Access Bars

               “Det er dit synspunkt, der skaber din virkelighed,           og ikke din virkelighed, der skaber dit synspunkt
Gary M. Douglas – grundlægger af Access Bars/Access Consciousness

 

Access Bars er en blid behandlingsform, der giver dig ro og hjælper til, at give slip på de mentale begrænsninger, du sætter op for dig selv.

 

Access Consciousness Bars oversættes bedst til adgang til bevidstheds barrierer, men omtales oftest blot som “Bars”. 

Bars virker som lagre for vores erindringer og programmeringer, og metoden skaber kort fortalt adgang til barrierer/blokeringer i mønstrene i vores hjerne. Access Bars er bio-elektriske energiformationer, der løber gennem og rundt om hovedet. En Bar er en energibane mellem to punkter, forbundet med centre i hjernen, som vedrører forskellige områder af livet som f.eks. kontrol, aldring, seksualitet, kreativitet, penge, glæde, kommunikation m.v.

Disse områder aktiveres ved berøring af specifikke punkter på hovedet, som frigør energi og aktiverer energiforbindelserne til dine hjernecentre. Når det sker afkodes/opløses blokeringer, der ellers har fastholdt overbevisninger, tanke- og handlemønstre.

Metoden er endnu relativt ny, grundlagt i 1990 af Gary Douglas tillige med Access Consciousness filosofien, som metoden bygger på, men dog allerede udbredt til over 50 lande verden over. Metoden er godkendt af ”The National Certification Board for Therapeutic Massage and Bodywork” USA.

Se gerne disse 2 korte introduktioner til Access Bars: Acces The Bars  og What are the Access Consciousness Bars.

 

Hvem er Access Bars for?

Access Bars er for alle! Både børn og voksne.
Om du tror på effekten eller ej er ikke afgørende for effekten.


Hvornår
er Acces Bars ideelt?

Access Bars er ideel i en hver sammenhæng, hvor du ønsker, at skabe nye vaner og mønstre for din trivsel og balance. Access Bars er derfor ikke specifikt relateret til sygdom eller lidelser, men i højere grad orienteret mod styrke ønsket om at pleje og optimere trivsel i tilværelsen. 

Metoden anvendes både selvstændigt og som supplement til andre tiltag og behandlinger, da den understøtter dig i, at forebygge tilbagefald til mønstre og vaner, der hidtil har begrænset dit perspektiv og reduceret dine muligheder for optimal trivsel. 

Access Bars er kendt for, at afhjælpe blandt andet søvnløshed og uro i kroppen, samt at løsne kropsspændinger og smerter. Den understøtter desuden bl.a. healing, er effektiv sammen med mindfulness-processer og udgør et alternativt supplement til coaching-processer. Metoden anvendes desuden også med succes overfor bl.a. stress, depression og ADHD. 


Hvad
får du ud af det?

Access Bars behandling giver kroppen en dyb afspænding, og en følelse af ro samtidig med, at den mentalt hjælper til, at reducere og eliminere tankemylder. 

Et Access Bars forløb kan være med til at skabe klarhed og fokus på begrænsninger, eller fastlåste mønstre, og tilbyder sig som behandlingsmetode frisættelse fra vaner eller mønstre, der fastholder dig på uhensigtsmæssig vis, så du i stedet kan leve dit liv med følelsesmæssig og mental frihed og plads til, at skabe og leve det liv du ønsker.

Meget populært sagt, tilbyder metoden, at “forny dit liv”. Det lyder af meget – men er ikke helt galt sagt, da Acces Bars bl.a. hjælper til at:

  • give mere energi
  • åbne op for et bedre flow i dit liv på alle områder 
  • blive mere nærværende i nuet
  • lade fortiden hvile for i stedet at møde fremtiden med fokus på dens muligheder
  • slippe gamle adfærdsmønstre, overbevisninger og holdninger
  • åbne dig for nytænkning og kreativitet
  • slippe eventuelle uhensigtsmæssigheder fra din opvækst  og blive i stand til at se din historie med nye øjne

”Bevidsthed inkluderer alt og dømmer intet… ”
– Gary Douglas

Hvordan foregår det?

Access Bars behandlingen er en givende og afslappende proces, hvor du slipper begrænsninger i alle aspekter af dit liv uden den store indsats. Alt du skal gøre som modtager er, at slappe af og blot tage imod.

Det er helt smertefrit og du ligger blot ned på en briks fuldt påklædt. Din krop og hjerne gør arbejdet imens ved mine anvisninger gennem let berøring af 32 punkter på hovedet.

En Access Bars session tager 1½ time første gang og i forløb 1 time for efterfølgende sessions.

IMG_2541Populært sagt kan du i værste fald blot opleve den, som havde du fået en god massage – i bedste fald ændrer den dit liv! Men der er noget om snakken.

Det anbefales at få en Bars session med jævne mellemrum. Til indledning anbefales 2-3 sessions inden for en måned, for at skabe en mærkbar effekt.


Stil gerne spørgsmål eller aftal en tid her.

 

Pris

1 enkelt session: 1½ time incl. samtale / vejledning kr. 850


Forløb: 
I forløb varer første session altid 1½ time da den omfatter Access Bars behandling + samtale.
Efterfølgende sessions i forløbet varer 1 time.


Forløb over flere sessions (ved samlet køb):

3 sessions forløb kr. 2000  ( 1½ + 1 +1 time)

5 sessions forløb kr. 3000   ( 1½ + 1 +1 +1 +1 time)

7 sessions forløb kr. 3600   ( 1½ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 time)


Tilkøb af timer til forløb er selvfølgelig muligt – timeprisen beregnes da svarende til gennemsnits-timeprisen på det oprindeligt aftalte forløb. 

 

 


Stil gerne spørgsmål eller aftal tid her.