Mindfulness

Mindfulness rimer næsten på antistress – og har da også en hel del med hinanden at gøre!

Mindfulness har rødder langt tilbage i tiden, men er gennem de seneste 3 årtier tilpasset nutidens behov, og udgør i dag for mange mennesker en modvægt til vores moderne hurtigtgående livsstil – som en måde at være i livet på, der kort fortalt handler om: 

” Evnen til, at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik uden at dømme…”
– Jon Kabat-Zinn

Mindfulness udgør et solidt fundament for vækst – både personlig livsvækst og vækst set i et større perspektiv relateret til udvikling, innovation og bæredygtighed. Dette er sikkert grunden til, at mindfulness vinder hastig anerkendelse i den vestlige verden, bl.a. som en effektiv metode til, at reducere stress. Bl.a. derfor anerkendes mindfulness også i store dele af erhvervslivet – se gerne mere om mindfulness i organisationer.

Nutidens behov for på den ene side at holde sig mentalt klar og agere effektivt og på den anden side, at kunne finde den fornødne indre ro, der gør det muligt at koble af og genere energi matches ideelt af mindfulness. 

Aproops energi – så ligger der i den menenskelige natur en tendens til, at vi i hverdagen bruger en stor del af vores energi på, at stræbe efter at føle velvære og slippe for ubehag. Desværre med den effekt at følelsen af netop at have det elendigt risikerer at mangedobles… En stor del vore problemer skyldes derfor netop, at vi altid forsøger at slippe for problemer. Her byder mindfulness ind med metoder til, at leve i nuet på en helt ny måde – med dét der ér.

Desuden tilbyder mindfulness os muligheden for at træne evnerne for læring, vækst og selv-heling, hvilket ikke blot kan forandre vores aktuelle tilstand men hele vores liv, når vi først erfarer, at vi alle har uendeligt mange muligheder for i hvert øjeblik at vælge hvordan vi vil møde det, vi oplever i sind, krop og i verden omkring os…

Tilgangen tilbyder dermed konkrete og tilgængelige metoder, hvis effekter både er afstressende og leder til personlig erkendelse. Der kan opleves nogen forvirring omkring hvad mindfulness egentlig er og ikke er. Ofte præsenteres det som “blot” et redskab til øget nærvær, men mindfulness er tillige en invitation til et dybere kendskab til dig selv, som kun kan opnås og genkendes gennem træning. Jo længere tids praksis, jo mere berigende.

Om din tilgang til mindfulness handler om tilegne dig effektive værktøjer, der konkret kan styrkelse din trivsel i hverdagen eller om du er interesseret i, at arbejde med din personlige udvikling på et dybere plan er for os lige gyldige incitamenter til, at tage mindfulness til sig. Vi dømmer ingen tilgang mere “rigtig” end anden. Vores intention er, at vise, at mindfulness er en oplagt vej til, netop at styrke dét, der måtte give mening og bidrage positivt til øget trivsel for enkeltpersoner og grupper.


Moderne mindfulness – kort fortalt

Vel vidende at der findes mange bud på hvad moderne mindfulness er og bidrager med, følger her lidt om den tilgang du vil møde hos FLOW & BALANCE med al respekt for evt. andre udlægninger.

Moderne mindfulness baserer sig på såvel inspirerende gammel visdom som moderne forskning. Der findes en lang række resultater, fremlagt af dygtige forskere, og forskes til stadighed seriøst i mindfulness positive indvirkning på vores livskvalitet og udvikling. 

Moderne mindfulness kan kort forklares som udtryk for måden, du i almindelighed møder dine egne tanker, følelser og alt hvad du sanser – herunder også det mindre behagelige som overbelastning, smerter, angst m.v.. Mindfulness er derfor et udtryk for din blotte opmærksomme væren med dig selv og dine omgivelser – uden anstrengelse og uden at dømme. Denne tilstand er værd at tilstræbe i alle livets sammenhænge  – om du mediterer, går tur, laver mad, spiser, sidder i møde, samtaler eller andet, som du foretager dig i hverdagen alene såvel som sammen med andre. 

Det giver nye muligheder for, at bevæge dig i livet med et mere frit afsæt, i styrket kontakt med dine ressourcer og i bedre balance med både dig selv og dine omgivelser. Du styrkes til, at være med de omstændigheder du møder på en mere fri måde, hvor du i højere grad selv bestemmer din reaktion og graden af påvirkning fra omgivelserne eller hvad du måtte sanse. Det giver nye muligheder for at vælge, i højere grad at bruge din energi på det, der giver værdi og mening for dig – frem for på frustration, ærgrelse o.lign. over ting, du forgæves forsøger at tilpasse dig eller over omstændigheder du alligevel ingen indflydelse har på. 

Lidt populært omtales mindfulness som “nutidens vidunder-middel” som modvægt til vores moderne livsstil, der har det med, at udfordre menneskers formåen for, at holde sig i flow og balance i hverdagen. Meget går så forrygende stærkt og handler om effektivitet og performance, at vi ofte agerer så meget pr. auto-pilot, at vi end ikke sanser, hvad vi foretager os. Ofte forsøger vi bevidst at multitaske, skønt det faktisk er en umulighed for hjernen. Det tærer derimod på vores mentale energi, og forringer opmærksomheden og nærværet i mange af vore handlinger og hindrer os i, at forholde os til vore reaktionsmåder. Mindfulness hjælper til fokus og opmærksomhed og bidrager til nærvær og en form for personlig effektivitet i hverdagen, som er langt mere optimal.

Mindfulness er dog ingen mirakelkur, hvor man bare lukker øjnene og slapper af – og vupti, så er man frisk, rask, og fuld af energi. At praktisere mindfulness kræver en indsats, før det giver resultater og jo mere man træner, jo mere får man ud af det.


Mindfulness skal ind under huden…

Effekterne af mindfulness lyder forjættende for de fleste mennesker. Alligevel opleves skridtet til faktisk at integrere dem ofte lidt uoverskueligt i en travl hverdag. Det underbygges tydeligst ved det store antal af stress-tilfælde og andre symptomer på hverdags-mistrivsel og det til trods for et utal af eksperters råd om netop, at huske at prioritere indre ro som en nødvendig base for trivsel. Så hvordan få tid til det, når man også skal passe familie, job og meget andet ???

FLOW & BALANCE lærer dig, at tage mindfulness til dig på måder, der matcher dig og din hverdag – kontakt os for at høre mere om hvordan!

Via inspiration til, at møde livets og hverdagens hændelser med en mindful tilgang, som matcher det liv du allerede lever, bliver det muligt, at integrere mindfulness i det liv, du allerede lever.

Du skal ikke lave om på dig selv for at leve med mere minddfulness – det handler ikke om måden du er på, men om at lære at blive opmærksom på måden du møder dig selv, andre og alt hvad der foregår omkring dig fra øjeblik til øjeblik.

Mindfulness bliver dermed en invitation til, at betragte og opleve på nye måder, som udover at øge dit perspektiv på tilværelsen tillige bringer øget ro til både krop og sind – og er dermed et kærkomment match til, hvad de fleste af os moderne mennesker har behov for i hverdagen.

Forskning påviser desuden, at mindfulness-træning giver positive resultater i forhold til håndtering af stress, smerter, depression og angst samt skaber øget empati, tillid, selvberoligelse, selvindsigt m.v.. Fysisk er det desuden påvist at, mindfulness meditation styrker immunforsvaret, stabilliserer blodtrykket m.v.. Du kan derfor gøre virkelig meget for, at styrke din balance ved, at invitere mindfulness ind i dit liv.

FLOW & BALANCE hjælper til at gøre det nemt, at tage mindfulness til dig og få adgang til de mange positive og nyttige effekter – læs mere nedenfor eller kontakt os.


Hvem
er mindfulness for?

Mindfulness er for alle! Yngre, ældre, forældre, ledere, medarbejdere, arbejdsledige… – nybegyndere såvel som øvede i meditation. Alle har vi gavn af, at styrke bevidstheden omkring måden vi oplever, tænker og reagerer fremfor blindt, at agere på autopilot, som vi oftest har for vane.

Arbejder du professionelt med andre mennesker, vil mindfulness-træning kunne bidrage positivt til din udvikling såvel fagligt som personligt.

Se desuden også gerne mere om mindfulness i organisationer specifikt henvendt til virksomheder, ledere og medarbejdere.


Hvad
får du ud af mindfulness?

Effekterne af mindfulness er mange!

Verden over forskes i hvad mindfulnesspraksis gør for os – både i forhold til hvordan mindfulness påvirker vores hjerne, hvor der klart er påvist gavnlige mentale effekter i forhold til f.eks. stress, angst, depression og nervøsitet  og i forhold til fysiske effekter som f.eks. forbedret immunforsvar, blodtrykket, smertehåndtering m.v..

De positive fysiske effekter af mindfulness er bl.a. styrkelse af immunforsvaret og stabilisering af blodtrykket og desuden relateres mindfulness positivt til håndtering af bl.a. lungesygdommen KOL, Psoriasis og Kræft.

Her følger blot nogle eksempler på, egne oplevelser samt hvad andre der praktiserer mindfulness med meditation typisk beretter om af effekter:

 • bedre søvn og mere energi og overskud
 • øget mental ro – at kunne være tilstede i nuet, uden forstyrrende tankemylder
 • bedre fokus, koncentration og hukommelse
 • styrket immunforsvar og mere fysisk robusthed
 • øget psykisk ligevægt øg mental fleksibilitet
 • håndtering af svære følelser 
 • øget hjernekapacitet og øget kreativitet
 • højere smertetærskel og bedre cooping med kroniske lidelser
 • markant øget stresshåndtering
 • mere glæde, harmoni og lykke i livet
 • udvikling af øget empati
 • bedre kontakt til intuition og kreativitet

At kunne være mere tilstede i nuet, uden konstant tankemylder og forstyrrelser fra automatiske tanker, der farer afsted i hjernen, skaber en enorm ro og oplevelse af frihed, da det gør det klart, at vore tanker ikke er os, men er noget vi har.

Mindfulness hjælper dig både til, at oparbejde robusthed og til at bringe ro på dit system, når du er eller har været under pres – først mentalt og videre derfra fysisk. Det giver dig mulighed for, at rette din opmærksomhed mod det, du ønsker at styrke og fremme såvel som mod det, der måske trænger til justering for, at reetablere din balance og skabe bedre trivsel.

Det øger derfor samtidig din personlige effektivitet – endda samtidig med, at du lærer, at skrue ned for blusset! Det kan lyde paradoksalt, men din evne for, at fokusere på det du foretager dig styrkes, da du gennem træning bliver mindre modtagelig for distraktion. Graden af øget nærvær kan dermed øge både kvaliteten af og din egen opmærksomhed omkring det, du gør. Mindfulness giver dig således et alternativ til multitasking – uden at forringe din effektivitet! For mange er opdagelsen af dette en decideret gave, idet multitasking beviseligt modarbejder vores ydeevne, og i stedet fremmer en række stressfaktorer i mange menneskers hverdag. Sådan behøver det ikke at være!

Mindfulness hjælper os også til, at håndtere følelser – også de som kan føles svære. Ved at lære at betragte dem frem for, at lade dig rive med, vil du bedre kunne forstå, hvad der driver dig og hvilke tankemønstre, du går rundt med. Det skaber bevidsthed om, at at du faktisk har et valg om at blive i dig selv og ikke lade dig rive med eller distraheres, hverken af følelsesmæssig uro eller uro fra omgivelserne. Bevidsthed styrkes, når du lærer, at slå autopiloten fra som følge af mindfulness-træning.

Ved at vide, hvad du selv kan gøre for at skabe fysisk og mental ro, skabes en positiv forskel i bevidstheden, som er sund for hele din organisme og som vil smitte af på måden du agerer, og dermed også påvirke dine relationer. Træning og integration af mindfulness, vil således give både fysisk og mentalt mærkbare effekter i hverdagen.


Hvornår
er mindfulness ideelt?

Mindfulness er ideelt i mange sammenhænge – her blot nogle eksempler på hvorfor andre har valgt, at lægge en indsats i at bringe mindfulness ind i hverdagen:

 • At lære meditation som en base for indre ro og afspænding
 • At finde en måde til, at skabe mere energi i hverdagen
 • Metoder til at lære at finde og bevare ro i hverdagen  
 • Ønske om, at styrke og bevare overblikket og arbejde mere struktureret 
 • At kunne  lukke af for “støj” både arbejdsmæssigt og i privatlivet
 • Behov for en metode til, at komme fra hovedet og ned i kroppen 
 • Ønske om metoder til, at kunne tage nogle hurtige time-outs i hverdagen
 • At udvikle mere glæde og overskud i hverdagen
 • At blive mere opmærksom på taknemmelighed
 • At blive mere personligt effektiv ved at opøve klarhed og fokus 
 • At få styr på tankemylder og et mere realistisk forhold til egne tanker
 • At bryde med gamle uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre
 • At mindske vrede, hidsighed og aggressivitet, for at få bedre relationer
 • At blive bedre til, at rumme andre og deres forskellighed
 • Skabe øget åbenhed og større accept overfor forandringer
 • Blive mere klar og fokuseret for, at kunne prioritere bedre 
 • Ønske om, at finde sine livsværdier og styrke til, at handle efter dem
 • Øget bevidsthed og nærvær i dagligdagens gøren og væren
 • At udvikle empati og samhørighed både med andre og sig selv
 • At rumme svære følelser og tanker, angst, depression og utryghed
 • Bedre selvværd gennem egenomsorg, selvindsigt og selvberoligelse 
 • Støtte til kroppens evne for selvregulering af smerter og stress-symptomer
 • Forebyggelse og håndtering af stress – både fysisk og psykisk
 • At finde glæde i sig selv og slippe usikkerheden om at være “god nok”
 • Behov for at kunne give slip og finde accept af, at alt ikke skal kontrolleres… 
 • At blive mere nærværende i forhold til relationer og måden at være sammen 


Oplever du tankemylder og besvær med at slappe af eller sove?
Så vil du sikkert opleve, at det er svært at holde fokus og koncentrere dig i hverdagen. Eller, at det er udfordrende at prioritere og få hverdagen til at hænge sammen. Og at der kan mangle energi til at få nye ideer og mærke glæden i hverdagen. Mindfulness hjælper til, at skabe den fornødne ro, få styr på tankerne, træne din fokuseringsevne og overskue og prioritere hverdagens gøremål. Det giver ny energi og overskud!

Oplever du gang på gang, at rives med af det, der foregår omkring dig?
Så vil du måske opleve at dine følelsesmæssige reaktioner tærer på din energi og forhindrer dig i at se klart og agere, som du i virkeligheden ønsker. Følelsesmæssige udsving kan om noget, forhindre os i at leve i balance. Mindfulness er en effektiv måde til at lære, at omgås autopiloten, og afholde os fra at reagere på måder, vi er mindre stolte af.

Har du vaner eller tankemønstre, der ikke længere gør dig noget godt?
Så er mindfulness en god hjælp til, at lære at give slip, så du kan møde både omgivelserne og dig selv på en måde, der åbner nye muligheder og perspektiver.

Har du svært ved rigtigt at mærke dine behov?
Så overhører du måske din krops signaler, når den fortæller dig, at den er træt, sulten osv.. Det er usundt og kan lede til øget blodtryk, muskelspændinger, hovedpine, svækket immunforsvar, stress-signaler og andet, der indikerer at der er lige lovlig meget pres på. Det kan være såvel fysisk som mentalt, men oftest er det på det mentale felt, vi presses mest i en travl hverdag – uanset at signalerne om ubalance ofte viser sig fysisk. Mindfulness lærer dig at komme fra hovedet til kroppen og at agere på måder, der styrker dit velvære, din prioritering og din selvbevidstehed. 

Mangler du nærvær og opmærksomhed i forhold til dig selv?
Da kan det være svært, at opdage at tingene i dit liv spiller mere sammen, end du måske lige går og tror. Mindfulness-træning skaber bevidsthed omkring disse ting, styrker din egenomsorg, din glæde og din generelle trivsel. 

Står du i en situation, der tærer særligt på din energi?
Øget arbejdspres, belastende situationer i privatlivet, sygdom i familien eller hos nære relationer… Mange forskellige situationer kan periodisk tære ekstra meget på din energi. Det skaber et tydeligt behov for, at du på egen hånd kan fylde dine energidepoter op i hverdagen. Mindfulness er da ideel til at skabe time out i hverdagen eller særlige situationer og hjælper dig til et bevidst fokus på og metoder til, at bevare dine energireserver for, fortsat at kunne agere i de omgivelser du befinder dig i uden at dræne dig selv unødigt – både for din egen og for andres skyld.

Har du svært ved at slippe kontrollen?
Der er meget i tilværelsen vi kan forsøge at kontrollere. Det kan være et stor byrde at forsøge at holde styr på alting, især hvis du samtid går efter perfektion… Måske det er blevet en vane, hvor du slet ikke lægger måske ikke mærke til, at du holder dig selv i en spændetrøje ved dit behov for kontrol, fordi du ikke kender andet. Men det indebærer en risiko for, at når du kontroller alting nyder du ingenting… Mindfulness giver dig valgmuligheden for, også at kunne give slip… Så du kan opleve forskellen.

Husk – at når du kontrollerer alting, nyder du ingenting…

Blot nogle eksempler… Enhver har sine grunde til at lære mindfulness – og du har dine. Du er velkommen til en helt uforpligtende snak om dem – kontakt os blot.


Hvad
er mindfulness-praksis?

Mindfulness-praksis skabes ud af træning og ér, at være bevidst om, hvordan du bringer mindfulness fra meditationspuden og ud i hverdagen. Det fordrer træning bl.a. i evnen for bevidst nærvær, opmærksomhed, fokusering og opmærksomhed på nuets kraft. Og jo bedre træning – jo mere får du ud af din mindfulnesspraksis i hverdagen.

Når du praktiserer mindfulness gør du sindet stille… for at kunne betragte derfra på en ikke dømmende og venlig måde på alle tider og i alle situationer. Også midt i verdens larm! At kunne det i din hverdag øger dels din formåen for at fastholde din indre ro, styrker din empati, skærper din fokuseringsevne og giver dig ikke mindst et forspring i forhold til den mekanisme, vi kan kalde auto-piloten.

Auto-piloten er en psykisk mekanisme, der styrer vore reaktioner, når vi ikke er mindfult opmærksomme. Den træder i kraft dels ved biologisk respons og dels ud fra, hvad vores egen tidligere adfærd har programmeret hjernen til. Faktisk har vi trænet vore hjerner selv – blot ubevidst. Det er denne evne, vi benytter os af under mindfulnesstræning nu blot bevidst.

Der findes nemlig andre muligheder end blot, at lade gamle mønstre og vaner styre, som i stedet giver mulighed for, at agere på nye måder, som kan være langt sundere og mere hensigtsmæssige for dig.

Mindfulnesstræning skaber bevidsthed omkring din formåen for faktisk, at kunne slå autopiloten fra og i stedet vælge dine reaktioner.

” Between stimulus and response there is a space…”
– Victor Frankl


Populært sagt tilbyder mindfulness dig muligheden for, at blive blot en tand hurtigere end auto-piloten blot ved, at udnytte dette “space” mellem stimulus og respons til, at reagere et øjeblik før autopiloten sætter ind… Det giver dig mulighed for, at vælge hvordan du i stedet vil reagere. 

Det kan især være ganske nyttigt, hvis du ikke altid ønsker, blot at gøre som du plejer… På denne måde bliver mindfulness en invitation til, at udvikle din mentale kapacitet for, at være med livets foranderlighed samtidig med, at din robusthed, empati, kreativitet m.v. udvikles.

 

Vidste du egentlig, at blot omkring 10 % af hvordan det går os i livet, baserer sig på hvad der sker for os i kraft af livets hændelser – mens hele 90% baserer sig på vores egen respons på vore oplevelser?


Ønsker du at opnå eller påvirke noget i dit liv, er der god grund til, at træne i, at kunne påvirke dine reaktioner – frem for blindt at lade auto-piloten styre rundt med dig som en anden marionet (får du mon også et Pinocchio-lignende billede af dig selv her???) At interessere dig for dette “space” mellem stimuli og respons plejer din generelle trivsel, gør dig mere personligt effektiv, styrker din rummelighed og attitude over for både dig selv og dine omgivelser, og er en stor hjælp i relation til din sundhed, trivsel, robusthed og formåen for, at forebygge stress m.v.

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan mindfulness kan bidrage til din trivsel.

 

 

Mindfulness og meditation

Mindfulness forbindes nært med meditation. Men er meget mere end det… Ligesom meditation er mere end mindfulness – læs gerne mere om meditation.

Meditation er bare en af måderne at træne mindfulness på. Mindfulness er nemlig opmærksomhedstræning i, at komme tilstede i nuet på en ikke dømmende og venlig måde på alle tider og i alle situationer. Mindfulness omfatter derfor bl.a. også mentaltræning, yoga og åndedrætsøvelser ud over egentlig meditation. Alle elementer bidrager til forståelsen af sig selv og sit indre liv og bidrager samtidig til evnen for, at være og fungere i harmoni med omgivelserne på en åben måde.

Meditation kan trænes på flere forskellige måder og træning af fokus samt opmærksomhed gennem afspænding af krop og sind, er derfor også en form for meditation, der foregår i fysisk og mental stilhed. Det ligner ren afslapning men er dog hverken tilfældet eller formålet. Her er tale om mental træning, der skaber både mærkbar og målbar effekt og i tilgift er behagelig. Denne træningsform står for mange mennesker i skarp kontrast til hverdagslivets tempo og vaner, og kan derfor til at begynde med virke udfordrende, indtil effekten efter en tid bliver positivt mærkbar.

Resultaterne af mindfulness-meditation er bl.a.:

 • bedre kontakt med nuet og det vi er i og gør 
 • øget nærvær med os selv og vore omgivelser
 • indsigt i os selv – vore tankemønstre og mekanismer
 • øget mental kapacitet og koncentrationsevne
 • reduceret stress i krop og sind – dæmper stresshormonerne og skaber ro 
 • fremme af produktionen af de hormoner, der skaber velvære og lykke

Mindfulness handler på ingen måde om blot, at sætte livet på standby gennem timelange meditationer – snarere tværtimod. Forskningsresultater viser, at blot få minutters daglig meditation gør en mærkbar forskel på kort tid. Det fortæller vi dig gerne meget mere om !

Kontakt os for at høre mere om, hvordan du nemt kommer i gang med mindfulness!

Hvordan foregår mindfulness-træning?

Vi mødes over et forløb og retter sammen opmærksomheden mod tilstanden af mindfulness med det formål, at du efterhånden lærer selv at være med den i dine daglige gøremål og i tilværelsen som helhed. Det bl.a. via øvelser og ved inspiration til forståelsen af, at der i mindfulness er en erkendelse af, at de valg, vi hver især træffer, også påvirker i en større sammenhæng. Se gerne mere om forløbet nedenfor.

Mindfulnesstræning er derfor en kombination af samtale og en række enkle øvelser, der hovedsageligt bruges til at opnå indre ro, styrke fokus og opmærksomhed.

Mindfulness-træning er hverken egentlig terapi eller behandling, skønt effekterne af at lære mindfulness er mærkbare og positive overfor både stress, fysiske smerter, depression og angst. 

Alene med det fokus at pleje din trivsel og balance eller med ønske om at styrke din bevidsthed er mindfulness en af de mest direkte veje til øget trivsel i tilværelsen som helhed, idet mindfulness berører alle livsaspekter. Mindfulness træning anvendes derfor meget hyppigt som et konkret middel til, at forebygge f.eks. stress i en moderne livsstil.

Gennem samtaler vil din opmærksomhed omkring din generelle tilgang til tilværelsen og din levevis vil blive styrket – herunder vil vi berøre mulige stressfaktorer, søvnens, motionens og kostens betydning for din trivsel samt vigtigheden af  kropsbevidsthed, betydningen af tankemønstre m.v..

Gennem træning øges opmærksomheden på, at sanse og være med det, du oplever. Der trænes i bevidsthed og nærvær via øvelser – som kan være meditation, yoga-lignende afspændingsøvelser, øvelser i kropsbevidsthed og vejrtrækning m.v.. Og  – det er intet must, at kunne sidde i lotus stilling! Ofte er siddende meditation det foretrukne valg, og det er meget fint og ofte også det nemmeste, at bringe med sig ud i hverdagen.  

Der trænes i at gøre sindet stille… og i at betragte derfra – på en ikke dømmende og venlig måde på alle tider og i alle situationer. At kunne det i din hverdag, øger dels din empati og din fokuseringsevne og giver dig desuden et forspring i forhold til den mekanisme, vi kalder auto-piloten.

Træningen kan tilrettelægges med eller uden et konkret tema. Har du ønske om et særligt fokusområde i relation til dit hverdagsliv, kan vi tage udgangspunkt i det.

Du vil gradvist blive ført gennem en række grundprincipper, som er kendetegnende for en mindfuld tilgang. Sammen vil vi relatere dem til din hverdag og de aspekter, som er vigtige for dig. Vi vil bl.a. berøre:

 • Tilstedvær og nærvær
 • Åbent sind ( beginners mind)
 • Tålmodighed
 • Balance mellem attraktion og aversion / ikke stræben
 • Ikke bedømmelse
 • Accept
 • At give slip / frisættelse / uafhængighed

Andre emner som f.eks. tillid kan også være oplagte at berøre.

Træningen sætter dermed også fokus tankemønstre og de vaner de afføder. Mellem dine sessions vil du gradvist træne og indarbejde mindfulness-principperne i din hverdag, for at få optimal gavn af din træning ved, at kunne bruge det du lærer på egen hånd fremadrettet i dit møde med hverdagens omstændigheder.


Mindfulnessforløb hos FLOW & BALANCE

Ro, nærvær og god energi i hverdagen

1:1 forløb over 8 uger, med 1½ times ugentlig undervisning / træning, samt: 

CD med guidede øvelser indtalt til dig personligt

Skriftligt materiale til brug for hjemme-træning m.v..

Pris kr. 4800,-

Forløbet omhandler bl.a.:

 • Introduktion til mindfulness, historie, forskning m.v.
 • Proaktiv tilgang til tilværelsen
 • Åndedrættets betydning
 • Mindfulness og meditation som værktøj
 • Træning af principperne i mindfulness
 • Øvelser der giver indre ro, forebygger og reducerer stress
 • Øvelser der giver energi og skaber balance
 • Metoder der hjælper til at slippe tanker og giver nærvær


Forløbet vil styrke din generelle trivsel fysisk, følelsesmæssigt og mentalt og er ideelt til at styrke dit velvære på alle planer.

Din særlige fordel ved at vælge dette 1:1 forløb er desuden, at du under hele forløbet vil modtage konkret og selvfølgelig fortrolig sparring på netop dine personlige udfordring og faldgruber – hvilket sikrer langt bedre integration i din hverdag sammenholdt med hold-undervisning. Sammen sikrer vi på denne måde dit udbytte optimalt – nu og i fremtiden.

 

 

 

Husk! Husk! Husk!

Du behøver ikke at opleve mistrivsel, stress eller lignende for, at få gavn af dette 1:1 Mindfulness-forløb.

Lysten til at pleje din balance er den bedste grund der findes, til at investere i din personlige trivsel ved, at invitere mindfulness ind i dit liv.


Har du derimod fået stress ind på livet
er det helt oplagt, at 
bruge forløbet til konkret håndtering af tegn på stress.

Se også gerne vores stressforebyggende forløb henvendt til medarbejdere og ledere i virksomheder.


Er du ramt af akut stress og måske sygemeldt
er der virkelig behov for kompetent og nænsom håndtering. Forløbet tilpasses derfor til dine aktuelle behov under hensyntagen til din konkrete tilstand. Se gerne mere om vejen ud af stress

 

Kontakt os under alle omstændigheder ved enhver tvivl eller blot nysgerrighed omkring hvad mindfulness kan gøre for dig – det er både gratis og uforpligtende!