Kategoriarkiv: Vanens magt

Vanens magt

Hjernen er lidt dovent anlagt… Den kan bedst lide  vaner!
De sparer den energi og det føles mest trygt at gøre, som vi plejer.
Derfor kræver det en bevidst indsats, at overtale hjernen til at prøve noget nyt – som måske endda kan være farligt.
Og det kræver energi…


Fik lige lyst til at skrive lidt om vaner… Støder hele tiden på dem som de “syndere” der forhindrer mennesker i at trives – ofte uden at de selv aner hvad der er på færde. Men det er der heldigvis råd for…

Vaner gør os til dem vi er, hvad enten det er som individer eller organisationer. Vaner er utrolig stærke og konstant i spil. Ofte kan vi derfor komme bedre trivsel i hverdagen og muligheden for, at opleve momentane oplevelser af lykke et skridt nærmere, ved at blive bevidst om, forholde os til og måske blot justere en anelse på vore antagelser og vaner…

Det lyder nemt, men kan være ganske udfordrende, da vi på alle livsområder styres af vore overbevisninger og vaner. Måske du allerede har hørt udtrykket: ” Som du gør én ting – gør du alting…”. Og måske der er noget om snakken også for dig? Vaner er nemlig lig med tryghed – man ved hvad man har, men ikke hvad man får, når noget ændres eller man ikke gør som man plejer… Men “plejer” er ikke altid det bedste – så når tid er, og du er klar til det, kan det være nødvendigt at bryde vanerne for at skabe nye muligheder.

Der er egentlig intet nyt i dette – helt tilbage i 1892 skrev forfatteren Henry James:

“Hele vores liv, i det omfang det har en
bestemt form, er blot en stor mængde vaner…”


Og ingen tvivl om, at vi er vanedyr… Hans bror psykologen og filosoffen William James, som var pioneer inden for moderne psykologi skrev i samme periode, denne evigt gyldige sætning:

” Hvad vi retter vores opmærksomhed mod i dette øjeblik, bliver vores virkelighed…”

Forskning har siden hen underbygget, at hele 40 % af alt vi dagligt foretager os baserer sig på vaner fremfor på egentlige beslutninger1,  Ofte tror på vi noget andet – men en stor del af alt vi siger og gør foregår rimelig uovervejet… Flere steder anføres faktisk langt mere end 40 %, jeg har hørt eksempler på at det menes at blot 2-5 % baserer sig på bevidste handlinger. Lidt skræmmende egentlig…  

Uanset hvad, er det et faktim, at vi alle har et stort udvalg af vaner lagret som mønstre dybt i vores hukommelse. De aktiveres hver især ved konkrete signaler hvilket udløser en rutine af fysisk, emotionel eller mental aktivitet.  Hjernen kender ikke forskel på gode og dårlige vaner – her er en blot vane en vane.

Vaner, siger videnskaben opstår, fordi hjernen instinktivt altid søger at spare
energi. Det får os til, at gøre ting ud fra mønstre og gentage dem, da det
isoleret set giver os noget, at gøre det…

Lader du hjernen være i fred vil den gøre enhver rutine til en vane – uanset om den er god eller mindre god for dig set i et bredere perspektiv. I mange henseender er det selvfølgelig en stor fordel for os, som gør os i stand til, at udføre dagligdags-ting uden nævneværdig hjerneaktivitet. Det sparer energi, som i stedet bruges til udvikling og selvfølgelig nødvendig regenerering af organismen. Men i andre henseender bliver vaner i stedet begrænsende for os og en forhindring for at leve som vi gerne vil og måske endda måske har bedst af i forhold til trivsel og sundhed.


Ønsker du at opnå, ændre eller forbedre noget i dit liv?

Dine vaner styrer din trivsel og influerer på din balance på alle livsområder og dermed også på din oplevelse af glæde og lykke og din evne for performance, relations-skabelse og alt andet i dit liv.

Vore overbevisninger og holdninger baserer sig på vaner – som kan medvirke til at stresse os, når “burde” tager over og vi oplever ikke at magte alt det, vi synes vi burde…Opgør med gamle vaner og overbevisninger styrker derfor bevidstheden og frigør bindinger og afhængighed af uhensigtsmæssige mønstre, som ellers kan medvirke til, at lade stress eller andre symptomer på ubalance få tag i os.

Vaner skaber dagligt store udfordringer for mange mennesker. Vi hænger nemlig alle fast i gamle vaner og mønstre, og størstedelen er vi slet ikke bevidste om. Men en del af dem gør os ikke nødvendigvis noget godt længere – særligt ikke hvis de har rod helt tilbage i småbørns- eller måske endda babystadiet, som mange vaner har… Alligevel styrer de vores ageren, hvis vi ikke aktivt vælger, at det skal være anderledes OG får skabt et mere befordrende mindset til at tage over.

“Kultiver kun de vaner, du er parat til,
at lade dig styre af…”
– Elbert Hubbard


Vi kan alle have stor gavn af, at blive bevidst om vore vaner – vi har nemlig flere af dem end vi aner… Vanens magt er stor, med et er alligevel muligt, at skabe 
andre vaner, hvis du ønsker det. Med rette viden og assistance er det muligt for dig, at vælge vaner til, som er gode for dig, og give dem større indflydelse end de vaner som begrænser dig.

Prioriterering af din trivsel handler i høj grad om vaner og fordrer, at du træffer et aktivt valg! Enten af lyst, i sund erkendelse af, at livet er alt for kort og værdifuldt til andet – eller af nød fordi noget i dit liv seriøst svækker din trivsel og tvinger lykkebaromereteret i nedadgående retning, som mange oplever det når stress, frustration eller anden mistrivsel “snapper efter haserne”. De fleste af os kender til det, men det kan blive anderledes og bedre. Også for dig! Alternativ vil vanerne fastholde dig hvor du er, og lade dig gøre, som du plejer.

Via bl.a. coaching, mindfulnesstræning eller Access Bars kan du hos FLOW & BALANCE vælge, at bearbejde dine vaner og skabe nye muligheder i din tilværelse og måder at agere på, som passer bedre til dig.

Alle møder vi fra tid til anden situationer, hvor vores forandringsvillighed og -evne udfordres af vaner og mønstre. Da testes styrken af vores fundament for trivsel og balance. Vi har derfor gavn af løbende at pleje vores robusthed og formåen for, at møde livets krav og hastige foranderlighed, og gerne inden vi særligt udfordres og oplever ekstra mentale eller fysiske belastninger som ved forandringsprocesser, ekstra arbejdsbyrde, mangel på know how, uafklarede vilkår af en hver art, fyring, skilsmisse, sygdom, tab og andre store omvæltende livsbegivenheder, som de fleste vil opleve noget af livet igennem. I sådanne situationer bliver det nemlig særlig tydeligt, hvordan vi udfordres på vore vanlige måder, at møde tilværelsen på.

I situationer under pres kniber det ofte med at se, at der i udfordringerne faktisk også ligger en samtidig invitation til, at se nye muligheder. Der er derfor meget at hente ved, at bearbejde balancen inden, da udfordringer og muligheder, bliver langt nemmere at forholde sig til med basis i en god livsbalance.

Vi kan komme langt ved, at rette fokus mod at styrke vores generelle balance i hverdagen på alle planer. Bl.a. ved, at tage afsæt i det, der allerede fungerer. Skulle du i synes, at det ser lidt sort ud med at finde det?

Fortvivl ikke – vi tager fat på det sammen. Bare kontakt os!