighed på menneskets forunderlige psyke og hvad den kan lede til af adfærd… Jeg har altid observeret på menneskers færden – somme tider fuld af undren men har med tiden heldigvis opdaget, at vi under den umiddelbare facade ikke er så forskellige endda – og dog alle unikke med hver vore fortællinger om livet, i bevidsthed om, at vi især har en historie, men at vore historier ikke er hvad vi ér

Lysten til at gøre en forskel – at gøre noget af betydning for nogen… Om det har været at hjælpe mennesker trygt gennem en bolighandel, rådgive om personlige udviklingsmuligheder, organisationsudvikling eller andet af hvad jeg har praktiseret, har det grundlæggende handlet om dette!

Fokus på klarhed, mening og sammenhæng… Personligt synes jeg livet er skønt! Jeg er taknemmelig for alt, jeg har lært indtil nu, i accept af, at livet byder på både glæder og udfordringer som et naturligt vilkår. Den bevidsthed skaber klarhed, mening og sammenhæng for mig.

Opdagelsen af at nogle af de største gaver og kilder til læring kan komme i en indpakning, der på overfladen ser mindre indbydende ud end indholdet viser sig at være har lært mig, at der er masser af gode grunde til, at møde tilværelsen med mest mulig tillid og åbenhed overfor livets væld af muligheder… Og – at der altid findes flere muligheder end man ofte først tror.

Jo klarere vi ser det setup vi befinder os i – jo bedre overblik opnår vi over vore muligheder, og jo mere bliver vi i stand til, at tage ansvar og bidrage både til eget og fælles bedste og dermed generere øget trivsel i en større sammenhæng.

 

Min vision

Det ligger mig på sinde, at guide andre til også at se, hvor skønt, ukompliceret og fuldt af muligheder livet i sig selv er uden filter. Ofte er tingene langt enklere end vi lige ser, når travlhed, pres, stress eller gamle historier fylder vort perspektiv og fastholder gamle mønstre, som ikke længere gør noget godt.

Derfor arbejder jeg for, at tydeliggøre det, der er din virkelig, og assistere til øget overblik og udsyn til dine muligheder samt til, at støtte dig i at træffe valg, som er gode for dig og kan bidrage til øget trivsel i din hverdag.

Jeg kan ikke fortælle, hvad der er bedst for dig, eller hvordan du skal leve dit liv – men jeg kan lede dig på vej til, selv at finde ud af det. Og jeg kan give dig råd og anvisninger, som du kan vælge at bringe ind i din hverdag for at styrke din balance og optimere din trivsel.

Det handler om at finde det, der fungerer i din hverdag
– så ingen quick-fix eller “one size fits all”-løsninger her…
Jeg viser dig mulighederne – valget er dit!

Se mere om, hvordan vi kan samarbejde!

 

Hvis du vil vide mere…

Min baggrund

Selv kalder jeg mig helst hverken det ene eller det andet, men arbejder åbent og helhedsorienteret udfra en række tilgange, som hver med deres styrker og anvendelsesmåder skaber mening og effekt både hver for sig og i kombination.

Personligt ser jeg tilværelsen som en lang uddannelse, som indtil nu har bragt mig masser af værdifuld læring og inspiration fra kompetente lærere og mentorer med afsæt i forskellige tilgange – herunder mindfulness, yoga, positiv psykologi, integral filosofi, systemisk tilgang, NLP m.v.. Med uddannelser indenfor coaching, NLP, psyko-spirituel vejledning samt som meditations- og mindfulnessinstruktør, integral mentor, healer og Reiki-mester samt Access Bars practitioner besidder jeg et bredt fundament, at assistere, guide og inspirere andre ud fra. Jeg sværger ikke til en enkelt retning, men har gennem årene dannet mig et bredt indblik i en række tilgange som jeg plukker af og som bidrager til mit verdensbillede og det inspirerer andre udfra med tanke for hvor fantastisk det er at live i en verden af multiverser. 

Dertil har jeg over 20 års erhvervs-baggrund i bagagen med ledelse, salg og rådgivning indenfor ejendomshandel, rådgivning og management consulting i funktioner, der altid har handlet om, at møde mennesker i situationer, hvor min ekspertise og evne for formidling har været essentiel. Det fordrer både åbenhed og empati, men både privat og professionelt har jeg altid været drevet af interessen for, måden vi mennesker fungerer og agerer på, hvilket jeg har haft rig lejlighed til at studere i praksis uanset om jeg har mødt mine kunder i private hjem, på deres arbejdsplads eller som nu ofte hos mig. Uanset sted og kontekst er denne interesse fortsat drivkraften bag mine daglige møder med mennesker med optimering af hverdagens trivsel på agendaen.    

Samtlige metoder jeg praktiserer er valgt ud fra egne positive erfaringer og ud fra, at de fungere såvel hver for sig som i kombination. F.eks. er meditation, yoga og mindfulness-praksis vel integreret i min egen tilværelse såvel som healing, der altid følger mig i min færden i hverdagen. Du er velkommen til, at spørge ind til mine egne erfaringer, kontakt mig blot. 

Bl.a. i relation til stresshåndtering drager jeg stor nytte af egne erfaringer – som i høj grad har handlet om, at holde stress fra døren… Det har fyldt rigtig meget i min tilværelse gennem mange år, endda før man rigtigt talte om det eller forholdt sig til emnet som man gør det i dag. Hvor jeg færdedes talte man i hvert fald ikke om stress eller trivsel – der kløede man bare på og helst min. 6 dage om ugen i et højt antal timer… Det blev i høj grad bestemmende for hele min måde, at agere på – ikke blot arbejdsmæssigt men i hele måden, at leve på… Dengang så jeg ikke at der faktisk fandtes andre muligheder, så det fik selvfølgelig konsekvenser.

Jeg kender derfor på egen krop og sjæl til mange af de omkostninger det medfører konsekvent, at udfordrer sin trivsel og balance i hverdagen. Det kan bl.a. have en pris overfor nære relationer og andet, som paradoksalt nok ellers ville kunne bidrage positivt til opladning og en sundere balance, hvis det blot gives plads. Men hos mig var ikke plads til meget andet end mig og mit arbejde og mine behov…

Af uransaglige grunde, formåede jeg alligevel at fastholde én værdifuld ting hele vejen igennem – nemlig troen på mit eget inderste værd. Uanset hvor meget det ruskede omkring mig. Jeg har derfor stærkt engagement, i at inspirere andre til det samme, for har man fat der, kan det gå nok så galt omkring dig – men aldrig helt galt! For så skal du nok komme godt videre når du igen får fodfæste. Det blev min læring på den lidt barske måde… Men det behøver ikke blive barsk før vi kan lære. Vi lærer ikke bedre fordi livet er hårdt. Somme tider er det bare den eneste måde vi se, fordi vi nemt får tunnelsyn under pres. 

Derfor jeg er så optaget af, at assistere andre til at opnå bedre helhed i tilværelsen, ved at skabe overblik over hvilke muligheder, der reelt findes – og til at handle ud fra det. Det er muligt ved, at styrke opmærksomhed på måden, vi vælger at leve på… Det kræver blot din indsats og villighed til, at give slip på noget og åbne sig for noget andet, men er det hele værd!

Når det er sagt, finder jeg det stadig ganske plausibelt, at være ambitiøs omkring sit arbejde og sit liv som helhed. Jeg tror ikke selv på ideen om at stå af ræset. At gøre det for en tid kan være nødvendigt for at finde fodfæste ovenpå stor belastning, men den med at droppe ud af samfundet, fordi udviklingen går for stærkt eller i en retning man ikke synes om, tror jeg ikke på. Vi er del af et moderne samfund og har alle et medansvar. Derimod tror jeg på, at det nytter at blive bevidst om, hvilke muligheder vi hver især har, for at navigerere, så vi både formår at passe på os selv og tage del i de sammenhænge vi er en del af. Det kan godt være, der viser sig behov for større eller mindre justeringer i vores levevis for at tilgodese mere trivsel. Livet er fuldt af til- og fravalg og handler derfor også om, at gøre sig bevidst hvad man egentlig har af muligheder og så vælge bedst muligt ud fra det. Vi hjælper os selv ved, at kunne acceptere, at livet er i konstant forandring, og at behovet for tilpasning er et naturligt vilkår.

Det står enhver frit hvilke livsområder de prioriterer højest – om det er familie, interesser eller job. Der er intet galt i, at være meget optaget af noget – f.eks. sit arbejde. Det er jeg selv! I dag erkender jeg blot, at min personlige trivsel handler mindre om antallet af arbejdstimer end om, at have bevidsthed om de valg jeg træffer og acept af de til- og fravald det medfører  – i modsætning til blindt, at følge en agenda, som måske kun rummer en lille del af hvad, der reelt er muligt. Det er forskellen på udsyn fremfor tunnelsyn, som nemt genererer både belastning og ubalance. Denne bevidsthed understøtter min trivsel og balance og med er jeg selv eksponent for de værktøjer, jeg lærer videre.  

En væsentlig faktor handler derfor om, at bevare bevidstheden om, at mit liv er indrettet efter mine egne valg og dermed er mit ansvar – uanset hvor besynderlige nogle af mine valg må se ud eller have set ud for andre. For det har de! Så det har jeg selvfølgelig også stået på mål for, og det kan næsten ikke undgå, tillige at generere et usundt pres. Det sker nemlig helt naturligt når vi som mennesker konstant befinder os i forsvarsberedskab, uanset om det affødes af private eller arbejdsmæssige forhold.

Pres – ydre såvel som indre aktiverer virkelig primitive instinkter i os, når vi oplever at måtte forsvare os uanset om det handler om, at opnå accept for sine valg eller andet. Det er både uhensigtsmæssigt og usundt – men samtidig ganske naturligt, for sådan reagerer vi mennesker på mange områder stadig som urmennesker, uanset at vi lever i et helt anderledes samfund. Men det reagerer vore hjerner ikke ud fra, og deri ligger en væsentlig kilde til megen af nutidens stress.

Derfor er det så væsentligt at blive bevidst om, at der altid findes mindst én anden potentiel mulighed til vore reaktioner som alternativ til blot, at hænge i for, at hænge på i hverdagen… Og til, blindt at forsøge at leve op til en masse forventninger uanset om de er ens egne eller andres. Mistes denne bevidsthed stivner vort perspektiv, og vi kan da alene se i en enkelt retning – vi får tunnelsyn. Det tapper os for energi, vi mister balancen, ryger ud af flow, får stress, brænder ud osv. som det sker, når vi simpelthen går tom for ressourcer. Jeg har selv haft flere perioder med udpræget tunnelsyn, men har alligevel gang på gang igen fået perspektivet udvidet. Så jeg ved at det er muligt!

Jeg kan derfor også hjælpe dig til, at få øje på muligheder – som du måske end ikke anede fandtes eller som blot er smuttet ud af din synsvinkel for en stund.Det vil give dig mere end et enkelt valg og mulighed for, at kunne prioritere mest muligt optimalt hvor du står i livet lige nu.

Med bagagen fuld af nyttig viden og anvendelige værktøjer og erfaringer for, hvordan man kan lykkes med, at holde fast i sig selv og modstå stress i en hektisk hverdag, inspirerer jeg til øget fokus på, hvad der giver og holder energien oppe  – ikke blot for at overleve hverdagen men for positivt, at kunne leve med mest mulig trivsel, opleve glæde og lykke i hverdagen og nyde tilværelsen som helhed.

Jeg glæder mig til, også at inspirere dig til bedre FLOW & BALANCE i hverdagen.

foto home 2007


Bedste hilsner

Christina 

 

Du er velkommen til, at connecte med mig på Linked In

Se også gerne HVEM er “vi”? 

VELKOMMEN til trivsel i hverdagen

         ” Lykke er ikke et mål vi når for enden af livets rejse. Det er selve måden, vi lever vores liv på…”
citat Aristoteles

 

FLOW & BALANCE er for DIG, som “bare” gerne vil leve lykkeligt – forstået som i en tilværelse, hvor du kan opleve at næres, glædes, udvikles og kan sige, at du trives, med det din hverdag indeholder – med det du gør – med dem du omgås og ikke mindst med dig selv.
Eller meget direkte – en hverdag med bl.a.:

 • energi og overskud
 • glæde
 • følelsen af at slå til
 • lyst til at gøre de ting du gør
 • positive forventninger til fremtiden


Er din hverdag allerede sådan? Eller kunne du have glæde af at justere på balancen nogen steder?

 

Lykke er et stort begreb, som der endda forskes i, men basalt set handler det om TRIVSEL – om at kunne være i flow med det du gør og om, at formå, at balancere i tilværelsens konstante bevægelighed hvor manglende overblik, uklarhed om hvilken retning du skal vælge, forandringer, nye udfordringer og meget andet nemt udfordrer balancen og hæmmer flow. Det kan tære enormt på energien og generere frustration, tankemylder, modløshed eller følelse af tomhed, og kan generere stress og udbrændthed.. Men sådan behøver det ikke være…

FLOW & BALANCE bringer mennesker godt videre… Lad os sammen sætte spot på, hvad du gerne vil! Med det udgangspunkt kan vi nemlig klarlægge, hvad der aktivt skal til, for, at komme dertil på nærværende, effektiv og mærkbar vis. Bl.a. ved at søge og styrke dét, der allerede fungerer. 

Hos FLOW & BALANCE møder du masser af know how, der kan assistere og guide dig til en hverdag med mindre stress og mere glæde, overskud og nærvær. Du får konkrete redskaber, som aktivt kan anvendes i hverdagen til, at skabe ro, overblik, struktur, afklaring og til at generere handling – alt efter hvad du aktuelt behøver for, at vedligeholde og (gen)skabe balance. Med en smule assistance vil du blive bevidst om, hvilke styrker og ressourcer, der kan hjælpe dig til bedre trivsel – mentalt, fysisk og med alt det, du omgiver dig med og skal deale med i din hverdag.

 

Se mere her:

FLOW & BALANCE samarbejder både:

omkring den fælles intention, at skabe øget trivsel i hverdagen.

Enhver situation mødes med bedste match ud fra en række forskellige tilgange, der kan anvendes både separat og i kombination:

 

COACHING
Mentoring

MINDFULNESS
HEALING

Access Bars


Se gerne mere om håndtering af STRESS


Overalt er det muligt at optimere hverdagens trivsel gennem fokus på work/life-balance og en række andre faktorer af betydning for menneskers velvære, vækst og performance.

Se mere om at samarbejde med FLOW & BALANCE eller kontakt os – det er helt uforpligtende.

 

button

 

Læs om samarbejde med FLOW & BALANCE her

Se eksempler på sessions, forløb og priser her

Det praktiske: Vilkår, betaling, afbud, læs mere her

Find vej til FLOW & BALANCE her

 

Book en aftaleFor dig der har lyst til, at læse mere:

FLOW
& BALANCE sætter spot på
måden at leve livet på…

Måden vi lever, skaber vore fysiske og mentale tilstande og danner grundlag for vore fortællinger om livet – om det at være menneske og om målet af lykke i tilværelsen.

Har du lyst til at læse mere om hvad der optager os mennesker og påvirker vores måde at leve på? Så læs videre nedenfor og få et dybere indblik i hvordan vi inspirerer andre mennesker til at forholde sig til flow og balance i tilværelsen!

 

Vil du også bare leve lykkeligt???

Måske du har opdaget, at stræben efter absolut lykke ikke nødvendigvis gør os mennesker lykkeligere… På den anden side ønsker ingen af os heller at være ulykkelige… Jamen hvad skal vi da så gøre for “bare” at kunne leve godt, med alt hvad det nu indbærer for os hver især? 

Dette spørgsmål stiller mange sig selv! For vil vi ikke alle “bare” gerne leve lykkeligt i en tilværelse med mest mulig glæde og trivsel – fri af stress og snærende mønstre…? 

Din oplevelse af flow og balance i tilværelsen influerer på din oplevelse af lykke og er derfor værd at forholde sig til, ikke mindst i en hektisk hverdag… Lad dig gerne inspirere – læs mere om hvad lykke egentlig er for en størrelse!   

Du kan også øge DIT lykkeniveau! 

Kontakt os allerede i dag for at høre mere om mulighederne for bedre trivsel i din hverdag…

Hvordan lyder fortællingen om din aktuelle tilstand?

Én fortælling om os danskere er, at vi skulle være verdens lykkeligste folk1. Alligevel har vi hver især vore forestillinger om, hvad lykke er og om, hvad der gør os lykkelige som nævnt ovenfor. Eller måske rettere – hvad vi tror vil gøre os lykkelige… Der findes nemlig aktuelt også en anden dominerende version af fortællingen om danskernes tilstand, nemlig den at stadigt flere danskere oplever stress og andre ubalancer i hverdagen – hvilket underbygges af en række alarmerende tal om stress.

Hvordan lyder fortællingen om din aktuelle tilstand? Kan du identificere dig med versionen om verdens lykkeligste folk – eller føler du i højere grad, at du bidrager til statistikkerne omkring stress og mistrivsel?

Uanset hvad, så matcher du med stor sandsynlighed størstedelen af de mennesker vi møder hos FLOW & BALANCE – nemlig helt almindelige danskere som “bare” prøver på, at få hverdagen til at gå op i en højere enhed… Mennesker som søger at skabe overblik og mest mulig sammenhæng i en tilværelse med fokus på fysisk og mental trivsel, familieliv, relationer, job, kriser, kærlighed og hverdagens krav og forventninger, som vi alle møder.

Sandsynligvis søger du “blot” som de fleste måder, der kan hjælpe dig til, at pleje, finde eller om nødvendigt genfinde de nødvendige ressourcer til, at være med det hele og leve et liv i balance. At leve balanceret handler mindre om, at søge en bestemt eller statisk tilstand i dit liv end om, grundlæggende at kunne opleve tilfredshed og fungere både fysisk og mentalt med det, du gør i dit liv. Balance handler kort fortalt om at trives… Og det ér muligt for enhver!

Oplever du ikke det i din hverdag, er det måske tid til at justere på noget. Måske det netop er grunden til, at du læser på denne side lige nu…

Lad os tage en uforpligtende indledende snak om hvad du oplever i din tilværelse lige nu.  Kontakt os gerne med det samme!

 

FLOW & BALANCE
…er for dig, der ønsker, at leve dit liv på en
måde, hvor hverdagen bliver kilden til
DIN lykke – hvad den end er for dig…
…inspirerer og guider dig til måder, at leve på,
der beriger hverdagen med mere trivsel,
bedre balance og mindre stress
Se mere om hvordan!


Alt vi oplever har relevans for oplevelsen af trivsel og balance i hverdagen… Fokus på trivsel gennem mest mulig flow og bedst mulig balance på alle planer er derfor den røde tråd i alt vi gør for dig hos FLOW & BALANCE – uanset om det er at coache privatpersoner eller erhvervsfolk, at være mentorer i personlige eller spirituelle udviklingsprocesser, heale på fysiske eller psykiske aspekter, hjælpe mennesker til at forebygge eller komme ud af stress, at inspirere til en mere mindful attitude eller andet af det vi gør sammen med mennesker, der vælger FLOW & BALANCE som guide og fortrolig sparringspartner på et stykke af deres vej.

Der kan derfor være meget forskellige emner på agendaen når vi mødes. Aktuelt opleves f.eks. her et stort fokus på:

 • Balance mellem krav/forventninger ( både egne og andres) og ressourcer/styrker til at møde disse
 • Stress – behov for at forebygge mod overbelastning afledt af hverdagens krav
 • Håndtering af tydelige stressignaler – fysisk og mentalt 
 • Vejledning og støtte omkring stress-sygemelding 
 • Balance mellem arbejde og privatliv’
 • Personlig energibalance – hvordan den genfindes og styrkes bedst 
 • Gamle mønstres betydning, og vejen ud af dem mod nye og bedre vaner
 • Afklaring omkring kompetencer og personlige værdier relateret til beskæftigelse
 • Integritet – at stå ved og at have sine værdier med i hverdagens gøremål
 • Udfordringen i at navigere i lederrollen med en samtidig følelse af autencitet
 • Fysiske gener – at skabe lindring via forståelse for deres psykiske budskab


Uanset disse emners forskellighed handler de alle grundlæggende om måden vi mennesker ser på os selv og på tilværelse, da det sætter aftryk på vores trivsel i hverdagen. Det er derfor til stor nytte, at få kompetent vejledning og rette støtte til, at blive mere bevidst om tingenes sammenhæng og muligheden for faktisk at vælge sin tilstand. Vi viser dig til hvordan…

At blive bevidst om hvor nært vore tanker, handlinger, mønstre, fysiske tilstand osv. er forbundne med de ting vi oplever og graden af trivsel i det almindelige hverdagsliv er en stor lettelse for mange mennesker. Derfra bliver det nemlig muligt, at skabe nye og bedre vaner, optimere egne ressourcer og få øje på flere af de mange muligheder, som vore oplevelser rummer.

Du er helt sikkert allerede bevidst om, at god kost og motion er vigtig for din trivsel. Men husker du det i hverdagen? Og husker du dertil at tænke gode støttende tanker hver eneste dag? Vi hjælper dig til at huske og indarbejde disse og mange andre gode energigivende vaner i hverdagen. Men derudover giver vi dig også noget andet, nemlig det vi kan kalde “det lille ekstra”, som slet ikke er så lille endda set i forhold til hvad kan bidrage til din trivsel og oplevelse af flow og balance…

“Det lille ekstra” handler om styrket bevidsthed – om bevidst at vælge tanker og handlinger, der i dagligdagen bliver til noget meget større, når deres effekt får lov, at udfolde sig med øget energi, glæde, indre ro, velvære, nærvær, personlig effektivitet og meget mere som vil kunne gøre en STOR forskel for dig. Og hæve dit generelle lykkeniveau!

 

FLOW & BALANCE
…assisterer dig til, at skabe det,
du gerne vil – mere end til,
at hjælpe dig af med det, du ikke ønsker
I sidste ende er resultatet det samme,
men der er en verden til forskel
 på måden, at anskue det på…
Se mere om hvordan!


At blive bevidst om dine muligheder for at styrke din balance, bringer dig i bedre flow med tilværelsen og de krav, forventninger og præmisser hverdagen indeholder. Du vil blive guidet til optimal trivsel og om nødvendig ud af mistrivsel – til en tilværelse med mere flow og bedre balance i din hverdag.

Dit udgangspunkt for at ønske bedre trivsel kan f.eks. være stress, fysiske eller mentale gener, vanskelige relationer eller andet, der forhindrer din trivsel – måske forårsaget af overbelastning, hensigtsmæssige vaner, gamle mønstre eller en historik, der blokerer for, at du kan trives optimalt. Sammen retter vi fokus mod det du ønsker at fremme og styrke.

Lige så oplagt er det, at vælge at være på forkant ved, at blive mere bevidst og styrke din formåen for at undgå overhovedet at komme i den situation, nemlig ved at fremme det, der allerede fungerer og indarbejde vaner, der understøtter din balance.

Du kan også hente nyttig hjælp til, at bibeholde balancen, hvis du tidligere har oplevet stress eller andre ubalancer have fat i dig – noget ingen ønsker at gentage.

Med rette guidning er det alt sammen muligt – både at bibeholde og genskabe balance for at sikre mest mulig trivsel. Se mere om hvordan!

 

Hellere forebygge…

Der findes efterhånden et stort udbud af tilbud både i det traditionelle behandlingssystem og i den mere alternative genre når det handler om at “fixe” skaderne efter vores egen moderne livsstil. Ikke mindst i relation til stress som har fået meget stort fokus de seneste år. Læs gerne mere om vores tilgang til stresshåndtering.

Men hvorfor vente til stress eller anden ubalance rammer???

Hos FLOW & BALANCE giver vi dig muligheden for, at komme på forkant ved at lære, at forebygge længe forinden det kommer til behovet for at helbrede. Du kan selv iværksætte den positive spiral ved, dels at blive mere bevidst om hvad du kan gøre for at styrke din hverdagstrivsel og ved at blive mere bevidst om de mulige symptomer på ubalance i form af signaler i hverdagen, som du med fordel kan reagere på. Det giver dig mulighed for, at reagere i tide med henblik på tiltag, der hjælper til, at vedligeholde eller genoprette dine ressourcer. Du har derfor stor gavn af at blive mere bevidst om din trivsel og af, at lære at anvende måder der matcher dig og din hverdag for at styrke og bevare den.

Det guider vi dig til hos FLOW & BALANCE hvor vi tillige gerne inspirerer dig til, at tage store begreber som TRIVSEL og LYKKE til overvejelse. Eller hvad der klinger for dig… Kald det hvad du vil!  Kort fortalt handler det om, hvad du tillægger oplevelsen af balance og følelsen af overskud både fysisk og mentalt… For at kunne finde frem til måder, at fungere mest muligt optimalt på i hverdagen. Dem skal du have indarbejdet i din hverdag, for at kunne opleve effekten af bedre balance og være bedst muligt i flow med tilværelsen.

Du vil møde masser af værdifuld inspiration her udfra en tilgang om, at lykke er et valg og ikke nødvendigvis afhængig af livets ydre omstændigheder – men i højere grad et spørgsmål om, hvordan vi opfatter os selv og omverden og agerer ud fra det.


Dine fortællinger om fortiden… Hvad gør de for dig?

Vore fortællinger har bragt os til hvor vi er i dag – og indeholder alle elementer, der præger vores nutid og fortæller os om hvorfor vi gør, som vi gør. Måske du kender udtryk som “Det er aldrig for sent at få en god barndom…” Måske du synes, at det lyder som noget terapeutisk “positivitets-lal”… Men alle vore fortællinger om oplevelser i fortid og nutid ligger til grund for den måde vi agerer uanset hvilken rolle vi indtager – måden du er som menneske, ven, partner, forælder, kollega, leder osv..

Vore fortællinger om nutid eller fortid kan med fordel tilgås fra andre vinkler end de vi oftest indtager. Det handler om mere end blot, at gøre de mindre rare fortællinger gode – positivitet alene for positivitetens skyld kan hurtigt komme til, at smage af selvbedrag, med mindre tingene ses i en større helhed. I stedet handler det om, at øge perspektivet på måden, at opleve virkeligheden på.  

I vores verden er der intet galt med nogen – men snarere med noget… Noget der gøres, måder ting anskues på osv… Det er derfor ikke dig/ din personlighed den er gal med…. Derimod kan du måske have gavn af, at blive mere bevidst om de muligheder, du har i de situationer du møder – muligheder der handler om, hvordan du kan vælge at tænke og handle. Også i forhold til andres eventuelle ” tossede adfærd”, som du alligevel sjældent kan ændre på. Giver det mening? Ellers kontakt os blot – så tager vi en uforpligtende snak om det. 

Mere handler det om hvilken tilgang vi har til vore oplevelser og livsfortællinger end om “hvem” eller “hvad” vi er. Hos FLOW & BALANCE skal du ikke først finde “den bedste version af sig selv”, for at kunne opnå balance og trivsel i tilværelsen. Hvorfor skulle du ikke allerede være, som du skal være? Der findes mange veje til øget trivsel, styrket selvværd osv.. Drop derfor forestillingen om, at du skal forsøge, at lave om på dig selv – du er lige som du skal være! Det er vores udgangspunkt. Skulle du selv være i tvivl hjælper vi dig til at se det. Med det udgangspunkt bliver du i stand til bedre at se klart og vil med fordel kunne se nærmere på hvordan du oplever livet, som det leves og handle ud fra det, på måder som støtter dig i det du gør og ønsker.

Der er nemlig altid flere aspekter på en sag eller situation end vi umiddelbart ser, og nogle af disse kan være rigtig nyttige at opdage og inddrage. Både overfor dit syn på dig selv, verden omkring dig og de emner som særligt optager dig.

Sammen vil vi derfor bl.a. kunne udforske:

 • Om dine anskuelser støtter dig optimalt?
 • Om der er noget du skulle have overset – andre vigtige aspekter?


Når dine fortællinger sådan bredes ud, vil du opleve, at dit perspektiv overfor de muligheder, ressourcer og værdier du omgives af øges. Det giver dig mulighed for at vurdere, om noget med fordel kan håndteres anderledes, ud fra de muligheder du har. Alene kan det være ret svært at overskue på egen hånd… men ved fælles hjælp er det muligt step by step!

Set i et større perspektiv bliver det tydeligt, hvilken indflydelse tingene har på hinanden. Det kan bl.a. gøre det lettere at slutte fred med, at det måske bare aldrig bliver en god barndom, skilsmisse, fyring eller andet du har i bagagen, men at det måske alligevel set i et større perspektiv har ført nogle andre væsentlige indsigter eller muligheder med sig. Hvorfor give noget lov at forpeste dit liv eller blokere for dine muligheder, når du i stedet har mulighed for, at øge din trivsel ved at rette fokus mod de ressourcer og muligheder, du i stedet altid har til stede i nuet?

At styrke denne bevidsthed bidrager for mange mennesker positivt til bedre trivsel – både i hverdagen og i tilværelsen som helhed. Det er også muligt for dig, f.eks. via coaching , der assisterer dig til at øge dit perspektiv eller mindfulness, der bl.a. leder dig til, at betragte på en mindre dømmende og i stedet mere rummende og accepterende måde, der styrker din indre ro og robusthed i forhold til livets bevægelser.

Det er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt, blot at dreje vore fortællinger om til mere velsmagende versioner. Vi må også lære at agere derefter, ved f.eks. at justere lidt på vore vaner.

Vil vi opleve noget andet end vi plejer,
må vi oftest også gøre noget andet…


Ved at blive bevidst om hvad vore egne tanker og handlinger egentlig afsted kommer og forholde os til om det er sådan vi ønsker, det skal være – og justerer derefter, er det muligt at komme til, at opleve større frihed, mere energi og bedre balance.   

brain-544403__180

Det ligger i menneskets natur at undres over sin egen adfærd – det adskiller os netop fra dyrene. Derfor er det helt oplagt, at tage udgangspunkt i dine fortællinger – ikke for at “dyrke” fortiden, men fordi de rummer masser af ledetråde til, netop at forstå din aktuelle adfærd og oplevelse af verden.

Fortiden bliver ikke nødvendigvis bedre af den grund – men det kan din nutid og fremtid blive og det er vel trods alt det, der tæller… Spørgsmålet er derfor, hvordan din nutid og fremtid skal være? Det kan vi hjælpes ad med at finde ud af – evt. med hjælp fra fortiden når den inddrages konstruktivt uden at vi behøver at fortabe os i terapeutiske dybder…

Så hvad tror du – er lykke og trivsel også et valg for dig?

Kontakt os gerne for at høre mere om hvordan vi sammen kan styrke grundlaget for din trivsel – NU i din hverdag.

 

Få fokus på dét, der fungerer!

I hverdagens travlhed får vi let fokus på dét, der ikke fungerer, frem for på det, der allerede bidrager til vores trivsel og lykke. Det kan hindre os i, at se muligheder og fastholde os i mindre hensigtsmæssige tankemønstre, som hjernen velvilligt hjælper os til at vedligeholde – uanset om de er gode for os eller ej…

Det handler om vaner – og dem kan du iøvrigt læse meget mere om her.

Det gælder både i vore relationer til andre, oplevelsen af os selv, vores job, forholdet til kontrol, økonomi m.v. for slet ikke at tale om hvordan det kan påvirke vores fysiske og mentale velbefindende, og skabe et indre pres som kan medføre søvnløshed, hovedpine, ryg- og mavegener og andre spændinger og energidrænende géner, som alle er udtryk for ubalance af en art.

For nogle ender belastning over tid ud i stress eller andre ubalancer – godt hjulpet på vej i disse tider med krise og et dagligt bombardement af input og stressende faktorer omkring os.

Fokus glider nemt væk fra dét, der på enkle måder kunne gøre oplevelsen af hverdagen lettere, mere nydelsesfuld og på det personlige plan langt mere effektiv.

Vi har derfor alle behov for, at pleje og styrke vores trivsel for at kunne bevare mest mulig balance i hverdagen.

Mon ikke du kender til, at  helbred, arbejdsliv, familieliv, parforhold eller andre væsentlige livsaspekter fylder særligt i din bevidsthed og tager uforholdsmæssig meget af din energi? Sådan vil det ofte være i hverdagen. Det tærer på energien og skaber nemt spændinger og ubalancer som kan have mange måder at vise sig på – læs derfor gerne mere om symptomer på ubalance.

Man kan vænne sig til meget – men du behøver ALDRIG vænne dig til, at leve i en usund tilstand…


Du kan i stedet vælge – f.eks. sammen med FLOW & BALANCE at sætte spot på det, der er vigtigt for dig i din hverdag  – uanset om det handler om din nattesøvn, dine relationer, din fysik, din sindsro eller noget helt andet – og uanset om det er privat eller jobmæssigt relateret. Kontakt os for at høre mere – også gerne for en ufropligtende indledende samtale… 

 

Vælg din hverdag!

Vi sætter spot på hverdagens trivsel – fordi, hverdage er dem, der er flest af!

Ønsker du, at gøre noget anderledes i din hverdag? Så er tiden måske til at overveje, hvad der ellers er muligt i forhold til, hvad du plejer, hvis det ikke allerede virker som du ønsker… Du er den eneste, der reelt kan træffe valget om, at stoppe med, at gøre som du plejer. Tag derfor en beslutning om, at skabe den hverdag og det liv du ønsker – med god energi og balance.  

Vi kan alle være som vi gerne vil – uanset vore livsomstændigheder, vore omgivelsers ageren og vores historik hver især. Husk – du har en historie  – du er ikke din historie… 

Det siges ofte, at det er tanken der tæller – men faktisk er det også tanken der fælder os, når vi mister det store perspektiv og låses fast på en tilgang eller synsvinkel eller får set os blinde på de ting, vi møder i hverdagen.

Sådan er det med alt vi tænker og siger, både om vores hverdag og vore livsbegivenheder. Enhver fortælling indeholder nemlig både begrænsninger OG muligheder og har derfor også altid flere sider end den mest fortalte.

Lad os sammen sætte spot på de fortællinger, der udspiller sig i din hverdag, for at finde de bedste ressourcer og erfaringer til at håndtere det du møder bedst muligt. Det kan bidrage til et øget perspektiv og flere nuancer og åbne muligher – som modvægt til blot at gentage gamle mønstre og vaner, som måske ikke længere gør dig noget godt. Det gælder både i forholdet til dig selv og til dine omgivelser, dit kærlighedsliv, dit arbejdsliv, din sundhed osv.. At blive bevidst om hvordan du tænker baner vej for, at gøre ting på nye og måske bedre måder. 

Det er hvad FLOW & BALANCE guider dig til. Vi viser dig mulighederne og giver dig input til det lille ekstra, der kan bidrage yderligere til din trivsel.

 

Luk det lille ekstra ind…

Så hvad er det lille ekstra

De fleste anerkender og mærker effekten af motion og sund kost i hverdagen, men der er faktisk mere at gøre, ved også at dyrke lidt mental fitness og det endda med en relativt lille indsats, som sagtens er mulig, at implementere i en travl hverdag. Det er den, vi kalder det lille ekstra.

Livet er alt for kort til en hverdag domineret af stress,
fysisk ubehag, bekymring og andre gener…


Du er den eneste til at afgøre, om du du er dækket tilstrækkeligt ind til at kunne holde en tilfredsstillende hverdagsbalance med et stabilt energiniveau, gode relationer, en positiv tilgang til hverdagens udfordringer, og åbenhed overfor livets muligheder – eller om du kunne bruge et ekstra løft til, at styrke din trivsel enten generelt eller i relation til specifikke områder i dit liv.

Er lysten til at styrke din trivsel, tror vi også på, at tiden er der, skønt den oftest får skylden for det som vi vælger ikke at gøre. Lige som pengene, eller noget helt tredie… Mon du kender til det?

Hvis – så prøv med hånden på hjertet at spørge dig selv, om det i højere grad måske er modet, frygten eller andet, der reelt afholder dig fra, at gribe ud efter bedre trivsel?

Det lille ekstra kan være mange ting – helt afhængig af dine behov og ønsker. Vi guider dig på vej, giver gode råd og konkrete input til, hvad du selv kan gøre og være opmærksom på i din hverdag.

Til eksempel, kan det lille ekstra være øget fokus på at balancere dine ressourcer, bevidsthed om mindfulness i dine gøremål og attitude overfor tilværelsen eller at indarbejde meditation eller yoga i din hverdag, hvor blot 15-20 minutter om dagen kan gøre en markant forskel for din trivsel. Om det ud af et helt døgn er meget eller lidt for dig eller om det er indsatsen værd, er alene op til dig selv at afgøre.

Vi er her for dig, hvis lysten er tilstede. Lyder det som noget for dig? Så lad endelig høre fra dig – også gerne for en uforpligtende gratis telefonsamtale eller indledende e-mail, der kan medvirke til at afgøre, om du er klar til at sætte bedre trivsel på agendaen.


Kontakt os blot – vi er her for det samme!


Med rette viden om hvordan du via ro såvel som bevægelse og fysisk kost såvel som mental stimulering kan påvirke både din fysiske og mentale tilstand til, at skabe ro, øge dit fokus og din personlige effektivitet, styrke dit immunforsvar, forebygge og reducere stress kan du blive i stand til selv, at regulere og optimere din trivsel på en lang række områder i din hverdag. Vi guider dig på vej!

 

Læs også: 5 gode råd til mere energi og trivsel i hverdagen!


Hos FLOW & BALANCE assisteres du til overblik, indsigt og  øget perspektiv på dine muligheder og får inspiration og opbakning til, at gøre den indsats der skal til for, at føre dine beslutninger ud i livet.

Lad dig inspirere til, at finde din trivsel og lykke med afsæt i det liv, du allerede lever gennem fokus på, at skabe og vedligeholde de kilder til trivsel, som hverdagen allerede rummer, der er oftest mange flere end du tror – i positive følelser, relationer, engagement, din oplevelse af mening og det, der driver dig til at præstere. Se mere om hvad vi tilbyder, som kan bidrage til din inspiration og ikke nok med det – tillige give dig konkrete værktøjer lige til at bruge i din hverdag.

Ved bevidst prioritering af din trivsel via fokus på balancen mellem nydelse og ydelse, fritid og arbejde osv. er det muligt, at opnå en hverdag, hvor du kan opleve ro i krop og sind og have overskud til, at gøre og realisere, hvad der giver værdi for dig – godt hjulpet af gode vaner både i forhold til måden du tænker om din tilværelse, og måden du agerer på.

Der er mange måder at styrke din trivsel på – du kan bl.a. opnå større indsigt og klarhed omkring emner, der optager dig eller søge ro og afbalancering af hele sit system, når noget særligt trænger sig på og tager unødig meget af din fysiske, følelsesmæssige eller mentale energi. 

Der er meget du selv kan blive opmærksom på at gøre – både for at vedligeholde og for at styrke din hverdags-trivsel og højne dit lykke-niveau ved at blive mere bevidst om dine vaner og din måde at tænke på.

“Alle har ret til lykke, men du må være parat til
at yde en indsats hele livet”
– Dalai Lama

Lad dig guide på vej… Med en mindful og samtidig jordnær tilgang, der matcher dig og din hverdag. Se gerne mere om hvordan her. Er du klar til at gøre en forskel??? Så tag det første skridt i dag:

 

 

 

 

Hvem har gavn af FLOW & BALANCE?

Ja, hvem har ikke??? For enhver der aktivt ønsker at prioritere sin trivsel har gavn af FLOW & BALANCE.

Enhver der ønsker at blive ved med eller at komme til, at leve i en balanceret hverdag med fokus på alt dét, der fungerer og er muligt – frem for med fokus på det modsatte som blot tære på den værdifulde livssenergi – har gavn af FLOW & BALANCE

Køn, alder, status, beskæftigelse er uvæsentlig i denne sammenhæng – under det hele er vi mennesker nemlig drevet af de samme grundlæggende faktorer og ikke mindst et ønske om at trives bedst muligt.

Overlad det derfor trygt til os, at møde dig i dine konkrete livsomstændigheder – vi har erfaringen for at møde dig i dine behov ud fra en lang og bred erfaring for, at omgås mennesker både i forretningslivet og på den helt personlige bane.

Du behøver hverken at definere dig selv som stresset, deprimeret eller andet for, at kunne hente nyttig inspiration hos FLOW & BALANCE… Vi  er her lige midt i hverdagen med support og inspiration for almindeligt ressourcestærke, travle mennesker der ønsker at vedligeholde og pleje livs-balancen – og lige så vel for dig, der har stress inde på livet eller af andre årsager er nede på energi eller udfordret af tilværelsen for tiden.

Vi ved af egen erfaring, at stress, skilsmisse, fyring, tab, sygdom og andre af livets mindre fornøjelige overraskelser er en del af det, at være menneske – og at det river og rusker når det står på, så man aldrig tror man skal blive hel igen… Heldigvis ved vi også, at det kan man alligevel blive – vi er her jo stadig selv – stærkere for hver dyrekøbt erfaring vi har gjort os.

Kort sagt er FLOW & BALANCE for enhver, der aktivt beslutter, at ville leve med mest mulig trivsel, i bedst muligt flow med tilværelsen og i god balance med sig selv og omgivelserne. 

Sammen gør vi det komplekse mere enkelt og håndterbart – f.eks. med tiltag, der optimerer energiniveauet, skaber ro på systemet, giver overblik og klarhed i tankerne, øger perspektivet på dine muligheder og skaber basis for, at træffe gode beslutninger. Kort sagt – du assisteres til, at skabe og holde bedst mulig balance i tilværelsen. Og oftest skal der mindre til end du tror! Se gerne mere om hvordan!

FLOW & BALANCE guider dig på vej. Sammen styrker og underbygger vi din formåen for, at holde dig i flow med livets omskiftelighed og i god balance med tilværelsens aspekter bl.a. ved, at finde og kultivere det, der allerede virker og positivt bidrager til din trivsel såvel såvel som ved, at integrere nye veje til, at styrke balancen i din hverdag og flowet i din tilværelse.


Samarbejdsmuligheder

Du kan samarbejde med FLOW & BALANCE på privat initiativ eller som led i et organisatorisk setup – samarbejde tilrettelægges udfra kontekst og behov. 

Sammen med FLOW & BALANCE kan du bl.a. vælge at rette fokus mod:

 • Work/life-balance
 • Mål, retning og flow i både privat- og arbejdsliv
 • Stress-håndtering i form af forebyggelse og -reducerende tiltag
 • Balanceret personlig og spirituel udvikling


Eksempler på samarbejds-områder:

 • Personlig mentoring, coaching, stresshåndtering – styrkelse af personlig og spirituel balance, work-life-balance, relationer og andre aspekter der påvirker din trivsel og balance. Vi møder dig med afsæt i mindfulness, NLP m.v.
 • Coaching af ledere og medarbejdere, der skaber overblik og klarhed og
  leder til bedre personlig indsigt og effektivitet, samt til at skabe resultater med balance og nå mål uden stress. Vi samarbejder desuden omkring stresshåndtering.
  Vi tager udgangspunkt bl.a i systemisk  og anerkendende tilgang, mindfulness m.v.
 • Lederudvikling udfra ønsket om, at udvikle nærvær og lære, at lede mere udfra hjertet og blive en mere helstøbt leder
 • Foredrag for både foreninger, private, virksomheder m.v. om skabelse af en balanceret hverdag med mere nærvær, bedre effektivitet og mindre stress

Balanced BeingPRIVATE – se mere her
Balanced Business – VIRKSOMHEDER – se mere her


Enhver mødes med respekt for individet såvel som for den gældende kontekst, samt med nærvær, guidning, råd, vejledning og metoder, som assisterer til, at skabe fornøden ro og overblik og/eller til, at stille skarpt på hverdagens mange aspekter og kompleksiteter. Det sætter fokus på værdier og prioriteringer, bidrager med nye perspektiver på dine muligheder for at pleje din trivsel i hverdagen og tydeliggør præmisser og grundlag for dine mulige valg i forhold til, at skabe en hverdag med mest mulig trivsel nu og her.

Med rette viden og støtte er det muligt, anset om du ønsker, at trives mere optimalt end du gør i dag – eller værne særligt om det, der allerede fungerer som du ønsker, at bibeholde og styrke.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om det, der aktuelt optager dig – og få råd om,  hvordan din hverdagstrivsel kan optimeres.


Velkommen – som medskaber af din egen trivsel i en tilværelse med bedre flow og balance

 

Modtag gratis inspiration og nyheder fra FLOW & BALANCE

 

 

Kilder:

1 Rapporten World Happiness Report, fra Columbia University’s Earth Institute. Offentliggjort 09.09.2013.

Jvf. afhandling udgivet af forsker fra Duke University 2006