Symptomer på ubalance

“Hvis du ikke forstår livets hentydninger
så vil livet ramme dig”
– C. G Jung

I en travl hverdag oplever mange mennesker at “rammes” af livet i form af ubalancer. Indre uro, stress, fysiske småskavanker, deciderede lidelser eller komplicerede relationer, der tærer på energien og hæmmer flow med tilværelsen er blot eksempler. Ofte forsøges de ignoreret det – man vil jo ikke virke pivet, og finder på alverdens gode forklaringer og vænner os til rigeligt meget. Tilvænning fjerner dog sjældent ubalancer. De er som sten i skoen… Og hvorfor også vænne sig til noget, der ikke er godt for én, kan man spørge? Når det nu i værste fald kan være med livet som indsats…

Jamen – det er jo så enkelt, at vi mennesker er vanedyr og at trygheden ved det kendte, gør os i stand til at vænne os til det mest utrolige – akkurat som i historien om frøen i gryden… Kender du den ikke, kan du læse den her.

En grund til, at signalerne om ubalance negligeres er selvfølgelig også, at de altid kommer så pokkers ubelejligt… Ikke desto mindre er de vigtige at forholde sig til, hvis du aktivt ønsker, at pleje din trivsel. Vent derfor ikke på, at andre kommer og hanker op i dag – start hellere i dag end i morgen med, at tage kroppen og sindets signaler seriøst, når de viser sig i forhold til både din fysik, dine gøremål, dine relationer osv.. Navnlig hvis de har det med, at gentage sig.

Her er blot nogle eksempler på, hvad du med fordel kan være opmærksom på i hverdagen – listen er ikke udtømmende:

 • Mangel på glæde i din dagligdag
 • Hyppige muskelspændinger
 • Mistrivsel i dine relationer
 • Social tilbagetrækning
 • Manglende overblik
 • Manglende sexlyst
 • Distræt adfærd
 • Energimangel
 • Glemsomhed
 • Søvnbesvær
 • Øget træthed
 • Ændret appetit
 • Hyppig hovedpine
 • Uoverkommelighed
 • Vægttab el. vægtøgning
 • Generelt sløvede sanser
 • Jævnlige synsforstyrrelser
 • Øget behov for stimulanser
 • Angst og tiltagende bekymring
 • Uafklarethed omkring dine livsvalg


Mænd og kvinder kan reagere forskelligt, men samtlige af de nævnte træk vil kunne opleves af begge køn. Gentagne signaler har derfor et budskab og flere kan sagtes vise sig samtidig, hvilket blot understreger budskabet om, ubalancens omfang. Noget kalder på justering, så spørgsmålet er blot, om du – dit helbred, dine omgivelser osv. kan holde til, at vente på, at det går over af sig selv?

Det kan forståeligt nok synes mere bekvemt, at fortsætte alt som vanlig. At vælge at se visse realiter i øjnene, kan jo betyde behov for justeringer i tilværelsen, og lige forandringsvillige er vi mennesker ikke altid. Forandringer sker derfor ofte mere af nød end af lyst. I nogle situationer ænser vi end ikke, hvad vi reelt har gang i, og hvor vi er på vej hen, fordi vi er fokuseret i helt andre retninger. Men konsekvenserne indfinder sig alligevel – og altid på de mest ubelejlige måder.

Under pres er vi desuden ofte mindre eller slet ikke lydhøre over for de råd eller hentydninger, som andre giver os. Det er faktisk et typisk symptom på, at man er presset på den ene eller anden måde. “Jeg alene vide…” og “Jeg ved bedst selv…” tager nemt over, og vii siger generelt mere “nej”, fremfor at holde os åbne for nye forslag og muligheder.

Pres svækker endvidere den sunde dømmekraft og bl.a. derfor vælger mange at undlade, at reagere i tide på de ubalancer de oplever, hvilket kroniske symptomer og et stort antal sygemeldinger vidner om.

Ubalance er derfor ALTID udtryk for, at noget i eller omkring dig ikke fungerer optimalt uanset hvor forskelligartet det kan vise sig. Tag blot stress, udbrændthed eller enhver sygdom som eksempler.  Der er tale om forskellige symptomer, men fælles er, at din livsbalance påvirkes og hindrer flow med de ting du gør og tilværelsen som helhed, hvilket forringer din trivsel. Læs mere om stress her.

Hvor ubehageligt det end er, at blive ramt af stress eller pludselig sygdom, bliver effekten imidlertid, at krop og sind på den måde får, hvad der sandsynligvis allerede er bedt om gentagne gange – nemlig ro til afslapning, genopbygning og reflektion. Der skabes et break fra hverdagen, som kan give ro og sætte tilværelsen i nyt lys. Paradoksalt nok som tingene har det med, at regulere sig selv…

Inden det går så galt, er der dog meget som kan gøres. Det er hvad FLOW & BALANCE hjælper mennesker med. Kontakt os gerne her og hør mere om, hvad du kan få ud af at rette fokus mod at styrke og vedligeholde din trivsel og lad os sammen finde frem til, hvad der matcher dine behov.

Oplever du fysiske symptomer, anbefales du også at søge læge. FLOW & BALANCE arbejder ofte og med gode resultater side om side med lægelig behandling. Vore tiltag understøtter enhver form forlægelig behandling, herunder restitutions- og helingsprocesser efter operation, bivirkninger ved kemobehandling af kræftpatienter, brud- og sårheling, stressbehandling m.v.. Læger tager vare på det fysiske men sjældent på det mentale felt, med mindre du henvises til en psykolog eller psykiater, hvilket du selvfølgelig altid anbefales at tage imod. Vi undlader at bevæge os ind på psykologens, psykiaterens og psykoterapiens domæne, men understøtter din proces via coaching, mindfulness, mentoring, healing, Access Bars og TFT, som alle er inspireret af moderne psykologiske metoder . Læs mere om de enkelte tiltag her.

Mange mennesker oplever, at stå ret alene med det, der forhindrer mental og fysisk trivsel med mindre konkret sygdom eller et decideret stressudbrud er påviseligt. Det skyldes ofte manglende kendskab til alternativer eller tiltro alene til konventionel behandling. Behandling af fysiske lidelser fjerner endvidere heller ikke den mentale del af ubalancen. Mange ordineres derfor lykkepiller, som den mest oplagte løsning i forhold til mentale ubalancer. Ingen kan bebrejdes i, at tage imod disse piller, for hvem vil ikke gerne have det godt?  Det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt at være totalt imod antidepressiver, men blot et sundhedstegn at forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt de udskrives som den eneste umiddelbare løsning. Der findes nemlig oftest alternativer, som ikke kræver kunstige medikamenter, selv om de muligvis ikke indfår i lægens behandlingstilbud. Desuden er det videnskabeligt dokumenteret, at lykkepiller kun virker på en mindre del af de, som tager dem, og at over halvdelen får negative bivirkninger, f.eks. får mange især helt unge selvmordstanker, Det er ikke hensigtsmæssigt.

Medikamenter alene genopretter ikke balancen i forhold til den bagved liggende mentale og følelsesmæssige årsag til ubalancer. Her kan metoder som healing og Access Bars bidrage, lige som coaching og mindfulnesstræning kan styrke bevidstheden og bidrage med værktøjer, som hjælper til at kunne navigere  bedre i tilværelsen.

I en del tilfælde lader en fysisk ubalance sig ikke diagnosticere ud fra en traditionel lægelig betragtning – uanset tydelige fysiske symptomer og evt. vedholdende gener, som påvirker trivslen og indikerer behov for genopretning. Ligeledes med de ikke-synlige eller direkte fysik mærkbare symptomer, som kan være vanskelige at forholde sig til. Deres indikation på ubalance er dog lige så klar, da det mentale aspekt influerer mindst lige så stærkt på vores trivsel som det fysiske.  “Du bliver, hvad du spiser” er en velkendt og accepteret sætning hos de fleste, men “Du bliver, hvad du tænker“, som er lige så sand, er af mange mindre bekendt eller accepteret. Men det er sådan, det er – det hele hænger sammen – krop og sind reagerer blot forskelligt, men vær vis på at de arbejder sammen og sender dig maser af signaler om, at noget i eller omkring dig kalder på opmærksomhed.

At blive bedre til at genkende signaler og konkrete symptomer, når de viser sig og at vide hvad du kan gøre for dig selv, hjælper til med, at vedligeholde din trivsel og  til, at være medskaber af en tilværelse med bedre flow og balance. FLOW & BALANCE viser dig hvordan!

Fysik, psyke, emotioner – det hele hænger uløseligt sammen i vores optik, skønt den opfattelse ikke forekommer alle lige logisk. Mærk derfor selv efter, hvad du oplever, og ikke kun i dig selv – men også i forhold til det, der omgiver dig. Er der uro eller balance? Vi påvirker og påvirkes nemlig stærkt i forhold til vore omgivelser. Ved at se ud over egen navle og lære at lytte med såvel maven, som hovedet og hjertet i kombination, vil vi kunne gøre meget for at sikre trivslen i hverdagen. Mindfulness, healing, Access Bars m.v. arbejder ud fra denne tilgang og overrasker ofte med både uventede og overbevisende lindringer på såvel det fysiske som det mentale og emotionelle felt i forhold til både personlige og relationelle temaer.

Vi ønsker, at inspirere til større fokus på forebyggelse så decideret helbredelse bliver mindre relevant at forholde sig til. Der er nemlig så meget at gøre, med rette viden og opmærksomhed rettet mod, at skabe mest mulig balance i hverdagen.

FLOW & BALANCE viser dig hvordan. Se mere om vore tiltag her, og kontak os gerne for en uforpligtende samtale her.