De 7 hovedchakras

Chakras er din organismes energicentre.

Filosofien bag chakra-systemet

Chakrasystemet har været kendt og beskrevet gennem tusinder af år, og opfattes i bl.a. yoga og ayurveda som kroppens energicentre, hvori livskraften ( på sanskrit kaldet Prana, men også kendt under benævnelser som Ki/Qi eller Chi) opfanges og videresendes. Selve ordet chakra er Sanskrit og betyder hjul. Fra gammel tid er det flere steder beskrevet hvordan ubalance og blokeringer i chakrasystemets energistrøm forårsager sygdomme.

Filosofien bag chakra-systemet stammer fra yoga, hvis filosofi rummer dybere esoteriske og astrale dimensioner, men om du kan tilslutte dig det, er ikke afgørende. Vigtigste er det, at forsøge at forholde sig åbent til de beskrivelser af psykosomatisk enhed og struktur, som viser os hvordan krop, sind og følelser spiller sammen i alle sammenhænge. Mennesket er en energimæssig enhed. Der findes ikke nogen organisk sygdom uden følelsesmæssige forstyrrelser, ligesom der heller ikke eksisterer nogen følelsesmæssige forstyrrelser uden fysiologiske konsekvenser.

Det er nemlig hvad denne årtusinder gamle disciplin er et kort over. Er man åben over for det, vil man overraskes over, hvor mange ligheder den byder på i forhold til de begreber, som moderne humanistisk kropspsykologi (bioenergetik) og holistisk medicin arbejder med.

Idet chakrasystemet kan opfattes som et kort over bevidstheden, kan alle spændinger i kroppen også relateres til spændinger i bevidstheden. Traumer, tilbageholde følelser og  behov sætter sig som spændinger i musklerne og nedsætter energiflowet i det pågældende kropsområde. Når energistrømmen ikke er åben kan der opstå blokeringer, hvilket kan føre til sygdom i de organer, der er placeret der.

Regelmæssig afbalancering af dine chakras vil støtte dig i, at være i naturligt flow med din fysiske og mentale trivsel og tilværelsen som helhed, hvor du er åben for livet, dets foranderlighed og de muligheder det indebærer. Se mere om chakraafbalancering her. Du kan også lære mere om dine chakras og deres indflydelse på din personlige trivsel, og samtidig modtage afbalancerende healing og vejledning. Læs om Guidet Chakra-tour her.

Chakras åbner og forbinder alle livsprocesser og influerer på din trivsel uden, at du nogensinde mærker det direkte. Det kan virke diffust at forholde sig til, men kan du forlige dig med tanken om, at alt er energi og at energi ikke er til at se og føle på, vil det måske hjælpe til en fornemmelse af disse chakras funktion som usynlige energicentre, der står for modtagelse og distribution af energi til alle livsvigtige aspekter af din eksistens…

Dine chakras  og deres indbyrdes samspil er afgørende for din formåen for, at holde din kropsdrift, din psyke og dine følelser sundt kørende og for, at holde dig i flow med tilværelsen og dens aspekter som helhed. Dine chakras individuelle og indbyrdes balance og sundhedstilstand danner således energimæssig baggrund for dit fysiske og psykiske velvære, og assisterer dig  til et velfungerende samspil mellem krop, sind, følelser og fornemmelsen af meningsfylde. De udgør fundamentet for personlig balance og personlig vækst, og forebygger samtidig mistrivsel, sygdom, stress m.v..

Med afsæt i et velfungerende flow og god personlig balance vil du selv fungere optimalt i tilværelsen, og samtidig kunne bidrage til dine omgivelsers trivsel og udvikling i et større perspektiv, der rækker langt udover dig selv og underbygger fornemmelsen for, hvordan alt indgår i en indbyrdes sammenhæng, og influerer på hinanden indbyrdes – fordi alt er energi.

 

Beskrivelse af de 7 chakras

Der findes et større antal chakras, men almindeligvis fokuseres på de 7 hovedchakras, som til sammen influerer på alle aspekter af et menneskes væren.

Denne introduktion beskriver, hvad de 7 hovedchakras, hver især og tilsammen gør for din trivsel.

Hvert chakra har en række kendetegn der relaterer til specifikke fysiske og psykiske aspekter og har således også sin egen fysiske placering langs kroppens midterlinie.

Enkelt chakra billede med numre
7. Krone chakra
6. Pande/pineal chakra
5. Hals chakra
4. Hjerte chakra
3. Solarplexus chakra
2. Hara chakra
1. Rod chakra

 

 

Rodchakra: Centret for overlevelse, tryghed, sikkerhed og grounding
Omhandler vore familierelationer, basale instinkter og behov og følelsen af at høre til.  
Relaterer til angst og behovet for kontrol og sikkerhed såvel som til tillid, livskraft, selvtillid og samhørighed med alt levende på jorden. Hvis her ikke er balance bliver alt en overlevelseskamp og frygt, usikkerhed og mistro kan fylde i tilværelsen.
Rodchakraet forsyner primært benene, og hofteområdet med energi, hvorfor negative mønstre netop kan give problemer i disse områder omkring lænd, underliv,
iskias, åreknuder, hæmorroider, testikler, æggestokke, endetarm m.v. 

Hara chakra: Centret for lyst, spontanitet, livsglæde og seksualitet 
Har at gøre med styrke og magt i den ydre verden såvel økonomisk som seksuelt, og om at have et rimeligt forhold til materielle ting og at kunne dele med andre uden, at føle sig truet.
Ubalance resulterer i angst og usikkerhed, manglende selvagtelse, materiel kompensation med ting, penge, social og økonomisk magt, ligesom dominerende tendens i kærlighedsforhold og seksuel utilstrækkelighed.
Udvikling af harachakraet åbner for at kunne give slip og flyde med livet og for at kunne være åbne i seksuelt samvær med en anden person.
Sygdomme i kønsorganer, sterilitet, impotens, menstruationsbesvær, prostata- og urinvejeslidelser, bækken og nyresygdomme m.v. relaterer til ubalancer i hara.   

Solar plexus: Centret for selvværd, styrke og følelser
Handler om udvikling af selvværd og styrke, at stole på sin egen fornemmelse og om kontakt til sine følelser. 

Ubalancer kan skabe mønstre af angst og vrede, som begrænser videre modning og kan føre til kompensatoriske adfærdsmønstre, frygt for nærhed og for at etablere tættere forhold, selvoptagethed, angst for at tage ansvar for eget liv eller for andre som ikke selv er i stand til det, vrede og kritik og angst for fiasko.
Har at gøre med energiforsyning til mave, tyndtarm, galdeblære, nyrer, lever, binyrer, milt og ryggens midte, og relaterer der for til ubalancer vedr. blodsukker, bugspytkirtel-, lever- og galdeblære, fordøjelse, overfølsomhed, spiseforstyrrelser, kvalme m.v..

Hjerte chakra: Centret for hjertefølelser
Handler om at kunne give kærlighed og handle udfra uselviske beslutninger og om medfølelse. Med et solidt kærlighedsfundament til sig selv og andre kan kriser og stress gennemleves mere effektiv, og med åbenhed for læring og formåen for at rumme.
Ubalance medfører følelsesmæssig forladthed. Vanskelighed ved at tilgive samt bitterhed føre til bitterhed og problemer, da oplevelser af vrede og angst er knyttet til hjertechakraet. Således kan tilbageholdte aggressioner og vrede være til skade for energistrømmen i hjertet, og skabe frygt for ikke at blive elsket, mangel på tro på sit eget værd, frygt for ikke at kunne vise eller opleve kærlighed og hengivenhed samt jalousi.Hjertechakra står for energiforsyning til hjerte, kredsløb, lunger og luftveje, skuldre, ribben, bryst, mellemgulv og spiserør og relaterer derfor til alle typer hjerte og kredsløbssygdomme, astma, allergier, lungeproblemer, problemer i øverste del af ryggen og skulderne.

Hals chakra: Center for kommunikation og integritet
Halschakra har at gøre med hvordan vi udtrykker os ud fra vores viljestyrke – ud fra hvad vi føler og står for  samt, at kunne kommunikere let med andre. Kreativitet og skabelsesevne hører  med til udviklingen af dette chakra i forhold til, at turde udfolde sig. 
Handler om tillid i relation til, at kunne overskue konsekvenser før vi handler og om, at  modtage, fordøje og assimilere i tillid. 
Halschakraet blokeres hvis ting holdes tilbage/ noget “sluges” – som følelser, ideer, sorg, vrede,  glæde m.v.. 
Halschakra forsyner skjoldbruskkirtel, spiserør, luftrør, mund, hals, svælg, tænder, gummer og kæber med energi. På et dybere plan kan det resultere i stofskiftelidelser, halsinfektioner, øm og ru hals, nakkespændinger, stivnakkethed og hævede kirtler m.v.

Pande chakra: Center for intuition
Kaldes også det tredje øje hvorigennem højere visdom og intuition træder ind i mennesket.
Handler om aspekter som indlæring og intelligens relateret til evnen til, at drage konklusioner både via intuition og intelligens.
Blokeringer giver problemer med at træffe beslutninger og ubalance kan vise sig som angst for, at handle i overensstemmelse med det som man føler.
Chakraet forsyner øjne, øre, pineal kirtel og hypofyse med energi.
Sygdomme og ubalance er knyttet til neurologiske forstyrrelser, blindhed, døvhed, hjerneblødning, depression, psykoser, indlæringsproblemer, hovedpiner og migræner.

Krone chakra: Centeret for skabelseskraft
Her er selve skabelseskraften manifesteret i form af overvejende yang og kosmisk energi som trækkes ind som energi. Chakraet samordner og forstærker aktiviteterne for alle øvrige centre.Chakraet har at gøre med udvikling af overordnet accept af ens liv og følelsen af mening, og handler om udvikling af personlige holdninger, værdinormer og etik.
Ved ubalance opstår problemer med at hvile i sig selv, acceptere roen og føle sig tilpas i roen. Man er ikke i stand til at se større mønstre og linier i ens liv så livet kan føles meningsløst og medføre mangel på tillid til, at give sig hen til det naturlige, som livet tilbyder hvorfor der hele tiden søges impulser.
Energien går til nervesystemet, muskler og skelettet og relaterer til sygdomme som lammelser, knogleproblemer, sklerose .


Blokeringer

Vi fødes som regel med velfungerende energicentre/ afbalancerede chakras, men i løbet af livet, laves en masse blokeringer som skaber ubalance i forhold til, at chakraerne via energi fra den omgivende atmosfære kan oplade organismen.

Blokeringerne opstår i de situationer, hvor vi bremser vores naturlige energistrøm, og undertrykker os selv f.eks. for, at tilpasse os, opnå omgivelsernes accept osv. Når et center blokeres, bremses rotationen og vi bliver dårligere til at optage livsenergi og til at kommunikere med kroppen gennem hormonkirtlerne. Vi får det med andre ord dårligt. Det kan være både mentalt, psykisk og fysisk.

Oplevelse af uro i krop og sind fra tid til anden såvel som sygdom opstår, fordi der er forstyrrelse i de selvhævdende og modtagende principper, Det svækker energistrømmen og når energistrømmen ikke er åben, opstå blokeringer.

Ovenfor er der ud for hvert chakra nævnt eksempler på relaterende sygdomme. Foruden disse relaterer ubalancer i hvert chakra desuden til cancer.  

Blokeringerne kan løsnes via healing, og bearbejdes og afhjælpes fremadrettet ved, at vi får øje på de uhensigtsmæssige følelses- og tankemønstre, som vi har skabt. Kontakt os gerne uforpligtende for, at høre mere om hvordan her.

Generelt harmoniseres og udvikles hvert chakra tillige ved meditation og ved bevidst træning af de kvaliteter, som de hver især står for. Man bør være lidt varsom med selv, at meditere på sine chakra-centre uden vejledning eller forkendskab, da de let kan bringes ud af balance. Sker det anbefales healing med chakra-balancering for, at genskabe balance. Se mere her.

For at skabe øjeblikkelig ro på fysisk eller mental uro, kan man selv anbringe sine hænder på centrene i denne rækkefølge:

En hånd på hara- og den anden på halscentret
En hånd på solar plexus og den anden på hjertecentret
En hånd på panden og den anden på hjertecentret

Lad hænderne ligge i hver position et par minutter. Det skaber i langt de fleste tilfælde beroligelse.


Brug af chakrasystemet

Umiddelbart kan begrebet chakra, virke en smule teoretisk, indviklet og ikke umiddelbart egnet til brug i hverdagen. Men det er det. Foruden healere, clairvoyante og andre behandleres brug følger her følger nogle eksempler på mere hverdagsagtig brug af chakrasystemet, som blot er få af de muligheder, der findes:

Som baggrundsviden – man kan sammenligne det, at kende til chakras og deres funktion, med det at kunne matematik. Det er ikke ofte man decideret tænker over, at nu benytter man matematik i sine tanker. Disse færdigheder er noget man mere eller mindre kan og som indgår i ens tankeprocesser. Således også med begrebet chakras.

Som referenceramme for egen trivsel – nogle undersøger jævnligt deres chakras, via en af de metoder der findes til det, og bruger således chakraernes tilstand til referenceramme for hvordan de har det. Det kan f.eks. være, hvis det fornemmes, at der er noget galt, men man ikke rigtig kan finde ud af hvor problemerne stammer fra. I denne forbindelse benyttes chakraerne altså som ren energiarkitektur, som en indikator, et termometer for hvorledes de forskellige balancer er. Som et landkort over de sammenhænge kroppens elementer har med hinanden og deres korrespondance med de psykiske og sjælelige balancer.

Prøv selv – chakra-systemet er som et kort over bevidstheden, hvorfor spændinger i kroppen relaterer til spændinger i bevidstheden:

Tænk på en situation i dit liv, hvor du var meget frustreret, anspændt, stresset.
– Mærk efter, hvilken del(e) af din krop, der føles anspændt, mens du tænker på situationen.
– Hvis du skulle tegne en cirkel omkring denne kropsdel, hvor stor ville den så være?
– Hvis du skulle farve denne cirkel, hvilken farve ville du så vælge?

Hvor du følte denne spænding menes at være afhængig af, hvorfor du følte spændingen.

Følte du det f.eks. i dit solar plexus i mellemgulvet havde det at gøre med din opfattelse omkring kontrol, styrke, identitet og frihed til, at være dig selv. På samme vis relaterer den fysiske oplevelse i andre kropsdele til kendetegnene ved de øvrige chakraer. Dette kan du bl.a. lære på en Guidet chakra-tour, se mere her.

Et andet eksempel på, hvordan chakra-systemet kan bruges, er overfor allergiske reaktioner, sygdomme, fobier m.v. som alle kan relateres til de forskellige chakraer.

Hvert chakra kan desuden relateres til en kirtel og en gruppe af nerver. Oplever du en spænding i en specifik del af bevidstheden, er det det chakra, som er knyttet til den del af bevidstheden, der reagerer. Spændingen bliver formidlet videre til kirtlen, som er relateret til det bestemte chakra. Kirtlen udskiller hormoner, der ændrer kroppens kemi. Derfor vil en ændring i din bevidsthed skabe en ændring i din krops kemiske struktur.

Tag blot det eksempel, at komme i skænderi med sin partner. Denne oplevelse vil forplante sig ned i rodchakraet, idet dette chakra er relateret til alt, som har med tryghed, sikkerhed, overlevelse m.v. at gøre. Rodchakraet relaterer desuden til binyrerne, som vil respondere ved at udskille adrenalin. Spændingen sendes også videre til den gruppe af nerver, som chakraet korresponderer med – i rodchakraets tilfælde det sakrale plexus, der kontrollerer benene. Du er således klar til at tage benene på nakken, hvis skænderiet skulle udvikle sig…

Denne slags kædereaktioner er så almindelige for os, at vi ikke tænker nærmere over dem i dagligdagen, men de relaterer alle til chakrasystemet.

Andre bruger også chakrasystemet til at tolke livets begivenheder i forhold til vores indre bevidsthed:

Som tolkning i relation til forskellige elementer – jord, vand, ild, luft, æter, indre lyd og indre lys – Disse tilhørsforhold fortæller noget om dit forhold til de dele af din bevidsthed, som elementerne er relateret til. Man mener eksempelvis, at hvis en person er bange for vand, bange for at svømme eller sejle, så er det, fordi disse forhold afspejler følelser omkring de dele af bevidstheden, som vand repræsenterer; mad, sex mv. relateret til hara-chakraet hvis element er vand.

Nogle omfavner et træ eller går på bare tæer i græsset for, at styrke deres Rod-Chakra og skabe grounding, da energivibrationerne i rod-chakraet er tæt på de energivibrationer, der findes i naturen, hvorfor det antages at kontakt med naturen kan styrke energierne i rodchakraet.

I arbejdet med drømmetydning – her benyttes chakrasystemet ofte til reference.
Er der en henvisning til et chakra kan man give det opmærksomhed ved ganske simpelt at lukke øjnene og tage kontakt til det pågældende sted, eventuelt hjulpet på vej af drømmens billeder. På et mere subtilt niveau reflekterer alle drømme energi og med et passende kendskab til drømmenes symbolsprog vil det være muligt at relatere stort set alle drømme til bestemte chakraer.

Dette var blot nogle få eksempler på, hvad det årtusinder gamle chakrasystem kan bruges til i en moderne kontekst.