Chakra-balancering

Chakras er kroppens energicentre.

Regelmæssig afbalancering af dine chakras vil støtte dig i, at være i naturligt flow med tilværelsen, hvor du er åben for livet, dets foranderlighed og de muligheder det indebærer.

Balance mellem dine chakras assisterer dig  til et velfungerende samspil mellem krop, sind, følelser og en fornemmelse af meningsfylde, som tilsammen udgør fundamentet for en god personlig balance og personlig vækst. Samtidig forebygger det mistrivsel, sygdom, stress m.v..

Men afsæt i dette flow og denne balance vil du kunne fungere optimalt i den tilværelse, du lever i og bidrage til dine omgivelsers trivsel og udvikling i et større perspektiv, der rækker langt udover dig selv og underbygger fornemmelsen for, hvordan alt indgår i en indbyrdes sammenhæng.

Du kan læse en introduktion til de 7 hovedchakras, som kort beskriver, hvorfor de er så væsentlige for din trivsel, her.

Chakra-balancering foregår som en kombination af meditation og healing, hvor du ligger afslappet og fuldt påklædt på en briks. Det giver dig en behagelig afslappende oplevelse, alt imens jeg stille og roligt foretager intuitiv og energetisk diagnosticering af hvert af de 7 hoved-chakras og efter behov afbalancerer hvert enkelt chakra  og deres indbyrdes forbindelse, for at styrke og optimere dit flow, din balance og din generelle trivsel.


Pris og varighed incl. guidet meditation, healing og intuitiv tilbagemelding                

1½ time                                                                         850 kr.

3 x 1½ times sessions ved samlet køb                 2200 kr.