Tag-arkiv: Balance

Symptomer på ubalance

“Hvis du ikke forstår livets hentydninger
så vil livet ramme dig”
– C. G Jung

I en travl hverdag oplever mange mennesker at “rammes” af livet i form af ubalancer. Indre uro, stress, fysiske småskavanker, deciderede lidelser eller komplicerede relationer, der tærer på energien og hæmmer flow med tilværelsen er blot eksempler. Ofte forsøges de ignoreret det – man vil jo ikke virke pivet, og finder på alverdens gode forklaringer og vænner os til rigeligt meget. Tilvænning fjerner dog sjældent ubalancer. De er som sten i skoen… Og hvorfor også vænne sig til noget, der ikke er godt for én, kan man spørge? Når det nu i værste fald kan være med livet som indsats…

Jamen – det er jo så enkelt, at vi mennesker er vanedyr og at trygheden ved det kendte, gør os i stand til at vænne os til det mest utrolige – akkurat som i historien om frøen i gryden… Kender du den ikke, kan du læse den her.

En grund til, at signalerne om ubalance negligeres er selvfølgelig også, at de altid kommer så pokkers ubelejligt… Ikke desto mindre er de vigtige at forholde sig til, hvis du aktivt ønsker, at pleje din trivsel. Vent derfor ikke på, at andre kommer og hanker op i dag – start hellere i dag end i morgen med, at tage kroppen og sindets signaler seriøst, når de viser sig i forhold til både din fysik, dine gøremål, dine relationer osv.. Navnlig hvis de har det med, at gentage sig.

Her er blot nogle eksempler på, hvad du med fordel kan være opmærksom på i hverdagen – listen er ikke udtømmende:

 • Mangel på glæde i din dagligdag
 • Hyppige muskelspændinger
 • Mistrivsel i dine relationer
 • Social tilbagetrækning
 • Manglende overblik
 • Manglende sexlyst
 • Distræt adfærd
 • Energimangel
 • Glemsomhed
 • Søvnbesvær
 • Øget træthed
 • Ændret appetit
 • Hyppig hovedpine
 • Uoverkommelighed
 • Vægttab el. vægtøgning
 • Generelt sløvede sanser
 • Jævnlige synsforstyrrelser
 • Øget behov for stimulanser
 • Angst og tiltagende bekymring
 • Uafklarethed omkring dine livsvalg


Mænd og kvinder kan reagere forskelligt, men samtlige af de nævnte træk vil kunne opleves af begge køn. Gentagne signaler har derfor et budskab og flere kan sagtes vise sig samtidig, hvilket blot understreger budskabet om, ubalancens omfang. Noget kalder på justering, så spørgsmålet er blot, om du – dit helbred, dine omgivelser osv. kan holde til, at vente på, at det går over af sig selv?

Det kan forståeligt nok synes mere bekvemt, at fortsætte alt som vanlig. At vælge at se visse realiter i øjnene, kan jo betyde behov for justeringer i tilværelsen, og lige forandringsvillige er vi mennesker ikke altid. Forandringer sker derfor ofte mere af nød end af lyst. I nogle situationer ænser vi end ikke, hvad vi reelt har gang i, og hvor vi er på vej hen, fordi vi er fokuseret i helt andre retninger. Men konsekvenserne indfinder sig alligevel – og altid på de mest ubelejlige måder.

Under pres er vi desuden ofte mindre eller slet ikke lydhøre over for de råd eller hentydninger, som andre giver os. Det er faktisk et typisk symptom på, at man er presset på den ene eller anden måde. “Jeg alene vide…” og “Jeg ved bedst selv…” tager nemt over, og vii siger generelt mere “nej”, fremfor at holde os åbne for nye forslag og muligheder.

Pres svækker endvidere den sunde dømmekraft og bl.a. derfor vælger mange at undlade, at reagere i tide på de ubalancer de oplever, hvilket kroniske symptomer og et stort antal sygemeldinger vidner om.

Ubalance er derfor ALTID udtryk for, at noget i eller omkring dig ikke fungerer optimalt uanset hvor forskelligartet det kan vise sig. Tag blot stress, udbrændthed eller enhver sygdom som eksempler.  Der er tale om forskellige symptomer, men fælles er, at din livsbalance påvirkes og hindrer flow med de ting du gør og tilværelsen som helhed, hvilket forringer din trivsel. Læs mere om stress her.

Hvor ubehageligt det end er, at blive ramt af stress eller pludselig sygdom, bliver effekten imidlertid, at krop og sind på den måde får, hvad der sandsynligvis allerede er bedt om gentagne gange – nemlig ro til afslapning, genopbygning og reflektion. Der skabes et break fra hverdagen, som kan give ro og sætte tilværelsen i nyt lys. Paradoksalt nok som tingene har det med, at regulere sig selv…

Inden det går så galt, er der dog meget som kan gøres. Det er hvad FLOW & BALANCE hjælper mennesker med. Kontakt os gerne her og hør mere om, hvad du kan få ud af at rette fokus mod at styrke og vedligeholde din trivsel og lad os sammen finde frem til, hvad der matcher dine behov.

Oplever du fysiske symptomer, anbefales du også at søge læge. FLOW & BALANCE arbejder ofte og med gode resultater side om side med lægelig behandling. Vore tiltag understøtter enhver form forlægelig behandling, herunder restitutions- og helingsprocesser efter operation, bivirkninger ved kemobehandling af kræftpatienter, brud- og sårheling, stressbehandling m.v.. Læger tager vare på det fysiske men sjældent på det mentale felt, med mindre du henvises til en psykolog eller psykiater, hvilket du selvfølgelig altid anbefales at tage imod. Vi undlader at bevæge os ind på psykologens, psykiaterens og psykoterapiens domæne, men understøtter din proces via coaching, mindfulness, mentoring, healing, Access Bars og TFT, som alle er inspireret af moderne psykologiske metoder . Læs mere om de enkelte tiltag her.

Mange mennesker oplever, at stå ret alene med det, der forhindrer mental og fysisk trivsel med mindre konkret sygdom eller et decideret stressudbrud er påviseligt. Det skyldes ofte manglende kendskab til alternativer eller tiltro alene til konventionel behandling. Behandling af fysiske lidelser fjerner endvidere heller ikke den mentale del af ubalancen. Mange ordineres derfor lykkepiller, som den mest oplagte løsning i forhold til mentale ubalancer. Ingen kan bebrejdes i, at tage imod disse piller, for hvem vil ikke gerne have det godt?  Det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt at være totalt imod antidepressiver, men blot et sundhedstegn at forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt de udskrives som den eneste umiddelbare løsning. Der findes nemlig oftest alternativer, som ikke kræver kunstige medikamenter, selv om de muligvis ikke indfår i lægens behandlingstilbud. Desuden er det videnskabeligt dokumenteret, at lykkepiller kun virker på en mindre del af de, som tager dem, og at over halvdelen får negative bivirkninger, f.eks. får mange især helt unge selvmordstanker, Det er ikke hensigtsmæssigt.

Medikamenter alene genopretter ikke balancen i forhold til den bagved liggende mentale og følelsesmæssige årsag til ubalancer. Her kan metoder som healing og Access Bars bidrage, lige som coaching og mindfulnesstræning kan styrke bevidstheden og bidrage med værktøjer, som hjælper til at kunne navigere  bedre i tilværelsen.

I en del tilfælde lader en fysisk ubalance sig ikke diagnosticere ud fra en traditionel lægelig betragtning – uanset tydelige fysiske symptomer og evt. vedholdende gener, som påvirker trivslen og indikerer behov for genopretning. Ligeledes med de ikke-synlige eller direkte fysik mærkbare symptomer, som kan være vanskelige at forholde sig til. Deres indikation på ubalance er dog lige så klar, da det mentale aspekt influerer mindst lige så stærkt på vores trivsel som det fysiske.  “Du bliver, hvad du spiser” er en velkendt og accepteret sætning hos de fleste, men “Du bliver, hvad du tænker“, som er lige så sand, er af mange mindre bekendt eller accepteret. Men det er sådan, det er – det hele hænger sammen – krop og sind reagerer blot forskelligt, men vær vis på at de arbejder sammen og sender dig maser af signaler om, at noget i eller omkring dig kalder på opmærksomhed.

At blive bedre til at genkende signaler og konkrete symptomer, når de viser sig og at vide hvad du kan gøre for dig selv, hjælper til med, at vedligeholde din trivsel og  til, at være medskaber af en tilværelse med bedre flow og balance. FLOW & BALANCE viser dig hvordan!

Fysik, psyke, emotioner – det hele hænger uløseligt sammen i vores optik, skønt den opfattelse ikke forekommer alle lige logisk. Mærk derfor selv efter, hvad du oplever, og ikke kun i dig selv – men også i forhold til det, der omgiver dig. Er der uro eller balance? Vi påvirker og påvirkes nemlig stærkt i forhold til vore omgivelser. Ved at se ud over egen navle og lære at lytte med såvel maven, som hovedet og hjertet i kombination, vil vi kunne gøre meget for at sikre trivslen i hverdagen. Mindfulness, healing, Access Bars m.v. arbejder ud fra denne tilgang og overrasker ofte med både uventede og overbevisende lindringer på såvel det fysiske som det mentale og emotionelle felt i forhold til både personlige og relationelle temaer.

Vi ønsker, at inspirere til større fokus på forebyggelse så decideret helbredelse bliver mindre relevant at forholde sig til. Der er nemlig så meget at gøre, med rette viden og opmærksomhed rettet mod, at skabe mest mulig balance i hverdagen.

FLOW & BALANCE viser dig hvordan. Se mere om vore tiltag her, og kontak os gerne for en uforpligtende samtale her.

 

 

Mindfulness

Mindfulness rimer næsten på antistress – og har da også en hel del med hinanden at gøre!

Mindfulness har rødder langt tilbage i tiden, men er gennem de seneste 3 årtier tilpasset nutidens behov, og udgør i dag for mange mennesker en modvægt til vores moderne hurtigtgående livsstil – som en måde at være i livet på, der kort fortalt handler om: 

” Evnen til, at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik uden at dømme…”
– Jon Kabat-Zinn

Mindfulness udgør et solidt fundament for vækst – både personlig livsvækst og vækst set i et større perspektiv relateret til udvikling, innovation og bæredygtighed. Dette er sikkert grunden til, at mindfulness vinder hastig anerkendelse i den vestlige verden, bl.a. som en effektiv metode til, at reducere stress. Bl.a. derfor anerkendes mindfulness også i store dele af erhvervslivet – se gerne mere om mindfulness i organisationer.

Nutidens behov for på den ene side at holde sig mentalt klar og agere effektivt og på den anden side, at kunne finde den fornødne indre ro, der gør det muligt at koble af og genere energi matches ideelt af mindfulness. 

Aproops energi – så ligger der i den menenskelige natur en tendens til, at vi i hverdagen bruger en stor del af vores energi på, at stræbe efter at føle velvære og slippe for ubehag. Desværre med den effekt at følelsen af netop at have det elendigt risikerer at mangedobles… En stor del vore problemer skyldes derfor netop, at vi altid forsøger at slippe for problemer. Her byder mindfulness ind med metoder til, at leve i nuet på en helt ny måde – med dét der ér.

Desuden tilbyder mindfulness os muligheden for at træne evnerne for læring, vækst og selv-heling, hvilket ikke blot kan forandre vores aktuelle tilstand men hele vores liv, når vi først erfarer, at vi alle har uendeligt mange muligheder for i hvert øjeblik at vælge hvordan vi vil møde det, vi oplever i sind, krop og i verden omkring os…

Tilgangen tilbyder dermed konkrete og tilgængelige metoder, hvis effekter både er afstressende og leder til personlig erkendelse. Der kan opleves nogen forvirring omkring hvad mindfulness egentlig er og ikke er. Ofte præsenteres det som “blot” et redskab til øget nærvær, men mindfulness er tillige en invitation til et dybere kendskab til dig selv, som kun kan opnås og genkendes gennem træning. Jo længere tids praksis, jo mere berigende.

Om din tilgang til mindfulness handler om tilegne dig effektive værktøjer, der konkret kan styrkelse din trivsel i hverdagen eller om du er interesseret i, at arbejde med din personlige udvikling på et dybere plan er for os lige gyldige incitamenter til, at tage mindfulness til sig. Vi dømmer ingen tilgang mere “rigtig” end anden. Vores intention er, at vise, at mindfulness er en oplagt vej til, netop at styrke dét, der måtte give mening og bidrage positivt til øget trivsel for enkeltpersoner og grupper.


Moderne mindfulness – kort fortalt

Vel vidende at der findes mange bud på hvad moderne mindfulness er og bidrager med, følger her lidt om den tilgang du vil møde hos FLOW & BALANCE med al respekt for evt. andre udlægninger.

Moderne mindfulness baserer sig på såvel inspirerende gammel visdom som moderne forskning. Der findes en lang række resultater, fremlagt af dygtige forskere, og forskes til stadighed seriøst i mindfulness positive indvirkning på vores livskvalitet og udvikling. 

Moderne mindfulness kan kort forklares som udtryk for måden, du i almindelighed møder dine egne tanker, følelser og alt hvad du sanser – herunder også det mindre behagelige som overbelastning, smerter, angst m.v.. Mindfulness er derfor et udtryk for din blotte opmærksomme væren med dig selv og dine omgivelser – uden anstrengelse og uden at dømme. Denne tilstand er værd at tilstræbe i alle livets sammenhænge  – om du mediterer, går tur, laver mad, spiser, sidder i møde, samtaler eller andet, som du foretager dig i hverdagen alene såvel som sammen med andre. 

Det giver nye muligheder for, at bevæge dig i livet med et mere frit afsæt, i styrket kontakt med dine ressourcer og i bedre balance med både dig selv og dine omgivelser. Du styrkes til, at være med de omstændigheder du møder på en mere fri måde, hvor du i højere grad selv bestemmer din reaktion og graden af påvirkning fra omgivelserne eller hvad du måtte sanse. Det giver nye muligheder for at vælge, i højere grad at bruge din energi på det, der giver værdi og mening for dig – frem for på frustration, ærgrelse o.lign. over ting, du forgæves forsøger at tilpasse dig eller over omstændigheder du alligevel ingen indflydelse har på. 

Lidt populært omtales mindfulness som “nutidens vidunder-middel” som modvægt til vores moderne livsstil, der har det med, at udfordre menneskers formåen for, at holde sig i flow og balance i hverdagen. Meget går så forrygende stærkt og handler om effektivitet og performance, at vi ofte agerer så meget pr. auto-pilot, at vi end ikke sanser, hvad vi foretager os. Ofte forsøger vi bevidst at multitaske, skønt det faktisk er en umulighed for hjernen. Det tærer derimod på vores mentale energi, og forringer opmærksomheden og nærværet i mange af vore handlinger og hindrer os i, at forholde os til vore reaktionsmåder. Mindfulness hjælper til fokus og opmærksomhed og bidrager til nærvær og en form for personlig effektivitet i hverdagen, som er langt mere optimal.

Mindfulness er dog ingen mirakelkur, hvor man bare lukker øjnene og slapper af – og vupti, så er man frisk, rask, og fuld af energi. At praktisere mindfulness kræver en indsats, før det giver resultater og jo mere man træner, jo mere får man ud af det.


Mindfulness skal ind under huden…

Effekterne af mindfulness lyder forjættende for de fleste mennesker. Alligevel opleves skridtet til faktisk at integrere dem ofte lidt uoverskueligt i en travl hverdag. Det underbygges tydeligst ved det store antal af stress-tilfælde og andre symptomer på hverdags-mistrivsel og det til trods for et utal af eksperters råd om netop, at huske at prioritere indre ro som en nødvendig base for trivsel. Så hvordan få tid til det, når man også skal passe familie, job og meget andet ???

FLOW & BALANCE lærer dig, at tage mindfulness til dig på måder, der matcher dig og din hverdag – kontakt os for at høre mere om hvordan!

Via inspiration til, at møde livets og hverdagens hændelser med en mindful tilgang, som matcher det liv du allerede lever, bliver det muligt, at integrere mindfulness i det liv, du allerede lever.

Du skal ikke lave om på dig selv for at leve med mere minddfulness – det handler ikke om måden du er på, men om at lære at blive opmærksom på måden du møder dig selv, andre og alt hvad der foregår omkring dig fra øjeblik til øjeblik.

Mindfulness bliver dermed en invitation til, at betragte og opleve på nye måder, som udover at øge dit perspektiv på tilværelsen tillige bringer øget ro til både krop og sind – og er dermed et kærkomment match til, hvad de fleste af os moderne mennesker har behov for i hverdagen.

Forskning påviser desuden, at mindfulness-træning giver positive resultater i forhold til håndtering af stress, smerter, depression og angst samt skaber øget empati, tillid, selvberoligelse, selvindsigt m.v.. Fysisk er det desuden påvist at, mindfulness meditation styrker immunforsvaret, stabilliserer blodtrykket m.v.. Du kan derfor gøre virkelig meget for, at styrke din balance ved, at invitere mindfulness ind i dit liv.

FLOW & BALANCE hjælper til at gøre det nemt, at tage mindfulness til dig og få adgang til de mange positive og nyttige effekter – læs mere nedenfor eller kontakt os.


Hvem
er mindfulness for?

Mindfulness er for alle! Yngre, ældre, forældre, ledere, medarbejdere, arbejdsledige… – nybegyndere såvel som øvede i meditation. Alle har vi gavn af, at styrke bevidstheden omkring måden vi oplever, tænker og reagerer fremfor blindt, at agere på autopilot, som vi oftest har for vane.

Arbejder du professionelt med andre mennesker, vil mindfulness-træning kunne bidrage positivt til din udvikling såvel fagligt som personligt.

Se desuden også gerne mere om mindfulness i organisationer specifikt henvendt til virksomheder, ledere og medarbejdere.


Hvad
får du ud af mindfulness?

Effekterne af mindfulness er mange!

Verden over forskes i hvad mindfulnesspraksis gør for os – både i forhold til hvordan mindfulness påvirker vores hjerne, hvor der klart er påvist gavnlige mentale effekter i forhold til f.eks. stress, angst, depression og nervøsitet  og i forhold til fysiske effekter som f.eks. forbedret immunforsvar, blodtrykket, smertehåndtering m.v..

De positive fysiske effekter af mindfulness er bl.a. styrkelse af immunforsvaret og stabilisering af blodtrykket og desuden relateres mindfulness positivt til håndtering af bl.a. lungesygdommen KOL, Psoriasis og Kræft.

Her følger blot nogle eksempler på, egne oplevelser samt hvad andre der praktiserer mindfulness med meditation typisk beretter om af effekter:

 • bedre søvn og mere energi og overskud
 • øget mental ro – at kunne være tilstede i nuet, uden forstyrrende tankemylder
 • bedre fokus, koncentration og hukommelse
 • styrket immunforsvar og mere fysisk robusthed
 • øget psykisk ligevægt øg mental fleksibilitet
 • håndtering af svære følelser 
 • øget hjernekapacitet og øget kreativitet
 • højere smertetærskel og bedre cooping med kroniske lidelser
 • markant øget stresshåndtering
 • mere glæde, harmoni og lykke i livet
 • udvikling af øget empati
 • bedre kontakt til intuition og kreativitet

At kunne være mere tilstede i nuet, uden konstant tankemylder og forstyrrelser fra automatiske tanker, der farer afsted i hjernen, skaber en enorm ro og oplevelse af frihed, da det gør det klart, at vore tanker ikke er os, men er noget vi har.

Mindfulness hjælper dig både til, at oparbejde robusthed og til at bringe ro på dit system, når du er eller har været under pres – først mentalt og videre derfra fysisk. Det giver dig mulighed for, at rette din opmærksomhed mod det, du ønsker at styrke og fremme såvel som mod det, der måske trænger til justering for, at reetablere din balance og skabe bedre trivsel.

Det øger derfor samtidig din personlige effektivitet – endda samtidig med, at du lærer, at skrue ned for blusset! Det kan lyde paradoksalt, men din evne for, at fokusere på det du foretager dig styrkes, da du gennem træning bliver mindre modtagelig for distraktion. Graden af øget nærvær kan dermed øge både kvaliteten af og din egen opmærksomhed omkring det, du gør. Mindfulness giver dig således et alternativ til multitasking – uden at forringe din effektivitet! For mange er opdagelsen af dette en decideret gave, idet multitasking beviseligt modarbejder vores ydeevne, og i stedet fremmer en række stressfaktorer i mange menneskers hverdag. Sådan behøver det ikke at være!

Mindfulness hjælper os også til, at håndtere følelser – også de som kan føles svære. Ved at lære at betragte dem frem for, at lade dig rive med, vil du bedre kunne forstå, hvad der driver dig og hvilke tankemønstre, du går rundt med. Det skaber bevidsthed om, at at du faktisk har et valg om at blive i dig selv og ikke lade dig rive med eller distraheres, hverken af følelsesmæssig uro eller uro fra omgivelserne. Bevidsthed styrkes, når du lærer, at slå autopiloten fra som følge af mindfulness-træning.

Ved at vide, hvad du selv kan gøre for at skabe fysisk og mental ro, skabes en positiv forskel i bevidstheden, som er sund for hele din organisme og som vil smitte af på måden du agerer, og dermed også påvirke dine relationer. Træning og integration af mindfulness, vil således give både fysisk og mentalt mærkbare effekter i hverdagen.


Hvornår
er mindfulness ideelt?

Mindfulness er ideelt i mange sammenhænge – her blot nogle eksempler på hvorfor andre har valgt, at lægge en indsats i at bringe mindfulness ind i hverdagen:

 • At lære meditation som en base for indre ro og afspænding
 • At finde en måde til, at skabe mere energi i hverdagen
 • Metoder til at lære at finde og bevare ro i hverdagen  
 • Ønske om, at styrke og bevare overblikket og arbejde mere struktureret 
 • At kunne  lukke af for “støj” både arbejdsmæssigt og i privatlivet
 • Behov for en metode til, at komme fra hovedet og ned i kroppen 
 • Ønske om metoder til, at kunne tage nogle hurtige time-outs i hverdagen
 • At udvikle mere glæde og overskud i hverdagen
 • At blive mere opmærksom på taknemmelighed
 • At blive mere personligt effektiv ved at opøve klarhed og fokus 
 • At få styr på tankemylder og et mere realistisk forhold til egne tanker
 • At bryde med gamle uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre
 • At mindske vrede, hidsighed og aggressivitet, for at få bedre relationer
 • At blive bedre til, at rumme andre og deres forskellighed
 • Skabe øget åbenhed og større accept overfor forandringer
 • Blive mere klar og fokuseret for, at kunne prioritere bedre 
 • Ønske om, at finde sine livsværdier og styrke til, at handle efter dem
 • Øget bevidsthed og nærvær i dagligdagens gøren og væren
 • At udvikle empati og samhørighed både med andre og sig selv
 • At rumme svære følelser og tanker, angst, depression og utryghed
 • Bedre selvværd gennem egenomsorg, selvindsigt og selvberoligelse 
 • Støtte til kroppens evne for selvregulering af smerter og stress-symptomer
 • Forebyggelse og håndtering af stress – både fysisk og psykisk
 • At finde glæde i sig selv og slippe usikkerheden om at være “god nok”
 • Behov for at kunne give slip og finde accept af, at alt ikke skal kontrolleres… 
 • At blive mere nærværende i forhold til relationer og måden at være sammen 


Oplever du tankemylder og besvær med at slappe af eller sove?
Så vil du sikkert opleve, at det er svært at holde fokus og koncentrere dig i hverdagen. Eller, at det er udfordrende at prioritere og få hverdagen til at hænge sammen. Og at der kan mangle energi til at få nye ideer og mærke glæden i hverdagen. Mindfulness hjælper til, at skabe den fornødne ro, få styr på tankerne, træne din fokuseringsevne og overskue og prioritere hverdagens gøremål. Det giver ny energi og overskud!

Oplever du gang på gang, at rives med af det, der foregår omkring dig?
Så vil du måske opleve at dine følelsesmæssige reaktioner tærer på din energi og forhindrer dig i at se klart og agere, som du i virkeligheden ønsker. Følelsesmæssige udsving kan om noget, forhindre os i at leve i balance. Mindfulness er en effektiv måde til at lære, at omgås autopiloten, og afholde os fra at reagere på måder, vi er mindre stolte af.

Har du vaner eller tankemønstre, der ikke længere gør dig noget godt?
Så er mindfulness en god hjælp til, at lære at give slip, så du kan møde både omgivelserne og dig selv på en måde, der åbner nye muligheder og perspektiver.

Har du svært ved rigtigt at mærke dine behov?
Så overhører du måske din krops signaler, når den fortæller dig, at den er træt, sulten osv.. Det er usundt og kan lede til øget blodtryk, muskelspændinger, hovedpine, svækket immunforsvar, stress-signaler og andet, der indikerer at der er lige lovlig meget pres på. Det kan være såvel fysisk som mentalt, men oftest er det på det mentale felt, vi presses mest i en travl hverdag – uanset at signalerne om ubalance ofte viser sig fysisk. Mindfulness lærer dig at komme fra hovedet til kroppen og at agere på måder, der styrker dit velvære, din prioritering og din selvbevidstehed. 

Mangler du nærvær og opmærksomhed i forhold til dig selv?
Da kan det være svært, at opdage at tingene i dit liv spiller mere sammen, end du måske lige går og tror. Mindfulness-træning skaber bevidsthed omkring disse ting, styrker din egenomsorg, din glæde og din generelle trivsel. 

Står du i en situation, der tærer særligt på din energi?
Øget arbejdspres, belastende situationer i privatlivet, sygdom i familien eller hos nære relationer… Mange forskellige situationer kan periodisk tære ekstra meget på din energi. Det skaber et tydeligt behov for, at du på egen hånd kan fylde dine energidepoter op i hverdagen. Mindfulness er da ideel til at skabe time out i hverdagen eller særlige situationer og hjælper dig til et bevidst fokus på og metoder til, at bevare dine energireserver for, fortsat at kunne agere i de omgivelser du befinder dig i uden at dræne dig selv unødigt – både for din egen og for andres skyld.

Har du svært ved at slippe kontrollen?
Der er meget i tilværelsen vi kan forsøge at kontrollere. Det kan være et stor byrde at forsøge at holde styr på alting, især hvis du samtid går efter perfektion… Måske det er blevet en vane, hvor du slet ikke lægger måske ikke mærke til, at du holder dig selv i en spændetrøje ved dit behov for kontrol, fordi du ikke kender andet. Men det indebærer en risiko for, at når du kontroller alting nyder du ingenting… Mindfulness giver dig valgmuligheden for, også at kunne give slip… Så du kan opleve forskellen.

Husk – at når du kontrollerer alting, nyder du ingenting…

Blot nogle eksempler… Enhver har sine grunde til at lære mindfulness – og du har dine. Du er velkommen til en helt uforpligtende snak om dem – kontakt os blot.


Hvad
er mindfulness-praksis?

Mindfulness-praksis skabes ud af træning og ér, at være bevidst om, hvordan du bringer mindfulness fra meditationspuden og ud i hverdagen. Det fordrer træning bl.a. i evnen for bevidst nærvær, opmærksomhed, fokusering og opmærksomhed på nuets kraft. Og jo bedre træning – jo mere får du ud af din mindfulnesspraksis i hverdagen.

Når du praktiserer mindfulness gør du sindet stille… for at kunne betragte derfra på en ikke dømmende og venlig måde på alle tider og i alle situationer. Også midt i verdens larm! At kunne det i din hverdag øger dels din formåen for at fastholde din indre ro, styrker din empati, skærper din fokuseringsevne og giver dig ikke mindst et forspring i forhold til den mekanisme, vi kan kalde auto-piloten.

Auto-piloten er en psykisk mekanisme, der styrer vore reaktioner, når vi ikke er mindfult opmærksomme. Den træder i kraft dels ved biologisk respons og dels ud fra, hvad vores egen tidligere adfærd har programmeret hjernen til. Faktisk har vi trænet vore hjerner selv – blot ubevidst. Det er denne evne, vi benytter os af under mindfulnesstræning nu blot bevidst.

Der findes nemlig andre muligheder end blot, at lade gamle mønstre og vaner styre, som i stedet giver mulighed for, at agere på nye måder, som kan være langt sundere og mere hensigtsmæssige for dig.

Mindfulnesstræning skaber bevidsthed omkring din formåen for faktisk, at kunne slå autopiloten fra og i stedet vælge dine reaktioner.

” Between stimulus and response there is a space…”
– Victor Frankl


Populært sagt tilbyder mindfulness dig muligheden for, at blive blot en tand hurtigere end auto-piloten blot ved, at udnytte dette “space” mellem stimulus og respons til, at reagere et øjeblik før autopiloten sætter ind… Det giver dig mulighed for, at vælge hvordan du i stedet vil reagere. 

Det kan især være ganske nyttigt, hvis du ikke altid ønsker, blot at gøre som du plejer… På denne måde bliver mindfulness en invitation til, at udvikle din mentale kapacitet for, at være med livets foranderlighed samtidig med, at din robusthed, empati, kreativitet m.v. udvikles.

 

Vidste du egentlig, at blot omkring 10 % af hvordan det går os i livet, baserer sig på hvad der sker for os i kraft af livets hændelser – mens hele 90% baserer sig på vores egen respons på vore oplevelser?


Ønsker du at opnå eller påvirke noget i dit liv, er der god grund til, at træne i, at kunne påvirke dine reaktioner – frem for blindt at lade auto-piloten styre rundt med dig som en anden marionet (får du mon også et Pinocchio-lignende billede af dig selv her???) At interessere dig for dette “space” mellem stimuli og respons plejer din generelle trivsel, gør dig mere personligt effektiv, styrker din rummelighed og attitude over for både dig selv og dine omgivelser, og er en stor hjælp i relation til din sundhed, trivsel, robusthed og formåen for, at forebygge stress m.v.

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan mindfulness kan bidrage til din trivsel.

 

 

Mindfulness og meditation

Mindfulness forbindes nært med meditation. Men er meget mere end det… Ligesom meditation er mere end mindfulness – læs gerne mere om meditation.

Meditation er bare en af måderne at træne mindfulness på. Mindfulness er nemlig opmærksomhedstræning i, at komme tilstede i nuet på en ikke dømmende og venlig måde på alle tider og i alle situationer. Mindfulness omfatter derfor bl.a. også mentaltræning, yoga og åndedrætsøvelser ud over egentlig meditation. Alle elementer bidrager til forståelsen af sig selv og sit indre liv og bidrager samtidig til evnen for, at være og fungere i harmoni med omgivelserne på en åben måde.

Meditation kan trænes på flere forskellige måder og træning af fokus samt opmærksomhed gennem afspænding af krop og sind, er derfor også en form for meditation, der foregår i fysisk og mental stilhed. Det ligner ren afslapning men er dog hverken tilfældet eller formålet. Her er tale om mental træning, der skaber både mærkbar og målbar effekt og i tilgift er behagelig. Denne træningsform står for mange mennesker i skarp kontrast til hverdagslivets tempo og vaner, og kan derfor til at begynde med virke udfordrende, indtil effekten efter en tid bliver positivt mærkbar.

Resultaterne af mindfulness-meditation er bl.a.:

 • bedre kontakt med nuet og det vi er i og gør 
 • øget nærvær med os selv og vore omgivelser
 • indsigt i os selv – vore tankemønstre og mekanismer
 • øget mental kapacitet og koncentrationsevne
 • reduceret stress i krop og sind – dæmper stresshormonerne og skaber ro 
 • fremme af produktionen af de hormoner, der skaber velvære og lykke

Mindfulness handler på ingen måde om blot, at sætte livet på standby gennem timelange meditationer – snarere tværtimod. Forskningsresultater viser, at blot få minutters daglig meditation gør en mærkbar forskel på kort tid. Det fortæller vi dig gerne meget mere om !

Kontakt os for at høre mere om, hvordan du nemt kommer i gang med mindfulness!

Hvordan foregår mindfulness-træning?

Vi mødes over et forløb og retter sammen opmærksomheden mod tilstanden af mindfulness med det formål, at du efterhånden lærer selv at være med den i dine daglige gøremål og i tilværelsen som helhed. Det bl.a. via øvelser og ved inspiration til forståelsen af, at der i mindfulness er en erkendelse af, at de valg, vi hver især træffer, også påvirker i en større sammenhæng. Se gerne mere om forløbet nedenfor.

Mindfulnesstræning er derfor en kombination af samtale og en række enkle øvelser, der hovedsageligt bruges til at opnå indre ro, styrke fokus og opmærksomhed.

Mindfulness-træning er hverken egentlig terapi eller behandling, skønt effekterne af at lære mindfulness er mærkbare og positive overfor både stress, fysiske smerter, depression og angst. 

Alene med det fokus at pleje din trivsel og balance eller med ønske om at styrke din bevidsthed er mindfulness en af de mest direkte veje til øget trivsel i tilværelsen som helhed, idet mindfulness berører alle livsaspekter. Mindfulness træning anvendes derfor meget hyppigt som et konkret middel til, at forebygge f.eks. stress i en moderne livsstil.

Gennem samtaler vil din opmærksomhed omkring din generelle tilgang til tilværelsen og din levevis vil blive styrket – herunder vil vi berøre mulige stressfaktorer, søvnens, motionens og kostens betydning for din trivsel samt vigtigheden af  kropsbevidsthed, betydningen af tankemønstre m.v..

Gennem træning øges opmærksomheden på, at sanse og være med det, du oplever. Der trænes i bevidsthed og nærvær via øvelser – som kan være meditation, yoga-lignende afspændingsøvelser, øvelser i kropsbevidsthed og vejrtrækning m.v.. Og  – det er intet must, at kunne sidde i lotus stilling! Ofte er siddende meditation det foretrukne valg, og det er meget fint og ofte også det nemmeste, at bringe med sig ud i hverdagen.  

Der trænes i at gøre sindet stille… og i at betragte derfra – på en ikke dømmende og venlig måde på alle tider og i alle situationer. At kunne det i din hverdag, øger dels din empati og din fokuseringsevne og giver dig desuden et forspring i forhold til den mekanisme, vi kalder auto-piloten.

Træningen kan tilrettelægges med eller uden et konkret tema. Har du ønske om et særligt fokusområde i relation til dit hverdagsliv, kan vi tage udgangspunkt i det.

Du vil gradvist blive ført gennem en række grundprincipper, som er kendetegnende for en mindfuld tilgang. Sammen vil vi relatere dem til din hverdag og de aspekter, som er vigtige for dig. Vi vil bl.a. berøre:

 • Tilstedvær og nærvær
 • Åbent sind ( beginners mind)
 • Tålmodighed
 • Balance mellem attraktion og aversion / ikke stræben
 • Ikke bedømmelse
 • Accept
 • At give slip / frisættelse / uafhængighed

Andre emner som f.eks. tillid kan også være oplagte at berøre.

Træningen sætter dermed også fokus tankemønstre og de vaner de afføder. Mellem dine sessions vil du gradvist træne og indarbejde mindfulness-principperne i din hverdag, for at få optimal gavn af din træning ved, at kunne bruge det du lærer på egen hånd fremadrettet i dit møde med hverdagens omstændigheder.


Mindfulnessforløb hos FLOW & BALANCE

Ro, nærvær og god energi i hverdagen

1:1 forløb over 8 uger, med 1½ times ugentlig undervisning / træning, samt: 

CD med guidede øvelser indtalt til dig personligt

Skriftligt materiale til brug for hjemme-træning m.v..

Pris kr. 4800,-

Forløbet omhandler bl.a.:

 • Introduktion til mindfulness, historie, forskning m.v.
 • Proaktiv tilgang til tilværelsen
 • Åndedrættets betydning
 • Mindfulness og meditation som værktøj
 • Træning af principperne i mindfulness
 • Øvelser der giver indre ro, forebygger og reducerer stress
 • Øvelser der giver energi og skaber balance
 • Metoder der hjælper til at slippe tanker og giver nærvær


Forløbet vil styrke din generelle trivsel fysisk, følelsesmæssigt og mentalt og er ideelt til at styrke dit velvære på alle planer.

Din særlige fordel ved at vælge dette 1:1 forløb er desuden, at du under hele forløbet vil modtage konkret og selvfølgelig fortrolig sparring på netop dine personlige udfordring og faldgruber – hvilket sikrer langt bedre integration i din hverdag sammenholdt med hold-undervisning. Sammen sikrer vi på denne måde dit udbytte optimalt – nu og i fremtiden.

 

 

 

Husk! Husk! Husk!

Du behøver ikke at opleve mistrivsel, stress eller lignende for, at få gavn af dette 1:1 Mindfulness-forløb.

Lysten til at pleje din balance er den bedste grund der findes, til at investere i din personlige trivsel ved, at invitere mindfulness ind i dit liv.


Har du derimod fået stress ind på livet
er det helt oplagt, at 
bruge forløbet til konkret håndtering af tegn på stress.

Se også gerne vores stressforebyggende forløb henvendt til medarbejdere og ledere i virksomheder.


Er du ramt af akut stress og måske sygemeldt
er der virkelig behov for kompetent og nænsom håndtering. Forløbet tilpasses derfor til dine aktuelle behov under hensyntagen til din konkrete tilstand. Se gerne mere om vejen ud af stress

 

Kontakt os under alle omstændigheder ved enhver tvivl eller blot nysgerrighed omkring hvad mindfulness kan gøre for dig – det er både gratis og uforpligtende! 

 

 

 

 

 

Coaching

                                                    ” Jeg kan ikke lære dig noget.                              Alt jeg kan gøre er, at stille dig spørgsmål og lade dig selv finde svaret”
– Sokrates  

Coaching assisterer dig til styrket bevidsthed omkring det, som er vigtigt for dig. Formålet med coaching er altid, at understøtte dig i, at skabe overblik og klarhed omkring det, der ligger dig på sinde og hjerte, for at give dig de mest optimale beslutnings- og handlemuligheder.

Det er dit liv og det er altid dig, der bestemmer vejen. Som coach er jeg der til at støtte dig, og det er mig en glæde, at bistå andre i at opnå bedre trivsel, udvikle sig og godt komme videre i deres liv. Du er imidlertid altid eksperten i dit eget liv – jeg assisterer dig til at få øje på det!

 

Coaching handler dybest set om at indstille livet til, at indeholde flere muligheder ved, at:

 • få fokus på og styrke det, der er vigtigt og skaber mening i dit liv
 • anerkende at problemer positivt kan lede os til at se, hvad der er vigtigt
 • udfordre opfattelsen af hvad der er problemer og hvad der er muligheder
 • styrke fokus på ressourcer hos dig selv og i omgivelserne
 • udfolde og synliggøre dine skjulte kompetencer, styrker og færdigheder
 • udvikle bevidsthed og formåen for, for at kunne foretage bevidste valg og udføre bevidste handlinger
 • blive bevidst om egne og andres handlemønstre og få øget forståelse herfor
 • opdage og forholde dig konstruktivt til det, der begrænser dig fra at trives og lykkes
 • skabe afklaring, retning og bevægelse, der giver ny energi til at nyde nuet og se nye perspektiver og komme videre fra tvivl, frustration eller stilstand.


Gennem refleksion, udvikling og læring omkring det, der aktuelt optager dig, styrker du både din selvindsigt og forståelse for de sammenhænge, du indgår i. Det  giver dig øget overblik og mere klarhed omkring en given situation eller tema og adgang til at bruge din kreativitet og se andre handlemuligheder end de mest vante. 

At bruge coaching som et konstruktivt tiltag til, at skabe overblik og klarhed i hverdagens anliggender er et positivt udtryk for ønsket om, at trives bedst muligt, være i flow med tilværelsen og i god balance med sig selv og sine omgivelser.


Fordelen ved at benytte en coach er bl.a. at en coach kan:

 • assistere dig til, at se dine egne blinde vinkler
 • se hvilke mønstre og vaner du har brug for at justere for at gøre det du ønsker
 • bidrage til at åbne dit felt af muligheder
 • invitere din indre dialog frem i lyset og hjælpe dig til, at gøre den til din ven 
 • guide dig til at opdage hvilke ressourcer du allerede besidder og omgives af
 • afdække dine værdier, styrker og kernekompetencer både fagligt og personligt


Om du står over for en vigtig beslutning, har behov for, at øge dit perspektiv på et personligt dilemma eller et forretnings-anliggende, uanset om du befinder dig midt i en udfordrende livsepoke eller ønsker nye vinkler på en hvilken som helt situation, kan du få gavn af coaching, som imødekommer langt mere end “ondt i livet”.

 

Det er ikke det vi har oplevet i livet, der gør os til dem vi er, men de historier der er mulige at fortælle om det, vi har gjort, og om det som er vigtigt.


Der findes en række forskellige tilgange til coaching – se det som coachens ansvar, at møde dig på den måde som matcher dig og din situation bedst. Vælg derfor din coach med omhu!


FLOW
& BALANCE
tilbyder 1:1 coaching og forløb for private samt erhvervsrettet over for både ledere og medarbejdere.

Her coaches altid individuelt og udfra din agenda – med afsæt i dét, som er vigtigt for dig, og bydes herfra ind med rette tilgang udfra situationen som kan være såvel privat som arbejdsmæssigt relateret. Som udgangspunkt praktiseres både såkaldt Life coaching og Business coaching – ligesom vi matcher hvad der ses betegnet som Balance coaching, Energi coaching, Intuitiv coaching m.v.. Se til eksempel gerne mere specifikt om businessrelateret coaching her

Endvidere tilbydes forløb med særligt fokus på stress. Til trods for en fin certificering som stresscoach anvendes betegnelsen stress-mentor eller vejleder i stedet hos FLOW & BALANCE, da begrebet stresscoaching i sig selv er selvmodsigende! Alvorligt stressede bør nemlig ikke coaches, men assisteres på anden vis indtil der igen er ro på og basis for, at se frem og hente læring ud af forløbet. Da kan coaching igen gøre god gavn. Coaching er desuden velegnet i relation til forebyggelse af stress inden den når at udvikle sig faretruende. Vær derfor altid opmærksom overfor dette misvisende begreb! Læs gerne mere om stresshåndtering.

Kontakt os gerne for en aftale eller en indledende uforpligtende dialog om, hvad coaching kan gøre for dig, eller læs mere om coaching nedenfor. 


Om
coaching:

Coaching danner rammen om en reflektionsprocess, der modsat traditionel rådgivning viser dig, at du selv har de svar, muligheder og ressourcer du har behov for, som vi blot sjældent er fuldt bevidste om eller i stand til at overskue på egen hånd. Ingen – hverken din coach eller andre kan derfor anvise den helt “rigtige” vej for dig. Du kan derimod få værdifuld støtte til, selv at træffe sundere og mere velovervejede beslutninger omkring alle aspekter i dit liv. Det er hvad coaching bidrager til!

Din coach giver dig ikke svarene – men besidder redskaberne til at lede dig til reflektion, der viser vej til rette løsning, svar eller indsigt for dig…

Begrebet coaching er jævnligt under beskydning for, at blive anvendt i flæng og på utilsigtede måder, som f.eks. når coaching ender med at forværre stress-ramtes tilstand eller i jobsammenhæng overskrider personlige eller private grænser og skaber tvivl om fortrolighed og roller leder og medarbejder imellem. Sådanne eksempler får forståeligt nok nogen til, at tage afstand til coaching-begrebet. Det er derfor væsentligt, at forholde sig til, at coaching ikke er en “one size fits all”-metode.

Coaching er ikke “bare” coaching, men dækker over mange forskellige tilgange, som hver især egner sig bedre til noget end til andet. God coaching handler derfor om rette tilgang i situationen, for generere rette effekt, hvilket sætter coachens professionalisme på prøve – navnlig hvis denne ikke har adgang til et udvalg af tilgange, der matcher forskelligartede situationer. Din coach må derfor nøje vælge den tilgang og metode, der matcher dit behov bedst. Og du må vælge en coach, som du har tillid til, at kunne gøre det!

Hos FLOW & BALANCE coaches derfor både med afsæt i NLP, som oprindelig er inspireret af en række terapeutiske metoder og ud fra det systemiske perspektiv hvor fokus er rettet mere mod relationen end mod personlige anliggender, med brug af narrativ og anerkendende tilgang inspireret af den positive psykologi. Ved omhyggeligt at vælge rette tilgang, er coaching et seriøst og virkningsfuldt værktøj med meget bred anvendelighed. 

Coaching er ikke terapi – og sigter ikke nødvendigvis efter kognitiv forståelse af din fortid. I stedet er fokus overvejende rettet mod, at assistere dig til at se, at du ikke er din historie men har en historie, som præger din identitet, syn på dig og måde at møde livet på.

Coaching medvirker til, både at se klart og nøgternt på det, der optager dig lige nu og til at agere fremadrettet. Det indebærer at du både mærker efter og forholder dig til, hvad der er det rette for dig i en given sammenhæng. Hvis det synes relevant at fremme forståelsen for tidligere begivenheder, mønstre osv. inddrages disse naturligvis efter behov. Men fokus vil som udgangpunkt rettes mod det, der optager dig med en positiv tilgang om, at fremme det, der fungerer og om at finde og styrke de styrker og ressourcer du allerede rummer og har adgang til i dine omgivelser.

Alt efter situationen tages afsæt i den metode, der bedst matcher situationen. Vi starter derfor altid med, at afklare dine behov. Coaching kan desuden med gavn inddrages som et supplerende værktøj i forhold til andre tiltag. 

Det anbefales ofte at indlede med, at afdække din tilfredshed med dine livsområder og hvordan du ser og ønsker dit liv fremover ud fra hvad du ønsker mere og mindre af, og der er mange ting vi med gavn kan komme omkring i bestræbelse på at afdække dit hvorfor – her nogle eksempler på spørgsmål som din coach kan stille:

 • Hvad er vigtigt for dig lige nu?
 • Hvad håber du at opnå?
 • Hvorfor er noget vigtigt for dig?
 • Hvilken mening giver det for dig?
 • Hvad vil det give dig personligt at nå dit/dine mål?
 • Hvilke følelser vil det give dig?
 • Hvad skal hjælpe dig til at gøre eller opnå det, som er vigtigt for dig?
 • Hvad er din andel i at lykkes med dette?
 • Hvordan ønsker du dine relationer og dit helbred?
 • Hvordan vil du gerne bo?
 • Hvordan ønsker du at bruge din tid?
 • Hvilke økonomiske mål har du?
 • Hvordan du vil måle om du er nået det?
 • Hvad og hvem kan hjælpe dig på vej?


Du assisteres til, at holde sporet for at opnå den klarhed du ønsker eller for at kunne arbejde dig målrettet hen mod din vision – alt afhængig af dit tema. Undervejs assisteres du også til, at slippe det, der ikke understøtter dig men blot tærer og ikke nærer dig.


Hvem
er coaching for?

Coaching er for alle uanset køn, alder, position osv. Dvs. fra teenager til topchef…, fra arbejdsledig til stresset medarbejder, fra nyforelsket til nyskilt osv… 

Om dit liv kører på skinner og du føler dig fuld af ressourcer som du brænder for at anvende eller om du er i en fase af frustration, oplever overbelastning eller at sidde fast i en konkret situation, har karriereovervejelser, er udfordret af en relation eller af hverdagen som sådan, kan der opstå behov for at skabe overblik over hvor du befinder dig lige nu – og fremadrettet gerne vil hen med det der optager dig. Coaching assisterer dig til, at skabe overblik og udvide perspektivet på dine muligheder.


Hvornår
er coaching ideelt?

Alt som har betydning i din tilværelse kan vendes af og tydeliggøres med coaching. Alt hvad du ønsker at opnå, håndtere, få overblik over, afklaring på, erkende eller fremme i dig selv er oplagte emner for coaching. Både specifikke emner og mere “bløde” eller følelsesrelaterede temaer bliver nemmere, at forholde sig efter en coachende anskuelse.woman-565104__180


Coaching favner stort set alle livets aspekter, og assisterer dig uanset emnet til, at skabe klarhed over et spørgsmål eller en situation.

Det kan dreje sig om personlige overvejelser, relationer, karrierevalg, konkret forestående beslutningstagning, ønske om ændring af vaner, mønstre eller overbevisninger, målsætninger, performance og meget andet…

Kun du ved, hvad der er vigtigt for dig lige nu.

Nedenstående er blot få eksempler på situationer, hvor coaching kan gøre gavn:

 • Når du står over for konkrete vigtige valg eller beslutninger – private såvel som jobrelaterede
 • Når du oplever situationer privat eller på job hvor du udfordres af egen eller andres attitude eller adfærd.
  Coaching kan bl.a. afdække spejlinger og på andre måder belyse vanskelige relationer og gøre dem nemmere at tackle
 • I livsomvæltende situationer som f.eks. flytning, skilsmisse, fyring eller andet. Her støttes du til, at rumme følelser der følger med og til, at tænke klart og fremadrettet for, at komme godt videre
 • Når du sætter dig mål om alt fra et marathon til rygestop, vægttab, en ny og bedre vane, gennemførelse af en uddannelse, et projekt eller noget andet specifikt som har betydning for dig. Her kan coaching støtte dig i, at planlægge og gennemføre ud fra rette strategi for dig. Du motiveres under vejs til, at holde ved dit mål. Sammen finder vi ud af, hvad der skal til at indfri dit mål.
 • Når du oplever, at mønstre eller temaer i dit liv påvirker din adfærd, dit selvværd, dit forhold til dine relationer eller på andre måder, der ikke gør dig noget godt. Sådanne mønstre hviler typisk på gamle overbevisninger, som ikke gavner dig længere. De kan udskiftes med nye støttende overbevisninger, som i højere grad kan hjælpe dig til, at gøre og være som du i virkeligheden ønsker. Det er aldrig for sent, at ændre mønstre og gå efter, hvad du ønsker.

Og sådan kunne der nævnes mange flere eksempler…

Kontakt mig gerne uforpligtende her, for at høre om, hvad coaching kan gøre for dig.


Hvad
får du ud af coaching?

Coaching styrker både din indsigt og din udsigt!

Via coaching øges din indsigt i egne måder at fungere på såvel som forståelsen for sammenhænge og mekanismer i dine relationer og livssituationer.

Coaching assisterer dig også til, at skabe overblik i forhold til en konkret situation,  opgave eller overfor prioriteringer og værdier, samt til, at formulere en konkret strategi eller målsætning og skabe en holdbar plan for dens gennemførelse uanset om det er privat eller jobrelateret.

Coaching understøtter bl.a.:

 • Din indsigt og forståelse for egen ageren, værdigrundlag, overbevisninger osv.
  Understøtter dit selvværd, din selvforståelse og selvaccept
 • Dit syn på egne styrker og ressourcer
  Skaber bevidsthed omkring deres anvendelses- og udviklingsmuligheder og dermed grobund for øget selvtillid, personlig vækst og præstation
  Støtter dig til, at skabe og leve det liv du ønsker
 • Din perspektivering
  Øger udsynet til de muligheder du reelt omgives af og muliggør nye, bedre valg
 • Forståelse for de relationer du er en del af
  Øger din rummelighed og formåen for accept af både dig selv og andre
  Understøtter din helhedsopfattelse, ansvarlighed og forståelse for din egen rolle
 • Din objektivitet – i forhold til en sags betydning for det og dem, der omgiver dig
  Skaber øget klarhed og åbenhed overfor nye handlemuligheder
 • Din struktureringsevne
  Skaber overskud ved at øge dit overblik, styrke dine prioriteringer og bringe dig nærmere dine mål. Tydeliggør relevansen af gode strategier for din ageren 

Således kan coaching bidrage til at skabe mere overskud, forståelse, øget overblik, nyt perspektiv og meget mere, som kan være til gavn i enhver livssituation.

Hvordan foregår coaching?

Coaching foregår som 1:1 sessions med dialog. Altid med 100% fortrolighed – så her kan du vende ALT – også emner, som du end ikke har luftet for dine aller nærmeste…

IMG_2626

Via spørgsmål ledes du til egen reflektion omkring det, der optager dig. Du har svarerne, mulighederne og ressourcerne. Med coaching som værktøj, assisteres du  blot til, at finde svarene i dig selv, og aktivere dine egne ressourcer i forhold til det, du ønsker at opnå, få overblik eller afklaring på, erkende eller fremme i dig selv. Gennem processen åbnes op for, at dine styrkeområder kan udvikle sig.

Sessions foregår i rolige og behagelige omgivelser hos mig, eller på andet mødested efter særlig aftale, f.eks. i virksomheder.

Er der stemning for det, kan vi også vælge at tale sammen under en gåtur i naturen eller på en bænk i haven.

DSC01442Geografisk afstand er ingen hindring, da du kan vælge, at lade vore samtaler foregå på telefon eller at mødes over Skype.

Vi anvender de muligheder der findes frem for, at lade os begrænse.

 

Få mere at vide om, hvad coaching kan gøre for dig. Kontakt os her!

 

Pris

1½ times coaching-samtale kr. 850 

Ved aftale om forløb over flere sessions (ved samlet køb):

3 sessions forløb kr. 2200 

5 sessions forløb kr. 3500

7 sessions forløb kr. 4500


Tilkøb af timer til forløb er selvfølgelig muligt – timeprisen beregnes da svarende til gennemsnits-timeprisen på det oprindeligt aftalte forløb. 

 

YDELSER

FLOW & BALANCE

…assisterer mennesker til, at skabe det de gerne vil  have, mere end til, at hjælpe dem af med det, de ikke ønsker.
I sidste ende er resultatet det samme,
men der er en verden til forskel på
måden, at anskue det på


Hos FLOW & BALANCE opnår mennesker mindre stress, mindre frustation og mindre ubalance på mange forskellige livsområder fordi, det vi overordnet fokuserer på er, at assistere til at finde mere glæde, mere lethed, mere overskud, mere energi… Alt dét, der ligger i at kunne leve et liv, med bedre trivsel i hverdagen.

Læs mere om at samarbejde med FLOW & BALANCE her.
Se eksempler på sessions, forløb og priser her.
Du finder vej til FLOW & BALANCE her.
Om det praktiske –  vilkår, betaling, afbud m.v. kan du læse mere her.

Kontakt os for spørgsmål eller for, at lave en aftale her.


Du vil i vores samarbejde få gavn af, FLOW & BALANCE bygger på en bred 
palet af effektive udviklings-værktøjer, understøttet af mange års erfaring i mødet med mennesker hverdagen – både i privatlivet, i erhvervslivet og i tilværelsens øvrige sammenhænge.   

Her tages altid udgangspunkt i individuelle behov og ønsker. Det sikrer dig at blive mødt og forstået med en professionelt tilpasset håndtering, for som Mark Twain har sagt: “Hvis det eneste du har er en hammer, er der en frygtelig masse ting, som vil ligne søm” – men det sker ikke her…. Her møder du kompetencer baseret på en række forskellige redskaber – alt sammen til din fordel, da det gør muligt at møde dine personlige behov og ønsker ud fra bl.a.:  

COACHING
Mentoring

MINDFULNESS
HEALING

Access Bars


For mange mennesker er stress et emne, som står højt på agendaen – både hos private og i organisationerne. Vi samarbejder derfor aktivt omkring både forebyggelse og om håndtering, når bægeret er flydt over og stress har ramt og sygemelding måske allerede er en realitet eller på vej til, at blive det. Se derfor mere specifikt om stress-håndtering

I alle sammenhænge gælder det, at hver enkelt situation mødes med nærvær og oprigtig interesse i, at guide mennesker til bedre flow og balance i tilværelsen omkring personlig trivsel, personlig effektivitet, sundhed, work/life-balance, karrieremuligheder, personlig og spirituel udvikling m.v.. 

 

Se hvad FLOW & BALANCE tilbyder:
Private: Balanced Being   Styrk din trivsel og balance i hverdagen  
Virksomheder: Balanced Business  Trivselsoptimering i på jobbet 


Alle tiltag sætter spot på hverdagens trivsel med henblik på, at skabe bedst mulig balance, stærk bevisthed og øget nærvær i hverdagens aktiviteter.

Her assisteres mennesker til at optimere deres personlige ressourcer, bl.a. ved at fremme den mentale robusthed og styrke den personlig effektivitet og formåen for at imødekomme hverdagens konstante foranderlighed  – herunder at håndtere aspekterne omkring stress.

Med afsæt i positiv psykologi og en integral og helheds-orienteret tilgang samarbejdes med privatpersoner og erhvervslivet om styrkelse af det hele moderne menneske i mødet med hverdagen med opmærksomhed på livets konstante foranderlighed og fokus på, at alt i måden vi lever vores liv på – måden vi tænker, måden vi agerer osv. er forbundet og influerer på vores fysiske og mentale trivsel uanset hvor og hvordan vi færdes i hverdagen. 


Spørg gerne hvis du er i tvivl om, hvad der bedst matcher dine behov – kontakt os uforpligtende her.


Vi kan mødes over forskellige former for Trivsels-sessions – se mere om hvad FLOW & BALANCE tilbyder:

Samtaler
– der skaber klarhed, overblik og perspektiv:

Kan foregå ved personlige møder, telefonisk eller over Skype. 


Afbalancering og stresshåndtering:

Samtaler og øvrige metoder kombineres ofte i individuelt tilrettelagte tiltag målrettet konkrete personlige eller organisatoriske behov.


1:1 træning
 – styrkelse af personlig balance og trivsel:

 

Foredrag og oplæg

Med afsæt i emnet Trivsel i hverdagen kan bl.a. tales om:

 • Balance i hverdagen – Work/life balance m.v.
 • Mindfulness i hverdagen
 • Mindfulness for ledere
 • Håndtering og forebyggelse af stress – både overfor private og virksomheder
 • Hvad vore fysiske og mentale reaktioner forsøger at fortælle os
 • Spiritualitet i hverdagen – integration uden splittelse

Specifikke forslag og ønsker til foredrag og oplæg modtages gerne.


Holdundervisning – til gavn for egen (og måske også andres) trivsel:

 

Læs mere om at samarbejde med FLOW & BALANCE her.

Se eksempler på sessions og forløb samt priser her.

Du finder vej til FLOW & BALANCE her.

Om det praktiske –  vilkår, betaling, afbud m.v. kan du læse mere her.

Kontakt os for spørgsmål eller for, at lave en aftale 
her.

 

 

VELKOMMEN til trivsel i hverdagen

         ” Lykke er ikke et mål vi når for enden af livets rejse. Det er selve måden, vi lever vores liv på…”
citat Aristoteles

 

FLOW & BALANCE er for DIG, som “bare” gerne vil leve lykkeligt – forstået som i en tilværelse, hvor du kan opleve at næres, glædes, udvikles og kan sige, at du trives, med det din hverdag indeholder – med det du gør – med dem du omgås og ikke mindst med dig selv.
Eller meget direkte – en hverdag med bl.a.:

 • energi og overskud
 • glæde
 • følelsen af at slå til
 • lyst til at gøre de ting du gør
 • positive forventninger til fremtiden


Er din hverdag allerede sådan? Eller kunne du have glæde af at justere på balancen nogen steder?

 

Lykke er et stort begreb, som der endda forskes i, men basalt set handler det om TRIVSEL – om at kunne være i flow med det du gør og om, at formå, at balancere i tilværelsens konstante bevægelighed hvor manglende overblik, uklarhed om hvilken retning du skal vælge, forandringer, nye udfordringer og meget andet nemt udfordrer balancen og hæmmer flow. Det kan tære enormt på energien og generere frustration, tankemylder, modløshed eller følelse af tomhed, og kan generere stress og udbrændthed.. Men sådan behøver det ikke være…

FLOW & BALANCE bringer mennesker godt videre… Lad os sammen sætte spot på, hvad du gerne vil! Med det udgangspunkt kan vi nemlig klarlægge, hvad der aktivt skal til, for, at komme dertil på nærværende, effektiv og mærkbar vis. Bl.a. ved at søge og styrke dét, der allerede fungerer. 

Hos FLOW & BALANCE møder du masser af know how, der kan assistere og guide dig til en hverdag med mindre stress og mere glæde, overskud og nærvær. Du får konkrete redskaber, som aktivt kan anvendes i hverdagen til, at skabe ro, overblik, struktur, afklaring og til at generere handling – alt efter hvad du aktuelt behøver for, at vedligeholde og (gen)skabe balance. Med en smule assistance vil du blive bevidst om, hvilke styrker og ressourcer, der kan hjælpe dig til bedre trivsel – mentalt, fysisk og med alt det, du omgiver dig med og skal deale med i din hverdag.

 

Se mere her:

FLOW & BALANCE samarbejder både:

omkring den fælles intention, at skabe øget trivsel i hverdagen.

Enhver situation mødes med bedste match ud fra en række forskellige tilgange, der kan anvendes både separat og i kombination:

 

COACHING
Mentoring

MINDFULNESS
HEALING

Access Bars


Se gerne mere om håndtering af STRESS


Overalt er det muligt at optimere hverdagens trivsel gennem fokus på work/life-balance og en række andre faktorer af betydning for menneskers velvære, vækst og performance.

Se mere om at samarbejde med FLOW & BALANCE eller kontakt os – det er helt uforpligtende.

 

button

 

Læs om samarbejde med FLOW & BALANCE her

Se eksempler på sessions, forløb og priser her

Det praktiske: Vilkår, betaling, afbud, læs mere her

Find vej til FLOW & BALANCE her

 

Book en aftaleFor dig der har lyst til, at læse mere:

FLOW
& BALANCE sætter spot på
måden at leve livet på…

Måden vi lever, skaber vore fysiske og mentale tilstande og danner grundlag for vore fortællinger om livet – om det at være menneske og om målet af lykke i tilværelsen.

Har du lyst til at læse mere om hvad der optager os mennesker og påvirker vores måde at leve på? Så læs videre nedenfor og få et dybere indblik i hvordan vi inspirerer andre mennesker til at forholde sig til flow og balance i tilværelsen!

 

Vil du også bare leve lykkeligt???

Måske du har opdaget, at stræben efter absolut lykke ikke nødvendigvis gør os mennesker lykkeligere… På den anden side ønsker ingen af os heller at være ulykkelige… Jamen hvad skal vi da så gøre for “bare” at kunne leve godt, med alt hvad det nu indbærer for os hver især? 

Dette spørgsmål stiller mange sig selv! For vil vi ikke alle “bare” gerne leve lykkeligt i en tilværelse med mest mulig glæde og trivsel – fri af stress og snærende mønstre…? 

Din oplevelse af flow og balance i tilværelsen influerer på din oplevelse af lykke og er derfor værd at forholde sig til, ikke mindst i en hektisk hverdag… Lad dig gerne inspirere – læs mere om hvad lykke egentlig er for en størrelse!   

Du kan også øge DIT lykkeniveau! 

Kontakt os allerede i dag for at høre mere om mulighederne for bedre trivsel i din hverdag…

Hvordan lyder fortællingen om din aktuelle tilstand?

Én fortælling om os danskere er, at vi skulle være verdens lykkeligste folk1. Alligevel har vi hver især vore forestillinger om, hvad lykke er og om, hvad der gør os lykkelige som nævnt ovenfor. Eller måske rettere – hvad vi tror vil gøre os lykkelige… Der findes nemlig aktuelt også en anden dominerende version af fortællingen om danskernes tilstand, nemlig den at stadigt flere danskere oplever stress og andre ubalancer i hverdagen – hvilket underbygges af en række alarmerende tal om stress.

Hvordan lyder fortællingen om din aktuelle tilstand? Kan du identificere dig med versionen om verdens lykkeligste folk – eller føler du i højere grad, at du bidrager til statistikkerne omkring stress og mistrivsel?

Uanset hvad, så matcher du med stor sandsynlighed størstedelen af de mennesker vi møder hos FLOW & BALANCE – nemlig helt almindelige danskere som “bare” prøver på, at få hverdagen til at gå op i en højere enhed… Mennesker som søger at skabe overblik og mest mulig sammenhæng i en tilværelse med fokus på fysisk og mental trivsel, familieliv, relationer, job, kriser, kærlighed og hverdagens krav og forventninger, som vi alle møder.

Sandsynligvis søger du “blot” som de fleste måder, der kan hjælpe dig til, at pleje, finde eller om nødvendigt genfinde de nødvendige ressourcer til, at være med det hele og leve et liv i balance. At leve balanceret handler mindre om, at søge en bestemt eller statisk tilstand i dit liv end om, grundlæggende at kunne opleve tilfredshed og fungere både fysisk og mentalt med det, du gør i dit liv. Balance handler kort fortalt om at trives… Og det ér muligt for enhver!

Oplever du ikke det i din hverdag, er det måske tid til at justere på noget. Måske det netop er grunden til, at du læser på denne side lige nu…

Lad os tage en uforpligtende indledende snak om hvad du oplever i din tilværelse lige nu.  Kontakt os gerne med det samme!

 

FLOW & BALANCE
…er for dig, der ønsker, at leve dit liv på en
måde, hvor hverdagen bliver kilden til
DIN lykke – hvad den end er for dig…
…inspirerer og guider dig til måder, at leve på,
der beriger hverdagen med mere trivsel,
bedre balance og mindre stress
Se mere om hvordan!


Alt vi oplever har relevans for oplevelsen af trivsel og balance i hverdagen… Fokus på trivsel gennem mest mulig flow og bedst mulig balance på alle planer er derfor den røde tråd i alt vi gør for dig hos FLOW & BALANCE – uanset om det er at coache privatpersoner eller erhvervsfolk, at være mentorer i personlige eller spirituelle udviklingsprocesser, heale på fysiske eller psykiske aspekter, hjælpe mennesker til at forebygge eller komme ud af stress, at inspirere til en mere mindful attitude eller andet af det vi gør sammen med mennesker, der vælger FLOW & BALANCE som guide og fortrolig sparringspartner på et stykke af deres vej.

Der kan derfor være meget forskellige emner på agendaen når vi mødes. Aktuelt opleves f.eks. her et stort fokus på:

 • Balance mellem krav/forventninger ( både egne og andres) og ressourcer/styrker til at møde disse
 • Stress – behov for at forebygge mod overbelastning afledt af hverdagens krav
 • Håndtering af tydelige stressignaler – fysisk og mentalt 
 • Vejledning og støtte omkring stress-sygemelding 
 • Balance mellem arbejde og privatliv’
 • Personlig energibalance – hvordan den genfindes og styrkes bedst 
 • Gamle mønstres betydning, og vejen ud af dem mod nye og bedre vaner
 • Afklaring omkring kompetencer og personlige værdier relateret til beskæftigelse
 • Integritet – at stå ved og at have sine værdier med i hverdagens gøremål
 • Udfordringen i at navigere i lederrollen med en samtidig følelse af autencitet
 • Fysiske gener – at skabe lindring via forståelse for deres psykiske budskab


Uanset disse emners forskellighed handler de alle grundlæggende om måden vi mennesker ser på os selv og på tilværelse, da det sætter aftryk på vores trivsel i hverdagen. Det er derfor til stor nytte, at få kompetent vejledning og rette støtte til, at blive mere bevidst om tingenes sammenhæng og muligheden for faktisk at vælge sin tilstand. Vi viser dig til hvordan…

At blive bevidst om hvor nært vore tanker, handlinger, mønstre, fysiske tilstand osv. er forbundne med de ting vi oplever og graden af trivsel i det almindelige hverdagsliv er en stor lettelse for mange mennesker. Derfra bliver det nemlig muligt, at skabe nye og bedre vaner, optimere egne ressourcer og få øje på flere af de mange muligheder, som vore oplevelser rummer.

Du er helt sikkert allerede bevidst om, at god kost og motion er vigtig for din trivsel. Men husker du det i hverdagen? Og husker du dertil at tænke gode støttende tanker hver eneste dag? Vi hjælper dig til at huske og indarbejde disse og mange andre gode energigivende vaner i hverdagen. Men derudover giver vi dig også noget andet, nemlig det vi kan kalde “det lille ekstra”, som slet ikke er så lille endda set i forhold til hvad kan bidrage til din trivsel og oplevelse af flow og balance…

“Det lille ekstra” handler om styrket bevidsthed – om bevidst at vælge tanker og handlinger, der i dagligdagen bliver til noget meget større, når deres effekt får lov, at udfolde sig med øget energi, glæde, indre ro, velvære, nærvær, personlig effektivitet og meget mere som vil kunne gøre en STOR forskel for dig. Og hæve dit generelle lykkeniveau!

 

FLOW & BALANCE
…assisterer dig til, at skabe det,
du gerne vil – mere end til,
at hjælpe dig af med det, du ikke ønsker
I sidste ende er resultatet det samme,
men der er en verden til forskel
 på måden, at anskue det på…
Se mere om hvordan!


At blive bevidst om dine muligheder for at styrke din balance, bringer dig i bedre flow med tilværelsen og de krav, forventninger og præmisser hverdagen indeholder. Du vil blive guidet til optimal trivsel og om nødvendig ud af mistrivsel – til en tilværelse med mere flow og bedre balance i din hverdag.

Dit udgangspunkt for at ønske bedre trivsel kan f.eks. være stress, fysiske eller mentale gener, vanskelige relationer eller andet, der forhindrer din trivsel – måske forårsaget af overbelastning, hensigtsmæssige vaner, gamle mønstre eller en historik, der blokerer for, at du kan trives optimalt. Sammen retter vi fokus mod det du ønsker at fremme og styrke.

Lige så oplagt er det, at vælge at være på forkant ved, at blive mere bevidst og styrke din formåen for at undgå overhovedet at komme i den situation, nemlig ved at fremme det, der allerede fungerer og indarbejde vaner, der understøtter din balance.

Du kan også hente nyttig hjælp til, at bibeholde balancen, hvis du tidligere har oplevet stress eller andre ubalancer have fat i dig – noget ingen ønsker at gentage.

Med rette guidning er det alt sammen muligt – både at bibeholde og genskabe balance for at sikre mest mulig trivsel. Se mere om hvordan!

 

Hellere forebygge…

Der findes efterhånden et stort udbud af tilbud både i det traditionelle behandlingssystem og i den mere alternative genre når det handler om at “fixe” skaderne efter vores egen moderne livsstil. Ikke mindst i relation til stress som har fået meget stort fokus de seneste år. Læs gerne mere om vores tilgang til stresshåndtering.

Men hvorfor vente til stress eller anden ubalance rammer???

Hos FLOW & BALANCE giver vi dig muligheden for, at komme på forkant ved at lære, at forebygge længe forinden det kommer til behovet for at helbrede. Du kan selv iværksætte den positive spiral ved, dels at blive mere bevidst om hvad du kan gøre for at styrke din hverdagstrivsel og ved at blive mere bevidst om de mulige symptomer på ubalance i form af signaler i hverdagen, som du med fordel kan reagere på. Det giver dig mulighed for, at reagere i tide med henblik på tiltag, der hjælper til, at vedligeholde eller genoprette dine ressourcer. Du har derfor stor gavn af at blive mere bevidst om din trivsel og af, at lære at anvende måder der matcher dig og din hverdag for at styrke og bevare den.

Det guider vi dig til hos FLOW & BALANCE hvor vi tillige gerne inspirerer dig til, at tage store begreber som TRIVSEL og LYKKE til overvejelse. Eller hvad der klinger for dig… Kald det hvad du vil!  Kort fortalt handler det om, hvad du tillægger oplevelsen af balance og følelsen af overskud både fysisk og mentalt… For at kunne finde frem til måder, at fungere mest muligt optimalt på i hverdagen. Dem skal du have indarbejdet i din hverdag, for at kunne opleve effekten af bedre balance og være bedst muligt i flow med tilværelsen.

Du vil møde masser af værdifuld inspiration her udfra en tilgang om, at lykke er et valg og ikke nødvendigvis afhængig af livets ydre omstændigheder – men i højere grad et spørgsmål om, hvordan vi opfatter os selv og omverden og agerer ud fra det.


Dine fortællinger om fortiden… Hvad gør de for dig?

Vore fortællinger har bragt os til hvor vi er i dag – og indeholder alle elementer, der præger vores nutid og fortæller os om hvorfor vi gør, som vi gør. Måske du kender udtryk som “Det er aldrig for sent at få en god barndom…” Måske du synes, at det lyder som noget terapeutisk “positivitets-lal”… Men alle vore fortællinger om oplevelser i fortid og nutid ligger til grund for den måde vi agerer uanset hvilken rolle vi indtager – måden du er som menneske, ven, partner, forælder, kollega, leder osv..

Vore fortællinger om nutid eller fortid kan med fordel tilgås fra andre vinkler end de vi oftest indtager. Det handler om mere end blot, at gøre de mindre rare fortællinger gode – positivitet alene for positivitetens skyld kan hurtigt komme til, at smage af selvbedrag, med mindre tingene ses i en større helhed. I stedet handler det om, at øge perspektivet på måden, at opleve virkeligheden på.  

I vores verden er der intet galt med nogen – men snarere med noget… Noget der gøres, måder ting anskues på osv… Det er derfor ikke dig/ din personlighed den er gal med…. Derimod kan du måske have gavn af, at blive mere bevidst om de muligheder, du har i de situationer du møder – muligheder der handler om, hvordan du kan vælge at tænke og handle. Også i forhold til andres eventuelle ” tossede adfærd”, som du alligevel sjældent kan ændre på. Giver det mening? Ellers kontakt os blot – så tager vi en uforpligtende snak om det. 

Mere handler det om hvilken tilgang vi har til vore oplevelser og livsfortællinger end om “hvem” eller “hvad” vi er. Hos FLOW & BALANCE skal du ikke først finde “den bedste version af sig selv”, for at kunne opnå balance og trivsel i tilværelsen. Hvorfor skulle du ikke allerede være, som du skal være? Der findes mange veje til øget trivsel, styrket selvværd osv.. Drop derfor forestillingen om, at du skal forsøge, at lave om på dig selv – du er lige som du skal være! Det er vores udgangspunkt. Skulle du selv være i tvivl hjælper vi dig til at se det. Med det udgangspunkt bliver du i stand til bedre at se klart og vil med fordel kunne se nærmere på hvordan du oplever livet, som det leves og handle ud fra det, på måder som støtter dig i det du gør og ønsker.

Der er nemlig altid flere aspekter på en sag eller situation end vi umiddelbart ser, og nogle af disse kan være rigtig nyttige at opdage og inddrage. Både overfor dit syn på dig selv, verden omkring dig og de emner som særligt optager dig.

Sammen vil vi derfor bl.a. kunne udforske:

 • Om dine anskuelser støtter dig optimalt?
 • Om der er noget du skulle have overset – andre vigtige aspekter?


Når dine fortællinger sådan bredes ud, vil du opleve, at dit perspektiv overfor de muligheder, ressourcer og værdier du omgives af øges. Det giver dig mulighed for at vurdere, om noget med fordel kan håndteres anderledes, ud fra de muligheder du har. Alene kan det være ret svært at overskue på egen hånd… men ved fælles hjælp er det muligt step by step!

Set i et større perspektiv bliver det tydeligt, hvilken indflydelse tingene har på hinanden. Det kan bl.a. gøre det lettere at slutte fred med, at det måske bare aldrig bliver en god barndom, skilsmisse, fyring eller andet du har i bagagen, men at det måske alligevel set i et større perspektiv har ført nogle andre væsentlige indsigter eller muligheder med sig. Hvorfor give noget lov at forpeste dit liv eller blokere for dine muligheder, når du i stedet har mulighed for, at øge din trivsel ved at rette fokus mod de ressourcer og muligheder, du i stedet altid har til stede i nuet?

At styrke denne bevidsthed bidrager for mange mennesker positivt til bedre trivsel – både i hverdagen og i tilværelsen som helhed. Det er også muligt for dig, f.eks. via coaching , der assisterer dig til at øge dit perspektiv eller mindfulness, der bl.a. leder dig til, at betragte på en mindre dømmende og i stedet mere rummende og accepterende måde, der styrker din indre ro og robusthed i forhold til livets bevægelser.

Det er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt, blot at dreje vore fortællinger om til mere velsmagende versioner. Vi må også lære at agere derefter, ved f.eks. at justere lidt på vore vaner.

Vil vi opleve noget andet end vi plejer,
må vi oftest også gøre noget andet…


Ved at blive bevidst om hvad vore egne tanker og handlinger egentlig afsted kommer og forholde os til om det er sådan vi ønsker, det skal være – og justerer derefter, er det muligt at komme til, at opleve større frihed, mere energi og bedre balance.   

brain-544403__180

Det ligger i menneskets natur at undres over sin egen adfærd – det adskiller os netop fra dyrene. Derfor er det helt oplagt, at tage udgangspunkt i dine fortællinger – ikke for at “dyrke” fortiden, men fordi de rummer masser af ledetråde til, netop at forstå din aktuelle adfærd og oplevelse af verden.

Fortiden bliver ikke nødvendigvis bedre af den grund – men det kan din nutid og fremtid blive og det er vel trods alt det, der tæller… Spørgsmålet er derfor, hvordan din nutid og fremtid skal være? Det kan vi hjælpes ad med at finde ud af – evt. med hjælp fra fortiden når den inddrages konstruktivt uden at vi behøver at fortabe os i terapeutiske dybder…

Så hvad tror du – er lykke og trivsel også et valg for dig?

Kontakt os gerne for at høre mere om hvordan vi sammen kan styrke grundlaget for din trivsel – NU i din hverdag.

 

Få fokus på dét, der fungerer!

I hverdagens travlhed får vi let fokus på dét, der ikke fungerer, frem for på det, der allerede bidrager til vores trivsel og lykke. Det kan hindre os i, at se muligheder og fastholde os i mindre hensigtsmæssige tankemønstre, som hjernen velvilligt hjælper os til at vedligeholde – uanset om de er gode for os eller ej…

Det handler om vaner – og dem kan du iøvrigt læse meget mere om her.

Det gælder både i vore relationer til andre, oplevelsen af os selv, vores job, forholdet til kontrol, økonomi m.v. for slet ikke at tale om hvordan det kan påvirke vores fysiske og mentale velbefindende, og skabe et indre pres som kan medføre søvnløshed, hovedpine, ryg- og mavegener og andre spændinger og energidrænende géner, som alle er udtryk for ubalance af en art.

For nogle ender belastning over tid ud i stress eller andre ubalancer – godt hjulpet på vej i disse tider med krise og et dagligt bombardement af input og stressende faktorer omkring os.

Fokus glider nemt væk fra dét, der på enkle måder kunne gøre oplevelsen af hverdagen lettere, mere nydelsesfuld og på det personlige plan langt mere effektiv.

Vi har derfor alle behov for, at pleje og styrke vores trivsel for at kunne bevare mest mulig balance i hverdagen.

Mon ikke du kender til, at  helbred, arbejdsliv, familieliv, parforhold eller andre væsentlige livsaspekter fylder særligt i din bevidsthed og tager uforholdsmæssig meget af din energi? Sådan vil det ofte være i hverdagen. Det tærer på energien og skaber nemt spændinger og ubalancer som kan have mange måder at vise sig på – læs derfor gerne mere om symptomer på ubalance.

Man kan vænne sig til meget – men du behøver ALDRIG vænne dig til, at leve i en usund tilstand…


Du kan i stedet vælge – f.eks. sammen med FLOW & BALANCE at sætte spot på det, der er vigtigt for dig i din hverdag  – uanset om det handler om din nattesøvn, dine relationer, din fysik, din sindsro eller noget helt andet – og uanset om det er privat eller jobmæssigt relateret. Kontakt os for at høre mere – også gerne for en ufropligtende indledende samtale… 

 

Vælg din hverdag!

Vi sætter spot på hverdagens trivsel – fordi, hverdage er dem, der er flest af!

Ønsker du, at gøre noget anderledes i din hverdag? Så er tiden måske til at overveje, hvad der ellers er muligt i forhold til, hvad du plejer, hvis det ikke allerede virker som du ønsker… Du er den eneste, der reelt kan træffe valget om, at stoppe med, at gøre som du plejer. Tag derfor en beslutning om, at skabe den hverdag og det liv du ønsker – med god energi og balance.  

Vi kan alle være som vi gerne vil – uanset vore livsomstændigheder, vore omgivelsers ageren og vores historik hver især. Husk – du har en historie  – du er ikke din historie… 

Det siges ofte, at det er tanken der tæller – men faktisk er det også tanken der fælder os, når vi mister det store perspektiv og låses fast på en tilgang eller synsvinkel eller får set os blinde på de ting, vi møder i hverdagen.

Sådan er det med alt vi tænker og siger, både om vores hverdag og vore livsbegivenheder. Enhver fortælling indeholder nemlig både begrænsninger OG muligheder og har derfor også altid flere sider end den mest fortalte.

Lad os sammen sætte spot på de fortællinger, der udspiller sig i din hverdag, for at finde de bedste ressourcer og erfaringer til at håndtere det du møder bedst muligt. Det kan bidrage til et øget perspektiv og flere nuancer og åbne muligher – som modvægt til blot at gentage gamle mønstre og vaner, som måske ikke længere gør dig noget godt. Det gælder både i forholdet til dig selv og til dine omgivelser, dit kærlighedsliv, dit arbejdsliv, din sundhed osv.. At blive bevidst om hvordan du tænker baner vej for, at gøre ting på nye og måske bedre måder. 

Det er hvad FLOW & BALANCE guider dig til. Vi viser dig mulighederne og giver dig input til det lille ekstra, der kan bidrage yderligere til din trivsel.

 

Luk det lille ekstra ind…

Så hvad er det lille ekstra

De fleste anerkender og mærker effekten af motion og sund kost i hverdagen, men der er faktisk mere at gøre, ved også at dyrke lidt mental fitness og det endda med en relativt lille indsats, som sagtens er mulig, at implementere i en travl hverdag. Det er den, vi kalder det lille ekstra.

Livet er alt for kort til en hverdag domineret af stress,
fysisk ubehag, bekymring og andre gener…


Du er den eneste til at afgøre, om du du er dækket tilstrækkeligt ind til at kunne holde en tilfredsstillende hverdagsbalance med et stabilt energiniveau, gode relationer, en positiv tilgang til hverdagens udfordringer, og åbenhed overfor livets muligheder – eller om du kunne bruge et ekstra løft til, at styrke din trivsel enten generelt eller i relation til specifikke områder i dit liv.

Er lysten til at styrke din trivsel, tror vi også på, at tiden er der, skønt den oftest får skylden for det som vi vælger ikke at gøre. Lige som pengene, eller noget helt tredie… Mon du kender til det?

Hvis – så prøv med hånden på hjertet at spørge dig selv, om det i højere grad måske er modet, frygten eller andet, der reelt afholder dig fra, at gribe ud efter bedre trivsel?

Det lille ekstra kan være mange ting – helt afhængig af dine behov og ønsker. Vi guider dig på vej, giver gode råd og konkrete input til, hvad du selv kan gøre og være opmærksom på i din hverdag.

Til eksempel, kan det lille ekstra være øget fokus på at balancere dine ressourcer, bevidsthed om mindfulness i dine gøremål og attitude overfor tilværelsen eller at indarbejde meditation eller yoga i din hverdag, hvor blot 15-20 minutter om dagen kan gøre en markant forskel for din trivsel. Om det ud af et helt døgn er meget eller lidt for dig eller om det er indsatsen værd, er alene op til dig selv at afgøre.

Vi er her for dig, hvis lysten er tilstede. Lyder det som noget for dig? Så lad endelig høre fra dig – også gerne for en uforpligtende gratis telefonsamtale eller indledende e-mail, der kan medvirke til at afgøre, om du er klar til at sætte bedre trivsel på agendaen.


Kontakt os blot – vi er her for det samme!


Med rette viden om hvordan du via ro såvel som bevægelse og fysisk kost såvel som mental stimulering kan påvirke både din fysiske og mentale tilstand til, at skabe ro, øge dit fokus og din personlige effektivitet, styrke dit immunforsvar, forebygge og reducere stress kan du blive i stand til selv, at regulere og optimere din trivsel på en lang række områder i din hverdag. Vi guider dig på vej!

 

Læs også: 5 gode råd til mere energi og trivsel i hverdagen!


Hos FLOW & BALANCE assisteres du til overblik, indsigt og  øget perspektiv på dine muligheder og får inspiration og opbakning til, at gøre den indsats der skal til for, at føre dine beslutninger ud i livet.

Lad dig inspirere til, at finde din trivsel og lykke med afsæt i det liv, du allerede lever gennem fokus på, at skabe og vedligeholde de kilder til trivsel, som hverdagen allerede rummer, der er oftest mange flere end du tror – i positive følelser, relationer, engagement, din oplevelse af mening og det, der driver dig til at præstere. Se mere om hvad vi tilbyder, som kan bidrage til din inspiration og ikke nok med det – tillige give dig konkrete værktøjer lige til at bruge i din hverdag.

Ved bevidst prioritering af din trivsel via fokus på balancen mellem nydelse og ydelse, fritid og arbejde osv. er det muligt, at opnå en hverdag, hvor du kan opleve ro i krop og sind og have overskud til, at gøre og realisere, hvad der giver værdi for dig – godt hjulpet af gode vaner både i forhold til måden du tænker om din tilværelse, og måden du agerer på.

Der er mange måder at styrke din trivsel på – du kan bl.a. opnå større indsigt og klarhed omkring emner, der optager dig eller søge ro og afbalancering af hele sit system, når noget særligt trænger sig på og tager unødig meget af din fysiske, følelsesmæssige eller mentale energi. 

Der er meget du selv kan blive opmærksom på at gøre – både for at vedligeholde og for at styrke din hverdags-trivsel og højne dit lykke-niveau ved at blive mere bevidst om dine vaner og din måde at tænke på.

“Alle har ret til lykke, men du må være parat til
at yde en indsats hele livet”
– Dalai Lama

Lad dig guide på vej… Med en mindful og samtidig jordnær tilgang, der matcher dig og din hverdag. Se gerne mere om hvordan her. Er du klar til at gøre en forskel??? Så tag det første skridt i dag:

 

 

 

 

Hvem har gavn af FLOW & BALANCE?

Ja, hvem har ikke??? For enhver der aktivt ønsker at prioritere sin trivsel har gavn af FLOW & BALANCE.

Enhver der ønsker at blive ved med eller at komme til, at leve i en balanceret hverdag med fokus på alt dét, der fungerer og er muligt – frem for med fokus på det modsatte som blot tære på den værdifulde livssenergi – har gavn af FLOW & BALANCE

Køn, alder, status, beskæftigelse er uvæsentlig i denne sammenhæng – under det hele er vi mennesker nemlig drevet af de samme grundlæggende faktorer og ikke mindst et ønske om at trives bedst muligt.

Overlad det derfor trygt til os, at møde dig i dine konkrete livsomstændigheder – vi har erfaringen for at møde dig i dine behov ud fra en lang og bred erfaring for, at omgås mennesker både i forretningslivet og på den helt personlige bane.

Du behøver hverken at definere dig selv som stresset, deprimeret eller andet for, at kunne hente nyttig inspiration hos FLOW & BALANCE… Vi  er her lige midt i hverdagen med support og inspiration for almindeligt ressourcestærke, travle mennesker der ønsker at vedligeholde og pleje livs-balancen – og lige så vel for dig, der har stress inde på livet eller af andre årsager er nede på energi eller udfordret af tilværelsen for tiden.

Vi ved af egen erfaring, at stress, skilsmisse, fyring, tab, sygdom og andre af livets mindre fornøjelige overraskelser er en del af det, at være menneske – og at det river og rusker når det står på, så man aldrig tror man skal blive hel igen… Heldigvis ved vi også, at det kan man alligevel blive – vi er her jo stadig selv – stærkere for hver dyrekøbt erfaring vi har gjort os.

Kort sagt er FLOW & BALANCE for enhver, der aktivt beslutter, at ville leve med mest mulig trivsel, i bedst muligt flow med tilværelsen og i god balance med sig selv og omgivelserne. 

Sammen gør vi det komplekse mere enkelt og håndterbart – f.eks. med tiltag, der optimerer energiniveauet, skaber ro på systemet, giver overblik og klarhed i tankerne, øger perspektivet på dine muligheder og skaber basis for, at træffe gode beslutninger. Kort sagt – du assisteres til, at skabe og holde bedst mulig balance i tilværelsen. Og oftest skal der mindre til end du tror! Se gerne mere om hvordan!

FLOW & BALANCE guider dig på vej. Sammen styrker og underbygger vi din formåen for, at holde dig i flow med livets omskiftelighed og i god balance med tilværelsens aspekter bl.a. ved, at finde og kultivere det, der allerede virker og positivt bidrager til din trivsel såvel såvel som ved, at integrere nye veje til, at styrke balancen i din hverdag og flowet i din tilværelse.


Samarbejdsmuligheder

Du kan samarbejde med FLOW & BALANCE på privat initiativ eller som led i et organisatorisk setup – samarbejde tilrettelægges udfra kontekst og behov. 

Sammen med FLOW & BALANCE kan du bl.a. vælge at rette fokus mod:

 • Work/life-balance
 • Mål, retning og flow i både privat- og arbejdsliv
 • Stress-håndtering i form af forebyggelse og -reducerende tiltag
 • Balanceret personlig og spirituel udvikling


Eksempler på samarbejds-områder:

 • Personlig mentoring, coaching, stresshåndtering – styrkelse af personlig og spirituel balance, work-life-balance, relationer og andre aspekter der påvirker din trivsel og balance. Vi møder dig med afsæt i mindfulness, NLP m.v.
 • Coaching af ledere og medarbejdere, der skaber overblik og klarhed og
  leder til bedre personlig indsigt og effektivitet, samt til at skabe resultater med balance og nå mål uden stress. Vi samarbejder desuden omkring stresshåndtering.
  Vi tager udgangspunkt bl.a i systemisk  og anerkendende tilgang, mindfulness m.v.
 • Lederudvikling udfra ønsket om, at udvikle nærvær og lære, at lede mere udfra hjertet og blive en mere helstøbt leder
 • Foredrag for både foreninger, private, virksomheder m.v. om skabelse af en balanceret hverdag med mere nærvær, bedre effektivitet og mindre stress

Balanced BeingPRIVATE – se mere her
Balanced Business – VIRKSOMHEDER – se mere her


Enhver mødes med respekt for individet såvel som for den gældende kontekst, samt med nærvær, guidning, råd, vejledning og metoder, som assisterer til, at skabe fornøden ro og overblik og/eller til, at stille skarpt på hverdagens mange aspekter og kompleksiteter. Det sætter fokus på værdier og prioriteringer, bidrager med nye perspektiver på dine muligheder for at pleje din trivsel i hverdagen og tydeliggør præmisser og grundlag for dine mulige valg i forhold til, at skabe en hverdag med mest mulig trivsel nu og her.

Med rette viden og støtte er det muligt, anset om du ønsker, at trives mere optimalt end du gør i dag – eller værne særligt om det, der allerede fungerer som du ønsker, at bibeholde og styrke.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om det, der aktuelt optager dig – og få råd om,  hvordan din hverdagstrivsel kan optimeres.


Velkommen – som medskaber af din egen trivsel i en tilværelse med bedre flow og balance

 

Modtag gratis inspiration og nyheder fra FLOW & BALANCE

 

 

Kilder:

1 Rapporten World Happiness Report, fra Columbia University’s Earth Institute. Offentliggjort 09.09.2013.

Jvf. afhandling udgivet af forsker fra Duke University 2006