Tag-arkiv: Mentoring

Spirituel udvikling

Spiritualitet relaterer til hverdagens trivsel på lige fod med så meget andet – her i forhold til den menneskelige længsel efter at kunne føle sig “hel”, som modsvar til den splittelse vi moderne mennesker kan opleve i en dynamisk og til tider stressende hverdag. 

Begrebet spiritualitet ses anvendt i meget brede sammenhænge. Masser af mennesker kalder sig spirituelle men med meget forskellige opfattelser af, hvad spiritualitet kan betyde for os i et moderne hverdagsliv. 


Med en mentor ved din side som din guide og sparringspartner får du inspiration til, at finde din egen vej til helhed og sammenhæng – uden at behøve, at tilslutte dig andres dogmer om spiritualitet som trosretning eller bundet op på engle, krystaller, tarot-kort, afdøde-kontakt, numerologi, new age eller andet, som af nogle forbindes med spiritualitet og som du kan møde forventninger om, at kunne tilslutte dig, for at være “rigtig” spirituel. 

Hos FLOW & BALANCE møder du en åben tilgang til begrebet og inspiration til, at finde din egen oplevelse af begrebet spiritualitet i din tilværelse. Overfor de nævnte eksempler kan den nok betegnes som ganske pragmatisk og “jordnær”, med afsæt i først og fremmest, at forholde os til livet som det leves – her og nu mennesker imellem.

Måske du oplever, at være udfordret i forhold til, at føle, at du har hele dig selv med i dybeste forstand i de sammenhænge du i hverdagen indgår i – med både din udadrettede identitet, personlighed og spiritualitet. Så kender du muligvis også til oplevelsen af, nærmest at måtte lægge dele af dig selv til side for, at passe ind hvor du færdes? 

Sådan behøver der ikke være! Du kan også komme til, at integrere det, der giver mening for dig både i forhold til dine værdier, og hvad du omgiver dig med i din tilværelse… 

Du har muligvis som mange andre allerede erfaret, at markedet for spirituelle tilbud er en jungle, som man nemt kan fare vild eller købe sig fattig i. Shopping i “spiritualitets-supermarkedet” fører derfor heller ikke nødvendigvis til reel udvikling – men oftere til forvirring og frustration over oplevelsen af, hvor svært det kan være at finde netop den tilgang, man på et plan længes efter at passe ind i. 

Den spirituelle impuls kan nemlig opleves som en længsel “hjem” eller efter “noget”, som er svært helt at vide hvad er… Kender du mon til det?

Med en mentor vil du kunne finde din egen autentiske tilgang til din spiritualitet.

Læs gerne til inspiration lidt om FLOW & BALANCE’s oplevelse af begrebet:

 

[ :SPIRITUALITET]

At være spirituel betyder at være bevidst om dig
selv, 
andre og om tilværelsens  sammenhænge på
en åben og dybere sansende måde, hvor du lever
med denne bevidsthed i tanke 
og handling.

Personlig udvikling er reelt også spirituel udvikling
og omvendt. 
Det hele handler om, at styrke
bevidstheden om, at  v
i er både krop,  sind og ånd
 uanset hvad vi foretager os. Hver udviklingsvej
fokuserer blot på forskellige  aspekter  af udvikling.

 

Mennesker relaterer meget individuelt til begrebet spiritualitet og ingen bør påtvinges andres spirituelle forståelser, da spiritualitet berører en impuls, som  kun kan vækkes i dig selv. Denne impuls handler om og præger den enkeltes måde, at være i verden på. Det er derfor ganske uvæsentligt, om du kalder dig spirituel  eller ej. Du ved bedst, hvad der matcher dig og om du oplever en impuls til, at åbne bevidstheden og integrere nye sider af dig selv. 

Hos FLOW & BALANCE handler spiritualitet kort fortalt om bevidsthed, intuition, fornemmelse for en større sammenhæng m.v. på en ganske ufrelst måde. Her inspireres til en afslappet tilgang til begrebet og til, at rette fokus mod måden at være i verden på, ud fra erfaring for det virkelig skaber udvikling og en ansvarlighed, som rækker ud og påvirker langt videre end det enkelte individ.

Lad os gerne tage en uforpligtende samtale om, hvad du kan få ud af, at rette fokus mod din spirituelle udvikling.

Personlig udvikling

ALT vi oplever og erfarer i tilværelsen skaber udvikling.

Personlig udvikling handler derfor om, at formå at være bedst muligt med sig selv og det liv der omgiver – i bedst mulig flow med tilværelsen og i god balance med livets aspekter.

Livet er én lang udviklingsproces – vi er altid undervejs… Af og til kan vi alle have gavn af lidt assistance for, at se nye perspektiver, bryde gamle mønstre m.v..

Desuden har det positiv værdi, at blive bevidst om og blive i stand til, at anerkende, hvor meget læring vi faktisk allerede har fået med os.

Der finden mange indfaldsvinkler til personlig udvikling og der fokuseres meget på temaet – måske endda så meget, at man visse steder er lidt trætte af at høre om det…  Men hvad er det egentlig også det handler om?

Handler det blot om, hver især at drive vores eget lille narsicistiske udviklingsprojekt – hvor vi søger den dér “bedste udgive af sig selv”, som ofte omtales i relation til personlig udvikling. Der er næppe nogen, der har fundet den endnu…

Eller handler det om, at have et projekt, hvor man med lige dele gru og nydelse til stadighed kan opdage nye lag af sin egen personlige herlighed?

Eller om, at få sat tilværelsens begivenheder sirligt i kasser for, at opnå ro i sit eget indre og slutte fred med de af livets omstændigheder, ikke altid har strøget os med hårene?

Det kan være mægtig sundt og yderst givende, at få lejlighed til, sådan at forholde dig til, om du tror på på at det er nødvendigt, at bruge ressourcer på lave dig selv om for at begå dig bedst i livet – noget mange mennesker kommer til at bruge umådelig mange ressourcer på livet igennem, både i forhold til personlig energi, tid og penge… Måske kunne du overveje at den mulige overbevisning om, at vi i grunden alle er, lige hvor vi skal være med henblik på, at lære noget af det.

Som mennesker udvikler vi os konstant alligevel. Udvikling er en naturlig konsekvens af at leve… Hvad vi derfor kan øve os i, at lære er bl.a., at blive i stand til at træffe bedre beslutninger i vores liv samt at opnå øget accept af det, som ér og ikke kan gøres om – noget vi alle kan have stor gavn af, da accept hjælper os til at slutte fred med det vi ikke kan ændre eller påvirke og istedet bruge vores dyrebare energi på det, der virkelig er vigtigt for os hver især. Vi behøver ikke være enige for at opnå accept – accept og enighed er forskellige ting. Alene sådanne overvejelser rummer væsentlige nøgler til bedre flow og mere balance i tilværelsen. 

At formå at lære af dine oplevelser, og at have størst fokus på det, der skaber mening gør dig i stand til at at kunne mærke dig selv og dit potentiale samt til, at kunne bidrage bedst muligt til de sammenhænge du indgår i – i familien, på job, i sociale relationer, samfundsmæssigt, globalt osv..

Intet er rigtigt eller forkert her, men som du nok kan fornemme finder vi det sundt, at får udfordret nogle af dine forestillinger om dig selv og livet omkring dig – det er en væsentlig del af den opgave du stiller mig ved i tillid, at vælge mig til at følge dig nogle skridt ad din udviklingsvej – uanset om der som coach, mentor eller andet.

Jeg ser derfor frem mig til, at assistere dig i, at kaste lys over det tema, som aktuelt er vigtigt for dig. Gennem dialog, øvelser m.v. gives din personlige vækst et positivt skub med på vejen. Du vil blive mødt med nærvær og empati i en fortrolig 1:1 relation uanset emnet, uanset om vi mødes face to face, telefonisk eller over Skype.

Kontakt mig gerne her for en indledende uforpligtende dialog, hvor jeg kan høre om dine ønsker og tanker og rådgive dig om, hvilken tilgang der bedst kan anbefales – enten separat eller i kombination.

Se også gerne mere om hvad FLOW & BALANCE tilbyder her

 

 

 

FLOW & BALANCE tilbyder

Vi har alle brug for balance og ro i krop og sind – og kan alle have gavn af et skub på vejen i den rigtige retning. Det kan du få her via samtaler, der skaber klarhed, overblik og indsigt samt via metoder, der skaber ro på systemet og stabiliserer dit energiniveau.

FLOW & BALANCE henvender sig til dig, der ønsker en hverdag med mere trivsel – i flow med tilværelsen og i balance med dig selv og det som omgiver dig. Det kan f.eks. være i en hverdag med mindre stress, bedre work-life-balance m.v..

Vi møder mennesker i alle slags livssituationer med dét, der aktuelt er vigtigt og fylder særligt i bevidstheden – som krise, kærlighed, karriere, sundhed eller andet og samarbejder derfor såvel privat som erhvervsrettet, om at:

 • Styrke oplevelsen af at “have dig selv med” hele vejen, så arbejdsliv og karriere, parforhold og familieliv, fritid og interesser, personlig og evt. spirituel udvikling m.v. kan gå op i en højere enhed – med værdier og prioriteringer på rette sted, så du gennem oplevelse af helhed må kunne forholde dig åben overfor tilværelsens foranderlighed og være i stand til, at bidrage positivt hvor du færdes
 • Optimere hverdagens trivsel ved, at guide mennesker til, at skabe modvægt og robusthed overfor det pres hverdagen kan byde på, uanset at vi alle reelt set blot ønsker, at kunne trives bedst mulig. Her rettes fokus mod at forebygge og håndtere stress og andre ubalancer ved at finde og styrke det, der fremmer balance og trivsel for hver enkelt
 • Afhjælpe og forebygge spændinger og blokeringer – fysisk såvel som mentalt. Blokeringer sætter sig som spændinger, som kan give hovedpine, rygproblemer, maveproblemer og andre gener. Via opløsning af blokeringer fremmes dit velbefindende og der genereres mere energi, velvære og øget trivsel som igen åbner for flere muligheder i tilværelsen på alle måder
 • Skabe en meningsfyldt hverdag – med fokus på at styrke din balance omkring work/life, sundhed, relationer, krop/sind/ånd. m.v..  En tilværelse med værdier og prioriteringer på rette sted og med plads til det, der er vigtigt for dig giver en stærkere oplevelse af mening og helhed

 • Generere bedre flow og balance i tilværelsen – gennem styrkelse af fundament for trivsel – bl.a. ved forholde sig til forestillingerne om, hvad der skal til for, at gøre os lykkelige og rette fokus mod dét der fungerer og ønskes mere af 


Alle tiltag tilpasses den aktuelle kontekst, og der tages afsæt i tankesættet bag den positive psykologi samt den eller de mest egnede metoder iøvrigt for, at skabe bedst mulig balance i situationen.

 

FLOW & BALANCE praktiserer en række metoder, som alle er anerkendte  og velafprøvede.

Det gælder også i forhold til stresshåndtering, hvor der er stort fokus på, netop at sætte ind med rette tiltag for henholdsvis at forebygge eller reducere stress. Læs gerne mere specifikt om hvad stress er og om hvordan stress håndteres på bedste vis.

Du kan vælge at give en eller flere Trivsels-sessions – enten til dig selv eller til én der står dig nær. Se gerne mere om gavekort.

Vi samarbejder typisk omkring et forløb med et specifikt tema – f.eks. stresshåndtering, krav vs. ressourcer, work-life-balance, håndtering af følelser, gamle mønstre og meget andet. Varighed afhænger af temaet – se gerne forslag til forløb.

Fortæl om hvad du oplever – så vil du kunne få råd omkring, hvad der bedst imødekommer dine ønsker og behov.

Med et underliggende afsæt i bl.a. den positive psykologi, praktiseres en række tilgange og metoder hos FLOW & BALANCE.

Hver metode er i sig selv særdeles effektfuld – og kan i kombination være decideret livsforandrende: 

 • Coaching – skaber overblik og klarhed – i privatliv, karriere, relationer, personlige udfordringer, målsætninger, værdi-afklaring, work-life balance eller hvad som helst som er vigtigt for dig. Tilbydes også tilpasset organisationer/Businesscoaching
 • Mindfulnesstræning – styrker dit nærvær , din accept og robusthed i mødet med livets konstante foranderlighed. Lader dig føle dig hjemme i dig selv. Understøtter endvidere dit fysiske velvære og dit immunforsvar. Omfatter bl.a. meditation. Mindfulnesstræning tilbydes både overfor private og med afsæt i en organisatorisk kontekst
 • Healing – skaber balance både fysisk og mentalt. Styrker livsenergien og velværet. Lindrer og understøtter al anden behandling, restitution og rekreations-processer, personlig og spirituel udvikling m.v. Forløsende og meget afslappende – også i forhold til smerter, fysiske spændinger som hovedpine m.v.. Healing er også et godt alternativ eller supplement til massage for mange – også i virksomheder
 • Access Bars – understøtter mentalt overskud og nytænkning gennem forløsning af tankemønstre og fastlåste overbevisninger, der blokerer for nytænkning, skaber spændinger og genererer bekymring og stress. Giver mental lethed og fremmer åbenhed og kreativitet. Ideel ved tankemylder, migræne, stress, angst, depression og meget andet. Vi bærer alle på gamle mønstre…
 • Mentoring – tilbyder et frit rum for sparring og inspiration, f.eks. til dig, der mærker en impuls til at  udvikle intuitionen og styrke og udforske din personlige og spirituelle udvikling. Støtter integration af intuition og spirituel bevidsthed på en naturlig og ganske ufrelst måde, der matcher dit hverdagsliv
 • Meditation – styrker indre ro, kreativitet, rummelighed, fokus og nærvær. og skaber fysisk ro på puls og blodtryk m.v. Meditation kan alt efter intention og metode have mange forskellige effekter lige fra mental og fysisk afslapning til udvikling af højere bevidsthed. Fordrer ikke nødvendigvis spirituel orientering eller interesse. Alle har uanset overbevisninger adgang til at opleve meditations gode effekter. Meditationstræning  tilbydes bl.a. med afsæt l i mindfulness.


Behandlersamarbejde giver endvidere mulighed for at inddrage clairvoyance/intuitiv vejledning samt TFT, som er en forløsende teknik, der egner sig særligt godt ved angst, fobier, traumer, andre blokeringer m.v. Lad gerne høre, hvis det har interesse.

Alle tiltag tilpasses individuelle behov og ønsker, da metoderne fungerer både hver for sig og i kombination.

 

Lad gerne høre fra dig omkring spørgsmål, konkrete behov og ønsker eller for tidsbestilling.

Individuelle forløb kan aftales – se til inspiration gerne eksempler på forløb og priser her.

Stress-håndtering

Kroppen er altid din ven – tro det eller ej…


Når din krop reagerer med stress-signaler, er din organismes naturlige advarsels-system blevet aktiveret… 
Overhøres eller fejlfortolkes signalerne vil kroppen blot reagere med flere og fortsættes i samme mønster øges risikoen for stresskollaps, udvikling af sygdom, udbrændthed, angst eller depresssion.


FLOW
& BALANCE
 hjælper dig til at håndtere stress i din hverdag, gennem:

Stress-forebyggelse – hjælper dig til at undgå at blive “fanget” af stressreaktioner
Stress-reducering – hjælper dig til, at stoppe stress, når du er “ramt”

For at kunne reagere på rette vis må det afklares, i hvilken grad du er påvirket af stress – vi hjælper dig til denne afklaring.

Kontakt os for en uforpligtende indledende dialog.

Vi tilbyder løsninger til stresshåndtering både overfor privatpersoner og organisationer – læs gerne mere specifikt om stresshåndtering på arbejdspladsen.


Der florerer mange påstande om stress…

 Måske du har hørt eller læst, at

 • Stress kan være godt… Det er rigtigt! Men kun i kortere perioder hvor 
  det bidrager til at styrke os og sætte os op til præstation.
  Herefter skal organismen have mulighed for at slappe af igen. Bliver en belastning langvarig el. vedvarende skabes i stedet en usund stress-tilstand
 • Stress går over af sig selv… Ikke rigtigt! En stresstilstand opstår ikke akut men under optrapning over tid – og må afvikles på samme vis. Stress må nedtrappes gennem bevidsthed og adfærd der støtter krop og sind i at ændre tilstand og tager tid at komme af med

 • Stress opstår af travlhed… Det er ikke rigtigt! Stress opstår, når vi udsættes for overbelastning fra pres, krav eller forventninger, som overstiger vore ressourcer, evner og muligheder for at imødekomme hverdagens situationer, opgaver, forventninger og oplevelser. Derfor får også ledige stress. Vi kan sagtes have travlt uden at få stress og være stressede uden at have travlt!
 • Stress rammer perfektionister og særligt sensitive… Heller ikke rigtigt!  Stress udspringer hverken fra personligheden eller særlig sensitivitet, men af adfærd, der aktiverer det indre alarmberedskab på en måde, som skaber fysiske og mentale spændinger og genererer belastning, der over tid risikerer, at tære så stærkt på vore ressourcer, at det fører til stress
 • Stress er en sygdom… Det er heller ikke rigtigt! Stress kan gøre dig syg – meget syg, men er ingen sygdom. Ej heller udtryk for, at der er noget galt med nogen men nærmere med noget!
 • Stress skal motioneres væk… Både rigtigt og forkert! Afhænger af hvor i et sterssforløb man befinder sig. Forebyggende er motion storartet at “brænde” stresshormoner af med. Ved alvorlig stress er motion desværre decideret skabelig og kan forværre tilstanden ved, at udløse yderligere stoffer der holder kroppen i ararmberedskab og dermed det modsatte at hvad der er brug for
 • Stresscoaching er løsningen… Også både rigtigt og forkert! Coaching er god til forebyggelse og ved lettere stresssymptomer, da det bidrager til indsigt i årsagen til stress og til at se muligheder for at påvirke stressende. Ved alvorlig stress/evt. kollaps er coaching det sidste, der er brug for, da coaching motiverer egenreflektion – det sidste en stressramt hjerne har brug for og som vil kunne forværre tilstanden. Da må coaching vente til stress slipper sit tag, og man er godt på vej videre igen.    

 

En sandhed om stress er, at stress sjældent har én årsag alene. I nogle tilfælde vil vi kunne identificere en eller få alvorlige stressårsager, men som helhed er vi under indflydelse af mange forskellige aspekter, som i hvert tilfælde vægter forskelligt i forhold til, at skabe ydre eller indre pres, men som tilsammen kan skabe en voldsom påvirkning, herunder bl.a. :

 • Arbejdet –  kan stresse uanset om man har et job eller ej, da også tab af job og arbejdsløshed kan være meget stressende.
  Meget stress opstår i arbejds-sammenhænge affødt af forandringer, organisationsændringer, ændrede arbejdsmetoder, mangel på struktur, ufleksibilitet, uklarheder, manglende rammer, kommunikations-problemer, utydelige krav og uafstemte forventninger, uklarhed om ansvar, roller og funktioner, effektiviseringer, ny teknologi, værdikonflikter,  det psykiske arbejdsmiljø, sociale aspekter / relationer  og meget andet i arbejdssituationen
 • Privatlivet er fyldt med stress-kilder – kærlighed, parforhold, konflikter, økonomi, sygdom, ændrede familieforhold, trivslen hos ens nærmeste, relationer, arbejdsledighed, karriereovervejelser, boligforhold, flytning, skilsmisse, børn der bliver store m.v. er stresskilder.
  Større ændringer eller flere mindre bliver for mange årsager til større eller mindre livskriser grundet de forandringer og indre såvel som ydre krav om tilpasning de uvægerligt medfører – uanset om de umiddelbart opleves som positive eller negative
 • Relationer -og kvaliteten af dem er af stor betydning for vores trivsel og generelle lykkeniveau. Vi er desuden under stor påvirkning af de adfærdsmønstre vi indgår i i familien, på arbejdspladsen, blandt venner, i parforhold m.v., da vi ubevidst smitter hinanden – en stresset partner, kollega, chef, ven eller andet påvirker os i høj og helt naturlig grad – og i samme grad påvirker vi tilsvarende vore omgivelser ( også børn)
 • Vore tanker kan i sig selv stresse og udløse fysiske stress-reaktioner  som kan blive ganske alvorlige. Vores tilgang til livet og det mindset vi formår at møde livets begivenheder med har derfor meget stor indflydelse på vores stresstilstand og generelle trivsel
 • Forandringer – selv ændringer til noget der på sigt er til det bedre kan skabe stress, særligt hvis stressniveauet i forvejen er højt og overskuddet/energiniveauet eller ressourcerne til at deale med ændringen er lave i situationen. Selv tanken om ændring kan aktivere stress.


Disse eksempler illustrerer blot hvor vigtigt det er, at lære at forebygge og håndtere dine egne stressreaktioner, da ingen kan undgå at møde stressfaktorer hvor vi færdes i hverdagen – særligt ikke ved erkendelse af, at vi meget nemt selv udgør en væsentlig en af slagsen alene qua måden vi møder vore livsomstændigheder på og qua vores viden ( eller mangel på) i forhold til, at kunne agerer på måder, der sikrer flow og balance og mest mulig trivsel i hverdagen. 

Stress er desuden selvforstærkende – det hober sig op og får os til at miste overblikket og prioriterings-evnen, glemme, miste energi så vi fanges i en ond spiral, der blot skaber yderligere stress. Sådan en spiral kan være næsten umulig selv at komme ud af, da vi oftest i situationen mangler både viden, det fornødne overskud og overblik til det. Det er derfor væsentligt at fokusere på forebyggelse!

Kontakt os derfor endelig – vi hjælper dig til at komme bedst muligt videre.


Mærker du stress under opsejling – eller er du alvorligt ramt og evt.
sygemeldt eller i risiko for, at blive det, er du velkommen til straks, at
kontakte os – også for en uforpligtende indledende telefonsamtale.
Her kan du få forslag til, hvad du ud fra dine konkrete oplevelser
aktuelt kan kan have mest gavn af for, at genskabe balance
og forebygge yderligere udvikling af stress.
Kontakt os endelig her!

Hvem rammes?

Alle kan rammes af stress: Kvinder, mænd, folk i beskæftigelse på alle organisatoriske niveauer, arbejdsledige, pensionister, yngre, ældre. Selv børn og unge… De fleste mennesker vil på et eller andet tidspunkt opleve stress enten hos sig selv eller andre, da en femtedel af befolkningen næsten dagligt har symptomer på stress. Læs mere om stress i tal.

Det er derfor værd at huske, at ikke kun den enkelte rammes – også omgivelserne mærker, når stress er på færde.

At lære at forebygge og håndtere stress med fokus på årsagen mere end symptomet er noget af det bedste, vi kan gøre for os selv og hinanden…

 

Hvornår skal du reagere?

Stress følger overordnet sin egen cyklus for udvikling og afvikling forskellige faser, som hver især behøver forskellig indsats – og har alligevel også altid individuelle forskelligheder. Det er derfor vigtigt, at lære sine personlige stress-signaler at kende, for at kunne reagere i tide.

Du anbefales altid at reagere, så snart du bliver opmærksom på, at din adfærd har ændret sig eller hvis du oplever, at dit velbefindende fysisk eller mentalt er i ubalance – eller hvis dine omgivelser i bedste mening gør dig opmærksom på, at det er hvad de oplever. Omgivelserne er faktisk ofte de første til at observere hvad der er fat og vi selv de sidste…

En typisk følge ved stress er nemlig, at vi ofte bliver “fartblinde” og kæmper yderligere for at holde os oven vande, når stress får sit tag. Vore ressourcer svækkes og det samme sker ofte for vores formåen for, at erkende hvad der egentlig er fat. Ingen ønsker at blive ramt af alvorlig stress, så tilstanden kan være hård at erkende – men desværre også blive endnu hårdere at være i hvis der ikke reageres. Stress er nemlig som en ond spiral, når den får fat, som ikke bare forsvinder ikke af sig selv og kan give langvarige fysiske og mentale følgevirkninger, da virkningen af alvorlig stress nedbryder såvel vores hjerne os kropsfunktioner. Noget må derfor gøres anderledes for, at organismen igen kan nedtrappe sit forsvarsberedskab.

Det er derfor meget vigtigt, at sætte ind med rette indsats i situationen og hellere først som sidst. Lad os sammen afdække, hvor i et evt. stressforløb du befinder dig lige nu, så du snarest kan kan få netop den støtte, der matcher dit aktuelle behov – eller de rette råd for dig til at forebygge udvikling af stress. 

Der findes løsninger, der matcher enhver! Hos FLOW & BALANCE mødes dine ønsker og behov med fokus på årsagen såvel som symptomet. Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at assistere dig til, at bringe ro på situationen og skabe orden i det kaos som stress kan forårsage såvel på det indere som det ydre plan. Læs gerne mere her

Du behøver ikke at have stress konstateret for, at yde dig
selv positiv opmærksomhed… Langt det bedste vil være, at
sætte ind allerede ved tidlige signaler og forebygge derfra.

 

Hos FLOW & BALANCE skelnes mellem forebyggende og reducerende indsats i forhold til stresshåndtering med konkrete råd og tiltag til:

Stress-forebyggelse – inden alvorlig stress får sit tag  /når du vil passe godt på dig selv
Vejen ud af stress når du er stressramt ( uanset om du er sygemeldt eller ej)

Vi vejleder om, hvad der aktuelt vil være mest gavnlig for dig – kontakt os gerne for en uforpligtende indledende dialog.

Se også mere om stressforebyggende forløb for medarbejdere og ledere.

Stressforebyggelse er ideelt at sætte ind med både før eller så snart tidlige signaler viser sig – der er så meget at gøre, og så meget at vinde for din trivsel ved, at forebygge…  Læs gerne mere om hvad stress egentlig er og gør ved din organisme og om konsekvenserne ved ikke, at tage sine stresssignaler seriøst, og i stedet at rammes af et stresskollaps.

Det er den situation du opfordres til, at forebygge og meget gerne inden det nogen sinde kommer så langt som bare i nærheden af et stress-kollaps. Både fordi det er meget ubehageligt og fordi, risikoen for stress-tilbagefald øges efter et kollaps. Barske fakta, men så mere desto grund til at forebygge i tide. Apropos fakta – læs gerne mere om:

Stress som et grundvilkår i tilværelsen

Er stress blevet en realitet er der råd at hente for, som kan gøre dine erfaringer lærerige frem for alene den mentale nedtur, som stress også er for mange. Stress er og bliver nemlig et grundvilkår i en foranderlig verden…

Over for alle forandringerne står imidlertid vore vaner og dem synes vores hjerner langt bedre om end forandringer. At lade vanerne råde og gøre som vi plejer, giver tryghed, som udgør vores mest dominerende grundlæggende behov. Derfor tyer hjernen helst til det vante – uanset om det iøvrigt er godt for os eller ej. Faktisk har vi selv medvirket til denne programmering ved, at lade vaner gentage sig igen og igen. På samme måde er det derfor også muligt, at medvirke til, at skabe nye og bedre vaner. Modsat vil hjernen blot fortsat vælge det kendte, da det desuden sparer energi, modsat den indsats det ville kræve, at programmere hjernen på ny hver gang, vi skal gøre noget  anderledes.

Vaner har derfor både fordele og ulemper for os i dagligdagen, men overfor vore stressmønstre bliver de oftest en ulempe. Det kan derfor svare sig, at lægge en positiv indsats i, at skabe nye og bedre vaner på en række punkter – også selv om det vil koste lidt af din energi, at indarbejde dem.

Alle livsområder rummer stressfaktorer. Stress er derfor i sig selv mere naturlig end negativ – men måden vi påvirkes af stress kan opleves meget negativ og give negative følger for os som mennesker. Læs gerne mere om hvad stress egentlig er og hvad der forårsager stress her.

Ofte relateres stress til jobmæssige aspekter og mange undersøgelser tilskriver også arbejdsforhold en stor andel af de registrerede stress-tilfælde. Men arbejdsledige, pensionerede, studerende m.v. kan også få stress… Stress er et udtryk for overbelastning som ikke kun kan komme af, at have for meget at lave, men også af for lidt. Eller det “forkerte” i forhold til hvad man brænder for, tror på eller har til rådighed af ressourcer i forhold at håndtere krav og forventninger fra sig selv eller omgivelserne.

Ressourcer skal her forstås meget bredt som både fysiske ressourcer, energi, modstandskraft, personlige og mentale ressourcer, kompetencer, evner for perspektivering osv.. Der er derfor hverken tale om at være “rigtig” eller “forkert”. De påvirkninger vi hver især møder og de ressourcer vi besidder er blot ganske individuelle og vores respons på givne stressfaktorer derfor lige så individuel.

Stress opstår når vores ressourcer slipper op fysisk eller mentalt på grund af indre eller ydre pres, hvilket kan give vidt forskellige ting at forholde sig til og justere på for at imødegå eller håndtere en stresssituation:

 • Ydre pres kan vi ændre på ved, at sige fra, flytte os fra en situation eller justere på de ydre rammer så belastningen brydes eller reduceres
 • Indre pres kan vi ændre på ved, at forholde os til vore tanker, værdier, indre dialog og oplevelser på nye måder for derved skabe bedre balance og aflastning af vores system 

Det kan læres gennem opmærksomhed og styrkelse af indsigt, men som alt andet vi ønsker at lære og mestre, må der arbejdes seriøst med det.

FLOW
 & BALANCE
understøtter denne proces med lige den tilgang, der måtte match dig bedst. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende indledende dialog om, hvordan din personlige trivsel bedst styrkes. 

Mange aspekter spiller ind i forhold til stress, herunder at vi i vores moderne samfund konstant 24/7 udsættes for et sandt bombardement af informationer, at forholde os til. Det presser os til, at forsøge at multitaske – hvad vore hjerner slet ikke er skabt til… Vi shift-tasker derfor istedet konstant mellem forskellige fokusområder i bestræbelse på, at navigere overfor det hele. Desværre ofte med det utilsigtede resultat, at det reducerer vores effektivitet, fokuseringsevne, nærvær og empati samt kvaliteten af det, vi foretager og genererer et indre pres, som risikerer, at ophobe sig så vi må tære ekstra på vore fysiske og mentale ressourcer.

” Faktum er, at vores kognitive evner slides, jo flere platforme vi opererer på simultant. At vores medfølelse og empati daler i hastighedens hellige navn. Og – at vores selvværd eroderer væk i takt med, at behovet for at præstere 24 timer i døgnet øges…”
( Om farerne ved Breaking News hastekulturen)
– Majken Matzau


Stress må derfor tages seriøst og håndteres for, at justere på det, som vi ikke har godt af, for desværre ændres tilstanden af overbelastning sjældent af sig selv… Vent derfor ikke på, at omgivelserne eller omstændighederne ændrer på sig. Du har ikke nødvendigvis selv ansvaret for en given overbelastning eller situation – men du har altid valget om, at tage ansvar for din egen trivsel.

Ved at lære mærke efter og “komme ned i kroppen” frem for alene at agere ud fra hovedets rationelle mentale tilgang, bliver du i stand til, at mærke når der skabes pres. Observerer du således selv, at noget udløser fysiske eller mentale spændinger, er det tid, at forholde sig til det. Det er nemlig, hvad dit system dybest set beder dig om, ved at reagere med fysisk eller mental ubalance.

Hos FLOW & BALANCE assisterer vi dig med metoder og øvelser, som du kan bruge til at styrke balancen i din hverdag. Et stress-håndteringsforløb tager afsæt i din aktuelle situation, med en effektfuld plan for, hvordan du forebygger eller reducerer stress udfra dit aktuelle stressniveau. Kontakt os gerne for at høre mere – også helt uforpligtende. 


Stress og coaching

Du har sikkert mødt begrebet stress-coaching. Imidlertid er dette begreb i sig selv desværre stærkt selvmodsigende. Da coaching er en proces der lægger op til mental aktivitet må brug af coaching i et stressforløb alene ske med stor varsomhed – og over for alvorligt stressramte slet ikke… Den grad af mental aktivitet som coaching motiverer vil for en alvorligt stressramt blot forværre tilstanden i en situation, hvor ro og afspænding i stedet er dét, der er allermest brug for.

Hos FLOW & BALANCE tilbyder vi derfor ikke stresscoaching selvom her også ligger et fint certifikat på denne titel… I stedet hjælper vi dig uden om eller gennem stress – med coaching i bagagen som et nyttigt værktøj blandt flere andre, til brug for at assisterer til balance på rette vis på rette tidspunkt. Gennem samarbejde med os vil du opnå ro, overblik og klarhed, som kan danne modspil til det pres, der hidtil har genereret stress.

Der tages altid udgangspunkt i de individuelle behov i situationen, som mødes med kompetencer, erfaring og adgang til en række velafprøvede og anerkendte metoder, når det handler om at få stress til at slippe sit tag såvel fysisk som mentalt. Så skal vi endelig kalde det vi yder for noget – så lad det være stress-mentoring og rådgivning.

Coaching i relation til stress egner sig derfor bedst til stressforebyggelse samt som værdifuld hjælp til, at komme godt videre mod afslutningen af et decideret stress-forløb – når der vel at mærke først er skabt ro på systemet. Da kan coaching med fordel tage afsæt i ønsket om bedre work-life balance, bedre balance i relationer, personlig balance, fysisk balance eller andet som er særligt vigtigt for dig i erkendelse af, hvad der tidligere har medvirket til at optrappe stress og derfor må håndteres anderledes fremadrettet.


Stresshåndtering hos FLOW & BALANCE

FLOW & BALANCE tilbyder stresshåndtering ud fra en række anerkendte og vel afprøvede metoder, der hver især har deres styrker og relevans i relation til håndtering af stress afhængig af om det aktuelle behov handler om forebyggelse eller reduktion af stress.

Vores arbejde er inspireret af anerkendte lægers og psykologers anbefalinger til, at reducere og forebygge stress på individuelt og organisatorisk plan på måder, der omsætter forskning og teori indenfor neurologi, psykologi, arbejdsmiljø, ledelse m.v. til konkrete og effektfulde metoder og værktøjer.

På individuelt niveau tilbydes stresshåndterings-forløb, sessions med coaching, personlig mentoring, mindfulnesstræning foruden afbalancerende metoder som healing og Access Bars – alle metoder, som er anerkendte og vel afprøvede i forhold til at forebygge og reducere stress. Hver tilgang har sine særlige styrker i forhold til de konkrete faser i et stressforløb. Se mere om de enkrelte metoder her.

I virksomheder tilbydes individuelle stressforebyggende forløb for medarbejdere og ledere foruden foredrag og workshops for grupper. Se gerne mere om vore ydelser samt om mulige organisationstiltag, og kontakt os gerne for spørgsmål.

Kontakt os gerne – også for en uforpligtende indledende telefonsamtale, hvor du kan få råd til, hvad du ud fra dine konkrete oplevelser kan have mest gavn af for, at forebygge stress i din hverdag eller genskabe balance hvis mistrivsel har fået overtaget, så der kan skabes en sund modvægt til yderligere udvikling af stress.

Mentoring

                                           ” I en mentorsamtale kan man opleve , at løsrive sig en time eller to fra
øjeblikkets tyranni, og lade roen sænke sig”
– Petter Mathisen (forfatter)

Mentoring er et frirum, hvor tanker og meninger får den tid og opmærksomhed de fortjener. Her kan du vende dine reflektioner og få sparring, vejledning og anvisninger, der viser dig på vej og styrker din trivsel og balance.

Mentoring handler kort fortalt om, at følges med én et stykke af livets vej, som kan være din guide og måske endda selv har betrådt de områder, du nu betræder eller er på vej til at betræde. Det kan være nyttigt både når du nysgerigt er på vej ud i nyt land, på vej “hjem” til dig selv…, eller søger at finde eller genfinde retning i dit liv. Din mentor assisterer dig til, at finde den retning, som er rigtig for dig.

Et mentorforløb er i mange tilfælde det oplagte udgangspunkt for samarbejde med FLOW & BALANCE, da det rummer mulighed for at anvende hvilken som helst metode og adgang til kombination af de tilgange, som bedst kan assistere dig uden skelen til andet end din agenda. Se derfor gerne, hvad vi iøvrigt praktiserer her.


Hvornår kan du have gavn af en mentor?

Der er mange situationer hvor en mentor kan være dig til stor nytte og gavn, f.eks.:

 • Stress – til forebyggelse, håndtering af egentlig stress og evt.  sygemelding 
 • Behov for at styrke din work-life balance
 • Ønske om mere energi og bedre balance i hverdagen
 • Ændringer i dine livsvilkår – håndtering og accept af forandringer, tab, ny rolle
 • Karriereovervejelser – afklaring om rette vej, styrker, kompetencer
 • Personlig udvikling – f.eks. ved ønske om at gøre op med gamle mønstre
 • Spirituel udvikling – f.eks. at skabe og integrere spirituel praksis i hverdagen

Hvad kan du bruge din mentor til?
 • Sparring / rådgivning – din mentor står til rådighed som din personlige guide ganske som en personlig træner med sparring, opbakning, udfordring, øvelser m.v. og kan derfor både bruges til spejling, til at “spille bold op ad” m.v.
 • Din mentor assisterer dig til både at kigge udad og indad – guider dig rundt om både din krop, dit hoved, dit hjerte, sjæl og din relation til omgivelserne. Hjælper dig til god grounding og til at undgå, at fortabe dig i navlebeskuelse 

Du og din mentor vil samarbejde i en relation baseret på respekt og tillid og naturligvis altid under fuld fortrolighed.


Hvad kan du bl.a. få ud af mentoring?
 • Mere ro i dig selv og bedre balance
 • Mindre stress i hverdagen
 • Øget fokus på det positive i dagligdagen
 • Du bliver bedre til at få hjerne og hjerte til at arbejde sammen
 • Du lærer at tage en ting af gangen, fokusere og nyde den enkelte proces

 

Hvorfor vælge en mentor?

Din mentor assisterer dig til både at kigge udad og indad – guider dig rundt om både din krop, dit hoved, dit hjerte, sjæl og din relation til omgivelserne i relation til dine behov.

Du sikres dermed en god grounding og hjælp til at styre uden om faren ved alle personlige  udviklingsprocesser, nemlig  risikoen for at fortabe dig i overdreven navlebeskuelse under dine udviklingsprocesser. 

Samarbejdet med din mentor vil ud over, at bidrage med assistance og guidning der leder dig til øget bevidsthed og konkret handling omkring det, der er vigtigt for dig desuden spare dig tid:

 • Du slipper for, at famle i blinde og søge uendeligt i det enorme udviklings-marked 
 • Du får personlig guidning, råd og anvisninger, der matcher dine konkrete behov samt sparring på, din hvad du oplever og evt. udfordres af under vejs hvilket sikrer dig vedholdenhed og fremdrift


Du vil typisk også komme til at spare penge ved at vælge en mentor:

 • Du undgår at springe ud i “quick fix løsninger” der både kan koste dig spildte penge og masser af ærgrelse 
 • Du vil modtage skræddersyede løsninger – du får og betaler alene for noget der netop matcher dig


Din mentor leverer dig ikke sandheder…. Ingen kan fortælle, hvad der er rigtigt for dig, men du vil få øget dit perspektiv og udsynet til dine muligheder, som oftest er både flere og andre end du selv umiddelbart er i stand til at få øje på. Det vil motivere dig til, at finde din egen fornemmelse for, hvad der er sandt og rigtigt for dig. Det støtter din mentor dig til!

Alt kan opstå i dette “rum”, hvor emnet og ordet er helt frit. Her inviteres mennesker til, at forøge deres livskompetence – på jobbet, privat og i enhver sammenhæng som er relevant-  til ganvn og glæde for både den enkelte og omgivelserne.

 

”Ikke bare samtalens indhold er afgørende, men også hvilken form den får, og hvilke kommunikations-værktøjer mentoren har til rådighed”
– Petter Mathisen (forfatter)


Under et mentor forløb anvendes og kombineres netop de metoder og værktøjer, der matcher din aktuelle situationen bedst. Alt tilpasses løbende efter behov. Du opnår stor fordel af, at værkstøjskassen hos FLOW & BALANCE rummer både coaching og mindfulnessværktøjer foruden psykologisk og psykospirituel indsigt.

FLOW & BALANCE baserer mentoring på en helhedsorienteret tilgang og er derfor nødvendigvis hverken specifikt spirituelt eller personligt orienteret, men snarere både og, ud fra en betragtning om, at vi for virkelig at transformere og udvikle, må arbejde med alle niveauer i os, herunder:

 • Kroppen
 • Skyggen
 • Det mentale
 • Det spirituelle 


Sammen afstemmer vi, hvad du ønsker af dit mentorforløb og hvad, det skal bestå af. Brug derfor din mentor i anliggender omkring bl.a.:

 • Personlig og / el. spirituel udvikling
 • Stresshåndtering
 • Konkrete temaer, målsætninger m.v. som er vigtige for dig
 • Work/life balance
 • Karrierevalg – med formål og mening
 • Feminin/maskulin integration og balance
 • Forståelse af dine personlige forcer ved at være særligt sensitiv, introvert/ekstrovert m.v.

Udvikling – et naturligt livsvilkår for os alle

Der er på steder meget stor fokus på personlig udvikling som et emne… Men egentlig er udvikling jo bare et livsvilkår – alt der får os til at føle at vi lever udvikler os. Også når det skurer…

Vi er derfor alle konstant under udvikling livet igennem. Somme tider stille og roligt i behageligt flow med livet, mens vi til andre tider nærmest kan opleve, at blive blæst omkuld, når udviklingen tager kvantespring. Sommetider opleves viser kilderne til al den udvikling ret barske og uønskede, men livskriser, sygdom, skilsmisser/brud, fyring, tab og andre af livets “pukler” kan blive væsentlige kilder til udvikling. Når man står i dem kan der føles vanvittig udfordrende, men du kan lære at navigere i det, så du kan opleve at have “dig selv” med. I det ligger der en invitaiton til, at lære af dine oplevelser på måder, som vil kunne berige din tilværelse på mange måder.


Dit indre lederskab

Mentoring assisterer dig til, at styrke dit personlige lederskab – det som i enhver sammenhæng skal hjælpe dig til, at leve som du virkelig ønsker det. 

Din mentor er blot din guide, når du undervejs på livets etaper kan bruge noget sparring, et ekstra skub, en at læne dig op ad eller andet. Du ved, at ingen andre kan gå vejen for dig, men med en god guide ved sin side kan mange ting blive mere overskuelige og nemmere end du måske ville tro. Din mentor vil kunne hjælpe dig til at afkode den læring, som dine oplevelser tilbyder dig.

Hvis vi alle altid vidste lige hvad vi ville og hvilken retning vi skulle vælge, altid havde fuld tillid til vores egen formåen, dømmekraft og intuition, altid var i god kontakt med vore værdier, var fuldt bevidst om vore styrker, anerkendte vore egne kompetencer osv – så ville ingen have brug for en mentor. Men sådan er det bare ikke – og det er sikkert som det skal være. Det sikrer os læring livet igennem. Mentoring kan hjælpe dig til, at se og tage imod den og støtter dig i, at konsumere og integrere den – både i bevidstheden og i livet, som du vælger at leve det.

Mentoring viser dig, hvordan du kan uddrage læring af dine oplevelser og åbner din horisont for nye perspektiver på alle fronter – både i forhold til din personlige ageren og formåen og i forhold til, hvad du omgiver dig med og er den del af.  Du opnår både styrket indsigt og forståelse for ydre sammenhænge og bedre balance – både i dig selv og i forhold til dine relationer og livsområder.

Dit indre lederskab handler om, at være i stand til, at kunne træffe valg som er gode for dig… Mentoring inspirerer dig til at mærke, hvad der resonerer bedst hos dig. Det vil styrke din intuition. Med afsæt i dine fornemmelser, vil du vil lære, at forholde dig til din “indre GPS”. Vi har alle adgang til denne evne – de færreste er dog vant til at bruge i dagligdagen, men det kan du lære. Du kan også lære, at afprøve dine fornemmelser ud fra en mere rationel tilgang, hvilket for nogle falder mere naturligt.

At kunne registrere og afprøve dine indskydelser kan gøre dig mere sikker i din færden i alle livets anliggender – både privat og i job. F.eks. vil det kunne spare dig for uendelig megen ligegyldig shopping i markedet for personlig og spirituel udvikling…

Du vil erfare, at styrket intuition helt naturligt også vil styrke din indre ro, og at det kan hjælpe dig til, at se mere klart og rationelt på de situationer du møder – på en måde hvor hoved, hjerte og mavefornemmelse samarbejder til dit bedste.

En klog kvinde sagde engang noget, som jeg først langt senere skulle forstå sandheden i, da jeg endelig anerkendte intuitionens rolle som min medfødte vejviser, nemlig:

                                             Husk – dit intellekt kan snyde dig, men følelsen i maven lyver aldrig…
Citat Gitte Sparsø

Den erkendelse vil jeg som din mentor inspirere dig til, at forholde dig til. Derfra er det op til dig at afgøre, hvad der er rigtigt for dig!

Uanset om du er aktuelt er optaget af noget konkret eller blot nysgerrig, er du altid meget velkommen til at høre mere om, hvad mentorsamtaler kan gøre for dig. Kontakt os gerne uforpligtende her.


Hvem er mentoring for?

Mentoring er for enhver der ønsker en velfungerende hverdag og en velfungerende relation til sig selv og sine omgivelser.

Om du er spirituelt orienteret eller ej er aldeles underordnet. Mentoring er for alle uanset om det handler om kaos, kærlighed, karriere eller krise hos dig lige nu. Hos FLOW & BALANCE interesserer vi os mindre for, hvad man kalder sig eller hvilke overbevisninger man kommer med – vi interesserer os mere for måden vi mennesker er i verden på – med os selv og alt det, der omgiver os. Det er udgangspunktet for den inspiration vi står for…

Mentoring er for enhver, der oplever en konkret impuls eller blot den mindste grad af nysgerrighed over for:

Personlig udvikling
Spirituel udvikling

Mentoring er ligeledes for dig, der kan bruge noget uvildig sparring i anliggender omkring karrierre, kærlighed, krise eller andet der aktuelt er vigtigt i dit liv, da det hele influerer på din trivsel.

Mentoring kræver ingen forudsætninger – blot åbenhed overfor dig selv og livet, og lysten til at sætte dig selv i spil – med garanti for gevinst. Du kan kun vinde, så mentoring i sig selv blive din bedste investering – særligt hvis du er opmærksom på, at et rigt liv gøres op i meget andet end penge.

Du er muligvis en af de mange, der allerede har erfaret, at markedet for både personlig og spirituel udvikling er en jungle, som man nemt kan fare vild i eller købe sig fattig i. Shopping i “selvudviklings- og spiritualitets-supermarkedet”, fører nemlig ikke nødvendigvis til reel udvikling – men oftere til forvirring og frustration over, oplevelsen af, at det kan være svært helt at passe ind i konkrete tilgange.

Måske du oplever, at være udfordret i forhold til, at føle, at du har hele dig selv med i dybeste forstand i de sammenhænge du i hverdagen indgår i – med både din udadrettede identitet, personlighed og spiritualitet ? Kender du til oplevelsen af, nærmest at måtte lægge dele af dig selv til side for, at passe ind hvor du færdes? Så er mentoring bestemt også for dig!

Sådan behøver der ikke være. Med en guide ved din side, vil du kunne finde din egen vej – uden at behøve, at tilslutte dig andres dogmer. Det handler om at lære, at integrere det, der giver mening for dig i forhold til dine værdier, og hvad du omgiver dig med i din tilværelse.


Hvornår er mentoring ideelt? 

Måske har du allerede arbejdet med forskellige metoder eller retninger indenfor personlig eller spirituel udvikling, men oplever, et behov for, at blive mere konkret omkring, hvad der netop matcher dig. Det er et tydeligt tegn på bevidsthed i udvikling, og en situation hvor mentoring er ideel for dig.

Det siges, at bevidsthed forpligter… Du genkender måske frustrationen ved at vide, at der faktisk findes andre valgmuligheder end blot at gøre, som du plejer og samtidig opleve, at det kan være svært at gøre. Men det er ganske naturligt at føle sådan. Vaner og automatiske reaktioner har nemlig et enormt fast greb i dig.

Måske du har oplevet, at fungere i kortere eller længere tid ud fra et dybere og mere sandt  og roligt sted i dig selv, som du gerne vil have mere af… Eller du ønsker, at kunne gøre det… Alene kan det være vanskeligt, men med rette assisstance er det bestemt muligt. Da er mentoring også ideelt.

Her følger til inspiration eksempler på emner, som har fået andre til at vælge mentoring:

 • Ønske om at kunne stå stærkere i sig selv – med integritet og bedre balance
 • Behov for at udvikle en mere autentisk ledelsesform
 • Stress, konflikter eller adfærdsmønste, der skal have en ende!
 • Ubalancer som mangel på energi, ulyst, tristhed, træthed eller andet
 • Fornemmelsen af, at der er mere i livet end blot hverdags-drift – en intuitiv fornemmelse af, at have et formål
 • Ønske om, at udvikle og træne sin intuition
 • Fornemmelsen af, at have noget mere at tilbyde – en anden måde, at bruge sig selv på, som en impuls der insisterer på, at blive udforsket og brugt  
 • Udfordringen i at have hele sig selv med i dybeste forstand i hverdagen
 • Manglende tid til prioritering af personlig eller spirituel udvikling i hverdagen
 • Ønske om, at lære om konkrete spirituelle emner, f.eks. Loven om tiltrækning
 • Ønske om at bedre integration af både sine feminine og maskuline energier
 • Vanskelighed ved, at opleve nærvær, åbenhed til at nyde livet helt og fuldt 
 • Oplevelsen af, at forråde sig selv, når autopiloten regerer (og får dig til at sige eller gør ting, der strider imod det, du egentlig ønsker at stå for) 
 • Søgen efter meningsfylde – at opleve og agere ud fra fornemmelse for formål
 • Ønske om kendskab for egne styrker – at finde mere at byde positivt ind med  
 • Karrierremæssige overvejelser – bl.a. om, at matche det, du brænder for 
 • Ønske om bedre samspil i holdning og handling og bevidstgørelse om værdier 
 • Ressourcebevidsthed – ønske om at kende og kunne trække på sine særlige ressourcer og at vide, hvordan ressourcerne kan plejes og optimeres  
 • Ønske om hjælp, til at integrere mindfulness og meditation i hverdagen

Mentoring støtter dig i, at integrere DET HELE i dit liv…


Hvad får du ud af mentoring?

Mentoring støtter dig i, at finde og styrke dit fodfæste med udgangspunkt i det sted, du står i livet, Man kan sige, at mentoring assisterer dig i, at integrere og rumme alle sider af dig selv, i livet som det leves.

Via mentoring trænes du i, at holde balancen – og sikre god grounding samtidig med ekspanderende bevidsthed, og anvendelse af dine muligheder. Det kan være udfordrende, da det ofte føles lettere at gøre som du plejer. Du vil derfor løbene komme til, at spørge dig selv, hvad du egentlig ønsker…

Du får: 

 • Sparring og støtte som understøtter din proces, samt hjælp til også at tage brodden af den selvoptagethed, som ofte følger med personlig og spirituel udvikling når bevidstheden åbner for betagende nye erkendelser 
 • Kendskab til metoder, forskellige tilgange og retninger og hjælp til at afstemme, hvad de kan gøre for dig og hvad der matcher dig bedst. Det vil gøre dig mere målrettet og selektiv på mange områder af din tilværelse og styrke dit personlige lederskab

Hvordan foregår mentoring?

Mentoring foregår som fortrolige 1:1 samtaler, eventuelt med øvelser m.v. indlagt.

Sammen arbejder vi på, at fremme din bevidsthed og erkendelse ud fra samtale, hvor du ledes omkring emner eller temaer, der relaterer til din tilværelse.

Under forløbet anvendes og kombineres netop de metoder og værktøjer, der matcher din situation bedst, og der tilpasses løbende efter behov. Se gerne mere her, om hvad vi kan gøre for dig.  

Det er altid rart at kunne sidde over for hinanden, men geografisk afstand skal aldrig blive en hindring for godt samarbejde. Da mødes vi i stedet over Skype – eller taler sammen i telefon. Vi anvender de muligheder der findes, frem for at lade os begrænse.

 

Pris

1½ times mentorsamtale kr. 850 

Ved aftale om forløb over flere sessions (ved samlet køb):

3 sessions forløb kr. 2200 

5 sessions forløb kr. 3500

7 sessions forløb kr. 4500


Tilkøb af timer til forløb er selvfølgelig muligt – timeprisen beregnes da svarende til gennemsnits-timeprisen på det oprindeligt aftalte forløb.