Alle indlæg af UE137021

Nyt på bloggen

Vanens magt

Støder hele tiden på effekten af vanens magt – både hos mig selv og andre. Utroligt hvad vaner kan få os til eller ikke få os til… Men i virkeligheden er det slet ikke så mærkeligt. Læs mere om hvad vaner egentlig er og om hvorfor hjernen elsker og holder godt fast i dem uanset om de er gode for os eller ej…Læs videre her.

 

Vanens magt

Hjernen er lidt dovent anlagt… Den kan bedst lide  vaner!
De sparer den energi og det føles mest trygt at gøre, som vi plejer.
Derfor kræver det en bevidst indsats, at overtale hjernen til at prøve noget nyt – som måske endda kan være farligt.
Og det kræver energi…


Fik lige lyst til at skrive lidt om vaner… Støder hele tiden på dem som de “syndere” der forhindrer mennesker i at trives – ofte uden at de selv aner hvad der er på færde. Men det er der heldigvis råd for…

Vaner gør os til dem vi er, hvad enten det er som individer eller organisationer. Vaner er utrolig stærke og konstant i spil. Ofte kan vi derfor komme bedre trivsel i hverdagen og muligheden for, at opleve momentane oplevelser af lykke et skridt nærmere, ved at blive bevidst om, forholde os til og måske blot justere en anelse på vore antagelser og vaner…

Det lyder nemt, men kan være ganske udfordrende, da vi på alle livsområder styres af vore overbevisninger og vaner. Måske du allerede har hørt udtrykket: ” Som du gør én ting – gør du alting…”. Og måske der er noget om snakken også for dig? Vaner er nemlig lig med tryghed – man ved hvad man har, men ikke hvad man får, når noget ændres eller man ikke gør som man plejer… Men “plejer” er ikke altid det bedste – så når tid er, og du er klar til det, kan det være nødvendigt at bryde vanerne for at skabe nye muligheder.

Der er egentlig intet nyt i dette – helt tilbage i 1892 skrev forfatteren Henry James:

“Hele vores liv, i det omfang det har en
bestemt form, er blot en stor mængde vaner…”


Og ingen tvivl om, at vi er vanedyr… Hans bror psykologen og filosoffen William James, som var pioneer inden for moderne psykologi skrev i samme periode, denne evigt gyldige sætning:

” Hvad vi retter vores opmærksomhed mod i dette øjeblik, bliver vores virkelighed…”

Forskning har siden hen underbygget, at hele 40 % af alt vi dagligt foretager os baserer sig på vaner fremfor på egentlige beslutninger1,  Ofte tror på vi noget andet – men en stor del af alt vi siger og gør foregår rimelig uovervejet… Flere steder anføres faktisk langt mere end 40 %, jeg har hørt eksempler på at det menes at blot 2-5 % baserer sig på bevidste handlinger. Lidt skræmmende egentlig…  

Uanset hvad, er det et faktim, at vi alle har et stort udvalg af vaner lagret som mønstre dybt i vores hukommelse. De aktiveres hver især ved konkrete signaler hvilket udløser en rutine af fysisk, emotionel eller mental aktivitet.  Hjernen kender ikke forskel på gode og dårlige vaner – her er en blot vane en vane.

Vaner, siger videnskaben opstår, fordi hjernen instinktivt altid søger at spare
energi. Det får os til, at gøre ting ud fra mønstre og gentage dem, da det
isoleret set giver os noget, at gøre det…

Lader du hjernen være i fred vil den gøre enhver rutine til en vane – uanset om den er god eller mindre god for dig set i et bredere perspektiv. I mange henseender er det selvfølgelig en stor fordel for os, som gør os i stand til, at udføre dagligdags-ting uden nævneværdig hjerneaktivitet. Det sparer energi, som i stedet bruges til udvikling og selvfølgelig nødvendig regenerering af organismen. Men i andre henseender bliver vaner i stedet begrænsende for os og en forhindring for at leve som vi gerne vil og måske endda måske har bedst af i forhold til trivsel og sundhed.


Ønsker du at opnå, ændre eller forbedre noget i dit liv?

Dine vaner styrer din trivsel og influerer på din balance på alle livsområder og dermed også på din oplevelse af glæde og lykke og din evne for performance, relations-skabelse og alt andet i dit liv.

Vore overbevisninger og holdninger baserer sig på vaner – som kan medvirke til at stresse os, når “burde” tager over og vi oplever ikke at magte alt det, vi synes vi burde…Opgør med gamle vaner og overbevisninger styrker derfor bevidstheden og frigør bindinger og afhængighed af uhensigtsmæssige mønstre, som ellers kan medvirke til, at lade stress eller andre symptomer på ubalance få tag i os.

Vaner skaber dagligt store udfordringer for mange mennesker. Vi hænger nemlig alle fast i gamle vaner og mønstre, og størstedelen er vi slet ikke bevidste om. Men en del af dem gør os ikke nødvendigvis noget godt længere – særligt ikke hvis de har rod helt tilbage i småbørns- eller måske endda babystadiet, som mange vaner har… Alligevel styrer de vores ageren, hvis vi ikke aktivt vælger, at det skal være anderledes OG får skabt et mere befordrende mindset til at tage over.

“Kultiver kun de vaner, du er parat til,
at lade dig styre af…”
– Elbert Hubbard


Vi kan alle have stor gavn af, at blive bevidst om vore vaner – vi har nemlig flere af dem end vi aner… Vanens magt er stor, med et er alligevel muligt, at skabe 
andre vaner, hvis du ønsker det. Med rette viden og assistance er det muligt for dig, at vælge vaner til, som er gode for dig, og give dem større indflydelse end de vaner som begrænser dig.

Prioriterering af din trivsel handler i høj grad om vaner og fordrer, at du træffer et aktivt valg! Enten af lyst, i sund erkendelse af, at livet er alt for kort og værdifuldt til andet – eller af nød fordi noget i dit liv seriøst svækker din trivsel og tvinger lykkebaromereteret i nedadgående retning, som mange oplever det når stress, frustration eller anden mistrivsel “snapper efter haserne”. De fleste af os kender til det, men det kan blive anderledes og bedre. Også for dig! Alternativ vil vanerne fastholde dig hvor du er, og lade dig gøre, som du plejer.

Via bl.a. coaching, mindfulnesstræning eller Access Bars kan du hos FLOW & BALANCE vælge, at bearbejde dine vaner og skabe nye muligheder i din tilværelse og måder at agere på, som passer bedre til dig.

Alle møder vi fra tid til anden situationer, hvor vores forandringsvillighed og -evne udfordres af vaner og mønstre. Da testes styrken af vores fundament for trivsel og balance. Vi har derfor gavn af løbende at pleje vores robusthed og formåen for, at møde livets krav og hastige foranderlighed, og gerne inden vi særligt udfordres og oplever ekstra mentale eller fysiske belastninger som ved forandringsprocesser, ekstra arbejdsbyrde, mangel på know how, uafklarede vilkår af en hver art, fyring, skilsmisse, sygdom, tab og andre store omvæltende livsbegivenheder, som de fleste vil opleve noget af livet igennem. I sådanne situationer bliver det nemlig særlig tydeligt, hvordan vi udfordres på vore vanlige måder, at møde tilværelsen på.

I situationer under pres kniber det ofte med at se, at der i udfordringerne faktisk også ligger en samtidig invitation til, at se nye muligheder. Der er derfor meget at hente ved, at bearbejde balancen inden, da udfordringer og muligheder, bliver langt nemmere at forholde sig til med basis i en god livsbalance.

Vi kan komme langt ved, at rette fokus mod at styrke vores generelle balance i hverdagen på alle planer. Bl.a. ved, at tage afsæt i det, der allerede fungerer. Skulle du i synes, at det ser lidt sort ud med at finde det?

Fortvivl ikke – vi tager fat på det sammen. Bare kontakt os!

Hvordan skal dit 2015 blive?

Så har vi igen taget fat på et nyt friskt år. Den bevidsthed inspirerer nemt til refleksion – over året som det er gået og over mål og drømme for året, der venter…

Vi kan ikke ændre på året som er gået, men lidt reflektion er altid sund

 • Blev 2014 som du ønskede?
 • Havde du sat nogle mål for året?
 • Fik du indfriet dine ønsker og mål?
 • Satte du handling bag dine drømme?
 • Hvad tænker du om balancen i din tilværelse lige nu?
 • Hvad vil du gerne bygge videre på i det nye år?
 • Er der noget du ønsker at parkere her – som ikke skal med ind i 2015?
 • Hvilke mål og ønsker har du for 2015?


Intet år er levet forgæves
Alt vi oplever kan blive os til nytte – der er altid noget, vi kan tage med! Selv hvis du sidder med følelsen af, at have haft et dårligt år. Selv stress, konflikter, tab og andet rummer læring, som kan hjælpe dig godt videre.

Hvad tager du med ind i 2015 – og hvad vil du give slip på fra 2014?
En god ide er altid, at tage dig tid til, at stoppe op og reflektere og måske endda skrive konkrete mål ned og gøre dig bevidst om, hvad du ønsker for året. Det øger markant sandsynligheden for, at dine mål og drømme bliver en realitet. Mange får det blot ikke gjort… Kender du det???

Dette er tidspunktet hvis 2015 skal være året, hvor du tager mere aktivt hånd om din trivsel
Måske du også ønsker dig et mere glædesfyldt, nærende, nydelsesfuldt, bevidst, mindfull, stressfrit 2015 – hvor du vælger gode vaner til, handler på dine drømme og oplever bedre balance i din hverdag. Så er det NU!

Vil du hjælpe din trivsel i 2015 godt på vej?
Lad os sammen starte året ved enTrivsels-session, for, at sikre dig et et 2015 med mere flow og bedre balance i din tilværelse, som kan bane vej for, at dine mål, ønsker og drømme bliver ført ud i livet i 2015. F.eks. med en mere bevidst, mindful, stressfri og afbalanceret tilgang til hverdagen og tilværelsen som helhed.


Trivsels-sessions

FLOW & BALANCE tilbyder et udvalg af Trivsels-sessions til dig, der ved, at din livskvalitet afhænger af dig selv, og som gerne vil skabe de allerbedste betingelser for, at komme godt fra start i 2015.

Vælg hvad der tiltaler dig mest – eller forær dig selv én eller flere af hver:


*) 2015 Trivsels-samtalen kan bl.a. give dig:

 • Status/overblik over dine aktuelle livsomstændigheder 
 • Konkretisering af dine 5 væsentligste ønsker og mål for 2015 
 • Bevidsthed om din egen andel i, at lykkes med det du ønsker
 • Opmærksomhed på hvordan dine kerneværdier kan støtte dig og motivere dig
 • Kendskab til de personlige styrker, som skal lede dig godt gennem året
 • Opmærksomhed overfor ressourcer i dine omgivelser
 • Input som kan kan støtte dig i, at optimere din energi i hverdagen i 2015


Kontakt os
 for en aftale og giv dit 2015 den bedste start.

 

Du kan også give et gavekort til en Trivsels-session. Bestilles her.


Se gerne mere om, hvad
FLOW & BALANCE ellers tilbyder året rundt her

FLOW & BALANCE skaber sammenhæng i HELE din tilværelse

At holde helheden i tilværelsen for for øje, skaber det bedst tænkelige udgangspunkt både for aktuel trivsel og for videre udvikling – uanset om det sker med organisatorisk eller personligt afsæt. 

Se her, hvad du kan bruge os til som privatperson.

Læs her mere om, erhvervsrettet samarbejde.

Vi er alle er mennesker, der skal have vores daglige tilværelse til, at hænge bedst muligt sammen inden for de rammer og den kontekst, vi er en del. Der vil altid være forhold, vi kan påvirke, såvel som præmisser vi ikke kan. Meget handler derfor om, hvordan vi møder hverdagslivets mange aspekter – uanset om det handler om familieliv, karriere, kærlighed, relationer, sundhed, økonomi eller…

Væsentligt er også, om vi formår, at passe på os selv og træffe gode valg i tilværelsen. Kærlighed, kriser, karriere  – det hele fylder jo i menneskelivet, uanset hvordan vi lever. 

Vi har derfor alle behov for, at føle os hele som mennesker, både når vi går ud og når vi vender hjem igen hver dag. Desværre føles det ikke altid sådan for alle. Det vil vi medvirke til, at råde bod på. 

Tilværelsens forandringer, udfordringer og livsomvæltende situationer rummer velkendte stressfaktorer i mange menneskers dagligdag, forrygende, forbandet og forunderlig som den er, med sine mange facetter. Vi hjælper dig til at forebygge og komme godt videre uden stress.

Er du i job handler det om, at have dig selv med i det du gør. Med bevidsthed om egne styrker og værdier skaber du det bedst mulige grundlag for, at agere autentisk og bidrage til verden under vilkår der samtidig understøtter din balance og sikrer dig mest mulig flow med tilværelsen som helhed.

Er du ikke i et job, kan det opleves såvel som en frihed som en forbandelse… Her handler det om, at skabe et ståsted, hvorfra du kan tage næste skridt i god balance og holde dig åben for tilværelsens flow og muligheder både nu og fremadrettet.

Så uanset din livssituation ledes du mod styrket engagement – både i din dagligdag og i din tilværelse som helhed. Det vil kunne føre dig langt længere end du tror… – og åbne din bevidsthed for nye perspektiver og muligheder i alle sammenhænge.

Du kan læse mere om hvad vi tilbyder her.