Meditation

“Du skal meditere 20 min hver dag – med mindre du ikke har tid – så skal du meditere i en time…”
– Zen-ordsprog  

Lad dig nu ikke skræmme af det strikse ordsprog, skønt det nu har en pointe…

Siger du, at du ikke har tid, kunne det indikere, at meditation kunne gøre dig gavn, uanset hvor mange minutter du kan afsætte om dagen… 6 minutter er langt bedre end ingen – og blot 12 minutter er nok til at gøre en dokumenterbar forskel…1 En forskel der bl.a. handler om, at kunne opleve større nærvær, indre ro og ikke mindst mere glæde.

Hos FLOW & BALANCE trænes meditation på måder, der har et  fokus på, at gøre meditation tilgængelig og praktisk mulig at integrere i en travl hverdag, så du kan nyde de mange positive effekter af meditation.

Stadigt flere mennesker får øje på de gavnlige effekter af meditation både i privatlivet og erhvervslivet. Se derfor også gerne mere specifikt om meditation i organisationer.


Meditation inviterer dig til, at bruge dine sanser, kende dine tanker og følelser og mærke hvem der gør det…

Meditation er kort fortalt mentaltræning – herunder øvelse i koncentration og fokusering, visualisering, husketeknikker m.v. – hvoraf hvilke måske ikke ikke umiddelbart relateres til begrebet meditation. Under meditation tillader du dig den store frihed det er for en stund, at slip på det spind af mentale konstruktioner, som ellers kører nonstop.

Meditation er derfor mere en måde, at være i tilværelsen på end en tilstand, der kan føre os et andet sted hen i vores bevidstheden.
tree-569587__180


Meditation skaber en bro mellem højre og venstre hjernehalvdel og mellem krop og sjæl

 

 

Meditation er en bevidst metode til, at opleve det dejlige ved, lige at glemme alt det krævende eller praktiske omkring sig og vende mere glad, rolig, klarsynet, kreativ m.v tilbage med oplevelsen af, at tilgangen til udfordringer, fysiske tilstande eller andet i hverdagen er blevet lettere, da meditation gør det lettere, at fokusere og koncentrere os om bl.a. at prioritere og vælge fra og til.

Her er eksempler på hvad meditation giver andre – og på hvad du også vil kunne opleve ved at bringe meditation ind i din hverdag:

 • Time out i hverdagen
 • Stress-afledning
 • En oplevelse af “væren” ctr. “gøren”
 • Bedre fokuseringsevne
 • Styrkede sanser
 • Indre ro
 • Indre glæde
 • Positiv attitude
 • Styrket selvtillid
 • Øget toleranceevne 
 • Tålmodighed
 • Øget kreativitet
 • Større overskud og mere energi
 • Oplevelse af styrket bevidsthed på flere planer
 • Robusthed til, at favne livets op- og nedture
 • Forbedret blodomløb og vejrtrækning

 

Meditation & mindfulness
Meditation indgår som en integreret del af mindfulnesspraksis, som er kendt for at bidrage positivt til mange menneskers dagligdag. Men mindfulness er også andet end meditation hvilket vi lægger vægt på at formidle.Vi ser ingen hensigt i, at pådutte nogen de østlige principper for meditation – medmindre de er helt naturligt integrerbare i almindelige menneskers hverdag. Læs gerne mere specifikt om mindfulness her.


Meditation & spiritualitet

Mange opfatter meditation som en tidskrævende og kompliceret aktivitet forbeholdt spirituelt ambitiøse og søgende mennesker, og tror altså, at meditation relaterer til noget spirituelt eller hokus pokus-agtigt. Men intet af det er nødvendigvis tilfældet – meditation er og bliver hvad DU gør det til. Du vælger derfor selv, hvad meditation skal være for dig. F.eks. et åndehul i hverdagen, som det er for mange menneske.

Meditation anvendes ganske vist aktivt i spirituelle miljøer og inden for en række religiøse traditioner samt som en metode til udvikling af højere bevidsthed.Men meditation kan og tilgås ofte uden inddragelse af disse aspekter.

Hos FLOW & BALANCE imødekommer vi forskellige tilgange, og hører gerne hvis du særligt har interesse i en bestemt metode.


Meditation & stress

Meditation er en yderst effektiv metode til både, at øge din mentale robusthed og skabe ro både fysisk og mentalt samt til konkret at forebygge og behandle stress. Og hvem kan ikke have gavn af det??? 

Det er dokumenteret, at regelmæssig meditation sænker blodets indhold af stresshormoner, sænker blodtrykket og skaber indre ro og balance. Dette er en væsentlig årsag til, at anvendelse af meditation i organisationer bliver stadig mere udbredt. Læs gerne mere om meditation i organisationer.

Læs gerne mere specifikt om stresshåndtering.

Oplever du aktuelt symptomer på stress, så tøv endelig ikke med at kontakte os pr. mail eller telefon her for en uforpligtende dialog om, hvad rette indsats kunne være for dig lige nu.


Meditation & nærvær
Via meditation trænes bevidstheden. Det gør dig i stand til at opleve både dig selv og omgivelserne på en mere nærværende måde, der skaber adgang til bedre flow i tilværelsen.

Du vil kunne styrke dine relationer, øge din personlige effektivitet, skabe mere mental klarhed, øge dit fysiske velvære og meget andet af det, som bidrager til dit fundament for trivsel i dagligdagen og i livet som helhed.


Meditation & nuet
Meditation skaber tilstedeværelse i nuet – hvilket vil sige, at være med det der er lige nu, frem for at være fanget i tanker om fortid og fremtid.

I den afspændthed som kan opnåes gennem meditation øges vores formåen for, at sanse tilstande i vores organisme, som er anderledes end ved almindelig dagsbevidsthed, og af mange beskrives som en tilstand af væren, hvor mentale konstruktioner som problemer samt negative følelser forsvinder.

Det styrker dit fokus på det du gør og nærværet overfor dem, du er omgiver dig med. Tilstedeværelse i nuet kan derfor beskrives, som den mest effektive måde at håndtere og være i flow med livet på og den enkleste måde “bare”, at være sig selv.


Meditation & forskning
At meditation virker på måder, der gør godt for mange mennesker underbygges af moderne forskning.

Skønt meditation bygger på årtusind gamle traditioner byder det på så meget relevant for os moderne mennesker, at der indenfor moderne videnskabfra mange sider forskes ivrigt i, hvordan meditation virker og i hvad det kan gøre for os.

Forskere har længe vidst, at der sker store og væsentlige ændringer i hjernen på mennesker, når de i spirituel søgen mediterer intensivt gennem mange år. I dag ved vi tillige, at lignende om end mindre forandringer også sker, når meditation bruges i hverdagen som en slags motion for hjernen – også helt fri af enhver religiøs sammenhæng. Selv korte og enkle meditationer er derfor nok til, at påvirke og endda forandre vores hjerner, hvis de foregår regelmæssigt. 

Under meditation sker der nemlig bl.a. det, at den del af vores nervesystem, som er uden for viljens kontrol skifter fra, at være styret refleksivt til det modsatte. Det medfører dyb afslapning i kroppen med lavt blodtryk, lav puls og stofskifte samt langsommere åndedræt med reduceret iltoptagelse til følge.

Under meditation nedsættes hjernens svingningsniveau og der kan opnåes en tilstand af hvile som under dyb søvn selv om man stadig er ved bevidsthed. Det gør meditation oplagt til bl.a. at dulme stress og nerver i hverdagen.

Ligeledes vides det, at meditation positivt kan medvirke til at reparere de dele af hjerne som kan ses beskadiget efter f.eks. stresstilfælde. 

Det er i det hele taget stærkt fascinerende, hvad vi er i stand til, at bevirke ved ret simpel træning af hjernen som f.eks. via meditation. Det er og bliver spændenede, at følge de videre fremskridt på dette område.

Det er bl.a. påvist, at meditationspraksis skaber følgende effekter:

 • Formåen for at forebygge og håndtere stress bedre -niveauet af stress i både krop og sind daler. Når stressniveauet falder opstår i stedet større ro og kontakt med nuet
 • Indre ro – aktiviteten i hjernens centre for angst og vrede falder
 • Øget empati – skaber bedre kontakt med os selv og med andre mennesker
 • Større glæde/ lykkefølelse og oplevelse af meningsfylde ved produktion af flere af de hormoner, der skaber velvære og lykke og øget tilfredshedsfølelse
 • Større intellektuel ydeevne/ forøget mental kapacitet som styrker både koncentrationsevne, hukommelse, fokus og evnen for, at prioritere i hverdagen

Det er blot nogle af de mange påviste gode grunde til, at meditere.


Så – hvorfor skulle DU lære at meditere?

Enhver har sin motivation for meditation, som hver for sig er lige god.

Motivationen til at meditere kunne bl.a. være for, at komme mere tilstede i nuet og i bedre flow med livet.

For nogle handler det særligt om, at forebygge eller håndtere stress, sænke blodtrykket m.v..

For andre forbindes meditation mere med spirituel udvikling, om at opleve særlige tilstande af bevidsthed eller andet.

Fælles for mange er imidlertid også en form for længsel efter ægthed, samhørighed og et fredfyldt liv. Meditation omtales da også netop som nøglen til denne længsel og som nøglen til et fredfyldt sind…

Har du særlige overvejelser, er du altid velkommen til en uforpligtende drøftelse her.


Alle kan lære at meditere
Som med det meste andet kræver det blot lidt øvelse og lidt tålmodighed at lære at meditere.

En god ide er, at gøre op med dig selv hvorfor meditation skulle være vigtig for dig, da denne motivation kan hjælpe dig til, at holde ved din træning af meditation. Særligt indtil du bliver i stand til, at mærke de positive effekter af din indsats.

Når vi her taler om effekter af meditation, menes effekterne af, at integrere meditation som andet og mere end en hygge-aktivitet en gang i mellem… Der findes mange fine tilbud om “hyggemeditation” og det er bestemt godt og giver mange mennesker en rigtig rar stund – læs blot her om vore fælles meditationer.

Imidlertid er meditation ikke bare meditation… Ønsker du mere end en behagelig stund en times tid en gang imellem, må du lære, at meditere for dig selv, for at gøre meditation til en del af din hverdag – uden at det behøver at blive hverken kompliceret eller tidskrævende. Lærer du først, at meditere på en måde, som passer til dig og din hverdag, vil det snart føles meget rigtig og givende.

I modsat fald risikerer meditation nemt at gå i glemmebogen blandt hverdagens andre påtrængende aktiviteter – og samme vej vil det gå med de positive effekter. I værste fald står du måske tilbage med opfattelsen af, at meditation ikke “virker” for dig. Rigtig ærgerlig… når det i virkeligheden blot handler om, at lære det på den rigtige måde. Akkurat som med alt andet….

At lære at meditere er tilgængeligt for alle, skønt stort set alle finder det udfordrende, at øve i at lade tankerne passere uden at forholde sig til dem. Men – det er helt almindeligt, at tanker dukker op under meditation – det gør tanker… I stedet for at gå med tankerne, som du er vant til, kan du lære blot, at registre og lade dem passere. Det vil give dig mulighed for, at opleve hvilken forunderlig frihed det giver ikke, at lade sig rive med af tanker eller andre distraktioner iøvrigt – noget du også kan få stor gavn af i din hverdag. Det vil være en skøn belønning for din indsats, lover jeg! 

Som alt andet må meditation derfor øves, og efterhånden vil du opleve længere og længere perioder med indre ro. Se gerne et par meditations-tips her.

 


Lær at meditere – forløb
For at du virkelig kan integrere meditation i din hverdag og få gavn af de mange positive effekter tilbydes 1:1 træningsforløb, som er en nænsom indføring i den meditationsform, der aktuelt bedst passer dig

5 x 1 times 1:1 træning

Pris kr. 2900

Ønsker du, at udvide din træning kan yderligere timer tilkøbes.

Forløbet gør dig i stand til at meditere for dig selv – hvor, hvornår og på den måde, der passer dig bedst og ikke mindst uden at være afhængig af andre at meditere sammen med, bestemt musik eller andet, der kan spænde ben for bare at få mediteret. 

Alt kan trænes og læres og træningen tilrettelægges, så den passer bedst til dig. Meditationsforløb er derfor både for begyndere og for øvede.

Du er velkommen til at stille spørgsmål, lade høre fra dig vedr. specifikke ønsker – eller for at aftale dit meditationsforløb her.

 

Fællesmeditation
Der er noget særligt ved, at meditere sammen, uanset om vi er få eller mange. 

En fælles meditation i ny og næ erstatter ikke de positive effekter af individuel meditation i hverdagen – men kan være et rart supplement eller en god måde, at blive introduceret til meditation på.

Det er en anderledes, stemningsfuld og berigende måde, at være sammen med andre på, som varmt kan anbefales både til nybegyndere og mere øvede – blot fordi det er så rart, at være sammen om noget rart.

Se mere om fælles meditation hos FLOW & BALANCE og om tidspunkter for fælles meditations-arrangementer her.

 

Kilde:

1 Bl.a. baseret på pilotprojekt om effekten af meditation i samarbejde mellem Henning Daverne og hjerneforsker og overlæge ved Rigshospitalets Neurofysiologisk Afdeling Troels W. Kjær.