Coaching

                                                    ” Jeg kan ikke lære dig noget.                              Alt jeg kan gøre er, at stille dig spørgsmål og lade dig selv finde svaret”
– Sokrates  

Coaching assisterer dig til styrket bevidsthed omkring det, som er vigtigt for dig. Formålet med coaching er altid, at understøtte dig i, at skabe overblik og klarhed omkring det, der ligger dig på sinde og hjerte, for at give dig de mest optimale beslutnings- og handlemuligheder.

Det er dit liv og det er altid dig, der bestemmer vejen. Som coach er jeg der til at støtte dig, og det er mig en glæde, at bistå andre i at opnå bedre trivsel, udvikle sig og godt komme videre i deres liv. Du er imidlertid altid eksperten i dit eget liv – jeg assisterer dig til at få øje på det!

 

Coaching handler dybest set om at indstille livet til, at indeholde flere muligheder ved, at:

 • få fokus på og styrke det, der er vigtigt og skaber mening i dit liv
 • anerkende at problemer positivt kan lede os til at se, hvad der er vigtigt
 • udfordre opfattelsen af hvad der er problemer og hvad der er muligheder
 • styrke fokus på ressourcer hos dig selv og i omgivelserne
 • udfolde og synliggøre dine skjulte kompetencer, styrker og færdigheder
 • udvikle bevidsthed og formåen for, for at kunne foretage bevidste valg og udføre bevidste handlinger
 • blive bevidst om egne og andres handlemønstre og få øget forståelse herfor
 • opdage og forholde dig konstruktivt til det, der begrænser dig fra at trives og lykkes
 • skabe afklaring, retning og bevægelse, der giver ny energi til at nyde nuet og se nye perspektiver og komme videre fra tvivl, frustration eller stilstand.


Gennem refleksion, udvikling og læring omkring det, der aktuelt optager dig, styrker du både din selvindsigt og forståelse for de sammenhænge, du indgår i. Det  giver dig øget overblik og mere klarhed omkring en given situation eller tema og adgang til at bruge din kreativitet og se andre handlemuligheder end de mest vante. 

At bruge coaching som et konstruktivt tiltag til, at skabe overblik og klarhed i hverdagens anliggender er et positivt udtryk for ønsket om, at trives bedst muligt, være i flow med tilværelsen og i god balance med sig selv og sine omgivelser.


Fordelen ved at benytte en coach er bl.a. at en coach kan:

 • assistere dig til, at se dine egne blinde vinkler
 • se hvilke mønstre og vaner du har brug for at justere for at gøre det du ønsker
 • bidrage til at åbne dit felt af muligheder
 • invitere din indre dialog frem i lyset og hjælpe dig til, at gøre den til din ven 
 • guide dig til at opdage hvilke ressourcer du allerede besidder og omgives af
 • afdække dine værdier, styrker og kernekompetencer både fagligt og personligt


Om du står over for en vigtig beslutning, har behov for, at øge dit perspektiv på et personligt dilemma eller et forretnings-anliggende, uanset om du befinder dig midt i en udfordrende livsepoke eller ønsker nye vinkler på en hvilken som helt situation, kan du få gavn af coaching, som imødekommer langt mere end “ondt i livet”.

 

Det er ikke det vi har oplevet i livet, der gør os til dem vi er, men de historier der er mulige at fortælle om det, vi har gjort, og om det som er vigtigt.


Der findes en række forskellige tilgange til coaching – se det som coachens ansvar, at møde dig på den måde som matcher dig og din situation bedst. Vælg derfor din coach med omhu!


FLOW
& BALANCE
tilbyder 1:1 coaching og forløb for private samt erhvervsrettet over for både ledere og medarbejdere.

Her coaches altid individuelt og udfra din agenda – med afsæt i dét, som er vigtigt for dig, og bydes herfra ind med rette tilgang udfra situationen som kan være såvel privat som arbejdsmæssigt relateret. Som udgangspunkt praktiseres både såkaldt Life coaching og Business coaching – ligesom vi matcher hvad der ses betegnet som Balance coaching, Energi coaching, Intuitiv coaching m.v.. Se til eksempel gerne mere specifikt om businessrelateret coaching her

Endvidere tilbydes forløb med særligt fokus på stress. Til trods for en fin certificering som stresscoach anvendes betegnelsen stress-mentor eller vejleder i stedet hos FLOW & BALANCE, da begrebet stresscoaching i sig selv er selvmodsigende! Alvorligt stressede bør nemlig ikke coaches, men assisteres på anden vis indtil der igen er ro på og basis for, at se frem og hente læring ud af forløbet. Da kan coaching igen gøre god gavn. Coaching er desuden velegnet i relation til forebyggelse af stress inden den når at udvikle sig faretruende. Vær derfor altid opmærksom overfor dette misvisende begreb! Læs gerne mere om stresshåndtering.

Kontakt os gerne for en aftale eller en indledende uforpligtende dialog om, hvad coaching kan gøre for dig, eller læs mere om coaching nedenfor. 


Om
coaching:

Coaching danner rammen om en reflektionsprocess, der modsat traditionel rådgivning viser dig, at du selv har de svar, muligheder og ressourcer du har behov for, som vi blot sjældent er fuldt bevidste om eller i stand til at overskue på egen hånd. Ingen – hverken din coach eller andre kan derfor anvise den helt “rigtige” vej for dig. Du kan derimod få værdifuld støtte til, selv at træffe sundere og mere velovervejede beslutninger omkring alle aspekter i dit liv. Det er hvad coaching bidrager til!

Din coach giver dig ikke svarene – men besidder redskaberne til at lede dig til reflektion, der viser vej til rette løsning, svar eller indsigt for dig…

Begrebet coaching er jævnligt under beskydning for, at blive anvendt i flæng og på utilsigtede måder, som f.eks. når coaching ender med at forværre stress-ramtes tilstand eller i jobsammenhæng overskrider personlige eller private grænser og skaber tvivl om fortrolighed og roller leder og medarbejder imellem. Sådanne eksempler får forståeligt nok nogen til, at tage afstand til coaching-begrebet. Det er derfor væsentligt, at forholde sig til, at coaching ikke er en “one size fits all”-metode.

Coaching er ikke “bare” coaching, men dækker over mange forskellige tilgange, som hver især egner sig bedre til noget end til andet. God coaching handler derfor om rette tilgang i situationen, for generere rette effekt, hvilket sætter coachens professionalisme på prøve – navnlig hvis denne ikke har adgang til et udvalg af tilgange, der matcher forskelligartede situationer. Din coach må derfor nøje vælge den tilgang og metode, der matcher dit behov bedst. Og du må vælge en coach, som du har tillid til, at kunne gøre det!

Hos FLOW & BALANCE coaches derfor både med afsæt i NLP, som oprindelig er inspireret af en række terapeutiske metoder og ud fra det systemiske perspektiv hvor fokus er rettet mere mod relationen end mod personlige anliggender, med brug af narrativ og anerkendende tilgang inspireret af den positive psykologi. Ved omhyggeligt at vælge rette tilgang, er coaching et seriøst og virkningsfuldt værktøj med meget bred anvendelighed. 

Coaching er ikke terapi – og sigter ikke nødvendigvis efter kognitiv forståelse af din fortid. I stedet er fokus overvejende rettet mod, at assistere dig til at se, at du ikke er din historie men har en historie, som præger din identitet, syn på dig og måde at møde livet på.

Coaching medvirker til, både at se klart og nøgternt på det, der optager dig lige nu og til at agere fremadrettet. Det indebærer at du både mærker efter og forholder dig til, hvad der er det rette for dig i en given sammenhæng. Hvis det synes relevant at fremme forståelsen for tidligere begivenheder, mønstre osv. inddrages disse naturligvis efter behov. Men fokus vil som udgangpunkt rettes mod det, der optager dig med en positiv tilgang om, at fremme det, der fungerer og om at finde og styrke de styrker og ressourcer du allerede rummer og har adgang til i dine omgivelser.

Alt efter situationen tages afsæt i den metode, der bedst matcher situationen. Vi starter derfor altid med, at afklare dine behov. Coaching kan desuden med gavn inddrages som et supplerende værktøj i forhold til andre tiltag. 

Det anbefales ofte at indlede med, at afdække din tilfredshed med dine livsområder og hvordan du ser og ønsker dit liv fremover ud fra hvad du ønsker mere og mindre af, og der er mange ting vi med gavn kan komme omkring i bestræbelse på at afdække dit hvorfor – her nogle eksempler på spørgsmål som din coach kan stille:

 • Hvad er vigtigt for dig lige nu?
 • Hvad håber du at opnå?
 • Hvorfor er noget vigtigt for dig?
 • Hvilken mening giver det for dig?
 • Hvad vil det give dig personligt at nå dit/dine mål?
 • Hvilke følelser vil det give dig?
 • Hvad skal hjælpe dig til at gøre eller opnå det, som er vigtigt for dig?
 • Hvad er din andel i at lykkes med dette?
 • Hvordan ønsker du dine relationer og dit helbred?
 • Hvordan vil du gerne bo?
 • Hvordan ønsker du at bruge din tid?
 • Hvilke økonomiske mål har du?
 • Hvordan du vil måle om du er nået det?
 • Hvad og hvem kan hjælpe dig på vej?


Du assisteres til, at holde sporet for at opnå den klarhed du ønsker eller for at kunne arbejde dig målrettet hen mod din vision – alt afhængig af dit tema. Undervejs assisteres du også til, at slippe det, der ikke understøtter dig men blot tærer og ikke nærer dig.


Hvem
er coaching for?

Coaching er for alle uanset køn, alder, position osv. Dvs. fra teenager til topchef…, fra arbejdsledig til stresset medarbejder, fra nyforelsket til nyskilt osv… 

Om dit liv kører på skinner og du føler dig fuld af ressourcer som du brænder for at anvende eller om du er i en fase af frustration, oplever overbelastning eller at sidde fast i en konkret situation, har karriereovervejelser, er udfordret af en relation eller af hverdagen som sådan, kan der opstå behov for at skabe overblik over hvor du befinder dig lige nu – og fremadrettet gerne vil hen med det der optager dig. Coaching assisterer dig til, at skabe overblik og udvide perspektivet på dine muligheder.


Hvornår
er coaching ideelt?

Alt som har betydning i din tilværelse kan vendes af og tydeliggøres med coaching. Alt hvad du ønsker at opnå, håndtere, få overblik over, afklaring på, erkende eller fremme i dig selv er oplagte emner for coaching. Både specifikke emner og mere “bløde” eller følelsesrelaterede temaer bliver nemmere, at forholde sig efter en coachende anskuelse.woman-565104__180


Coaching favner stort set alle livets aspekter, og assisterer dig uanset emnet til, at skabe klarhed over et spørgsmål eller en situation.

Det kan dreje sig om personlige overvejelser, relationer, karrierevalg, konkret forestående beslutningstagning, ønske om ændring af vaner, mønstre eller overbevisninger, målsætninger, performance og meget andet…

Kun du ved, hvad der er vigtigt for dig lige nu.

Nedenstående er blot få eksempler på situationer, hvor coaching kan gøre gavn:

 • Når du står over for konkrete vigtige valg eller beslutninger – private såvel som jobrelaterede
 • Når du oplever situationer privat eller på job hvor du udfordres af egen eller andres attitude eller adfærd.
  Coaching kan bl.a. afdække spejlinger og på andre måder belyse vanskelige relationer og gøre dem nemmere at tackle
 • I livsomvæltende situationer som f.eks. flytning, skilsmisse, fyring eller andet. Her støttes du til, at rumme følelser der følger med og til, at tænke klart og fremadrettet for, at komme godt videre
 • Når du sætter dig mål om alt fra et marathon til rygestop, vægttab, en ny og bedre vane, gennemførelse af en uddannelse, et projekt eller noget andet specifikt som har betydning for dig. Her kan coaching støtte dig i, at planlægge og gennemføre ud fra rette strategi for dig. Du motiveres under vejs til, at holde ved dit mål. Sammen finder vi ud af, hvad der skal til at indfri dit mål.
 • Når du oplever, at mønstre eller temaer i dit liv påvirker din adfærd, dit selvværd, dit forhold til dine relationer eller på andre måder, der ikke gør dig noget godt. Sådanne mønstre hviler typisk på gamle overbevisninger, som ikke gavner dig længere. De kan udskiftes med nye støttende overbevisninger, som i højere grad kan hjælpe dig til, at gøre og være som du i virkeligheden ønsker. Det er aldrig for sent, at ændre mønstre og gå efter, hvad du ønsker.

Og sådan kunne der nævnes mange flere eksempler…

Kontakt mig gerne uforpligtende her, for at høre om, hvad coaching kan gøre for dig.


Hvad
får du ud af coaching?

Coaching styrker både din indsigt og din udsigt!

Via coaching øges din indsigt i egne måder at fungere på såvel som forståelsen for sammenhænge og mekanismer i dine relationer og livssituationer.

Coaching assisterer dig også til, at skabe overblik i forhold til en konkret situation,  opgave eller overfor prioriteringer og værdier, samt til, at formulere en konkret strategi eller målsætning og skabe en holdbar plan for dens gennemførelse uanset om det er privat eller jobrelateret.

Coaching understøtter bl.a.:

 • Din indsigt og forståelse for egen ageren, værdigrundlag, overbevisninger osv.
  Understøtter dit selvværd, din selvforståelse og selvaccept
 • Dit syn på egne styrker og ressourcer
  Skaber bevidsthed omkring deres anvendelses- og udviklingsmuligheder og dermed grobund for øget selvtillid, personlig vækst og præstation
  Støtter dig til, at skabe og leve det liv du ønsker
 • Din perspektivering
  Øger udsynet til de muligheder du reelt omgives af og muliggør nye, bedre valg
 • Forståelse for de relationer du er en del af
  Øger din rummelighed og formåen for accept af både dig selv og andre
  Understøtter din helhedsopfattelse, ansvarlighed og forståelse for din egen rolle
 • Din objektivitet – i forhold til en sags betydning for det og dem, der omgiver dig
  Skaber øget klarhed og åbenhed overfor nye handlemuligheder
 • Din struktureringsevne
  Skaber overskud ved at øge dit overblik, styrke dine prioriteringer og bringe dig nærmere dine mål. Tydeliggør relevansen af gode strategier for din ageren 

Således kan coaching bidrage til at skabe mere overskud, forståelse, øget overblik, nyt perspektiv og meget mere, som kan være til gavn i enhver livssituation.

Hvordan foregår coaching?

Coaching foregår som 1:1 sessions med dialog. Altid med 100% fortrolighed – så her kan du vende ALT – også emner, som du end ikke har luftet for dine aller nærmeste…

IMG_2626

Via spørgsmål ledes du til egen reflektion omkring det, der optager dig. Du har svarerne, mulighederne og ressourcerne. Med coaching som værktøj, assisteres du  blot til, at finde svarene i dig selv, og aktivere dine egne ressourcer i forhold til det, du ønsker at opnå, få overblik eller afklaring på, erkende eller fremme i dig selv. Gennem processen åbnes op for, at dine styrkeområder kan udvikle sig.

Sessions foregår i rolige og behagelige omgivelser hos mig, eller på andet mødested efter særlig aftale, f.eks. i virksomheder.

Er der stemning for det, kan vi også vælge at tale sammen under en gåtur i naturen eller på en bænk i haven.

DSC01442Geografisk afstand er ingen hindring, da du kan vælge, at lade vore samtaler foregå på telefon eller at mødes over Skype.

Vi anvender de muligheder der findes frem for, at lade os begrænse.

 

Få mere at vide om, hvad coaching kan gøre for dig. Kontakt os her!

 

Pris

1½ times coaching-samtale kr. 850 

Ved aftale om forløb over flere sessions (ved samlet køb):

3 sessions forløb kr. 2200 

5 sessions forløb kr. 3500

7 sessions forløb kr. 4500


Tilkøb af timer til forløb er selvfølgelig muligt – timeprisen beregnes da svarende til gennemsnits-timeprisen på det oprindeligt aftalte forløb.