Hvem er “vi”?

Bag FLOW & BALANCE står primært jeg Christina – se gerne min profil – men som du måske vil have opdaget anføres mange steder “vi”, som tillige inkluderer min mand Helge, hvis kompetencer så fint supplerer mine og i visse forløb kan indgå med fordel, hvor Helge’s kompetente og tillidsvækkende bidrag yderligere kan understøtte effekten med det, han særligt har at byde ind med. Som bl.a. TFT terapeut supplerer han bl.a. igangværende processer samt tilbyder separate sessions. Se mere om hvad vi tilbyder her.

Vi har hver vore kompetencer foruden begge at være uddannede og trænede i brug af vores clairvoyante og healende evner. Helge tilbyder desuden 1:1 clairvoyance sessions/intuitiv vejledning, mens han primært anvender healing i sessions sammen med mig – noget som gør os i stand til, at tilbyde helt ekstraordinære healings-oplevelser, når vi healer og afbalancerer sammen.

Tilsammen udgør vi et super makkerpar med en fælles livsfilosofi,der bl.a. handler om, at leve som afbalancerede mennesker med højt bevidsthedsniveau i et moderne hverdagsliv… Her lægger vi stor vægt på, at balancere den meget håndgribelige hverdag med al dens praktik, logistik og fantastiske tekniske tiltag m.v. med den anden del af virkeligheden, som vi også reelt mærker – men som ikke altid lader sig bevise, forstå eller forklare, men som alligevel har så meget at byde på, også i moderne menneskers dagligdag. Vi bestræber os derfor på, at holde os i bedst mulig balance – med fødderne på jorden og hovedet i himlen samtidig.

Det er vort afsæt for at inspirere andre til, at pleje balancen i hverdagen såvel som at styrke flowet med tilværelsen som helhed bl.a. ved, at integrere støttende vaner, øget bevidsthed, spirituelle impulser m.v. i hverdagslivet – noget som positivt medvirker til, at mindske menneskers oplevelse af splittelse mellem tilværelsens forskellige aspekter.

Overfor det spirituelle aspekt har vi selv en udpræget jordnær tilgang. Spiritualitet handler for os meget om måden, at være i verden på og at være med hinanden – uanset om vi er hjemme, på job eller andet, drejer det sig om, at tage sin del af det fælles ansvar vi har for de sammenhænge vi indgår i – i familien, på job og i vore øvrige relationer udfra oplevelsen af, at alt er indbyrdes forbundet selv om det ikke altid syner sådan. Meget umystisk og ganske ufrelst… Det er blot noget at det, vi inspirerer til bl.a. via mentoring. Du er velkommen til helt uforpligtende, at kontakte os for at høre mere her, eller læse mere om hvad vi tilbyder.

I hverdagen er Helge imidlertid primært beskæftiget i en helt anden erhvervsmæssig boldgade, som gør, at han desuden besidder kompetencer og forretningsforståelse, som tillige understøtter vore erhvervsrettede samarbejder.

Selv har jeg gradvist valgt, at lægge en stadig større del af min energi i arbejdet med, at bidrage til at skabe helhed og trivsel i andres tilværelse gennem samarbejde med såvel privatpersoner som virksomheder. Der er behov for at styrke hverdagstrivslen mange steder og i mange forskellige situationer – noget jeg til stadighed bliver og er blevet bekræftet i gennem hele mit arbejdsliv, hvor jeg på tæt hold har oparbejdet et bredt kendskab til menneskers reaktioner i mødet med hverdagens udfordringer – ikke mindst på baggrund af 20 års forudgående beskæftigelse med salg, rådgivning og ledelse – dels i ejendomsmæglerbranchen og dels i konsulentbranchen indenfor ledelses-, medarbejder og virksomhedsudvikling samt som rådgiver af mennesker i ledighedsperiode.

Fundamentet for FLOW & BALANCE bygger således på et solidt grundlag baseret på praktisk erfaring foruden selvfølgelig en række relevante uddannelser i, som bl.a.. coach, mentor og behandler, at støtte og assistere mennesker til bedre trivsel og balance. Men uddannelser gør det ikke alene… Egen selvindsigt, viden om mekanismerne bag menneskers reaktioner, kendskab til livet og samfundet i almindelighed, indsigt i erhvervslivets mekanismer m.v. udgør tillige væsentlige elementer i forhold til, at kunne hjælpe andre til, at trives bedre i hverdagen.

“For i sandhed at kunne hjælpe en anden,
må jeg forstå mere end han,
men dog først og fremmest forstå,
det han forstår…”
–  Søren Kierkegaard

For at kunne vejlede andre på autentisk vis, trækker både Helge og jeg således også på og deler gerne af egne erfaringer, som  underbygger, at vi på egen krop og sjæl ved, hvad vi har med at gøre på mere end et teoretisk grundlag.

Dertil kommer en veludviklet intuitiv sanseevne, der lader os “mærke” ikke blot andre menneskers energier og tilstande, men også stemninger i situationer m.v., hvilket i alle sammenhænge er en hjælp i arbejdet med mennesker uanset hvor eller hvordan vi mødes. 

Så udover indsigt i psykologiske, neurologiske, psykospirituelle mekanismer m.v. foruden et bredt erhvervskendskab på tværs af brancher og organisatoriske forhold, er vores afsæt lang erfaring i, at møde mennesket bag titlen og den umiddelbare facade – uanset sammenhængen. Det understøtter ethvert samarbejde såvel med privatpersoner som i organisationer omkring bl.a. coaching og sparring overfor ledere og medarbejdere og udgør et reelt grundlag for, at møde mennesker i deres oplevelse af udfordringen ved, at navigere imellem hverdagens mange balancepunkter. Noget mange oplever, som en konstant lurende stressfaktor.

Mødet med mennesker på den private hjemmebane såvel som i organisatoriske sammenhænge illustrerer tydeligt, hvordan vi mennesker uanset situationen drives af en række impulser og behov, der får os til, at efterstræbe, at fungere optimalt. Hvad det indebærer er selvfølgelig individuelt afhængig af vore forskelligheder som mennesker. Alligevel agerer vi alle grundlæggende udfra bestræbelser på, at opnå hvad vi behøver for, at trives samt for, at undgå ubehag. Dybt i os ligger behovet for tryghed, som vores mest dominerende psykiske behov – hvilket helt naturligt altid får os til at reagere på forandringer. Og er der noget hverdagen og livet som helhed er – så er det foranderligt…

En lang række påvirkninger influerer på vores trivsel, når organismen reagerer med sine naturlige mekanismer og vi stresses. Disse reaktioner er ganske naturlige, men ikke nødvendigvis sunde for os. Størstedelen af vore reaktioner beror nemlig på impulser udviklet for mere end 100.000 år siden. Meget er sket siden, men vores hjerne fungerer på mange måder stadig som dengang, skønt hverdagslivet i dag er et andet og det stiller helt andre krav til hjernen, end den oprindeligt er udviklet til. Derfor oplever mange i vores moderne samfund overbelastninger i form af bl.a. stress. Læs gerne mere om stress.

Med rette viden kan vi imidlertid alle opøve evnen til, at fungere bedst muligt med de påvirkninger vi møder i hverdagen. Det er hvad vi selv har erfaret til stor gavn for os selv – og forhåbentlig også for mange andre. 


Vi ser frem til også, at assistere dig til en hverdag med bedre FLOW & BALANCE. Se gerne mere om hvordan vi kan samarbejde.