Tag-arkiv: Healing

Fjernhealing

Ved hjernhealing modtager du energi på præcis samme måde som ved healing med håndspålæggelse, nemlig ved at der overføres energi til modtageren med healeren som kanal. 

Energi er ligeglad med afstand…

Fjernhealing er let at modtage og kan derfor forgå på tværs af tid og rum, over grænser og med tusindvis af kilometers afstand  – eller blot ved at vi sidder overfor hinanden uden fysisk berøring.

Jeg fjernhealer med Reiki, som har sin egen intelligens, og flyder derhen hvor behovet er i dit energisystem.

Healing afstemmer din energibalance og har positiv virkning på fysiske smerte, psykisk utilpashed og rigtig mange andre ting, som f.eks, at:

 • Øge immunforsvaret og kroppens natulige evne til, at helbrede sig selv
 • Forøge kroppens vitalitet
 • Forløse emotioner
 • Opløse stagneret energi, og rense kroppen for affaldsstoffer
 • Skabe dyb afspænding og ro på alle planer

Oplagte situationer for fjernhealing

Der findes et utal af situationer for anvendelse af fjernhealing, Her følger blot nogle eksempler:

Fysiske skader og lidelser der gør modtageren immobil
Kan du ikke komme til mig kan fjernhealing altid komme til dig.

Stress
Healing hjælper dit system til at spænde af og assisterer det til at genoprette den nødvendige balance, der slaper stressen slippe sit tag.

Nervøsitet og anspændthed
Fjernhealing er ideel til at hjælpe dig til at skabe afspænding, ro og klarhed, både generelt og i forhold til konkrete situationer og anvendes derfor ofte op til eksamen, jobsamtaler, tests, præsentationer, vigtige møder, forhandlinger og lignende situationer, hvor møder, konfliktsituationer, sorgfulde omstændigheder eller andre begivenheder særligt kan udfordre energiniveauet ved at bringe din energien “op at køre” af nervøsitet eller tappe dig for energi og lamme dig i anspændthed.

Behov for ekstra energi og lindring
F.eks. pårørende til syge har stor gavn af fjernhealing, da de typisk både giver energi til sig selv og til den ramte.

Syge og sengeliggende har nautligvis også meget stor gavn af fjernhealing,

Hospitalsindlagte fjernheales ofte hvor både operationer og rekreationsprocesser med gavn kan understøttes via fjernhealing.

Fjernhealing er desuden en fantastisk lindring og beroligelse for døende og er det ligesåvel for deres pårørende både før og efter et dødsfald.


Hvordan foregår fjernhealing?

Fjernhealing foregår ved, at vi  indledningsvis laver en aftale om, hvornår healing skal finde sted.  

På det aftalte tidspunkt anbefales du, at gøre dig det afslappet og behageligt.

Skab ro omkring dig, og sæt eller lægger dig i en afslappet position.

Herfra skal du blot slappe af og tage imod i det aftalte tidsrum. Lyt gerne til lidt stille musik, tænd et stearinlys eller andet, der understøtter en rolig tilstand for dig. Ofte benyttes healingen til en dejlig meditativ stund, hvis omstændighederne er til det.

Healing kan derfor lige såvel foregå i en afslappet position i din kontorstol som under et behageligt tæppe på din sofa, ude i naturen eller hvor det bedst passer dig. Du anbefales blot, at slappe af så længe healingen varer – typisk 30 min.. 

Hav helst så få forventninger som muligt til, at mærke noget specielt.  Måske du mærker noget under healingen – måske ikke. Oplevelsen er meget individuel, men uanset hvad vil du modtage hvad du har brug for af energi i den givne situation. Vær derfor blot villig og åben overfor, at tage imod – f.eks. ved at sige “Ja tak” til healingen inde i dig selv.

Drik altid efterfølgende rigeligt med vand, da healing igangsætter udrensning, ogvand hjælper den fysiske udskillelse på vej.

Efter healingen følger jeg op. Alt efter vores aftale kan det ske pr. mail, sms eller telefon. Her informeres du om mine evt. oplevelser under healingen, som kan lede til råd, med udspring fra mit virke som rådgiver og behandler. Der kan også aftales en efterfølgende dialog f.eks. over telefon eller Skype hvor du kan få mulighed for besvarelse af evt. spørgsmål fra din side – nøjagtig som hvis vi sad over for hinanden. Se mere om priser nederst.

Kontakt mig gerne for spørgsmål eller for ønske om tidsbestillingher.


Hvem kan modtage fjernhealing? 

Fjernhealing kan modtages af alle som er interesseret i at modtage healing. Du behøver ikke tro på noget – end ikke healingens effekt for, at kunne få gavn af den.

Af etiske årsager udføres fjernhealing til personer under 18 år, alene med tilladelse fra en forælder. Endvidere er det en forudsætning, at et barns evt. eget ønske respekteres. Er barnet 10 år eller mere, bedes barnet derfor selv spurgt om accept.

Mærker jeg ved healingen, at en persons eget ønske ikke er blevet respekteret, og at healingen er uønsket, må jeg afbryde sessionen, og tilbagebetaler i så fald halvdelen af behandlingens pris. Vi vil alle gerne det bedste for andre, men kun det enkelte individ kan vide hvad der er bedst for ham eller hende, og det ønsker jeg at respektere.  


Tidspunkt:

Jeg fjernhealer som udgangspunkt på hverdage mellem 9 og 17.

Er du forhindret i at modtage healingen uforstyrret og stille indenfor dette tidsrum forhindrer det ikke fjernhealing. Det er nemlig sådan, at healing ikke kender tid og rum, så du kan modtage din healing, når du senere er klar ved at lægge eller sætte dig afslappet og uforstyrret ½ time for da, at sige ” ja tak” til, at modtage healingen. Effekten af den healing der er sendt dig vil være den samme.


Bestil fjernhealing ved at kontakte mig her.

Hvis du skriver, bedes du oplyse:

 • dit fulde navn og alder
 • hvad du ønsker healing til 
 • evt. forslag til tidspunkt der passer dig bedst  

Betaling foretages ved bankoverførsel eller via Mobile Pay senest 2 dage inden healingen. Se yderligere om det praktiske her.

Priser:

30 min. fjernhealing med afsluttende opfølgnings sms / e-mail               kr. 350

Efter healingen skrives gives kort besked om mine evt. oplevelser under healingen samt råd hertil.

Tilkøbsmulighed til 30 min. fjernhealing – 1 telefonisk opfølgning        kr. 100

Her gives lejlighed til, at du kan stille spørgsmål og drøfte evt. oplevelser omkring healingen og få konkrete råd ud fra din tilstand. Samtalen kan finde sted indtil 1 uge efter healingen på aftalt tidspunkt. 

 

60 min. fjernhealing incl. 1 telefonisk opfølgningsdialog                         kr. 650
Efter healingen gives råd ud fra din tilstand og mine evt. oplevelser samt lejlighed til, at du kan stille spørgsmål og drøfte evt. oplevelser omkring healingen.
Samtalen kan finde sted indtil 1 uge efter healingen på aftalt tidspunkt. 

 


 

Guidet chakra-tour

En personlig og transformerende rejse gennem dine chakraer.

Over 8 personlige 1:1 sessions kommer du på en transformerende rejse gennem dit chakrasystem med holdt ved hvert af dine hovedchakras, som er energicentre der hver især relaterer til forskellige fysiske og mentale aspekter i forhold til din trivsel. Læs gerne mere om chakras her.

Undervejs gennemgås de temaer og livsområder som dine chakras berører og dine chakras vil blive healet og afbalanceret, så din livsenergi kan flyde frit og sikre flow og balance i din tilværelse.

Vi starter i Rodchakraet og arbejder os derfra op gennem systemet, mens du lærer om de enkelte chakras temaer og deres betydning for din trivsel lige nu, ligesom du vil lære selv at have opmærksomed på og nære dine chakras i hverdagen.

Når dine chakras er i balance, kan du opleve:

 • stabilitet i tilværelsen
 • lyst til livet
 • velfungerende relationer
 • kontakt til at mærke, hvad der føles godt for dig og hvad du brænder for
 • rummelighed overfor andre
 • opleve glæden ved, at give og modtage ubetinget
 • mod og integritet til at vise, hvem du virkelig er og hvad du står for
 • klarhed over livets anliggender
 • kontakt til din intuition
 • fornemmelse for formål med dit liv.

Du vil øge din bevidsthed og forståelse for, hvad der stimulerer og sikrer mental og fysisk balance hos dig samt hvad der skal til for, at skabe ro og harmoni og en oplevelse af at være i god kontakt med dig selv.

Healing assisterer dig til, at rense dit energisystem for blokeringer som ellers kan forårsage større eller mindre ubalancer, som har det med at vise sig som skavanker på det fysiske, mentale og følelsesmæssige plan.

Vi mødes 8 gange á 1½ time med intervaller tilpasset din proces.

Første gang vil  du bl.a. blive nærmere introduceret til chakrarnes betydning og få råd og øvelser til, selv at kunne understøtte processen via opmærksomhed på dine chakras i hverdagen. Undervejs i forløbet gennemgås hvert chakra og dets indflydelse på din trivsel og samlede tilværelse. Der vil desuden blive rettet fokus mod de temaer du særligt kan have gavn af, at få healet. Hver session foregår derfor som kombination af healing, meditaiton og samtale omfattende coaching, mentoring, intuitiv vejledning m.v..

Forløbet vil samlet set være både være en en øjenåbner og en energi-booster – både indad og udadtil, som vil give dig indsigter der vil bidrage til nye perspektiver både på dit eget liv og det du omgives af.

Du vil endvidere få råd til din videre styrkelse af kontakten til de enkelte chakras og deres indbyrdes samspil i din hverdag.

Det samlede forløb betales med kr. 4800,- inden første session.

 

Kontak os for eventuelle spørgsmål eller for nærmere aftale her.  

Trivsels-tiltag i organisationer

Medarbejdere og ledere har løbende behov for, at understøtte arbejdsglæde, performance, work/life balance i dagligdagen med henblik på at sikre positiviteten, kreativiteten, sundheden og den generelle trivsel samt forbyggebygge sygefravær. I mange moderne virksomheder gives medarbejderne derfor allerede tilbud om tiltag der kan understøtte trivslen i hverdagen.

Den tankegang kan vi kun slutte op om! Vi ved blot også, at der som alternativ til de hyppigt anvendte tilbud om massage, fysioterapi eller andre ordninger på arbejdspladsen findes alternativer, der lige så vel og i et bredere perspektiv bidrager til en bedre hverdag for medarbejdere i form af bl.a.:

 • fysisk velvære
 • stabilt energiniveau
 • styrket immunforsvar
 • personlig effektivitet og overskud
 • øget adgang til kreativitet og  innovationsevner

Tilsammen faktorer, som positivt medvirker til, at fremme flow og balance i mange menneskers tilværelse med store fordele-  også set fra et organisatorisk perspektiv hvor øget medarbejdertilfredshed og reduceret sygefravær ofte er velkomment.

FLOW & BALANCE anbefaler og tilbyder et udvalg af trivselstiltag – læs gerne mere specifikt om de enkelte metoder effekter:


Samtlige metoder er afprøvede som effektfulde i organisatorisk sammenhæng, skønt nogle er bedre kendte end andre. For uddybelse omkring coaching og mindfulness henvises til specifik omtale af de to former for tiltag i organisatorisk kontekst – se gerne mere her.

For så vidt angår de øvrige tiltag healing samt Access Bars, er vi ganske bevidst om, at disse kan forekomme alternative i relation til hverdagen i et moderne arbejdsliv  – forståeligt nok da vi oftest er ganske materialistiske og fysisk orienterede i hverdagen. Det anbefales derfor, at lade effekten tale for sig selv. Metoderne er tilgængelige for alle, og forudsætter hverken bestemte overbevisninger eller specifikke forventninger til effekten.

Altenativt eller ej… Som trivselstiltag i organisationer har f.eks. healing sin tydelige berettigelse, idet healing understøtter både medarbejdere og ledere i, at holde en sund balance i hverdagen – både i forhold til personligt energiniveau, fysisk og mental sundhed m.v.. og i forhold til at påvirke den generelle atmosfære på arbejdspladsen. Jævnlige healingssessioner i hverdagen kan puste overraskende god energi ind i en travl organisation. 

I grunden er der ikke tale om noget nyt, for så vidt angår healing, som er beskrevet, udviklet og anvendt gennem tusinder af år side om side med mere konventionel behandling. I dag anerkender dele af videnskaben endda effekten af healing, hvilket løbende underbygges af moderne forskning. Læs gerne mere om healing eller tag kontakt for yderligere info.

Access Bars metoden er derimod af nyere dato og anerkendt som metode i 1990, men dog allerede udbredt til over 40 lande verden over og desuden godkendt af ”The National Certification Board for Therapeutic Massage and Bodywork” i USA. Access Bars virker på det mentale felt hos mennesker, og muliggør frigørelse af en lang række mentale konstruktioner, der i hverdagen er bestemmende og i mange tilfælde hæmmende for vores tilgang til både nye og vante opgaver, da vi ofte agerer ud fra gamle vaner og mønstre fremfor ud fra den foreliggende situations egentlige muligheder. Access Bars fremmer således den personlige evne for problemløsning, perspektivering, kreativitet, innovation, relationsskabelse, selvledelse m.v. Læs gerne mere om Access Bars eller tag kontakt for yderligere info.  

Begge disse metoder virker energetisk og bidrager på hver sin måde til forløsning af blokeringer på såvel det fysiske som det psykiske plan. De skaber begge øjeblikkelig mental ro og fysisk afspænding og giver lige som massage en behagelig og afslappende stund for modtageren, der her ligger fuldt påklædt på en briks. Disse metoder opleves ofte som mindre fysiske end f.eks. massage, hvilket særligt tiltaler nogle mennesker. Udover at skabe velvære i situationen medvirker de til, at styrke den enkeltes energibalance hvilket influerer på såvel personen der modtager som på dennes omgivelser.

Energiblokeringer er helt almindelige og dagligdags. Som moderne travle mennesker har vi dem allesammen. Vi vænner os blot oftest til dem, skønt de hverken er befordrende for vores fysiske eller mentale trivsel, men derimod tapper os for energi, og skaber  fysiske og mentale spændinger, både hos os selv og omkring os. Der er intet overnaturligt i dette – blot tale om udtryk for den fysiske og mentale stress, vi påvirkes af i dagligdagen og som gradvist kan overbelaste krop og sind over tid, når der ikke løsnes op. Denne belastning kan være svær, at give slip på ved egen hjælp, skønt vi logisk set ved, at det vil være det klogeste og sundeste for os.  Derfor oplever mange også følelsen af, at “hænge fast” i noget… Eller at være i “underskud af energi”…  Faktisk beskriver disse almindelige udtryk netop, hvad disse metoder opløser og genopbygger hos os. Mange er blot ubevidste om det i hverdagen, fordi her er tale om noget, som ikke er rent fysisk.

Disse trivsels-tiltag styrker den vigtige energibalance, som influerer både på vores trivsel og funktionsdygtighed. Vi tænker sjældent særligt over vigtigheden i balance, da den er først bliver tydelig ved sit fravær, ved mærkbare ubalancer som stress eller sygdom. Da påvirkes nemlig både vores fysiske og mentale trivsel som udslag af overbelastning.  Vi har derfor alle behov for jævnlig afbalancering, hvilket disse metoder bevirker – til gavn på såvel det personlige som organisatoriske plan.  


Læs gerne mere om de enkelte former for Trivsels-tiltag i organisationer:

De samtale og trænings-baserede:

Coaching

Mindfulness-træning

samt de energi-baserede:

Healing  

Accesss Bars  

 

Alle tiltag tilpasses konkrete behov og ønsker – hvorfor der gerne udarbejdes uforpligtende oplæg til samarbejde. 


Kontakt
os gerne for en drøftelse af tiltag til styrkelse af trivslen, sikring af funktionsdygtigheden, nedbringelse af sygefravær m.v. som kan bidrage positivt til hverdagen såvel personligt som organisatorisk.

 

 

 

 

FLOW & BALANCE tilbyder

Vi har alle brug for balance og ro i krop og sind – og kan alle have gavn af et skub på vejen i den rigtige retning. Det kan du få her via samtaler, der skaber klarhed, overblik og indsigt samt via metoder, der skaber ro på systemet og stabiliserer dit energiniveau.

FLOW & BALANCE henvender sig til dig, der ønsker en hverdag med mere trivsel – i flow med tilværelsen og i balance med dig selv og det som omgiver dig. Det kan f.eks. være i en hverdag med mindre stress, bedre work-life-balance m.v..

Vi møder mennesker i alle slags livssituationer med dét, der aktuelt er vigtigt og fylder særligt i bevidstheden – som krise, kærlighed, karriere, sundhed eller andet og samarbejder derfor såvel privat som erhvervsrettet, om at:

 • Styrke oplevelsen af at “have dig selv med” hele vejen, så arbejdsliv og karriere, parforhold og familieliv, fritid og interesser, personlig og evt. spirituel udvikling m.v. kan gå op i en højere enhed – med værdier og prioriteringer på rette sted, så du gennem oplevelse af helhed må kunne forholde dig åben overfor tilværelsens foranderlighed og være i stand til, at bidrage positivt hvor du færdes
 • Optimere hverdagens trivsel ved, at guide mennesker til, at skabe modvægt og robusthed overfor det pres hverdagen kan byde på, uanset at vi alle reelt set blot ønsker, at kunne trives bedst mulig. Her rettes fokus mod at forebygge og håndtere stress og andre ubalancer ved at finde og styrke det, der fremmer balance og trivsel for hver enkelt
 • Afhjælpe og forebygge spændinger og blokeringer – fysisk såvel som mentalt. Blokeringer sætter sig som spændinger, som kan give hovedpine, rygproblemer, maveproblemer og andre gener. Via opløsning af blokeringer fremmes dit velbefindende og der genereres mere energi, velvære og øget trivsel som igen åbner for flere muligheder i tilværelsen på alle måder
 • Skabe en meningsfyldt hverdag – med fokus på at styrke din balance omkring work/life, sundhed, relationer, krop/sind/ånd. m.v..  En tilværelse med værdier og prioriteringer på rette sted og med plads til det, der er vigtigt for dig giver en stærkere oplevelse af mening og helhed

 • Generere bedre flow og balance i tilværelsen – gennem styrkelse af fundament for trivsel – bl.a. ved forholde sig til forestillingerne om, hvad der skal til for, at gøre os lykkelige og rette fokus mod dét der fungerer og ønskes mere af 


Alle tiltag tilpasses den aktuelle kontekst, og der tages afsæt i tankesættet bag den positive psykologi samt den eller de mest egnede metoder iøvrigt for, at skabe bedst mulig balance i situationen.

 

FLOW & BALANCE praktiserer en række metoder, som alle er anerkendte  og velafprøvede.

Det gælder også i forhold til stresshåndtering, hvor der er stort fokus på, netop at sætte ind med rette tiltag for henholdsvis at forebygge eller reducere stress. Læs gerne mere specifikt om hvad stress er og om hvordan stress håndteres på bedste vis.

Du kan vælge at give en eller flere Trivsels-sessions – enten til dig selv eller til én der står dig nær. Se gerne mere om gavekort.

Vi samarbejder typisk omkring et forløb med et specifikt tema – f.eks. stresshåndtering, krav vs. ressourcer, work-life-balance, håndtering af følelser, gamle mønstre og meget andet. Varighed afhænger af temaet – se gerne forslag til forløb.

Fortæl om hvad du oplever – så vil du kunne få råd omkring, hvad der bedst imødekommer dine ønsker og behov.

Med et underliggende afsæt i bl.a. den positive psykologi, praktiseres en række tilgange og metoder hos FLOW & BALANCE.

Hver metode er i sig selv særdeles effektfuld – og kan i kombination være decideret livsforandrende: 

 • Coaching – skaber overblik og klarhed – i privatliv, karriere, relationer, personlige udfordringer, målsætninger, værdi-afklaring, work-life balance eller hvad som helst som er vigtigt for dig. Tilbydes også tilpasset organisationer/Businesscoaching
 • Mindfulnesstræning – styrker dit nærvær , din accept og robusthed i mødet med livets konstante foranderlighed. Lader dig føle dig hjemme i dig selv. Understøtter endvidere dit fysiske velvære og dit immunforsvar. Omfatter bl.a. meditation. Mindfulnesstræning tilbydes både overfor private og med afsæt i en organisatorisk kontekst
 • Healing – skaber balance både fysisk og mentalt. Styrker livsenergien og velværet. Lindrer og understøtter al anden behandling, restitution og rekreations-processer, personlig og spirituel udvikling m.v. Forløsende og meget afslappende – også i forhold til smerter, fysiske spændinger som hovedpine m.v.. Healing er også et godt alternativ eller supplement til massage for mange – også i virksomheder
 • Access Bars – understøtter mentalt overskud og nytænkning gennem forløsning af tankemønstre og fastlåste overbevisninger, der blokerer for nytænkning, skaber spændinger og genererer bekymring og stress. Giver mental lethed og fremmer åbenhed og kreativitet. Ideel ved tankemylder, migræne, stress, angst, depression og meget andet. Vi bærer alle på gamle mønstre…
 • Mentoring – tilbyder et frit rum for sparring og inspiration, f.eks. til dig, der mærker en impuls til at  udvikle intuitionen og styrke og udforske din personlige og spirituelle udvikling. Støtter integration af intuition og spirituel bevidsthed på en naturlig og ganske ufrelst måde, der matcher dit hverdagsliv
 • Meditation – styrker indre ro, kreativitet, rummelighed, fokus og nærvær. og skaber fysisk ro på puls og blodtryk m.v. Meditation kan alt efter intention og metode have mange forskellige effekter lige fra mental og fysisk afslapning til udvikling af højere bevidsthed. Fordrer ikke nødvendigvis spirituel orientering eller interesse. Alle har uanset overbevisninger adgang til at opleve meditations gode effekter. Meditationstræning  tilbydes bl.a. med afsæt l i mindfulness.


Behandlersamarbejde giver endvidere mulighed for at inddrage clairvoyance/intuitiv vejledning samt TFT, som er en forløsende teknik, der egner sig særligt godt ved angst, fobier, traumer, andre blokeringer m.v. Lad gerne høre, hvis det har interesse.

Alle tiltag tilpasses individuelle behov og ønsker, da metoderne fungerer både hver for sig og i kombination.

 

Lad gerne høre fra dig omkring spørgsmål, konkrete behov og ønsker eller for tidsbestilling.

Individuelle forløb kan aftales – se til inspiration gerne eksempler på forløb og priser her.

Chakra-balancering

Chakras er kroppens energicentre.

Regelmæssig afbalancering af dine chakras vil støtte dig i, at være i naturligt flow med tilværelsen, hvor du er åben for livet, dets foranderlighed og de muligheder det indebærer.

Balance mellem dine chakras assisterer dig  til et velfungerende samspil mellem krop, sind, følelser og en fornemmelse af meningsfylde, som tilsammen udgør fundamentet for en god personlig balance og personlig vækst. Samtidig forebygger det mistrivsel, sygdom, stress m.v..

Men afsæt i dette flow og denne balance vil du kunne fungere optimalt i den tilværelse, du lever i og bidrage til dine omgivelsers trivsel og udvikling i et større perspektiv, der rækker langt udover dig selv og underbygger fornemmelsen for, hvordan alt indgår i en indbyrdes sammenhæng.

Du kan læse en introduktion til de 7 hovedchakras, som kort beskriver, hvorfor de er så væsentlige for din trivsel, her.

Chakra-balancering foregår som en kombination af meditation og healing, hvor du ligger afslappet og fuldt påklædt på en briks. Det giver dig en behagelig afslappende oplevelse, alt imens jeg stille og roligt foretager intuitiv og energetisk diagnosticering af hvert af de 7 hoved-chakras og efter behov afbalancerer hvert enkelt chakra  og deres indbyrdes forbindelse, for at styrke og optimere dit flow, din balance og din generelle trivsel.


Pris og varighed incl. guidet meditation, healing og intuitiv tilbagemelding                

1½ time                                                                         850 kr.

3 x 1½ times sessions ved samlet køb                 2200 kr.

 

 

Hjertehealing

Hjertehealing er særlig ideel til følelsesmæssig og mental healing, da den er omsorgsfuldt lindrende på sorg og traumer.

 • Healing i chakraer og indre legemer – opløser blokeringer og baner vej for et sundere energiflow hos modtageren

 • Renselse og beskyttelse – styrker modtagerens jordforbindelse, renser auraen, opløser negative kræfters indgange og og beskytter modtageren

 • Fjernhealing – hjælper modtageren uden dennes fysiske tilstedeværelse

 • Gruppehealing – muliggør  omslutning af en hel gruppe gruppe med healende lys

 • Terapeutisk healing – lindrer når sorg, konkrete smerter og traumer trænger sig på under healingen


Denne healingsform tager sit udgangspunkt i uddannelse og inspiration fra nu afdøde Asger Lorentzen, hvis mangeårige spirituelle arbejde i dag videreføres af hans hustru Yvonne Wassini, anerkendt healer og clairvoyant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiki

Som Reiki Master Teacher i Dr. Mikao Usui´s system til naturlig helbredelse og selvudvikling, tilbyder jeg healingssessions samt uddannelse i anvendelse af Reiki.

Vi har alle brug for balance og ro i vores krop – men sommetider skal der et skub til i den rigtige retning. Det er hvad Reiki healing giver – uanset om den gives ved direkte berøring eller som fjernhealing.

Reiki-healing en alsidig, kraftfuld og effektiv behandlingsform og giver en afslappende oplevelse, der kan hjælpe såvel fysisk som psykisk hos både børn, voksne, gamle, syge og døende samt tillige dyr og planter. Reiki-healing er ikke bundet til nogen trosretning og man behøver end ikke at tro på det, for at det virker. 

Reikihealing kan hjælpe dig med flere ting samtidig og er bl.a. meget ideel til:

 • Afstressing  og sindsro
 • Smertelindring af muskler og led
 • At give fornyet energi
 • Afbalancere energisystemet
 • Styrke immunsystemet

Som healer helbreder jeg ikke, men styrker dit eget energisystem til at bevare og skabe en sund balance og dermed godt helbred. Healing er derfor ideel som supplement til lægelig behandling. 

 

Selve ordet Reiki betyder frit oversat “Universel livsenergi” eller den
højeste energi og henviser til den livs-energi som er tilgængelig
for alle og som vi alle er en del af som levende organismer.


Reiki har sin oprindelse i østen og er i 1900 tallet blevet videreudviklet og tilpasset vestlig brug, hvor det i dag og anvendes som et healings- og udviklingssystem, der bl.a. praktiseres via: 

 • healing ved håndspålæggelse
 • fjernhealing
 • meditationer og energiarbejde


FLOW
& BALANCE
tilbyder healing under samtlige  af disse former – kontakt mig gerne her, for en afklaring af, hvad der vil passe bedst for dig ud fra dine behov.

Desuden kan du som noget helt særligt vælge at blive healet af to healere samtidig hos FLOW og balance – en unik og meget effektfuld healingsoplevelse, med ekstra fokus på afbalancering af dine maskuline og feminine energier.   

Under healing sker der kort fortalt der, at healeren fungerer som kanal for Reiki-energien, der afbalancerer dit energisystem. Det sker såvel ved håndspålæggelse som ved fjernhealing. Kvaliteten af energien du modtager er den samme. Vigtigt for dig er det derimod, at healeren selv er opmærksom på opløsning af egne blokeringer så energien kan strømme så frit som muligt til modtageren. Jo friere flow hos healeren, jo bedre healingseffekt for modtageren. Det kan du være obs på ved dit valg af healer…

Kontakt mig endelig for spørgsmål eller for nærmere aftale om healing her.

Pris og varighed                        

1½ time                                                                  850 kr.

3 x 1½ times sessions ved samlet køb                 2200 kr.

1 times session med healing af 2 healere            1100 kr.


Er du interesseret i selv at blive uddannet i anvendelsen af Reiki, kan du læse mere her om Reiki uddannelse.

 

Healing for bedre trivsel

Healing er af mange bedst kendt som en alternativ behandlingsform. Hos FLOW & BALANCE anvendes healing for bedre trivsel bredt, som et naturligt element til, at styrke betingelserne for flow og balance i tilværelsen som helhed – i fint samspil med mere “traditionelle” og absolut jordnære tilgange til, at skabe trivsel i hverdagen.

 

Hvad gør healing for dig?

Ud over at være en behagelig og oftest meget afslappende oplevelse er den overordnede effekt af healing, at optimere såvel den fysiske som den mentale tilstand. Udover fysisk effekt bidrager healing nemlig aktivt til, at giver dig fornyet energi, bringe modet tilbage hvor det mangler samt give de nødvendige kræfter til, skabe eller genskabe et harmonisk liv bedre flow og styrket balance.

Healing hjælper til dig til at fungere optimalt både fysisk og mentalt, da healing skaber frit energiflow og tilfører ny energi. Herved lettes både fysiske og mentale spændinger og blokeringer. Din fysiske sundhed fungerer mest optimalt, når der er frit flow i dit energisystem – det medvirker til, at styre kroppens naturlige processer så den kan fungere fri af blokeringer og holde immunforsvaret intakt. Når du fungerer optimalt, kan du leve i balance med dig selv og alt du omgiver dig med i hverdagen.

 

Ér eller har du været syg eller stresset hjælper healing dig til, at understøtte regenerering. Det fysiske kan dog ikke stå alene – og omvendt ligeså med det mentale. Healing hjælper derfor også mentalt til at skabe ro i dit energisystem og til at styrke balancen mellem krop og sind.

Healing er anvendelig på mange livsområder. Her blot en række eksempler på hvad du kan få ud af healing:

 • Øget og stabiliseret energiniveau
 • Forebyggelse overfor stress-symptomer
 • Indre ro
 • Balance mellem krop/sind/ånd
 • Styrkelse af immunforsvaret 
 • Udrensning af gift og affaldsstoffer
 • Lindring af fysiske smerter
 • Opløsning af muskelspændinger
 • Understøtning af heling af sår og fysiske brud
 • Støtte til operationsprocesser
 • Fremme af rekreationsprocesser
 • Afhjælpning af migræne
 • Afhjælpning af allergi
 • Support af anden behandling, både alternativ og konventionel behandling
 • Modvirker bivirkninger afledt af medicinsk behandling
 • Lindring ved tab og brud
 • Accept af tilstande
 • Tilgivelse
 • Slip af traumer
 • Hjælp til døende og deres pårørende
 • Styrket mental klarhed
 • Ro på ved eksamen, svære samtaler, jobsamtaler o.lign.
 • Mental ro der hjælper til afklaring op til vigtig beslutningstagning
 • Fremmer intuitionen
 • Nærer kreativiteten
 • Understøttelse af personlig udvikling
 • Understøtter spirituel bevidsthedsudvikling

Mon ikke det giver en ide om, hvad du kan få ud af healing…Spørg endelig her, hvis du ønsker, at vide mere,eller spørge ind til noget specifikt.

Healing er intet quick-fix. De blokeringer du har oparbejdet er kommet over tid – opløsning kan derfor også forventes at skulle ske over tid. Nogle gange opleves en optrapning af symptomerne efter første healing, men det er helt naturligt ligesom også træthed er en naturlig reaktion. Husk på, at healing sætter gang i energi som har været blokeret, og det kan tære på systemet indtil alt finer et mere naturligt leje som bestemt er værd at gå efter. Men det skal også siges, at healing kan skabe endog meget hurtig positiv effekt overfor såvel fysiske som ikke fysiske tilstande, hvorfor en enkelt healing i nogle tilfælde er nok til at skabe en ønsket effekt mens der i andre tilfælde skal mere til. Hvordan du reagerer ved ingen af os på forhånd – men hav tillid til processen, for den kan kun komme dig til gode.  Er denne tillid ikke tilstede, vil der blot skabes nye energimæssige blokeringer. Al modstand blokerer, så enkelt er det – her som i alle andre sammenhænge i hverdagen. 

Healing anvendes med succes i en bred sammenhæng, der handler om, at understøtte og forebygge i mindst lige så høj grad som at behandle – og understøtter dermed samtlige af livets aspekter med henblik på, at skabe grundlag for god balance i en nemmere og bedre hverdag, med plads til mere glæde, positivitet, kreativitet, sundhed og generel trivsel.

 

Hvem er healing for? 

Healing for bedre trivsel er for hvem som helst og hvad som helst – mennesker, dyr, planter, situationer osv. da healing bygger på antagelsen om, at alt er energi og eksisterer i kraft af en  energi som er i alt og dermed er forudsætning for al eksistens.

Healing er derfor nyttig, når du som privatperson aktivt vælger, at tilgodese din personlige trivsel og sundhed – som forebyggelse mod stress og andre ubalancer eller i særligt belastende perioder, med behov for genopretning og styrkelse af balancen.

Også som trivselstiltag i organisationer har healing for bedre trivsel sin berettigelse. Her understøtter healing både medarbejdere og ledere i, at holde en sund balance i hverdagen i forhold til personligt energiniveau, fysisk og mental sundhed m.v.. og i forhold til at påvirke den generelle atmosfære på arbejdspladsen. Jævnlige healingssessioner i hverdagen kan puste overraskende god energi ind i en travl moderne organisation. Healing bidrager dermed til et positivt arbejdsmiljø.

Kontakt os gerne for mere info om vore positive erfaringer med healing, om hvordan healing konkret kan bidrage og om hvilken healingsform, der bedst matcher dine/jeres  aktuelle behov ud fra følgende muligheder:


Endvidere tilbydes uddannelse i healing tilgængelig for alle uanset forudgående erfaring – se mere om vores Reiki uddannelse.

Læs gerne mere nedenfor om hvordan healing kan bidrage til, at styrke dit fysiske og mentale velvære og din samlede trivsel.

 

Om healing

Healing betyder, at gøre hel svarende til, at skabe balance. Healing er en holistisk behandlingsform – dvs. en helhedsbehandling, som ikke bare kan fjerne symptomer, men også påvirke årsag og sammenhænge og som indvirker på flere planer samtidig.

Healeren tilstræber, at få energien i og omkring modtageren til at vibrere mere harmonisk (ofte langsommere) end den starter med at være og for at åbne mulighed for, at modtagerens egen organisme kan få overskud til at heale sig selv. For i virkeligheden er det hele formålet – at modtagerens eget energisystem skal kunne holde den nødvendige energibalance.

Det kan måske virke lidt abstrakt at forholde sig til i et moderne menneskeliv, som typisk er meget materialistisk og fysisk orienteret. Men, der er hverken noget religiøst eller nyt i healing og livsenergi har, uanset hvad den kaldes og gennem tiden er kaldt, været kendt og beskrevet i tusinder af år, som forudsætning for, at vi kan eksistere og fungere både fysisk og mentalt. I dag anerkender dele af videnskaben endda dens eksistens, hvilket løbende underbygges af moderne forskning.

Kort fortalt er healing overførsel af energi – af nogle kaldet livsenergi eller universel energi. Healing tager dermed udgangspunkt i den kendsgerning, at alt er energi og at healing er mulig gennem energetisk påvirkning. Der forskes aktivt i denne betragtning – og skønt det endnu synes at være en udfordring helt at afgøre hvad det er der sker underhealing, synes det endnu sværere at påvise, at der intet sker… Og fakta er, at mange mennesker verden har gavn af, at modtage healing uanset den moderne videnskabs formåen for at dokumentere dens effekt. 

Healing handler om energibalance. Vi tænker måske  sjældent over vigtigheden i denne balance. Den står os imidlertid helt klar, når den er fraværende – når vi oplever ubalancer i dagligdagen. Da påvirkes nemlig både vores fysiske og mentale trivsel. Hvem kender ikke almindelige vendinger som  at være “nede på energi”, “drænet for energi”, at “tappes for energi” – eller endda oplevelsen af at andre “tager ens energi”??? Når vi oplever det er vi ikke lige på toppen.

Ofte kan vi selv genoprette balancen ved opsøge mere (energi)givende aktiviteter, omgivelser eller selskab – eller tage os en lur, gå en tur, afspænde, lave yoga eller meditere. Somme tider er det blot ikke nok. Måske har vi over tid ladet os dræne for energi uden at blive ladet tilstrækkeligt op igen og måske mærkes det enten ved tiltagende træthed, spændinger, tilbagevendende skavanker og sygdom. Eller vi får “kortere lunte”, sværere ved at overskue ting, oplever svigt i hukommelsen eller koncentrationen… Alt sammen forstyrrende elementer i en hverdag, der alligevel bare skal fungere. I de situationer skal der ofte mere end en god nats søvn, en gang massage eller en god snak til for at give slip på de spændinger og blokeringer der aflejres i vores energisystem. Derfor har de fleste af os, jævnligt gavn af en afbalancering af vores energisystem. Og det er hvad healing helt direkte giver!

Formålet med healing er i al sin enkelthed, at genskabe balance i krop og sind via afbalancering på alle planer. Healing opløser de blokeringer, der har manifesteret sig i fysiske eller psykiske symptomer og får energierne til igen at flyde frit. Stress, traumer, angst, manglende selvværd og lignende kan skabe ubalancer, som på et eller andet tidspunkt manifesterer sig som sygdom i krop eller sind. Ligeledes kan “mekaniske” skader, infektioner og lign., selv efter tilsyneladende helbredelse have efterladt “aftryk” eller ubalancer i kroppen, der senere kan vise sig. Også denne slags opløser healing.

Under healing overføres energi til modtageren via healeren med det formål, at opløse energiblokeringer, skabt af den fysiske og mentale stress, vi udsættes for i dagligdagen og som overbelaster krop og sind. Det kan være svært at give slip på, skønt det logisk set vil være det klogeste og sundeste at gøre det. Det er blot ikke så nemt, hvis vi “hænger fast” i noget… Eller “er i underskud af energi”…  Disse helt almindelige dagligdags udtryk, beskriver faktisk netop, hvad healing kan opløse og genopbygge hos os. Ikke særlig mystisk, vel?

Healing styrker dig altså i, at optage energi, skabe flow i dit energisystem og opløse de blokeringer, der fastholder dig i ubalancer. Det kan være mentale, følelsesmæssige eller fysiske ubalancer (som regel både og…). Tanker, følelser og fysik spiller sammen. Energisystemet influerer nemlig på på alle kroppens vitale funktioner, herunder at medvirke til at regulere organernes funktioner og samspil.

Healing styrker derfor alle livsaspekter, da den virker på flere måder. Der kan derfor skelnes mellem fysisk og psykisk healing.


Fysisk healing
er ofte nemmest at forholde sig til, idet den bearbejder et fysisk symptom, som at opløse spændinger, understøtte regenerering, heling af sår el. brud m.v.. Fysisk healing skaber mærkbar ro på det fysiske system og vil derfor oftest opleves som meget behagelig og afslappende. Her blot nogle eksempler på fysisk mærkbare aspekter af healing:

 • Fysik velvære og behagelig ro på systemet
 • Lindring af fysiske smerter
 • Opløsning af muskelspændinger
 • Afhjælpning af migræne
 • Understøtning af heling af sår og fysiske brud
 • Styrkelse af immunforsvaret
 • Udrensning af gift- og affaldsstoffer
 • Afhjælpning af allergi
 • Stabilisering af blodtrykket
 • Afhjælpning af bivirkninger under anden behandling,  f.eks. kemo


Psykisk healing
er healing af et ikke fysisk område. Der sondres mellem mental og emotionel healing. Her ses eksempler relateret til psykisk healing:

Områder for mental  healing:

 • Bekymringer                giver  ro og centrering
 • Selvbevidsthed          styrker selvværd og selvtillid 
 • Mediation                     afslapning og transformation
 • Kreativitet                     fremmer kreative talenter og nytænkning
 • Kommunikation         styrker al mundtlig kommunikation og udtryksevne
 • Stimulation                  stimulerer koncentration og forståelsen

Områder for emotionel healing:

 • Kriser                              støtter og styrker den spirituelle intuition
 • Stress                             stress-lindring, ro, fokus og koncentration
 • Depression                   forebygger via skabelse af en positiv energikanal
 • Traumer                        skaber erkendelse og transformation
 • Helhed                           giver forståelse for indbyrdes sammenhænge
 • Balance                          styrker al harmonisering

 


FLOW
& BALANCE tilbyder healing ud fra flere forskellige tilgange, som hver især tager højde for forskellige aspekter:

Kontakt os gerne her for, at høre hvad der bedst matcher dine behov og ønsker.

 

Hvornår er healing ideelt?

Healing er ideelt såvel til forebyggelse, afbalancering og til opbygning.

Healing fungerer som energimæssig modvægt til de mange former for ubalancer vi kan opleve, da ubalancer skaber blokering i vores energisystem. Det kan skabe en ond spiral, hvor blokeringer hindrer genopbygning af en sund tilstand og risikerer at udarte sig til mistrivsel, stress og sygdom, hvis de ikke bearbejdes. Derfor er det vigtigt, at tage aktivt hånd om genopretning af balancen, så snart ubalancer registreres, og gerne inden det kommer så vidt som til egentlig stress eller sygdom.

Her kan bl.a. healing hjælpe, da healing bringer ro på systemet både fysisk og mentalt og tillader energien at strømme frit igen. Det vil ikke alene påvirke den enkelte, men også de sammenhænge vi indgår i i dagligdagen da “god energi” smitter – og tilsvarende gør det modsatte! Mon ikke du godt kender det?

Flyder energien ikke frit opstår dårlig stemning, tunge tanker og fysiske gener nemmere og genererer ubalancer. Symptomerne på ubalancer kan være meget forskellige, men se evt. om du genkender genkender nogle af disse som beskrives her. Prøv også gerne lige nu, at mærke ind til hvordan det står til med din egen energibalance. Trives du optimalt på alle planer?

Omgivelserne kan vi ikke ændre på andet end via os selv – ved at bringe god energi ind i de sammenhænge, hvor vi færdes i hverdagen. Tænk derfor også gerne over hvad du selv bærer og ønsker at bære videre til dine omgivelser.


Kan healeren helbrede?

Ingen healer kan helbrede en anden person af sig selv!  Hvad healeren derimod kan, er at lade energi arbejde gennem sig. Fordi healeren modsat modtageren er i stand til at holde sig åben for energigennemstrømning, kan healeren fungere som kanal for energi, og derved transformere energien til modtagerens energisystem. .

Helbredelse foregår derfor alene i modtagerens eget energisystem, forudsat at der skabes adgang for frit energiflow. At kunne optage energi samt fri energi-gennemstrømning uden blokeringer, er grundlæggende forudsætninger for eksistens, skabelse og regenerering hos alt levende. Det hjælper healeren dit energisystem til.

 

Hvem kan heale?

Alle har et naturligt potentiale for, at kunne heale både sig selv og andre. Som healer formår man blot, at åbne og holde sin kanal åben, så energi kan strømme frit gennem healeren og videre til modtageren. Healeren må derfor selv sørge for, at være mest mulig fri for energiblokeringer i sit eget energisystem, ellers vil healingen ikke kunne gøre gavn hos modtageren.

Enhver kan i princippet kalde sig healer både med og uden healeruddannelse – men der er stor forskel på, hvor meget energi healere er i stand til at kanalisere videre. Det afhænger af, hvor afklaret den enkelte er med sit eget liv. Jo bedre man som healer selv er i flow og balance med tilværelsen og sig selv, jo bedre energi-gennemstrømning og jo bedre healing for modtageren. Modsat vil healerens eget energisystem optage energien selv, fremfor at lade den passere videre til modtageren. Det vil altid ske hvis healeren selv er i ubalanceret, mangler energi og har mange ubearbejdede blokeringer. Ren logik… Vælg derfor din healer med omhu!

Selvhealing, meditation, mindfulnesspraksis, personlig og en afbalanceret personlig og spirituel udvikling hjælper healeren selv til, at skabe et liv liv med flow og balance, for at kunne give mest muligt videre i sine sessions.

Er du interesseret i at lære mere om healing – så se mere om Reiki uddannelse.


Hvordan
foregår healing?

Healing er meget fleksibel. Den kan foregå med eller uden håndspålæggelse ved fysisk tilstedeværelse eller som fjernhealing / distancehealing. Logostik og fysisk distance skal derfor aldrig være til hinder for, at give og modtage healing. 

For nærværets skyld anbefales det, at mødes omkring første healing om muligt, for i en behagelig afslappet atmosfære at tale om, hvilken healingsform der bedst matcher dig. Vi aftaler også hvorvidt håndspålæggelse er ok med dig, for jeg healer lige effektivt uden som med. Oplevelsen skal være rar og tryg for dig,  og du skal vide, at der altid ydes fuld fortrolighed omkring hvad vi taler om. Er det ikke muligt aftaler vi selvfølgelig blot nærmere teleonsik omkring fjernehealing.

Du ønsker muligvis hjælp til noget konkret, men behøver ikke at have et konkret eller diagnosticeret behov, da energien altid vil fordele sig dertil, hvor der er behov for afbalancering i dit energisystem – og der er ALTID behov for afbalancering. Ofte vil jeg spontant kunne mærke, hvilke områder der er energimæssigt under- eller over-eksponerede, og behøver særlig omsorg.

Under healingen ligger du fuldt påklædt på en behagelig briks med et tæppe over dig. Her kan du blot tillade dig selv, at tage imod og slappe af, f.eks. ved at fokusere på din vejrtrækning eller tage en lur. Jo færre forventninger du har til, at mærke noget jo bedre. Nogle mærker fysisk prikken, varme eller kulde og andre slet intet, men det har ingen betydning for effekten af healingen.

Når selve healingen afsluttes, ligger du lige en stund og slapper af, indtil du kommer helt til dig selv og rejser dig igen.

Under healingen sanser jeg muligvis intuitivt aspekter, der ønsker yderligere opmærksomhed. Det kan vedrøre alle områder af din tilværelse, da det hele hænger sammen. Er du interesseret kan vi evt. tale om det efterfølgende og om hvordan healings-effekten undstøttes optimalt for dig ud fra en holistisk betragtning. Du kan nemlig gøre meget til selv, at hjælpe healingsprocessen på vej og sikre dens effekt. Denne bevidsthed er meget væsentlig, da vi mennesker ellers selv risikerer, at bidrage yderligere til blokering for vores egen sundhed, trivsel, flow og balance. Vi er nemlig oftest selv den direkte årsag til vores mistrivsel. Ved at blive bevidst om disse sammenhænge, bliver vi hver især den nærmeste til, at hjælpe vores egen trivsel godt på vej.

En session tager 1-1 ½ time.

 

Efter healingen

Healingssessionen iværksætter en proces, som arbejder videre hos dig efterfølgende. Du kan derfor evt. opleve øget tørst, træthed, svimmelhed, hovedpine el. andet efterfølgende. Andre oplever derimod øget ro og fysisk og mentalt velvære mens andre igen slet intet mærkert… Uanset hvad du oplever, så er noget aktiveret.

Drik derfor under alle omstændigheder godt med vand og giv kroppen den hvile den beder om. Det vil understøtte healingsprocessen og den udrensningsproces, som er aktiveret under healingen, da opløsning af energetiske blokeringer altid aktiverer fysisk udskillelse. Du kan derfor hjælpe organismen bedst muligt på vej ved, at hælde godt med vand gennem dit fysiske system.

Nysgerrighed, tålmodighed og tillid understøtter healingen…

Vær nysgerrig overfor eventuelle reaktioner – de er helt normale og forventelige. Jo mere du kan hilse dem velkommen og anerkende dem jo bedre for din healing.

Hav også tålmodighed med processen – healing er ikke et quickfix, skønt mærkbar effekt i nogle tilfælde viser sig forbavsende hurtigt allerede efter en enkelt healing, Ubalancer er imidlertid opstået over tid – så der kan tilsvarende være en form for logik i, at balance genskabes over tid.

Det er min erfaring, at når en klient forlader klinikken, så har de det dejligt, og er i ro, men de synes egentlig ikke, at deres gene er borte. Men så ringer de måske nogle dage senere og siger, at nu har de pludselig opdaget, at smerten er væk, eller humøret er vendt tilbage.

 

Hvor meget healing skal der til?

Her er naturligvis tale om processer af individuel varighed, og måske er fortsat healing eller supplerende metoder over en periode nødvendig, indtil der tydeligt opleves en afbalanceret effekt. 

Du vil selv kunne mærke, hvornår du er, hvor du ønsker at være og trives mere optimalt end du gjorde forinden. Hav derfor mest mulig tillid til processen, som for en væsentlig del også handler om, at blive bevidst om, selv at mærke efter og lytte til din organismes signaler.

Én behandling er ikke nok. Jeg anbefaler, at du får healing med kort varighed mellem hver fire gange i træk, fx mandag-tirsdag-onsdag-torsdag eller med så kort interval som det er dig muligt iøvrigt.

Første gang kommer du typisk til en samtale og behandling, og vender så tilbage efter et par dage, hvis du vil. Herefter prøver vi at lægge de følgende to-tre aftaler inden for en uge. Derefter tager vi sammen en vurdering at fremskridtene, og hvis det ser ud til, at healing kan hjælpe, planlægger vi enten et nyt sæt af behandlinger, eller en opfølgende behandling med først én uges mellemrum og derefter igen to ugers mellemrum for at se om virkningen holder.

For svære sygdomme kan der blive tale om måned lange behandlingsforløb hvilket ikke er så mærkeligt, hvis sygdommen har været undervejs og udviklet sig måske gennem mange år eller et helt liv.

Vi samarbejder nært omkring din healing men du vil altid være den der bedst mærker, hvornår du er godt igennem et forløb.

 


Kontakt os gerne
for at aftale nærmere eller for indledningsvis, at høre hvordan healing konkret kan bidrage til din trivsel.

Vi vejleder dig om, hvilken healingsform, der bedst matcher dine aktuelle behov ud fra følgende muligheder, som du er selvfølgelig også er velkommen til at læse mere om her:


Pris

1 enkelt session: 1½ times healing incl. samtale / vejledning kr. 850


Forløb: 
I forløb varer første session altid 1½ time da den omfatter healing + samtale.
Efterfølgende sessions i forløbet varer 1 time.


Forløb over flere sessions (ved samlet køb):

3 sessions forløb kr. 2000  ( 1½ + 1 +1 time)

5 sessions forløb kr. 3000   ( 1½ + 1 +1 +1 +1 time)

7 sessions forløb kr. 3600   ( 1½ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 time)


Tilkøb af timer til forløb er selvfølgelig muligt – timeprisen beregnes da svarende til gennemsnits-timeprisen på det oprindeligt aftalte forløb. 

 

 

Stil gerne spørgsmål og bestil tid til healing her.