BALANCED Being – for private

Af og til kan hverdagen minde om et puslespil, der ikke vil gå op… Mon du også kender det?

I de situationer kan det være udfordrende at holde balancen. Måske har du også mærket stress snappe dig i haserne – eller oplevet, at andre blive ramt og tænker – det skal ikke ske for mig…

Kan du også have oplevelsen af, at det af og til kan være virkelig svært, at have dig selv helt med sådan i hverdagens situationer – i dybeste forstand og ikke mindst i dem, hvor det brænder på med udfordringer, konflikter eller stress?

Måske du kender til, at autopiloten tager over og får dig til at handle ud fra gamle mønstre, som måske hverken er de bedste eller klogeste længere.

Eller måske oplever du en lyst – eller måske rettere et behov for, at prioritere anderledes i dit live – f.eks. med mere bevidsthed, nærvær eller andet af relevans for din trivsel. Bare fordi det føles rigtigt…

Måske du oplever et behov for, at prioritere din personlige udvikling noget mere… Eller du fornemmer, at det er tid til også at forfølge en impuls til spirituel udvikling, som måske ligfrem “kalder” på dig. 

Eller…

Der findes 1000-vis af gode grunde til at unde sig selv en konstruktiv time out!

Hos FLOW & BALANCE handler udvikling om alt andet end selvoptagethed – eller om at lave dig om!

Sammen fokuserer vi på, at styrke dig i, at være med livet som det er – som du er og som omgivelserne og omstændighederne er, med det formål, at kvalificere dig til, at træffe valg og prioritere på måder, der skaber bedre sammenhæng, hvor du i højere grad kan opleve at kunne se muligheder i de situationer du oplever og at have dig selv med på en mere robust og samtidig åben måde. Det kan både understøtte din accept af de dele af tilværelsen, som ligger uden for din indflydelse og give dig øget handlekraft, kreativitet og bevidsthed omkring dét, der ligger inden for din indflydelse.

Trivsel handler derfor bl.a. om, at kunne kunne opleve dig selv som en aktiv og vigtig del af de sammenhænge du indgår i – og at kunne mærke, hvad der er dig – og leve efter det. At opleve sammenhæng i tingene skaber mening, og som Einstein sagde:

“Et liv uden mening er et liv uden effekt”
Einstein

FLOW & BALANCE gør det muligt at se sammenhænge og finde mening i tingene for dig, så du kan skabe den effekt i dit liv som du ønsker.

Sammen skaber vi samling på tingene, så du opnår bedre overblik og mulighed for at vælge, hvad du vil prioritere i dit liv.

Du vil opnå afklaring omkring en række emner og blive i stand til at integrere nye bevidstheder i det liv du allerede lever. Det vil styrke din oplevelse af at være i flow med tilværelsen og i balance med dig selv og dine omgivelser.

Alt efter dine ønsker og behov har vi mulighed for at arbejde med med alle de niveauer, som kan medvirke til, at transformere og manifestere hvad du ønsker af livet:

  • kroppen
  • skyggen
  • det mentale
  • det spirituelle 

Og dertil kommer at vi tillige ser på dit samspil med omgivelserne i de sammenhænge du indgår i.

Du opnår derfor “bare” en form for selvcentreret personlig eller spirituel udvikling men et mere helhedsorienteret fokus når vi arbejder på alle områder i erkendelse af, at alle aspekter fungerer i samspil.


Se mere om, hvordan vi sammen kan skabe bedre flow og balance for dig
her.