Personlig udvikling

ALT vi oplever og erfarer i tilværelsen skaber udvikling.

Personlig udvikling handler derfor om, at formå at være bedst muligt med sig selv og det liv der omgiver – i bedst mulig flow med tilværelsen og i god balance med livets aspekter.

Livet er én lang udviklingsproces – vi er altid undervejs… Af og til kan vi alle have gavn af lidt assistance for, at se nye perspektiver, bryde gamle mønstre m.v..

Desuden har det positiv værdi, at blive bevidst om og blive i stand til, at anerkende, hvor meget læring vi faktisk allerede har fået med os.

Der finden mange indfaldsvinkler til personlig udvikling og der fokuseres meget på temaet – måske endda så meget, at man visse steder er lidt trætte af at høre om det…  Men hvad er det egentlig også det handler om?

Handler det blot om, hver især at drive vores eget lille narsicistiske udviklingsprojekt – hvor vi søger den dér “bedste udgive af sig selv”, som ofte omtales i relation til personlig udvikling. Der er næppe nogen, der har fundet den endnu…

Eller handler det om, at have et projekt, hvor man med lige dele gru og nydelse til stadighed kan opdage nye lag af sin egen personlige herlighed?

Eller om, at få sat tilværelsens begivenheder sirligt i kasser for, at opnå ro i sit eget indre og slutte fred med de af livets omstændigheder, ikke altid har strøget os med hårene?

Det kan være mægtig sundt og yderst givende, at få lejlighed til, sådan at forholde dig til, om du tror på på at det er nødvendigt, at bruge ressourcer på lave dig selv om for at begå dig bedst i livet – noget mange mennesker kommer til at bruge umådelig mange ressourcer på livet igennem, både i forhold til personlig energi, tid og penge… Måske kunne du overveje at den mulige overbevisning om, at vi i grunden alle er, lige hvor vi skal være med henblik på, at lære noget af det.

Som mennesker udvikler vi os konstant alligevel. Udvikling er en naturlig konsekvens af at leve… Hvad vi derfor kan øve os i, at lære er bl.a., at blive i stand til at træffe bedre beslutninger i vores liv samt at opnå øget accept af det, som ér og ikke kan gøres om – noget vi alle kan have stor gavn af, da accept hjælper os til at slutte fred med det vi ikke kan ændre eller påvirke og istedet bruge vores dyrebare energi på det, der virkelig er vigtigt for os hver især. Vi behøver ikke være enige for at opnå accept – accept og enighed er forskellige ting. Alene sådanne overvejelser rummer væsentlige nøgler til bedre flow og mere balance i tilværelsen. 

At formå at lære af dine oplevelser, og at have størst fokus på det, der skaber mening gør dig i stand til at at kunne mærke dig selv og dit potentiale samt til, at kunne bidrage bedst muligt til de sammenhænge du indgår i – i familien, på job, i sociale relationer, samfundsmæssigt, globalt osv..

Intet er rigtigt eller forkert her, men som du nok kan fornemme finder vi det sundt, at får udfordret nogle af dine forestillinger om dig selv og livet omkring dig – det er en væsentlig del af den opgave du stiller mig ved i tillid, at vælge mig til at følge dig nogle skridt ad din udviklingsvej – uanset om der som coach, mentor eller andet.

Jeg ser derfor frem mig til, at assistere dig i, at kaste lys over det tema, som aktuelt er vigtigt for dig. Gennem dialog, øvelser m.v. gives din personlige vækst et positivt skub med på vejen. Du vil blive mødt med nærvær og empati i en fortrolig 1:1 relation uanset emnet, uanset om vi mødes face to face, telefonisk eller over Skype.

Kontakt mig gerne her for en indledende uforpligtende dialog, hvor jeg kan høre om dine ønsker og tanker og rådgive dig om, hvilken tilgang der bedst kan anbefales – enten separat eller i kombination.

Se også gerne mere om hvad FLOW & BALANCE tilbyder her